Оферта 1927! Ново строителство къща по американски проект с дървени плоскости и вата между тях на груб строеж. Състои се от три спални, кухня с трапезария, баня и тоалетни напълно завършена и обкичена. Двор от 1200кв.м. със застроената площ и кладенец. С разрешително за строеж, проект, партиди за ток и вода, както и ГАЗ. СЪДЕЙСТВИЕ И КОНСУЛТАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛСКИ И ИПОТЕЧНИ КРЕДИТИ. ОФИЦИАЛЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ НА ВОДЕЩИТЕ БАНКИ НА ПАЗАРА. НАЙ-ДОБРИ УСЛОВИЯ И ЛИХВИ!
21.03.17 г., 8:31 bazar.bg
120.0 м²
40 000 €

Къща Долни Дъбник

Долни Дъбник ул.„Генерал Ганецики“ №10
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ Татяна Кирилова, с район на действие ОС-Плевен, рег.№815 на КЧСИ, адрес на кантората: гр.Плевен, ул.”Ресен”№15, ет.1, тел.:064/806 778 О Б Я В Л Е Н И Е ПО ИД № 2144 / 2011 г. с Изх. № 7992/ 27.02.2017г. Подписаната Татяна Кирилова, ЧСИ с район на действие ОС-Плевен, рег.№815 на КЧСИ, обявявам на интересуващите се, че от 19.03.2017г. до 17.00 часа на 19.04.2017г. в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, град Плевен, на ул.”Димитър Константинов”№25 ще се проведе втора публична продажба, приключваща в края на работното време на последния ден на следният недвижим имот принадлежащ на НИКОЛАЙ ИВАНОВ ИВАНОВ и ИННА ВИТАЛИЕВА ИВАНОВА, и двамата от гр.София, район Люлин, жк.Люлин, №435, вх.Б, ет.8, ап.46, а именно: УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ от 600 кв.метра (шестстотин кв.м) с уредени сметки по регулация, находящ се в град Долни Дъбник, Плевенска област, на ул.„Генерал Ганецики“ №10, съставляващ имот № VI-1269 (шести римско тире хиляда двеста шестдесет и девет) в квартал 77 А (седемдесет и седем буква "а") по плана града, чиято улична регулация е утвърдена със Заповед №721 от 1990г. и дворищна регулация утвърдена със Заповед № 372/1994 г., при съседи: улица, имот №V-1270 на наследници на Косто Петров и Иван Костов Петков, имот №VIII-1276 на Цецо Митов Манчев и имот №VII-1276 на Ваня Димитрова Стефанова, заедно с построените в имота КЪЩА, НАВЕС, ЛЯТНА КУХНЯ - НАВЕС с ТОАЛЕТНА, НАВЕС – БАРБЕКЮ И БАСЕЙН. Къщата е масивна, на два етажа. Вторият етаж е тавански - със скосени тавани. Покривът е двускатен, дървен, покрит с керемиди. Разгърнатата застроена площ е 170 кв.м. Разпределението по етажи е следното: първи етаж - входно антре със стълбище за горното ниво, трапезария с кухненски бокс, две стаи, на полуетаж - баня с тоалетна, на тавански етаж - дневна с тераса, хол, спалня, баня. Фасадата на къщата е измазана. Цокъл – камък. Къщата е газифицирана, отопление на газ - котле и панелни радиатори. В кухнята - масивен барплот. Във вътрешния двор, по междудворищната регулация са изградени последователно навес-барбекю с използваем покрив и навес към лятна кухня. Изграден е и малък басейн. Дворът е озеленен. Изпълнени са алеи от каменни плочи и речен камък. Общото състояние на имота е много добро. - при първоначална цена – 38 720 лева /тридесет и осем хиляди седемстотин и двадесет лева/ Тежести за имота:Декл.за отказ от право на ползване вписана под том 11, акт №189/2005г.;Договорна ипотека вписана под том 11, №160/2006г. в полза на „Райфайзенбанк /България/” ЕАД; Договорна ипотека вписана под том 1, №39/2007г. в полза на „Райфайзенбанк /България/” ЕАД; възбрана том 4, №174/11г. в полза на „Райфайзенбанк /България/” ЕАД; възбрана том 1, №147/13г. в полза на Люрета Стефанова Каревска, съгласно удостоверение за тежести с изх.№1315/09.04.2013г. на Агенция Вписвания имотен регистър; възбрана том 2, акт 106/2014г., по изп.дело №20148100400077 на ЧСИ Николай Ников -гр.Добрич, в полза на „ХЮНДАЙ ЛИЗИНГ“ ЕИК 175100528; възбрана том 3, акт №41/2016г., по ид №20167900400955 на ЧСИ Ренета Василева СГС, в полза на Валентина Георгиева Андреева; Подновяване/новиране на договорна ипотека том 11, акт 115/2016г. в полза на „Райфайзенбанк /България/” ЕАД; Подновяване/новиране на договорна ипотека том 11, акт 117/2016г. в полза на „Райфайзенбанк /България/” ЕАД; Интересуващите се от имота могат да се явят в канцеларията ми всеки присъствен ден и час, за да прегледат книжата. Книжата за проданта се държат в деловодството на СИС при РС-Плевен, ет.2 на разположение на всеки, който се интересува от имота. Всички желаещи да прегледат имота могат да сторят това всеки вторник и четвъртък от 14 ч. до 16 ч. на адрес в град Долни Дъбник, на ул. „Генерал Ганецики“ №10, при управителя г-н Николай Иванов Иванов. За участие в наддаването по сметка на съдебния изпълнител се внася задатъкът 10 на сто върху началната цена съгласно чл.489, ал.1 от ГПК по сметка в „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА“ АД, IBAN:BG66 CECB 9790 50D4 5129 00, BIC: CECBBGSF-титуляр ЧСИ Татяна Кирилова, по изп.дело №20118150402144/2011 г. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и с думи, и подава предложението си заедно с квитанцията за внесения задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, Районен съд-Плевен, деловодство на Съдебно Изпълнителна Служба, което се отразява във входящ регистър. На 20.04.2017 год. в 9.45 ч., в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, град Плевен, зала №10, етаж 4 в присъствието на явилите се наддавачи, ще съставя протокол и обявява купувача. Ако при обявяването на купувача някой от явилите се наддавачи устно предложи цена, по-висока с размера на един задатък, съдебният изпълнител отразява предложението в протокола и след като наддавачът го подпише, съдебният изпълнител пита три пъти има ли желаещи да предложат по висока цена с размера на още един задатък. Ако постъпи предложение, то се отразява в протокола и наддавачът го подписва. След изчерпване на предложенията за купувач на имота се обявява този наддавач който е предложил най-висока цена.
2.03.17 г., 12:56 targimot.com
600.0 м²
38 720 лв
Къщата е в отлично състояние, сменена дограма, здрав покрив, подове- ламинат и теракот, вътрешна баня и тоалетна, действащ геран, на плоча.Равен двор 1600дка. За повече информация на телефон 0878/588284.
8.03.17 г., 12:51 bazar.bg
100.0 м²
55 000 лв
Прекрасна къща, до парка, топ локация, 3 етажа, голям двор, отлично състояние.
11.02.17 г., 6:26 bazar.bg
120.0 м²
15 000 €

Лизинг,две къщи в един двор.

Долни Дъбник Плевен и област Долни Дъбник nikola petkov 27
Продавам две къщи в един двор добро състояние намират се в центъра на гр,Долни Дъбник,200м от Пощата. Входа на Къщата е остъклен и е с южно изложение. Разпределението е кухня,хол и две спални има и голяма маза, като във всички стаи пода е от паркет. До къщата има новопостроена голяма лятна кухня 15м дълга 6м.широка с две стаи коридор,съблекал ня и баня след завършен основен ремонт шпакловка боя, пвц дограма, ламинат,теракот нова инсталация, готова за живеене. Дворното място е 860кв.има кладенец и огромна стопанска постройка на два етажа с боксове за гледане на прасета,крави,ов це и др.Всички документи са налични и готови за прехвърляне пред нотариус, няма наследници, ипотеки ,тежести или не платени сметки влизате в владение в същия ден на прехвърлянето. Може и на изплащане след договаряне.
21.02.17 г., 16:03 555.bg
5 стаи
80.0 м²
35 000 лв

Къща Долни Дъбник

Долни Дъбник улица „Иван Вазов" №25
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ Татяна Кирилова, с район на действие ОС-Плевен, рег.№815 на КЧСИ, адрес на кантората: гр.Плевен, ул.”Ресен”№15, ет.1, тел.:064/806 778 О Б Я В Л Е Н И Е ПО ИД № 1085 / 2012 г. с Изх. № 2777/ 24.01.2017г. Подписаната Татяна Кирилова, ЧСИ с район на действие ОС-Плевен, рег.№815 на КЧСИ, обявявам на интересуващите се, че от 20.02.2017г. до 17.00 часа на 20.03.2017г. в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, град Плевен, ул.”Димитър Константинов”№25 ще се проведе публична продажба, след определяне на нова начална цена, приключваща в края на работното време на последния ден на следния недвижм имот принадлежащ на ДЕТЕЛИНКА ВАСИЛЕВА КАЦАРСКА от гр.Трявна, ул.“Стара Планина“ №115 и МИЛКА ВАСИЛЕВА ЦАНКОВА, от гр.Плачковци, ул.“Стара Планина“ №71, а именно: УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, находящ се в град ДОЛНИ ДЪБНИК, община ДОЛНИ ДЪБНИК, област ПЛЕВЕН, с административен адрес улица „Иван Вазов" №25 /двадесет и пет/, с площ от 520кв.м./петстотин и двадесет квадратни метра/, съставляващ УПИ №XVI-2059/шестнадесети римско за имот две хиляди петдесет и девет арабско/ в квартал 93/деветдесет и три/ по плана на същия град, при съседи: улица, УПИ XVII-2060 на Велянка Енчева Велянова, УПИ III-1448 на Евгени Христов Раколов и УПИ XV-1442 на Димитър Иванов Пеловски, заедно с построената в имота двуетажна ЖИЛИЩНА СГРАДА, със застроена площ на всеки етаж по 120 кв.м./сто и двадесет квадратни метра/. Имот се явява УПИ с площ от 520 кв.м., заедно с двуетажната жилищна сграда, построена в това дворно място. До жилището на първия етаж има достъп от три входа - централен вход в югозападния край на къщата, през югоизточната тераса (пред дневна) и през входно антре към стълбищна клетка, развита в северозападния край на къщата. Същата обслужва мазата и таванът. Разпределението първи етаж: входно антре след главния вход, коридор, две спални, дневна, кухня, баня, тоалетна и тераса. Къщата е масивна, монолитна, на два етажа, със застроена площ от 120 кв.м. Фасадата на къщата е измазана. До втория етаж се стига по стълбищна клетка, развита в северозападния край на къщата. Същата обслужва мазата и таванът. Разпределението втори етаж: коридор, две спални, дневна, трапезария с кухненски бокс, баня, тоалетна и две тераси. Дневната е на подпаркетно и варова мазилка по стени и тавани - недовършена. В плочата на тавана на дневната е оставен отвор - чрез вътрешна стълба може да се свърже етажа с тавана. Покривът е двускатен, дървен, покрит с керемиди. -при първоначална цена -65 000 лева /шестдесет и пет хиляди лева/ Данъчната оценка за имота е в размер на 7289.80 лв, съгласно удостоверение на МДТ, при Общ.Долни Дъбник. Тежести за имота: договорна ипотека вписана под том 8, акт 135/2008г. в полза на „БАНКА ДСК”ЕАД; възбрана вписана под том 3, акт №110/2012г. в полза на „БАНКА ДСК”ЕАД; възбрана вписана под том 6, акт №27/2013г. в полза на „БАНКА ДСК”ЕАД, съгласно удостоверение на АВ имотен регистър. Интересуващите се от имота могат да се явят в канцеларията ми всеки присъствен ден и час, за да прегледат книжата. Книжата за проданта се държат в деловодството на СИС при РС-Плевен, ет.2 на разположение на всеки, който се интересува от имота. Всички желаещи да прегледат имота могат да сторят това всеки вторник и четвъртък от 14 ч. до 16 ч. на адрес в град Долни Дъбник, улица „Иван Вазов" №25. За участие в наддаването по сметка на съдебния изпълнител се внася задатъкът 10 на сто върху началната цена съгласно чл.489, ал.1 от ГПК по сметка в „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА“ АД, IBAN:BG66 CECB 9790 50D4 5129 00, BIC: CECBBGSF-титуляр ЧСИ Татяна Кирилова, по изп.дело № 20128150401085/12г. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и с думи, и подава предложението си заедно с квитанцията за внесения задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, Районен съд-Плевен, деловодство на Съдебно Изпълнителна Служба, което се отразява във входящ регистър. На 21.03.2017 год. в 9.45 ч., в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, град Плевен, зала №10, етаж 4 в присъствието на явилите се наддавачи, ще съставя протокол и обявява купувача. Ако при обявяването на купувача някой от явилите се наддавачи устно предложи цена, по-висока с размера на един задатък, съдебният изпълнител отразява предложението в протокола и след като наддавачът го подпише, съдебният изпълнител пита три пъти има ли желаещи да предложат по висока цена с размера на още един задатък. Ако постъпи предложение, то се отразява в протокола и наддавачът го подписва. След изчерпване на предложенията за купувач на имота се обявява този наддавач който е предложил най-висока цена.
24.01.17 г., 18:53 targimot.com
520.0 м²
65 000 лв
Оферта 2570! Магазинът се намира в центъра на гр. Долни Дъбник, с РЗП - 140кв.м., на партерно ниво, след основен ремонт, с алуминиева дограма, сменени ел. и ВиК инсталации. Състои се от 80кв.м. търговска площ, баня, тоалетна, две складови помещения по 30кв.м. всяко. Магазинът разполага с преден и заден вход, разрешителни за всякакъв вид търговска дейност. Подходящ както за хранителен и др. вид магазин, фризьорски салон, студио за красота, кафене и др. СЪДЕЙСТВИЕ И КОНСУЛТАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛСКИ И ИПОТЕЧНИ КРЕДИТИ. ОФИЦИАЛЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ НА ВОДЕЩИТЕ БАНКИ НА ПАЗАРА. НАЙ-ДОБРИ УСЛОВИЯ И ЛИХВИ!
24.01.17 г., 19:14 bazar.bg
140.0 м²
45 000 €
ОПИСАНИЕ НА ИМОТА: Двуетажна тухлена къща с два входа и със застроена площ от 90 кв.м. разположена на главната улица и недалеч от центъра на общинския център град Долни Дъбник. В сутерена на къщата има механа, мазе и котелно помещение с немско нафтово котле „Дитрих”. На първия партерен етаж на къщата има антре, четири стаи, кухненски бокс и баня с тоалетна, а на достъпния по вътрешна вита дървена стълба втори мансарден етаж има таванска стая и таван за багаж. Подовете в стаите са на дюшеме и дъбов паркет, стените са на варова мазилка, дограмата е дървена двукатна, а покривът е скатен с керемиди. Отоплението е локално с котле и радиатори. Дворното място с площ от 470 кв.м. е равно и оградено. В него има две външни чешми, масивен гараж, вкопана винарна, външна тоалетна, навес за инвентар, двуетажна стопанска сграда и различни овощни и лозови насаждения. Имотът е достъпен целогодишно по асфалтов път и е захранен с ток и вода, но тъй като не е обитаван от много време и къщата се нуждае от освежаване и осъвременяване, а дворното място има нужда от почистване и аранжиране.
14.01.17 г., 7:28 icbproperties.com
3 стаи
180.0 м²
25 000 €
Оферта 334! Къщата е на един етаж с четири стаи, баня, килер. 1 800кв.м. двор с лятна кухня и гараж. Къщата се намира във високата част на града на асфалтов път. СЪДЕЙСТВИЕ И КОНСУЛТАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛСКИ И ИПОТЕЧНИ КРЕДИТИ. ОФИЦИАЛЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ НА ВОДЕЩИТЕ БАНКИ НА ПАЗАРА. НАЙ-ДОБРИ УСЛОВИЯ И ЛИХВИ!
2.12.16 г., 5:16 bazar.bg
1800.0 м²
19 000 €

Промишлена сграда, 1586m 2 (продажба)

гр.Долни Дъбник, общ. Долни Дъбник
Промишлено помещение на един етаж с прилежащ парцел 17 000 кв.м., с достъп от 2 пътя-асфалтов и черен. Намира се в оживен район, всички налични комуникации. В близост е ж.п.линията. Разполагаме и с други предложения. Съдействаме при кредитиране и при снабдяване с нужните документи за изповядване на сделката пред Нотариус.
5.10.16 г., 17:48 officespace.bg
320 000 лв
2 стаи
130.0 м²
4 600 €

Къща ЛЕВСКИ

ЛЕВСКИ улица „Райко Даскалов” № 40
, общ. Долни Дъбник, обл. Плевен, ул. „Първи май“ № 22, а именно: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ целият с площ съгласно кадастрална скица от
4.04.17 г., 21:27 targimot.com
398.0 м²
26 138 лв
Двуетажна къща за продажба в центъра на гр. Долни Дъбник, област Плевен. Къщата е с РЗП 170 кв.м, разположени на два ... центъра на гр. Долни Дъбник и на около 10 км от гр. Плевен. Имотът е обявен на публична продан. тел.: 0886 005300, e-mail: *** 606626
28.03.17 г., 11:01 bazar.bg
170.0 м²
19 798 €
Град Долни Дъбник, Град Гулянци, Град Искър, Град Кнежа, Град Левски Град Никопол, Град Плевен, Град Пордим, Село ... Асеновци, Село Божурица, Село Бреница, Село Брест, Село Брестовец, Село Буковлък, Село Чомаковци, Село Долни Луковит Село Гиген ... , Село Глава, Село Горна Митрополия Село Горни Дъбник, Село Горник, Село Градище, Село Гривица, Село Комарево, Град
3.04.17 г., 15:37 grad.bg
1 200 лв
банката, находящо се в с. Горни Дъбник, а именно: Дворно място, находящо се в с. Горни Дъбник, общ. Долни Дъбник, обл ... . Плевен, съставляващ УПИ XXVI-310, в квартал 38 по плана на с. Горни Дъбник , целият от 810 (осемстотин и десет) кв.м
20.03.17 г., 17:45 bazar.bg
40.0 м²
8 370 лв

КУПУВА ЗЕМЕДЕЛКСА ЗЕМЯ ОБЛАСТ ПЛЕВЕН

област Плевенска , гр. Плевен, Идеален център
Град Долни Дъбник, Град Гулянци, Град Искър, Град Кнежа, Град Левски Град Никопол, Град Плевен, Град Пордим, Село ... Асеновци, Село Божурица, Село Бреница, Село Брест, Село Брестовец, Село Буковлък, Село Чомаковци, Село Долни Луковит Село Гиген ... , Село Глава, Село Горна Митрополия Село Горни Дъбник, Село Горник, Село Градище, Село Гривица, Село Комарево, Град
9.02.17 г., 12:30 pozvanete.bg
1 300 лв

КУПУВА ЗЕМЕДЕЛКСА ЗЕМЯ ОБЛАСТ ПЛЕВЕН

област Плевенска , гр. Плевен,
Град Долни Дъбник, Град Гулянци, Град Искър, Град Кнежа, Град Левски Град Никопол, Град Плевен, Град Пордим, Село ... Асеновци, Село Божурица, Село Бреница, Село Брест, Село Брестовец, Село Буковлък, Село Чомаковци, Село Долни Луковит Село Гиген ... , Село Глава, Село Горна Митрополия Село Горни Дъбник, Село Горник, Село Градище, Село Гривица, Село Комарево, Град
7.02.17 г., 17:55 pozvanete.bg
1 300 лв
, Левски, Червен Бряг, Пордим, Плевен, Долни Дъбник, Искър. НАЙ-ВИСОКИ ЦЕНИ за областта ! Цени в зависимост от големината
26.01.17 г., 0:14 pozvanete.bg
1 000 лв
, Червен Бряг, Пордим, Плевен, Долни Дъбник, Искър. -НАЙ-ВИСОКИ ЦЕНИ! Цени в зависимост от големината на имота, категорията и
27.12.16 г., 12:01 obiava.biz
1 100 лв
, Д.Митрополия, Долни Дъбник, Искър, Кнежа, Пордим. НАЙ-ВИСОКИ ЦЕНИ ! Изготвяме нужните документи ! Плащаме веднага в брой или по
12.12.16 г., 3:22 obiava.biz
1 200 лв

Къща ПЛЕВЕН

ПЛЕВЕН ул. "Драва" № 15
имота е в размер на 41 032.60 лева, съгласно удостоверение на Община Долни Дъбник, МДТ. Тежести за имота: договор за делба
23.11.16 г., 18:13 targimot.com
780.0 м²
60 450 лв

Къща ЛЕВСКИ

ЛЕВСКИ ул. „Райко Даскалов” № 40
МЕЛЕТИОС ЛАДОПУЛОС, и двамата от село Петърница, общ. Долни Дъбник, обл. Плевен, ул. „Първи май“ № 22, а именно: ПОЗЕМЛЕН
16.11.16 г., 0:39 targimot.com
398.0 м²
26 400 лв

СКЛАД #2380

гр.Долни Дъбник : Индустриална зона
12 /дванадесет/ декара асфалтова площадка в индустриалната зона на гр. Долни Дъбник, на която са разположени два склада
24.10.16 г., 13:29 korekt-pleven.com
630.0 м²
87 000 €

СКЛАД #2381

гр.Долни Дъбник : Индустриална зона
Възможност за закупуване на един или два склада в близост до селскостопанския техникум в гр. Долни Дъбник, индустриална
24.10.16 г., 13:29 korekt-pleven.com
560.0 м²
15 500 €

Купува Парцел в бул.Никола Габровски

град Велико Търново » бул.Никола Габровски
, ДолнаМитрополия, Горна Митрополия, Искър, БРЕСТ, Загражден, Гиген, Горни и Долни Дъбник, БялаСлатина, Борован, Хайредин, Мизия
24.10.16 г., 13:38 imoti.zele.bg
1000.0 м²
1 000 лв

ПРОМ.ПОМЕЩЕНИЕ #2379

гр.Долни Дъбник : Индустриална зона
Работилницата се намира в индустриалната зона на гр. Долни Дъбник. РЗП - 650кв.м., състои се от 11 помещения, санитарен
24.10.16 г., 13:29 korekt-pleven.com
650.0 м²
80 000 €

Купува Парцел в бул.Никола Габровски

град Велико Търново » бул.Никола Габровски
, ДолнаМитрополия, Горна Митрополия, Искър, БРЕСТ, Загражден, Гиген, Горни и Долни Дъбник, БялаСлатина, Борован, Хайредин, Мизия
24.10.16 г., 13:38 imoti.zele.bg
1000.0 м²
750 лв
Продавам две къщи в един двор добро състояние намират се в центъра на гр,Долни Дъбник,200м от Пощата. Входа на Къщата е
10.10.16 г., 4:40 bazar.bg
120.0 м²
35 000 лв
Продавам две къщи в един двор добро състояние намират се в центъра на гр,Долни Дъбник,200м от Пощата. Входа на Къщата е
11.10.16 г., 22:33 bazar.bg
120.0 м²
35 000 лв
Къщата се намира в непосредствена близост до центъра на град Долни Дъбник с обща жилищна площ от 410 кв.м. На
23.09.16 г., 20:04 bazar.bg
460.0 м²
130 000 лв
Имота се намира в центъра на гр,Долни Дъбник на много удобно и тихо място. Двора е 400кв. равен и излиза на две
28.07.16 г., 10:14 bazar.bg
130.0 м²
22 000 €