Предлагаме изключително атрактивен имот:тухлена едноетажна къща върху избени помещения в централната част на Долна Оряховица. Състои се от: вестибюл, две стаи, две спални с южно изложение, кухня, коридор, баня, WC, мокро помещение и таванска стая. В дворното място /около 600 м2/ има кладенец, овошки и цветна градина. Имотът граничи с улица с трайна настилка и има целогодишен достъп. Тел. брокери: 0888 391 686, 0888 835 134.
19.01.17 г., 11:59 bazar.bg
90.0 м²
50 000,00 лв
ЕДНОЕТАЖНА КЪЩА СЪСТОЯЩА СЕ ОТ КУХНЯ ХОЛ И ТРИ СПАЛНИ. БАНЯ. ТОАЛЕТНА. ГАРАЖ. ЛЯТНА КУХНЯ.СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПОСТРОЙКИ. КЛАДЕНЕЦ.1000кв.ДВОР.
18.01.17 г., 6:15 bazar.bg
1000.0 м²
39 500,00 лв

Къща Долна Оряховица

Долна Оряховица ул. Възраждане № 17
1/6 идеална част от УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ІV- 916 /четири римско за деветстотин и шестнадесет/, в квартал 66 /шестдесет и шести/ по плана на гр. Долна Оряховица, с площ от 800.00 /осемстотин квадратни метра, съгласно постановление за възлагане на недвижим имот от 30.05.2009 г. на ЧСИ Диана Колева с рег. № 728, а съгласно скица № 269/21.03.2012 г. на Община Горна Оряховица, графически измерен - 1100 /хиляда и сто/ квадратни метра, при граници: улица; УПИ - V - 899, УПИ ХІ - 1137, УПИ ХІІ - 1136 и УПИ ІІІ - 1139, заедно с 1/6 от построените в имота ЖИЛИЩЕ - КЪЩА на един етаж с площ от 108.00 /сто и осем/ квадратни метра с МАЗЕ с площ от 10.00 /десет/ квадратни метра и ТАВАН с площ от 108.00 /сто и осем/ квадратни метра, ЖИЛИЩЕ на един етаж с площ от 50.00 /петдесет/ квадратни метра с ТАВАН с площ от 50.00 /петдесет/ квадратни метра, ГАРАЖ с площ от 32.00 /тридесет и два/ квадратни метра ВТОРОСТЕПЕННА ПОСТРОЙКА с площ от 3.00 /три/ квадратни метра и ВТОРОСТЕПЕННА ПОСТРОЙКА с площ от 24.00 /двадесет и четири/ квадратни метра.
9.01.17 г., 18:49 targimot.com
800.0 м²
5 000,00 лв
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 211784 (двеста и единадесет хиляди седемстотин осемдесет и четири), находящ се в землището на гр. ДОЛНА ОРЯХОВИЦА с ЕКАТТЕ 22232, общ. Горна Оряховица, който съгласно Скица № К02762/26.05.2014 г. на ОСЗ – гр. Горна Оряховица се намира в местността „ЛОЗИЦА“ от землището на гр. ДОЛНА ОРЯХОВИЦА с ЕКАТТЕ 22232, с начин на трайно ползване: НИВА с площ 0,525 дка (петстотин двадесет и пет квадратни метра), категория на земята при неполивни условия: ТРЕТА, при граници и съседи съгласно горецитираната скица: имот № 000268 – Жил. територия на гр. Д. Оряховица, имот № 211788 – Нива на земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ, имот № 211785 – Нива на Минка Дончева Петрова и др., имот № 211780 – Лилия Кирилова Илиева, имот № 211783 – Нива насл. на Върбан Маринов Чушков.
9.01.17 г., 18:14 targimot.com
525.0 м²
148,00 лв
Имоти Консулт Ви предлага къща в гр. Долна Оряховица. Имотът е на два полуетажа, състоящ се от три спални, хол, кухня, лятна кухня, санитарни помещения, външна механа и селско стопански постройки. Външно дворно пространство разделено на три и свързано с циментова настилка. Къщата е в отлично състояние, след основен ремонт и е външно санирана. Продава се напълно обзаведена и оборудвана. Ref. No. 1643
5.01.17 г., 18:27 bazar.bg
150.0 м²
31 000,00 €
Имоти Търновград Ви предлагат за продажба къща в гр. Долна Оряховица. Града е добре уреден и разполага с магазини, училище и деткса градина. Къщата е с жилищна площ от 100 кв.м. които са разпределени между три спални, хол, кухня, баня и тоалетна. Жилището е санирано а покривът е отремонтиран. В дворът на имота са разположени външна механа, селскостопански постройки и лятна кухня а площта на двора е 1050 кв.м. Имотът е след основен ремонт и се продава с наличните мебели. Номер на офертата 2373
5.01.17 г., 10:06 bazar.bg
100.0 м²
31 000,00 €

Къща в гр. Долна Оряховица

Долна Оряховица Велико Търново и област Горна Оряховица гр. Долна Оряховица
Имоти Търновград Ви предлагат за продажба къща в гр. Долна Оряховица. Града е добре уреден и разполага с магазини, училище и деткса градина. Къщата е с жилищна площ от 100 кв.м. които са разпределени между три спални, хол, кухня, баня и тоалетна. Жилището е санирано а покривът е отремонтиран. В дворът на имота са разположени външна механа, селскостопански постройки и лятна кухня а площта на двора е 1050 кв.м. Имотът е след основен ремонт и се продава с наличните мебели. Номер на офертата 2373
22.12.16 г., 21:51 555.bg
4 стаи
60 760,00 лв
1050.0 м²
59 959,00 лв

Къща Долна Оряховица

Долна Оряховица ул. Ал. Стамболийски № 15
а Оряховица УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ІV - 531 /четири римско за петстотин тридесет и едно арабско/ в квартал 105 /сто и пети/ по плана на гр.Долна Оряховица, при граници: на север – улица, на изток – УПИ V - 532, , на юг – УПИ ХVІІІ - 526 и УПИ ХVІІ-541 и на запад – УПИ ІІІ - 530, ведно с построените в него ЖИЛИЩНА СГРАДА, ЛЯТНА КУХНЯ И СТОПАНСКА ПОСТРОЙКА, на която сграда на основание одобрени проекти на 27.07.1999 г. и 23.01.1997 г. от гл.архитект на Община Горна Оряховица, Разрешение за строеж № 225/27.07.1999г. И № 88/23.01.1997, издадени от гл.архитект на Общината и заверен екзекутив на 14.03.2006 г. е извършен основен ремонт, надстрояване и пристрояване и която съгласно Удостоверение № 19/05.04.2006 г. е въведена в експлоатация като ДВУЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА С ГАРАЖ.
16.12.16 г., 19:21 targimot.com
1000.0 м²
66 400,00 лв
Агенция Болкан Естейт Ви предлага за продажба, къща на 14км от гр.Велико Търново в гр.Долна Оряховица . Къщата е с площ от 100кв.м, на два полуетажа са разположени три спални, хол, кухня, лятна кухня, баня с тоалетна има външна механа и селскостопански постройки. Двора е с площ от 800кв.м, разделено е на три части, които са свързани с циментова настилка. Имота е в отлично състояние, след основен ремонт, продава се с наличното обзавеждане. Намира се на тихо и спокойно място в близост до центъра. Не пропускайте да се запознаете с този атрактивен имот.ID 4968
7.12.16 г., 8:45 bazar.bg
100.0 м²
31 600,00 €
Продавам отремонтирана къща в гр. Долна Оряховица. Намира се в спокоен район, в близост до центъра. Разгърнатата площ е 180 кв.м, разпределена между два етажа. ПЪРВИЯТ включва каменна дневна с камина, две спални и баня с тоалетна. Външни стълби водят до открита веранда на ВТОРИ ЕТАЖ, състоящ се от дневна, кухня, две спални, стая с пещ, мокро помещение и баня с тоалетна. Дворното място е с площ 850 кв.м, засято е с райграс и е изградена поливна система с часовник. В него се помещава второстепенна постройка, подходяща за обособяване на втора къща, работилница, или друго. Оферта: 142862 ВИД СТРОИТЕЛСТВО: тухла; ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ 90 кв.м; ГОДИНА НА СТРОИТЕЛСТВО: 1970 г.; ОТОПЛЕНИЕ: камина; СПАЛНИ: 5; БАНИ: 2; БАЛКОНИ/ТЕРАСИ: 1; ДОГРАМА: Дървена; С обзавеждане; Водопровод; Канализация; Електрификация; Регулация; Целогодишно ползване
29.11.16 г., 13:40 bazar.bg
180.0 м²
56 500,00 €
ID: 11232 Здрава тухлена къща с жилищна площ 100кв.м. находяща се в гр. Долна Оряховица, отстоящ на 17км от гр. Велико Търново. Къщата се състои от основен етаж- с две стаи, баня/тоалетна и пристройка състояща се от всекидневна с кухненски бокс, лятна кухня и стая. Дворът е с площ 1500кв.м., равен и добре поддържан. Има кладенец, гараж, селскостопански постройки.
25.11.16 г., 17:46 bazar.bg
100.0 м²
34 000,00 лв
0.479 дка /нула декара четиристотин седемдесет и девет кв. метра/ от ОВОЩНА ГРАДИНА с площ от 2,301 /две цяло триста и един/ декара, находяща се в землището на гр. Долна Оряховица, местността „ПОЛЕТО ДО ПИСАРЕВО", съставляващ имот № 098006 /нула девет осем нула нула шест/ по плана за земеразделяне, при граници и съседи: имот № 098007 - овощна градина па Цанка Никова Ненова, имот № 098005 - овощна градина на Ангел Стефанов Сакуларев, имот № 000213 - полски път на Община Горна Оряховица, имот № 800206 - полски пьт на Община Горна Оряховица.
22.11.16 г., 6:02 targimot.com
479.0 м²
287,00 лв
1/4 ид. части от НИВА с площ 4.290 /четири цяло двеста и деветдесет/ декара, находяща се землището на гр. Долна Оряховица, местността "ГОЛЯМАТА ПЛОЩ", трета категория, представляваща имот № 177041 /едно седем седем нула четири едно/, при граници и съседи: имот № 177004 - нива на наследниците на Мария Николова Маркова, имот № 800076 - полски път на Община Горна Оряховица, имот № 177040 - нива на наследниците на Елена Христова Хаджинедева, имот № 177030 - нива на наследниците на Никола Тодоров Хаджимаринов и имот № 1777029 - нива на наследниците на Марин Първанов Петров.
22.11.16 г., 6:01 targimot.com
4290.0 м²
563,00 лв
1.644 дка /един декар и шестстотин четиридесет и четири кв. метра/ от НИВА с площ от 7,890 /седем цяло осемстотин и двеветдесет/ декара, в землището на гр. Долна Оряховица, в местността „СТАРОТО ЛИВАДИ", съставляващ имот № 03035 /нула три нула три пет/ по плана на земеразделяне, при граници и съседи: имот № 030036 - нива на Труфана Йорданова Козлева, имот № 030027- нива на наследниците на Марина Стамова Георгиева, имот № 030034 - нива на Недялка Георгиева Йоргова, имот № 800028 - полски път на Община Горна Оряховица.
22.11.16 г., 6:01 targimot.com
1644.0 м²
862,00 лв
1.521 дка /един декар и петстотин двадесет и един кв. метра/ от НИВА с площ от 7,302 /седем цяло триста и два/ декара, находяща се в землището на гр. Долна Оряховица, местността „БОЮКЛИЕВ КЛАДЕНЕЦ“, трета категория, съставляващ имот № 162026 /едно шест две нула две шест/ по плана на земеразделяне, при граници и съседи: имот № 162027 нива на Тодор Йорданов Максимов, имот № 162005 - нива на Георги Илиев Кунев, имот № 162025- нива на Александър Йорданов Костов, имот № 800161 - полски път на Община Горна Оряховица.
22.11.16 г., 6:01 targimot.com
1521.0 м²
798,00 лв
ИЗОСТАВЕНА НИВА от 2.000 /два/ декара, находяща се в землището на гр. Долна Оряховица, местността "МОРОВЕЦ", представляваща имот № 032063 /нула три две нула шест три/, при граници и съседи: имот № 032062 - изоставена ливада на Аврам Георгиев Панчев, имот № 000496 - широколистна гора и имот № 000503 - полски път на Община Горна Оряховица.
22.11.16 г., 5:57 targimot.com
2000.0 м²
375,00 лв
ЕКСКЛУЗИВНО продавам къща в град Долна Оряховица. Къщата е масивно строителство, с каменни основи. Застроената площ е 90 кв.м и включва коридор с предвидена част за баня и тоалетна, две спални и още една просторна стая с идея за дневна с кухня. Покривът е изцяло подновен с нови греди и керемиди, решен за още четири стаи с веранда. Дворното място е равно, с правилна форма. Площта му е 1300 кв.м, разполага с дълбок кладенец и гараж. Оферта: 278176 ВИД СТРОИТЕЛСТВО: масивна конструкция; ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ 90 кв.м; ГОДИНА НА СТРОИТЕЛСТВО: 1960 г.; ОТОПЛЕНИЕ: на ток; СПАЛНИ: 2; ДОГРАМА: Дървена; С гараж; Водопровод; Електрификация; Регулация; Целогодишно ползване
20.11.16 г., 17:24 bazar.bg
200.0 м²
13 800,00 €
Къща на тихо и спокойно място, реновирана, на два етажа. На първия етаж има механа с камина, две стаи, антре, баня и тоалетна, външна стълба, която води до втори етаж, който се състои от: четири стаи, антре, баня и тоалетна. Към къщата има още една постройка с пещ и голямо помещение за дърва. Двор - 730 кв.м. Има изградена и напоителна система.
18.11.16 г., 17:19 bazar.bg
180.0 м²
67 000,00 €
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 216024 /двеста и шестнадесет хиляди двадесет и четири/, представляващ нива, с площ от 2.094 дка /два декара и деветдесет и четири квадратни метра/, трета категория, в местността „ПОЛЕТО", по плана за земеразделяне на град Долна Оряховица, заедно с построените в този имот ЖИЛИЩНА СГРАДА - КЪЩА И СТОПАНСКИ ПОСТРОЙКИ, при граници и съседи: поземлен имот № 000587 - полски път на Община Горна Оряховица, поземлен имот № 216025 - нива на наследници на Димо Костов Бакалов, поземлен имот № 216023 - нива на наследници на Парашкев Христов Досев, заедно с всички подобрения в имота.
7.11.16 г., 10:22 targimot.com
2094.0 м²
19 797,00 лв
Имоти Търновград Ви предлага за продажба, къща в град Долна Оряховица. Имотът се намира в добре уреден град с магазини, заведения, училище и детска градина. Къщата е с жилищна площ 80 кв.м разпределени между две нива. На първото ниво са разположени две големи помещения, кухня и изба а на второто са разположени две спални, коридор, баня и тоалетна. Дворът е с площ 1500 кв. м. като в него са разположени лятна кухня, гараж, стопанска постройка и кладенец. Номер на офертата 1882
5.11.16 г., 14:15 bazar.bg
80.0 м²
17 400,00 €

Парцел Долна Оряховица

Долна Оряховица ул.Осми Септември № 1
2) 2/3 ид. части от ДВОРНО МЯСТО с площ 600 (шестстотин) кв. м., представляващо пл. № 967 (деветстотин шестдесет и седем) в кв. 54 (петдесет и четири) по плана на гр. Долна Оряховица, община Горна Оряховица, ул. "Осми септември" № 1, заедно с 2/3 (две трети) идеални части от построените в него ЖИЛИЩНА СГРАДА и СТОПАНСКИ ПОСТРОЙКИ, при граница на дворното място: от две страни улица, УПИ X-965, VIII-966 в кв. 54 НАЧАЛНА ЦЕНА, от която ще започне наддаването, определена на основание чл. 485 от ГПК във връзка с чл. 468 от същия кодекс, е в размер на 7 200лв /седем хиляди и двеста лева/
3.11.16 г., 20:20 targimot.com
600.0 м²
7 200,00 лв

Парцел Долна Оряховица

Долна Оряховица ул.Стара Планина № 26
1) 1/3 ид. части от ПРАЗНО ДВОРНО МЯСТО с площ 1000 (хиляда) кв. м., представляващи урегулиран поземлен имот XXIX-1471 (двадесет и девет римско за хиляда четиристотин седемдесет и едно арабско) в квартал 57 (петдесет и седми) по плана на гр. Долна Оряховица, община Горна Оряховица, ул. "Стара планина" № 26, при граници на дворното място: улица, УПИ XXX-673, УПИ XVII-1472, УПИ XXVII-1470 в кв. 57 НАЧАЛНА ЦЕНА, от която ще започне наддаването, определена на основание чл. 485 от ГПК във връзка с чл. 468 от същия кодекс, е в размер на 2 800лв /две хиляди и осемстотин лева/
3.11.16 г., 20:20 targimot.com
1000.0 м²
2 800,00 лв

Парцел Долна Оряховица

Долна Оряховица
3) ДВОРНО МЯСТО с площ 990 (деветстотин и деветдесет) кв. м., представляващо урегулеран поземлен имот XVII-1472 (седемдесет римско за хиляда четиристотин седмдесет и две арабско), в кв. 57 (петдесет и седем) по плана на гр. Долна Оряховица, община Горна Оряховица, заедно с построените в него ЖИЛИЩНА СГРАДА и СТОПАНСКИ ПОСТРОЙКИ, при граница на дворното място: улица, УПИ XVII-1473, УПИ XXIX-1471 и УПИ XVI-673 в кв. 57 НАЧАЛНА ЦЕНА, от която ще започне наддаването, определена на основание чл. 485 от ГПК във връзка с чл. 468 от същия кодекс, е в размер на 15 000лв /петнадесет хиляди лева/
3.11.16 г., 20:20 targimot.com
990.0 м²
15 000,00 лв
Абонирайте се за актуализации по имейл във връзка с вашето търсене:
Имоти в град Долна Оряховица
1 2 3