Продавам парцел в Джебел

гр. Джебел, Област Кърджали
1500 м²
20,000
2018-1-18
Парцелът се намира вх на Джебел Площт 1500
Ощеolx.bg

Двустаен апартамент Джебел

Джебел ул."Надежда"3, вх.Б, ет.З, апартамент № 24
66 м²
28,850 лв
2018-1-11
5/6 идеални части от: АПАРТАМЕНТ № 24 /двадесет и четири/, находящ се в гр. Джебел, общ. Джебел, обл. Кърджали на ул."Надежда" №3, вх.Б, ет.З /трети/ със застроена площ 65.90 кв.м. /шестдесет и пет цяло и деветдесет квадратни метра/, състоящ се от две стаи и кухня със сервизни помещения, ведно с принадлежащото ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 28 /двадесет и осем/ с полезна площ 6.71 кв.м./шест цяло седемдесет и един квадратни метра/, както и 5.04 кв.м. /пет цяло и нула четири квадратни метра/ идеални части от общите части на сградата и правото на строеж за втора зона, при граници и съседи на апартамента: горе - ап.№ 27, долу - ап.№ 21, запад - ап.№ 23 и стълбище и граници и съседи на избеното помещение: юг - мазе № 28, запад - стълбище и коридор и изток – мазе № 27. ПО КАДАСТРАЛНА КАРТА: САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 20746.501.1032.1.24 по кадастралната карта на гр. Джебел. Адрес на имота: гр. Джебел, ул. Надежда” №3, бл.Чайка-2, вх.Б, ет.3, ап.24. Самостоятелният обект се намира в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 20746.501.1032. Предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент. Брой нива на обекта: 1. Съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж: 20746.501.1032.1.23; Под обекта: 20746.501.1032.1.21; Над обекта: 20746.501.1032.1.27.
Ощеtargimot.com

Земеделска земя Църквица

Църквица землището на с.Църквица, ЕКАТТЕ 78642, община Джебел
4045 м²
7,387 лв
2018-1-5
НИВА, находяща се в обл.Кърджали, общ.Джебел, землището на с.Църквица, ЕКАТТЕ 78642 /седемдесет и осем хиляди шестстотин четиридесет и две/, местността "КИРСЕ АРДЪ", представляваща имот №000405 /нула, нула, нула четиристотин и пет/, по картата на землището, IX /девета/ категория, с площ от 4.045 /четири декара и четиридесет и пет кв.м./ дка, при граници на имота съгласно документ за собственост: имот №000510- нива на наследниците на Юсуф Хасанов Беличев; имот №000027 - път на Държавата; имот №000507 - пасище, мера на наследниците на Хасан Халил Юмер, и граници на имота съгласно скица на Общинска служба по земеделие: имот №000510- нива на наследниците на Юсуф Хасанов Беличев; имот №000027 - път III кл. на Държавата; имот №000403-горска нива на наследниците на Изет Бекиров Еминов, имот №011014- залесена територия на МЗГ-ДА и имот №000507 - пасище, мера на наследниците на Хасан Халил Юмер.
Ощеtargimot.com

Земеделска земя Църквица

Църквица землището на с.Църквица, община Джебел, ЕКАТТЕ 78642
4045 м²
7,506 лв
2017-10-20
НИВА, находяща се в обл.Кърджали, общ.Джебел, землището на с.Църквица, ЕКАТТЕ 78642 /седемдесет и осем хиляди шестстотин четиридесет и две/, местността "КИРСЕ АРДЪ", представляваща имот №000405 /нула, нула, нула четиристотин и пет/, по картата на землището, IX /девета/ категория, с площ от 4.045 /четири декара и четиридесет и пет кв.м./ дка, при граници на имота съгласно документ за собственост: имот №000510- нива на наследниците на Юсуф Хасанов Беличев; имот №000027 - път на Държавата; имот №000507 - пасище, мера на наследниците на Хасан Халил Юмер, и граници на имота съгласно скица на Общинска служба по земеделие: имот №000510- нива на наследниците на Юсуф Хасанов Беличев; имот №000027 - път III кл. на Държавата; имот №000403-горска нива на наследниците на Изет Бекиров Еминов, имот №011014- залесена територия на МЗГ-ДА и имот №000507 - пасище, мера на наследниците на Хасан Халил Юмер.
Ощеtargimot.com

Двустаен апартамент Джебел

Джебел ул."Надежда"3, вх.Б, ет.З, апартамент № 24
66 м²
32,056 лв
2017-10-4
5/6 идеални части от: АПАРТАМЕНТ № 24 /двадесет и четири/, находящ се в гр. Джебел, общ. Джебел, обл. Кърджали на ул."Надежда" №3, вх.Б, ет.З /трети/ със застроена площ 65.90 кв.м. /шестдесет и пет цяло и деветдесет квадратни метра/, състоящ се от две стаи и кухня със сервизни помещения, ведно с принадлежащото ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 28 /двадесет и осем/ с полезна площ 6.71 кв.м./шест цяло седемдесет и един квадратни метра/, както и 5.04 кв.м. /пет цяло и нула четири квадратни метра/ идеални части от общите части на сградата и правото на строеж за втора зона, при граници и съседи на апартамента: горе - ап.№ 27, долу - ап.№ 21, запад - ап.№ 23 и стълбище и граници и съседи на избеното помещение: юг - мазе № 28, запад - стълбище и коридор и изток – мазе № 27. ПО КАДАСТРАЛНА КАРТА: САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 20746.501.1032.1.24 по кадастралната карта на гр. Джебел. Адрес на имота: гр. Джебел, ул. Надежда” №3, бл.Чайка-2, вх.Б, ет.3, ап.24. Самостоятелният обект се намира в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 20746.501.1032. Предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент. Брой нива на обекта: 1. Съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж: 20746.501.1032.1.23; Под обекта: 20746.501.1032.1.21; Над обекта: 20746.501.1032.1.27. НАЧАЛНАТА ЦЕНА, ОТ КОЯТО ЩЕ ЗАПОЧНЕ НАДДАВАНЕТО, Е В РАЗМЕР НА: 32 056,25 /ТРИДЕСЕТ И ДВЕ ХИЛЯДИ ПЕТДЕСЕТ И ШЕСТ ЛВ. И ДВАДЕСЕТ И ПЕТ СТ./ ЛЕВА /75 % ОТ ПАЗАРНАТА СТОЙНОСТ НА ИМОТА, ОПРЕДЕЛЕНА ОТ ЧСИ И ВЪЗ ОСНОВА НА ДАДЕНО ПИСМЕНО ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОТ ВЕЩО ЛИЦЕ, ОТРАЗЕНО В ЗАКЛЮЧЕНИЕТО НА ЕКСПЕРТИЗАТА ЗА СТОЙНОСТТА НА НЕДВИЖИМИЯ ИМОТ/
Ощеtargimot.com
163 м²
65,000 лв
2017-7-21
Продава бивш кафе-клуб в топ центъра на град Джебел, в района на Общината. Обекта е със застроена площ 163 кв.м. и се състои от търговска зала, склад и санитарен възел. Помещението е разположено в сутерена на сградата, в която се намира. Имота е на централно и удобно, подходящо е за заведение, нощен клуб, казино и други.
Ощеbazar.bg
Абонирайте се за актуализации по имейл във връзка с вашето търсене:
Джебел
3000 м²
950 лв
2018-1-10
оф.1876 Супер парцел с 30м лице на Коматевско шосе, местност 'Терзиите'. Намира се на 1-ва линия срещу текстил 'Джебел', преди 'Еврохоспитал'. Парцелът е със сменен статут, с 3-фазен ток, подходящ е за автокъща, складови и производствени и жилищни нужди. Имота се продава - 95 Е/м2. За контакти и повече информация: 0879/627 939 ; 0899/871 571 Румяна Василева,0884/715 883 Василев
Ощеbazar.bg
11000 м²
165,000
2017-9-26
Продава недвижим имот в местността 'Кьопрю Янъ', до спирка 'Джебел', на самия път Кърджали-Маказа, само на 3 километра разстояние от град Момчилград и на 35 километра разстояние от ГКПП 'Маказа'. Имота е с площ 11 000 кв.м. /11 декара/, с начин на трайно ползване пасище с храсти. За мястото има взето становище за промяна на статута от ВИК, ЕВН, Напоителни системи, Пътно управление и от РИОСВ. Имота е подходящ за всякакъв вид инвестиция.
Ощеbazar.bg

Земеделска земя, 2000m 2 (продажба)

с.Балабаново, област Кърджали
42,000
2016-7-15
Продавам 2000 кв.м на разклона за Джебел-Момчилград-Кърджали (спирка Джебел), с 50 м. лице на пътя.
Ощеofficespace.bg

Парцел, 11000m 2 (продажба)

кв. Гледка, Кърджали
165,000
2016-7-15
Продава недвижим имот в местността "Кьопрю Янъ", до спирка "Джебел", на самия път Кърджали-Маказа, само на 3 километра разстояние от град Момчилград и на 35 километра разстояние от ГКПП "Маказа". Имота е с площ 11 000 кв.м. /11 декара/, с начин на трайно ползване пасище с храсти. За мястото има взето становище за промяна на статута от ВИК, ЕВН, Напоителни системи, Пътно управление и от РИОСВ. Имота е подходящ за всякакъв вид инвестиция.
Ощеofficespace.bg

Къща ,2.5 дка , село Башево

Кърджали и област Ардино Башево Село Башево
8 стаи
160 м²
49,000 лв
2016-3-31
Къща с 2.5 Дка дворно място Цялата площ е 2.5 дка- ливада с три постройки : 1 . Същинската къща на два етажа с по четири стаи и антре на етаж . Обща площ 80 + 80 е 160 кв/ м 2 .Ново започната постройка за първа плоча – 60 кв/м 3 . Плевня 4 . Яхър за животните 5. Външна тоалетна В местото има следните дървесни видове : череши – 2 бр , сливи – 4 бр. , круши – 4 бр., дюли – 2 бр., лозница с различни видове грозде , черница , която дава по 60 кг сладки плодове В двора на къщата може да се влиза с лека кола . Село Башево Старото име на село Башево е „ Халлар “ .Селото е в района на община Ардино . Къщите в селото са 136 и строени предимно от камък.Запазена е старата Родопска зидарска традиция . В селото има 950 жители , но постоянно живеещите са 156 . От 1912 г. селото се преименува в Башево / най красивото . най силното / . Около селото има дъбово – габерови гори , бял и черен бор , бели брези , липа . През пролетта при цъфтежа на липите , селото ухае на липа и горски билки.В околностите вирее ендемитът : родопски силвряк , който изсушен след две –три години и отново посаден и поливан с вода , запазва жизнените си функции , пуска корени , листа и цветове . В природата е единствено тук този феномен виреещ още от ледниковият период . В легендите се възстановява за живот и жар птицата . При силивряка не е легенда , истина ! В околностите на селото има и горски животни : мечка , муфон , сърни и елени , диво прасе , видра , заек , лисица , язовец . Тук се срещат и следните птици : пчелояд , сирийски пъстър кълвач , червеногърба сврачка , сокол , скитник , орел змияр , черен щъркел . В река Арда се въдят рибите : пъстърва , уклейка , мряна , кефал, костур . В района на селото са историческите и природни забележителности : дяволският мост , орлови скали , хладната пещера , римската крепост „ кривус “ Село Башево устоява от областния град Кърджали на 33 км , от община Ардино – 16 км , от природния резерват- Бели Брези . В селото има живописни ливади , овощни градини : сливи , череши , кайсии , круши , праскови .Жителите се препитавали с отглеждане на крави , овце , кокошки , домати краставици , фасул, картофи , чушки и прочутият Джебел – басма тютюн . В центъра на селото има хранителен магазин , който се зарежда с пресен хляб , мляко – прясно и кисело , яйца , пилета колбаси . В селото няма нито един цех или фабрика ! Въздухът е чист , свеж и здравословен .
Още555.bg

Земеделска земя, 2000m 2 (продажба)

с.Балабаново, област Кърджали
2000 м²
42,000
2016-3-30
Ток Вода Асфалтиран път Продавам 2000 кв.м на разклона за Джебел-Момчилград-Кърджали (спирка Джебел), с 50 м. лице на пътя.
Ощеhomes.bg