Къща

област Смолян гр. Девин
250 м²
44,330
2018-1-9
ТЕЛ:0879432468; 0301 69999/ПРЕДЛАГАМЕ ВИ ЗА ПРОДАЖБА ДВУЕТАЖНА МАСИВНА КЪЩА В ГР. ДЕВИН, С РЗП 250КВ. М +800КВ. М ДВОРНО МЯСТО+20КВ. М РАБОТИЛНИЦА. КЪЩАТА Е В ОТЛИЧНО СЪСТОЯНИЕ, НЕВЕРОЯТНА ПАНОРАМА И ИЗЛОЖЕНИЕ. ИМА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА НАДСТРОЯВАНЕ. НА ВСЕКИ ЕТАЖ ИМА ПО ТРИ СТАИ И КУХНЯ+САНИТАРЕН ВЪЗЕЛ. ВЪЗМОЖНО Е ПРЕУСТРОЙВАНЕ В СЕМЕЕН ХОТЕЛ. ВГР. ДЕВИН ИМА ЛЕЧЕБНИ МИНЕРАЛНИ БАНИ, НЯКОЛКО ОТКРИТИ И ЗАКРИТИ БАСЕЙНА, КАТО ГРАДЪТ ОТСТОИ НА 25 КМ ОТ ПАМПОРОВО, НА 30 КМ ОТ ЯЗОВИР ДОСПАТ, НА 40 КМ ОТ СМОЛЯН, И НА 25 КМ ОТ ЯЗОВИР МИХАЛКОВО. ТЕЛ. 0879432468
Ощеholmes.bg

Тристаен апартамент

област Смолян гр. Девин
66 м²
31,800 лв
2018-1-9
Продаваният апартамент е с добро местоположение. Състои се от: дневна, спалня, кухня, баня с тоалетна, избено помещение.
Ощеholmes.bg

Парцел

област Смолян гр. Девин
7176 м²
155,000
2018-1-9
Два съседни парцела в регулация с площ от 4 806 кв. м. и 2 370 кв. м. - десета категория. С изглед към града и съседните планински хълмове. Местоположение: гр. Девин, кв. Настан Екатте, местност 'Калугер'. Достъп - селски път. Подходящи за различни инвестиционни проекти, а именно: хотелски комплекс, селище от затворен тип, сгради за селски туризъм, бунгала, както и за сгради за безвредни производствени дейности. Номер в агенцията: 1412 Лице за контакти: Ваня Игнатова - 0884 700 107 / 02 952 63 33
Ощеholmes.bg

Къща

област Смолян гр. Девин център
360 м²
400,000
2017-12-14
оферта:25632 Прекрасна къща в Девин, с много добре поддържан двор. На партерния етаж има помещения които се ползват като хлебопекарна. За контакт 0885788843
Ощеholmes.bg

Къща

област Смолян гр. Девин център
360 м²
400,000
2017-12-19
оферта:25632 Прекрасна къща в Девин, с много добре поддържан двор. На партерния етаж има помещения които се ползват като хлебопекарна. За контакт 0885788843
Ощеholmes.bg

Етаж от къща ДЕВИН

ДЕВИН гр. Девин, ул. "Гордю войвода" № 36, ет. 2
80 м²
36,450 лв
2017-12-14
ВТОРИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ и прилежащото му избено помещение от масивна жилищна сграда, състояща се от един избен и три жилищни етажа, със застроена площ от 80 /осемдесет/ кв.м., ведно с приспадащите се идеални части от общите части на сградата и правото на строеж върху мястото, построена в УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ VIII-59 /осем - петдесет и девет/, в кв. 47 /четиридесет и седем/, със застроена площ от 532 /петстотин тридесет и два/ кв.м. по ПУП на гр. Девин, при граници и съседи на имота: от изток - улица и УПИ IX, запад - УПИ XII, север - улица, юг - УПИ XXV. Описание съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-90/18.12.2009 г. на изпълнителния директор на АГКК с последно изменение със заповед КД-14-21-91/28.02.2013 г. на началника на СГКК - Смолян, самостоятелен обект с идентификатор 20465.501.1421.1.2 /две нула четири шест пет точка пет нула едно точка едно четири две едно точка едно точка две/ с предназначение - жилище, апартамент, брой нива - 1, с адрес гр. Девин, п.к. 4800, ул. „Гордю войвода“ № 36, ет. 2, находящ се в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 20465.501.1421, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж - няма, под обекта - 20465.501.1421.1.1 и над обекта 20465.501.1421.1.3.
Ощеtargimot.com

Къща

област Смолян гр. Девин център
360 м²
400,000
2017-12-14
оферта:25632 Прекрасна къща в Девин, с много добре поддържан двор. На партерния етаж има помещения които се ползват като хлебопекарна. За контакт 0885788843
Ощеholmes.bg

Къща

област Смолян гр. Девин център
360 м²
400,000
2017-12-14
оферта:25632 Прекрасна къща в Девин, с много добре поддържан двор. На партерния етаж има помещения които се ползват като хлебопекарна. За контакт 0885788843
Ощеholmes.bg

Къща

област Смолян гр. Девин център
360 м²
400,000
2017-12-22
оферта:25632 Прекрасна къща в Девин, с много добре поддържан двор. На партерния етаж има помещения които се ползват като хлебопекарна. За контакт 0885788843
Ощеholmes.bg

Етаж от къща ДЕВИН

ДЕВИН УЛ. ДЕТЕЛИНА № 6, ЕТ. 2
82 м²
12,600 лв
2017-12-22
ВТОРИ ЕТАЖ (първи жилищен), представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 20465.501.1617.1.2 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Девин, общ. Девин, обл. Смолян, одобрени със Заповед № РД- 18- 90/ 18.12.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, изменена със Заповед № 18- 4555/ 12.06.2015 г. на Началника на СГКК- Смолян, находящ се на адрес гр. Девин, ул. "Детелина" № 6, ет. 2, с предназначение: жилище, апартамент, със съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж - няма, под обекта - 20465.501.1617.1.1 и над обекта - няма, който самостоятелен обект се намира в триетажна еднофамилна жилищна сграда с идентификатор 20465.501.1617.1 и със застроена площ от 82.00 (осемдесет и два) кв.м., построена в поземлен имот с идентификатор 20465.501.1617 и площ 501 (петстотин и един) кв.м., с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м.), при граници на поземления имот: имоти с идентификатори 20465.501.5006, 20465.501.65, 20465.501.64, 20465.501.66 и 20465.501.1200, ВЕДНО с приспадащите се идеални части от правото на собственост върху общите части на сградата и от правото на строеж върху земята.
Ощеtargimot.com

Къща

област Смолян гр. Девин център
360 м²
400,000
2017-12-14
оферта:25632 Прекрасна къща в Девин, с много добре поддържан двор. На партерния етаж има помещения които се ползват като хлебопекарна. За контакт 0885788843
Ощеholmes.bg

Къща

област Смолян гр. Девин център
360 м²
400,000
2017-12-14
оферта:25632 Прекрасна къща в Девин, с много добре поддържан двор. На партерния етаж има помещения които се ползват като хлебопекарна. За контакт 0885788843
Ощеholmes.bg

Къща

област Смолян гр. Девин център
360 м²
400,000
2017-12-14
оферта:25632 Прекрасна къща в Девин, с много добре поддържан двор. На партерния етаж има помещения които се ползват като хлебопекарна. За контакт 0885788843
Ощеholmes.bg

Къща

област Смолян гр. Девин център
360 м²
400,000
2017-12-19
оферта:25632 Прекрасна къща в Девин, с много добре поддържан двор. На партерния етаж има помещения които се ползват като хлебопекарна. За контакт 0885788843
Ощеholmes.bg

Къща

област Смолян гр. Девин център
360 м²
400,000
2017-12-21
оферта:25632 Прекрасна къща в Девин, с много добре поддържан двор. На партерния етаж има помещения които се ползват като хлебопекарна. За контакт 0885788843
Ощеholmes.bg

Къща

област Смолян гр. Девин център
360 м²
400,000
2017-12-19
оферта:25632 Прекрасна къща в Девин, с много добре поддържан двор. На партерния етаж има помещения които се ползват като хлебопекарна. За контакт 0885788843
Ощеholmes.bg

Къща

област Смолян гр. Девин център
360 м²
400,000
2017-12-14
оферта:25632 Прекрасна къща в Девин, с много добре поддържан двор. На партерния етаж има помещения които се ползват като хлебопекарна. За контакт 0885788843
Ощеholmes.bg

Къща

област Смолян гр. Девин център
360 м²
400,000
2017-12-13
оферта:25632 Прекрасна къща в Девин, с много добре поддържан двор. На партерния етаж има помещения които се ползват като хлебопекарна. За контакт 0885788843
Ощеholmes.bg

Къща

област Смолян гр. Девин център
360 м²
400,000
2017-12-13
оферта:25632 Прекрасна къща в Девин, с много добре поддържан двор. На партерния етаж има помещения които се ползват като хлебопекарна. За контакт 0885788843
Ощеholmes.bg

Къща

област Смолян гр. Девин център
360 м²
400,000
2017-12-13
оферта:25632 Прекрасна къща в Девин, с много добре поддържан двор. На партерния етаж има помещения които се ползват като хлебопекарна. За контакт 0885788843
Ощеholmes.bg

Къща

област Смолян гр. Девин център
360 м²
400,000
2017-12-13
оферта:25632 Прекрасна къща в Девин, с много добре поддържан двор. На партерния етаж има помещения които се ползват като хлебопекарна. За контакт 0885788843
Ощеholmes.bg

Къща

област Смолян гр. Девин център
360 м²
400,000
2017-12-13
оферта:25632 Прекрасна къща в Девин, с много добре поддържан двор. На партерния етаж има помещения които се ползват като хлебопекарна. За контакт 0885788843
Ощеholmes.bg

Къща

област Смолян гр. Девин център
360 м²
400,000
2017-12-13
оферта:25632 Прекрасна къща в Девин, с много добре поддържан двор. На партерния етаж има помещения които се ползват като хлебопекарна. За контакт 0885788843
Ощеholmes.bg
500 м²
350,000
2017-12-6
БИЗНЕС ИМОТ с РАЗГЪНАТА ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ - 500 кв.м. в гр. ДЕВИН. На ПЪРВО и ВТОРО ниво КОМПЛЕКСА ВКЛЮЧВА: САМОСТОЯТЕЛНА КЪЩА С ДВОР И ТЕРАСА С БАРБЕКЮ; ЦЕХ, СКЛАД, МАГАЗИН, ПОМОЩНИ ПОМЕЩЕНИЯ. ПАРЦЕЛЪТ на КОЙТО е РАЗПОЛОЖЕН ИМОТА е 940 кв.м. ДЕЙСТВАЩО ЛОКАЛНО ПАРНО на ДЪРВА. В ЦЕНАТА Е ВКЛЮЧЕНО: ЦЯЛОТО ОБЗАВЕЖДАНЕ на ЖИЛИЩНАТА, ТЪРГОВСКАТА, ПРОИЗВОДСТВЕНАТА ЧАСТ. ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БИЗНЕС СГРАДАТА е ПО ВСИЧКИ СЪВРЕМЕННИ СТАНДАРТИ. ВЛОЖЕНИ са ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИ МАТЕРИАЛИ. ЖИЛИЩНАТА ЧАСТ е с -трипластов ЕСТЕСТВЕН ДЪРВЕН СТЪКЛОПАКЕТ, ПОДА е с ДЪРВЕН ПАРКЕТ, КУХНЕНСКОТО ОБЗАВЕЖДАНЕ е от ЕСТЕСТВЕН ДЪБ. ВСИЧКО ТОВА МОЖЕ ДА СЕ ПРЕОБРАЗИ В: ХОТЕЛ с РЕСТОРАНТ,в ПОДХОДЯЩ СЕМЕЕН БИЗНЕС или ПРОИЗВОДСТВЕН ЦЕНТЪР.
Ощеbazar.bg
Абонирайте се за актуализации по имейл във връзка с вашето търсене:
Девин