Етаж от къща ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ул. "Гьорче Петров" №2
129 м²
36,375 лв
2016-10-26
ВТОРИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ със застроена площ от 129.00 кв. м, представляващ самостоятелно жилище, находящ се в триетажна жилищна сграда, построена в урегулиран поземлен имот- парцел ХХ, имот пл. № 1934 от квартал № 48 по плана на гр. Гоце Делчев, общ. Гоце Делчев, обл. Благоевград, утвърден със Заповед № 32/1992г. на Кмета на Общината, при съседи на УПИ: от изток- УПИ- парцел ХХI, от запад- улица, от север- улица, от юг- УПИ- парцел ХIХ, ведно с южното мазе със засроена площ от 11.80 кв. м и 1/2 идеална част от тавана на сградата със застроена площ от 121.00 кв. м, ведно с ГАРАЖ с югозападно разположение със застроена площ от 22.70 кв. м, ведно с принадлежащото към гаража избено / сервизно/ помещение със застроена площ от 11.80 кв. м- южно разположение, находящи се на партерния етаж, а съгласно СХЕМА № 23106/17.12.2012г. по кадастралната карта и кадстралните регистри на гр. Гоце Делчев, общ. Гоце Делчев, обл. Благоевград, одобрени със Заповед РД-18-71/02.10.2009г. на ИД на АГКК, жилището е с идентификатор 17395.501.1934.1.2; адрес на имота: гр. Гоце Делчев, ул. Гьорче Петров № 2, ет.2, който самостоятелен обект се намира в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 17395.501.1934, с предназначение: Жилище, апартамент; брой нива на обекта: 1, посочена в документа площ: 129.00 кв. м; прилежащи части: южно мазе със застроена площ 11.80 кв. м и 1/2 ид. части от тавана, целият с площ от 121 кв. м, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: няма; под обекта: 17395.501.1934.1.1; над обекта: няма, и съгласно СХЕМА на ГАРАЖ № 23107/17.12.2012г. по кадастралната карта и кадстралните регистри на гр. Гоце Делчев, общ. Гоце Делчев, обл. Благоевград, одобрени със Заповед РД-18-71/02.10.2009г. на ИД на АГКК, гаражът е с идентификатор 17395.501.1934.1.4; адрес на имота: гр. Гоце Делчев, ул. Гьорче Петров № 2, ет.0, който самостоятелен обект се намира в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 17395.501.1934, с предназначение: Гараж в сграда; брой нива на обекта: 1, посочена в документа площ: 22.70 кв. м; прилежащи части: избено / сервизно/ помещение със застроена площ 11.80кв.м
Ощеtargimot.com
Абонирайте се за актуализации по имейл във връзка с вашето търсене:
Гоце Делчев, Гьорче Петров

Етаж от къща ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ул.Гьорче Петров №2
129 м²
26,250 лв
2017-7-6
ВТОРИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ със застроена площ от 129.00 кв. м, представляващ самостоятелно жилище, находящ се в триетажна жилищна сграда, построена в урегулиран поземлен имот- парцел ХХ, имот пл. № 1934 от квартал № 48 по плана на гр. Гоце Делчев, общ. Гоце Делчев, обл. Благоевград, утвърден със Заповед № 32/1992г. на Кмета на Общината, при съседи на УПИ: от изток- УПИ- парцел ХХI, от запад- улица, от север- улица, от юг- УПИ- парцел ХIХ, ведно с южното мазе със засроена площ от 11.80 кв. м и 1/2 идеална част от тавана на сградата със застроена площ от 121.00 кв. м, ведно с ГАРАЖ с югозападно разположение със застроена площ от 22.70 кв. м, ведно с принадлежащото към гаража избено / сервизно/ помещение със застроена площ от 11.80 кв. м- южно разположение, находящи се на партерния етаж, а съгласно СХЕМА № 23106/17.12.2012г. по кадастралната карта и кадстралните регистри на гр. Гоце Делчев, общ. Гоце Делчев, обл. Благоевград, одобрени със Заповед РД-18-71/02.10.2009г. на ИД на АГКК, жилището е с идентификатор 17395.501.1934.1.2; адрес на имота: гр. Гоце Делчев, ул. Гьорче Петров № 2, ет.2, който самостоятелен обект се намира в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 17395.501.1934, с предназначение: Жилище, апартамент; брой нива на обекта: 1, посочена в документа площ: 129.00 кв. м; прилежащи части: южно мазе със застроена площ 11.80 кв. м и 1/2 ид. части от тавана, целият с площ от 121 кв. м, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: няма; под обекта: 17395.501.1934.1.1; над обекта: няма, и съгласно СХЕМА на ГАРАЖ № 23107/17.12.2012г. по кадастралната карта и кадстралните регистри на гр. Гоце Делчев, общ. Гоце Делчев, обл. Благоевград, одобрени със Заповед РД-18-71/02.10.2009г. на ИД на АГКК, гаражът е с идентификатор 17395.501.1934.1.4; адрес на имота: гр. Гоце Делчев, ул. Гьорче Петров № 2, ет.0, който самостоятелен обект се намира в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 17395.501.1934, с предназначение: Гараж в сграда; брой нива на обекта: 1, посочена в документа площ: 22.70 кв. м; прилежащи части: избено / сервизно/ помещение със застроена площ 11.80кв.м
Ощеtargimot.com

Етаж от къща ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ул.Гьорче Петров №2
129 м²
29,100 лв
2017-3-9
ВТОРИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ със застроена площ от 129.00 кв. м, представляващ самостоятелно жилище, находящ се в триетажна жилищна сграда, построена в урегулиран поземлен имот- парцел ХХ, имот пл. № 1934 от квартал № 48 по плана на гр. Гоце Делчев, общ. Гоце Делчев, обл. Благоевград, утвърден със Заповед № 32/1992г. на Кмета на Общината, при съседи на УПИ: от изток- УПИ- парцел ХХI, от запад- улица, от север- улица, от юг- УПИ- парцел ХIХ, ведно с южното мазе със засроена площ от 11.80 кв. м и 1/2 идеална част от тавана на сградата със застроена площ от 121.00 кв. м, ведно с ГАРАЖ с югозападно разположение със застроена площ от 22.70 кв. м, ведно с принадлежащото към гаража избено / сервизно/ помещение със застроена площ от 11.80 кв. м- южно разположение, находящи се на партерния етаж, а съгласно СХЕМА № 23106/17.12.2012г. по кадастралната карта и кадстралните регистри на гр. Гоце Делчев, общ. Гоце Делчев, обл. Благоевград, одобрени със Заповед РД-18-71/02.10.2009г. на ИД на АГКК, жилището е с идентификатор 17395.501.1934.1.2; адрес на имота: гр. Гоце Делчев, ул. Гьорче Петров № 2, ет.2, който самостоятелен обект се намира в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 17395.501.1934, с предназначение: Жилище, апартамент; брой нива на обекта: 1, посочена в документа площ: 129.00 кв. м; прилежащи части: южно мазе със застроена площ 11.80 кв. м и 1/2 ид. части от тавана, целият с площ от 121 кв. м, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: няма; под обекта: 17395.501.1934.1.1; над обекта: няма, и съгласно СХЕМА на ГАРАЖ № 23107/17.12.2012г. по кадастралната карта и кадстралните регистри на гр. Гоце Делчев, общ. Гоце Делчев, обл. Благоевград, одобрени със Заповед РД-18-71/02.10.2009г. на ИД на АГКК, гаражът е с идентификатор 17395.501.1934.1.4; адрес на имота: гр. Гоце Делчев, ул. Гьорче Петров № 2, ет.0, който самостоятелен обект се намира в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 17395.501.1934, с предназначение: Гараж в сграда; брой нива на обекта: 1, посочена в документа площ: 22.70 кв. м; прилежащи части: избено / сервизно/ помещение със застроена площ 11.80кв.м
Ощеtargimot.com