Многостаен апартамент ГАБРОВО

ГАБРОВО ул.'Орловска" 129, ет. 1, ап. 4
98 м²
47,400 лв
2017-8-16
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 14218.509.3.3.4 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД 18-64/26.10.2007 на ИД на АГКК. Адрес на имота: гр. Габрово, ул. Орловска 129, ет.1, ап. 4. ЦО се намира в сграда No3, разположена в поземлен имот с идентификатор 14218.509.3. Предназначение на СО: жилище, апартамент.Брой нива на обекта: 1. Площ 98,10 кв. М. Прилежащи части: Избено помещение No11 с площ 8 кв. м. И заедно с 1,714% идеални части. От общите части на сградата и правото на строеж върху земята. Ниво:1 Съседни СОС: на същия етаж: СОС с идентификатор 14218.509.3.3.3; СОС с идентификатор 14218.509.3.3.5. Под обекта няма. Над обекта: СОС с идентификатор 14218.509.3.3.10. Стар идентификатор няма.
Ощеtargimot.com

Многостаен апартамент ГАБРОВО

ГАБРОВО ул."Орловска" 129, ет. 1, ап. 4
98 м²
59,250 лв
2017-6-2
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 14218.509.3.3.4 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД 18-64/26.10.2007 на ИД на АГКК. Адрес на имота: гр. Габрово, ул. Орловска 129, ет.1, ап. 4. ЦО се намира в сграда No3, разположена в поземлен имот с идентификатор 14218.509.3. Предназначение на СО: жилище, апартамент.Брой нива на обекта: 1. Площ 98,10 кв. М. Прилежащи части: Избено помещение No11 с площ 8 кв. м. И заедно с 1,714% идеални части. От общите части на сградата и правото на строеж върху земята. Ниво:1 Съседни СОС: на същия етаж: СОС с идентификатор 14218.509.3.3.3; СОС с идентификатор 14218.509.3.3.5. Под обекта няма. Над обекта: СОС с идентификатор 14218.509.3.3.10. Стар идентификатор няма.
Ощеtargimot.com

Многостаен апартамент ГАБРОВО

ГАБРОВО ул."Орловска" 129, ет. 1, ап. 4
98 м²
54,180 лв
2017-3-2
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 14218.509.3.3.4 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД 18-64/26.10.2007 на ИД на АГКК. Адрес на имота: гр. Габрово, ул. Орловска 129, ет.1, ап. 4. ЦО се намира в сграда No3, разположена в поземлен имот с идентификатор 14218.509.3. Предназначение на СО: жилище, апартамент.Брой нива на обекта: 1. Площ 98,10 кв. М. Прилежащи части: Избено помещение No11 с площ 8 кв. м. И заедно с 1,714% идеални части. От общите части на сградата и правото на строеж върху земята. Ниво:1 Съседни СОС: на същия етаж: СОС с идентификатор 14218.509.3.3.3; СОС с идентификатор 14218.509.3.3.5. Под обекта няма. Над обекта: СОС с идентификатор 14218.509.3.3.10. Стар идентификатор няма.
Ощеtargimot.com

Тристаен апартамент ГАБРОВО

ГАБРОВО ул."Орловска" 129, ет. 1, ап. 4
98 м²
67,725 лв
2016-11-14
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 14218.509.3.3.4 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД 18-64/26.10.2007 на ИД на АГКК. Адрес на имота: гр. Габрово, ул. Орловска 129, ет.1, ап. 4. ЦО се намира в сграда No3, разположена в поземлен имот с идентификатор 14218.509.3. Предназначение на СО: жилище, апартамент.Брой нива на обекта: 1. Площ 98,10 кв. М. Прилежащи части: Избено помещение No11 с площ 8 кв. м. И заедно с 1,714% идеални части. От общите части на сградата и правото на строеж върху земята. Ниво:1 Съседни СОС: на същия етаж: СОС с идентификатор 14218.509.3.3.3; СОС с идентификатор 14218.509.3.3.5. Под обекта няма. Над обекта: СОС с идентификатор 14218.509.3.3.10. Стар идентификатор няма.
Ощеtargimot.com

Магазин ГАБРОВО

ГАБРОВО ул."Орловска"№28
136 м²
89,956 лв
2016-10-24
МАГАЗИН №1, с вх. от ул. Орловска №28, разположен на първи и втори етаж от 136,48 кв.м., обща застроена площ : Първи етаж 68,83 кв.м. застроена площ , при граници : отгоре - втори етаж от магазина, отдолу - терен, изток - ул. Шипка, запад - ул. Орловска, север - магазин №2, с вход от ул. Орловска, юг - УПИ - VI - 420 и втори етаж - 67,65 кв.м. застроена площ, , при граници: отгоре - апартамент №1, стълбище и магазин №2, с вход от улица ШИПКА, ОТДОЛУ - ПЪРВИ ЕТАЖ ОТ МАГАЗИН, изток - ул. Шипка, запад - ул. Орловска, север - магазин №2, а вх. от ул. Орловска, юг - УПИ VI - 420 , заедно с 20,843% идеални части от общите части на сградта и заедно с 20,843 % от правото на строеж върху мястото - по нотариален акт , а по кадастрална карта - СОС с кадастрален идентификатор - 14218.509.526.1.6, с адрес на имота - гр.ГАБРОВО - п.к 5300 ОБЩИНА ГАБРОВО, ул. Орловска №28, ет.1, ап.1, самостоятелния обект попада в сграда №1, разположена в поземлен имот с идентификатор - 14218.509.526, с предназначение на самостоятелния обект - за търговска дейност , с брой нива на обекта - 2, с площ по документи - 136,48 кв.м., ЗАЕДНО с 20,843% идеални части от общите части на сградта и заедно с 20,843 % от правото на строеж върху мястото, при съседи в сградата : За ниво 1 (едно) , На същия етаж - 14218.509.526.1.7, а за ниво 2 (две) , на същия етаж - 14218.509.526.1.7, под обекта - няма, над обекта - 14218.509.526.1.10, ЗАЕДНО с 20,843% идеални части от правото на собственост върху поземления имот с кадастрален идентификатор - 14218.509.526, находящ се в гр.ГАБРОВО - п.к 5300 ОБЩИНА ГАБРОВО, ул. Орловска №28, целия с площ от 147, кв.м., с траино предназначение на територията - Урбанизирана, с начин на трайно ползване - ниско застрояване до 10 м., съседи : 14218.509.525, 14218.509.512, 14218.509.527, 14218.509.5, 14218.509.528
Ощеtargimot.com
Абонирайте се за актуализации по имейл във връзка с вашето търсене:
Габрово, ул. Орловска
22 м²
300 лв
2017-9-5
Помещението се намира в центъра на Габрово, ул. "Орловска" 6, партерен етаж. Подходящо за офис, магазин за промишлени стоки, представителство на фирма, ателие . Основното помещение е около 20 кв., отделно има малък склад със санитарен възел. Наемът е с включен данък сгради.
Ощеbazar.bg