Оплакване
ПИ с кадастрален идентификатор 14218.533.609 с адрес: гр.ГАБРОВО - п.к 5300 ОБЩИНА ГАБРОВО, СТОЛЕТОВ №10, с площ 5559 кв.м., по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрена със Заповед РД-18-19/ 18.05.2007г. НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АГКК, с последно изменение със Заповед : КД-14-07-146/ 01.11.2007г. на НАЧАЛНИКА НА СК- ГАБРОВО, с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване : за друг вид производствен, складов обект, с номер по предходен план - 7
Адрес: бул."Столетов"№10, Габрово
5559 м²
240 374 лв
3.12.2018 г.
5559 м²3.12.2018 г.
Ощеtargimot.com
Оплакване
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 14218.533.129.17.3 с адрес на имота гр.Габрово, бул."Столетов" № 157, ет.3, обект 3. По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД - 18-19 /18.05.2007г. /18.05.2007г. ма Изпълнителен директор на АГКК. Последно изменение със Заповед: КД - 14-07-134/20.04.2012г. /20.04.2012г. на Началник на СГКК - Габрово. Самостоятелният обект се намира в сграда № 17, разположена в поземлен имот с идентификатор 14218.533.129. Пред
Адрес: бул. Столетов 157, ет. 3, обект 3, Габрово
158 м²
21 000 лв
3.12.2018 г.
158 м²3.12.2018 г.
Ощеtargimot.com
Оплакване
Адрес: бул. "Столетов" №64, ет.4, ап.12, Габрово
57 м²
22 000 лв
2.10.2018 г.
57 м²2.10.2018 г.
Ощеtargimot.com
Оплакване
Адрес: бул. Столетов 157, ет. 3, обект 3, Габрово
158 м²
22 440 лв
5.09.2018 г.
158 м²5.09.2018 г.
Ощеtargimot.com
Оплакване
Адрес: бул. Столетов 157, етаж 3, обект 3, Габрово
158 м²
22 440 лв
5.09.2018 г.
158 м²5.09.2018 г.
Ощеtargimot.com
Оплакване
Адрес: бул. Столетов 157, ет.1, обект 1, Габрово
1438 м²
70 080 лв
5.09.2018 г.
1438 м²5.09.2018 г.
Ощеtargimot.com
Оплакване
Адрес: бул. "Столетов" №157, Габрово
161 м²
138 000 лв
7.08.2018 г.
161 м²7.08.2018 г.
Ощеtargimot.com
Оплакване
Адрес: бул. "Столетов" №157, ет.1, Габрово
1438 м²
81 500 лв
9.08.2018 г.
1438 м²9.08.2018 г.
Ощеtargimot.com
Оплакване
Адрес: бул. "Столетов" №157, ет.1, Габрово
1438 м²
81 500 лв
13.08.2018 г.
1438 м²13.08.2018 г.
Ощеtargimot.com
Оплакване
Поземлен имот, кад. номер 14218.533.609, с адрес: гр. Габрово, бул. Столетов 10, с площ 5 559.00 кв.м, заедно с имотите попадащи върху поземления имот: 1. Промишлена сграда, кад. 14218.533.609.1, ЗП 557.00 кв.м., 2 етажа; 2. Промишлена сграда, кад. 14218.533.609.2, ЗП 42.00 кв.м., 1 етаж; 3. Складова сграда, кад. 14218.533.609.3, ЗП 850.00 кв.м., 2 етажа; 4. Промишлена сграда, кад. 14218.533.609.4, ЗП 47.00 кв.м., 1 етаж; 5. Промишлена сграда, кад. 14218.533.609.5, ЗП 6.00 кв.м., 1 етаж. Имотът се продава на публична продан чрез ЧСИ Весела Цонева за периода от 07.12.2018г. до 07.01.2019г. АСВ ЕАД оказва съдействие на купувачите за участие в публични продани и контакт с представители на кредитора. Купувачите на този имот нямат ангажимент за заплащане на комисиони. За допълнителна информация: Павел Богомилов mob: +359884558694 *** int. 820165
град Габрово, Бичкиня, бул. Столетов 10, 2909 кв.м
2909 м²
240 374 лв
25.07.2018 г.
2909 м²25.07.2018 г.
Ощеimoti.com
Оплакване
Адрес: бул. "Столетов" №64, ет.4, ап.12, Габрово
57 м²
23 400 лв
31.05.2018 г.
57 м²31.05.2018 г.
Ощеtargimot.com
Ние в Flatfy ползваме бисквитки, за да подобрим качеството на цялостният опит от сърфирането. Използвайки нашите услуги Вие се съгласявате с нашата употреба на бисквитки.Научете повече