СГРАДА с идентификатор 14218.505.94.6 /четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет точка петстотин и пет точка деветдесет и четири точка шест/, град Габрово, община Габрово, област Габрово, но кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-64/26.10.2007год. на Изпълнителния директор на АГКК с адрес на имота: град Габрово, улица „Ангел Кънчев" № 38 /тридесет н осем/, сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 14218.505.94 /четиринадесет хиляди двеста
Адрес: ул. "Ангел Кънчев" № 38, Габрово
13 м²
6 750 лв
7.08.2018 г.
Ощеtargimot.com
СГРАДА с идентификатор 73403.501.77.1 /седемдесет и три хиляди четиристотин и три точка петстотин и едно точка седемдесет и седем точка едно/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД 18-21/12.05.2010г. на Изп директор на АГКК, с адрес гр. Трявна, ул. „Ангел Кънчев” № 160 /сто и шестдесет/, с предназначение ЖИЛИЩНА СГРАДА – МНОГОФАМИЛНА, със застроена площ от 420 /четиристотин и двадесет/ квадратни метра, брой етажи 3 /три/, сградата е разположена в
Адрес: ул. Ангел Кънчев №160, Габрово
420 м²
75 000 лв
13.08.2018 г.
Ощеtargimot.com
СГРАДА с идентификатор 73403.501.77.1 /седемдесет и три хиляди четиристотин и три точка петстотин и едно точка седемдесет и седем точка едно/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД 18-21/12.05.2010г. на Изп директор на АГКК, с адрес гр. Трявна, ул. „Ангел Кънчев” № 160 /сто и шестдесет/, с предназначение ЖИЛИЩНА СГРАДА – МНОГОФАМИЛНА, със застроена площ от 420 /четиристотин и двадесет/ квадратни метра, брой етажи 3 /три/, сградата е разположена в
Адрес: ул. Ангел Кънчев №160, Габрово
420 м²
75 000 лв
13.08.2018 г.
Ощеtargimot.com
Адрес: ул. "Ангел Кънчев" 160, Габрово
420 м²
83 295 лв
15.03.2018 г.
Ощеtargimot.com
We at Flatfy use cookies to improve quality of your overall browsing experience. By using our services you agree to our use of cookies.Learn more