Банка ДСК ЕАД организира открит търг с явно наддаване за продажба на следния имот: САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА - БАНКОВ ОФИС с идентификатор 10971. 502. 572. 1. 5 и адрес гр. Видин, ул. Княз Александър Батенберг 12, ет. 3, с площ 884 кв. м и заедно със съответните прилежащи идеални части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж върху терена НАЧАЛНАТА ЦЕНА НА ИМОТА, от която започва наддаването 450 000 лв.
град Видин Център ул. Батенберг 12
884 м²
450 000 лв
4.04.2018 г.
Ощеholmes.bg
We at Flatfy use cookies to improve quality of your overall browsing experience. By using our services you agree to our use of cookies.Learn more