Земеделска земя ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ

ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ м. Чуката
ПИ – ГОРА В ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ С ПЛОЩ ОТ 1.000 ДКА, ШЕСТА КАТЕГОРИЯ В М. ЧУКАТА, ПРЕДСТАВЛЯВАЩА ИМОТ № 197007 ПО ПЛАНА ЗА ЗЕМЕРАЗДЕЛЯНЕ НА ГР. В.ПРЕСЛАВ, ЕКНМ 58222 ПРИ ГРАНИЦИ И СЪСЕДИ: №№ 197008-ГОРА В ВЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ; 197006- ГОРА В ВЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ; 137001- ГОРА В ВЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ, А СЪГЛАСНО КК НА ГР. В.ПРЕСЛАВ СЪСТАВЛЯВАЩ ИМОТ 58222.197.7, М.“ЧУКАТА“ С ПЛОЩ ОТ 1,000 ДКА ПРИ ГРАНИЦИ: 58222.197.1,58222.197.6,58222.197.8 И ПЪТ.
10.01.17 г., 18:13 targimot.com
1000.0 м²
450,00 лв

Земеделска земя ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ

ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ местността „Геракар"
ЛОЗЕ с идентификатор 58222.82.60, находящо се в землището на гр. Велики Преслав, обл.Шумен, местността „Геракар“с площ от 2,999 дка, от които 2,697 дка четвърта категория и 0,302 дка трета категория, имот №082060 по КВС.
9.01.17 г., 18:14 targimot.com
2999.0 м²
900,00 лв

Земеделска земя ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ

ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ местността „БЛАТО“
ЕРОЗИРАНО ТРАЙНО НАСАЖДЕНИЕ с идентификатор 58222.813.6 с площ от 2,499 дка., от които 1,574 дка. четвърта категория и 0,925 дка. шеста категория, находящо се в местността „БЛАТО“, съставляващ имот №413006 по плана за земеразделяне на землището на кв. Кирково, общ. Велики Преслав, обл. Шумен.
9.01.17 г., 18:13 targimot.com
2499.0 м²
750,00 лв

Етаж от къща ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ

ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ УЛ. ЮБИЛЕЙНА № 61
ВТОРИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ ОТ ДВУЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА СЪС ЗП ОТ 118 КВ.М. ПОСТРОЕН В ДЪРЖАВЕН ПАРЦЕЛ УПИ 3-34 ОТ КВАРТАЛ 15 , ЦЕЛИЯ С ПЛОЩ ОТ 380 КВ.М. ПО ПЛАНА НА ГР.ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ , ПРИ ГРАНИЦИ НА ИМОТА; УЛИЦА, УПИ 4-55 , УПИ 13- 153 И УПИ 2-36, А ПО КАДАСТРАЛНАТА КАРТА – ИМОТ С ИДЕНТ. 58222.495.309.1 , ЗП ОТ 107 КВ.М. С ГРАНИЦИ ; 58222.495.308.1. ЖИЛИЩЕТО СЕ СЪСТОИ ОТ ДВЕ ОБОСОБЕНИ САМОСТОЯТЕЛНИ ЧАСТИ – СЕВЕРНА И ЮЖНА, КАКТО СЛЕДВА; СЕВЕРНАТА ЧАСТ СЕ СЪСТОИ ОТ ДВЕ СТАИ СЪС САЛОН , СКЛАДОВО ПОМЕЩЕНИЕ И ВЕРАНДА С ВЪНШНО СТЪЛБИЩЕ. СТЕНИ ТУХЛЕНИ, ВЪНШНА ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ С МАЗИЛКА , ВЪТРЕШНА ГЛАДКА МАЗИЛКА С ШПАКЛОВКА , PVC ДОГРАМА СЪС СТЪКЛОПАКЕТ , ВХОДНА АЛУМИНИЕВА ВРАТА , ПОКРИВ С ДЪРВЕНА КОНСТРУКЦИЯ С КЕРЕМИДИ В ДОБРО СЪСТОЯНИЕ. В ЮЖНАТА ЧАСТ – ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОМЕЩЕНИЯ СЪС САМОСТОЯТЕЛЕН ВХОД ОТ ИЗТОК ПО ВЪНШНО СТЪЛБИЩЕ . ДЪРВЕНА ДОГРАМА , СТЕНИ ТУХЛЕНА ЗИДАРИЯ, СТОМАНО БЕТОНОВА КОНСТРУКЦИЯ , ПОКРИВ ДЪРВЕНА КОНСТРУКЦИЯ С КЕРЕМИДИ. ЕТАЖЪТ Е С ½ ИД.Ч. ОТ ОЧС И ПРАВОТО НА СТРОЕЖ ВЪРХУ ИМОТА.
5.01.17 г., 12:16 targimot.com
118.0 м²
9 000,00 лв

Етаж от къща ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ

ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ УЛ. "АТАНАС ЖЕЧЕВ" № 4
от двуетажна жилищна сграда, състоящ се от спалня, хол, дневна, кухненски бокс, коридор, антре, балкон на нивото на двора, без реално обособен санитарен възел, , при граници: от долу – партер, от горе – втори жилищен етаж, от всички страни – двор, представляващ отделно самостоятелно жилище от двуетажна жилищна сграда – тухлена, масивна, със сутеренен етаж, , построена в дворно място, цялото с площ от 620 кв.м., находящо се в гр. Велики Преслав, обл. Шумен, ул. „Атанас Жечев“ № 4, за което дворно място е отреден УПИ III-1712 от квартал 96 по плана на гр. Велики Преслав, : Самостоятелен обект с идентификатор 58222.495.1374.1.2, с адрес гр. Велики Преслав, ул. Атанас Жечев № 4, ет. 1, вид собств. Частна, тип Жилище, апартамент, на едно ниво, с площ 80 кв.м., при граници на обекта: на същия етаж – няма, под обекта – 58222.495.1374.1.1, над обекта – 58222.495.1374.1.3. Пода на жилищния етаж е от дюшеме, а стените са с мазилка и тапети.
5.01.17 г., 0:16 targimot.com
80.0 м²
26 250,00 лв

Къща ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ

ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ ул. Виница № 1
Недвижим имот находящ се в гр. В.Преслав, ул. Виница № 1 масивна жилищната сграда на един етаж върху изба/сутерен/, жилищна пристройка, надземно складово помещение и стопански постройки, построени въз основа на отстъпено право на строеж върху урегулиран поземлен имот II-1526, кв. 3 по плана на гр. В.Преслав с площ от 670 кв.м. при граници за имота: от три страни улица и УПИ III-1527, заедно с правото на строеж върху мястото съгасно акт за Дог. ипотека № 120 вх. № 2337/19.09.2007 г., а по констатация на място имота представлява обединено дворно място с изградена ограва от 4 страни плочник, ввъншна чешма, декоративен кладенец и беседка. Жилищната сграда е масивна ан един етаж с вътрешна и външна мазилка, тухлени стени, покрив дървена конструкция с керемиди, PVC дограма, ел. и В и К. Стопански постройки на един етаж с тухлени стени, покрив дървена конструкция и ондулин, а съгласно КК на гр. В.Преслав съставляващо общинско дворно с идентификатор 58222.495.1 с площ 694, ведно с построените в имота сгради, а именно: сграда 58222.495.1.1 на един етаж с площ 67 кв.м. – жилищна; сграда 58222.495.1.2 – жилищна на един етаж с площ от 54 кв.м.; сграда 58222.495.1.3 – друг вид сграда за обитаване с площ от 3.00 кв.м.; сграда 58222.495.1.4 с площ от 59 кв.м. – производствена складова сграда и сграда 58222.495.1.5 – производствена сграда „Работилница за студена обработка на метали” с площ от 150 кв.м. при граници за НИ : 58222.495.2, 58222.495.2082, 58222.495.2054. НЕ Е ПРЕДМЕТ НА ПУБЛИЧНАТА ПРОДАН ДВОРНОТО МЯСТО И СГРАДА 58222.495.1.5 – РАБОТИЛНИЦА ЗА ДОГРАМА !!!
4.01.17 г., 16:39 targimot.com
37 517,00 лв

Къща ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ

ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ ул. Лозарска № 29
Жилищна сграда със степен на завършеност- изградени сутеренен и първи жилищен етаж, завършен само в груб строеж, постоена в Общински УПИ VI-77,72 в кв. 16 по плана на гр. В.Преслав с учредено право на строеж с договор № 315/30.01.78 г., а по КК на гр. В.Преслав сграда с идентификатор 58222.495.282.2 с площ 81 кв.м ,построена в ПИ 58222.495.282, адм. адрес гр. В.Преслав, ул. Лозарска № 29 при граници и съседи на сградата: 58222.495.282, 58222.495.282.1, 58222.495.282.3, 58222.495.2059. Сградата е масивна,монолитна с тухлени стени, покрив дървена конструкция с керемиди с частично изградена мазилка, дървена дограма на приземния етаж, втори – без дограма, на 1 етаж – 3 помещения и предверие, на втори етаж – вътрешно стълбище, 3 помещения и коридор. В дворното място – външна тоалетна.
29.12.16 г., 16:35 targimot.com
81.0 м²
3 600,00 лв

Етаж от къща ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ

ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ ул.Александър Стамболийски № 57,ет. 3 ап. 3
Дворно място , находящо се в гр.В.Преслав , цялото с площ от 490 кв.м. , урегулирано от също толкова , съставляващо парцел 5-564 от 108 кв.м. По плана на гр.В.Преслав , при следните граници на парцела ; улица , парцел 1 отреден за супермаркет н-ци на Петър Бодуров и общински парцел , заедно с трети жилищен етаж от триетажна жил.сграда в парцел “Ела“ , състоящ се от четири стаи , кухня , коридор и сервизни помещения , при следните граници на жилището – от долу 2 етаж , от горе – тавански етаж и от четири страни двор , заедно с изба от 15 кв.м. , разположена в западната част на избения етаж , заедно с 1/3 ид.ч. от таванския етаж с право на ползване на северната част от тавана, заедно с 1/3 от очс на сградата, като реално от парцела ще се ползва: от север 1/3 ид.ч. от западната страна на правата линия, поделена от западната граница до източната граница минаваща по край къщата, на юг също 1/3 ид.ч.,от края на западната граница, на изток по правата линия, съединяваща горепосочените третини с южната и северните граници, като празното пространство ограничено между улицата; жилищната постройка и западната граница на працела остава за общо ползване съглано нот.акт № 147 топ 1 дело № 300/21.02.1995 г. РС В.Преслав , а съгласно кадастралната карта на гр.В.Преслав , самостоятелен обект с идент. 58222.495.1642.1.3 , попадащ в ПИ 58222.495.1642 при граници на поземления имот 58222.495.1641 , 58222.495.1643 , 58222.495.2171 и при граници на самостоятелния обект: на същия етаж – няма, под обекта - 58222.495.1642.1.2, над обекта – няма, а по констатация на място сградата е масивна, монолитна състояща се от три жилищни етажа, избени помещения и таван. Трети жилищен етаж е с вход от общо стълбище.Състои се от от 4 стаи, предверие, кухня, баня и тоалетна по отделно с общо предверие и три тераси.Подове теракота и паркет, стени и тавани гладка мазилка и латекс при граници на избата: от север – улица, от запд – двор, от изток – коридор и изба, от юг – изба и коридор, от горе – първи жилищен етаж. По данни от КК и кадастрални регистриПИ с идент. 58222.495.1642. с площ 496 кв.м. с НТП – ниско застрояване, по данни на КК и кадастралните регистри самостоятелен обект с идентификатор 58222.495.1642.1.3 е с площ 116 кв.м. с предназначение - жилище. НА ПУБЛИЧНА ПРОДАН СЕ ИЗНАСЯТ: 3/12 ИД.Ч. ОТ ДВОРНОТО МЯСТО; ¾ ИД.Ч. ОТ ЖИЛИЩЕТО; 3/12 ИД.Ч. ОТ ОБЩИТЕ ЧАСТИ НА СГРАДАТА И ОТ ПРАВОТО НА СТРОЕЖ; 1/3 ИД.Ч. ОТ ТАВАНА И ЦЯЛАТА ИЗБА С ПЛОЩ 15 КВ.М.
29.12.16 г., 8:56 targimot.com
31 890,00 лв

Продава овощна градина

Шумен и област Велики Преслав Драгоево
Млада овощна градина на 5г с кладенец ток до път в чертите на селото 75 бр дръвчета ябълки
18.12.16 г., 1:18 555.bg
1.3 м²
6 000,00 лв

Парцел ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ

ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ В.Преслав
УПИ IV-1871 в кв.1 по плана на гр. В.Преслав с площ 14 400 кв.м. при граници: река, улица и ПИ, а съгласно КК на гр.В.Преслав № 58222.495.2078 с предназначение за др. Вид застрояване с площ 12 821 кв.м. при граници: 58222.495.407, 58222.495.2218, 58222.495.2242, 58222.495.13, ведно с всички подобрения и насаждения в имота.
14.12.16 г., 21:34 targimot.com
14400.0 м²
28 800,00 лв

Многостаен апартамент ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ

ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ ул. Лозарска № 29
ЖИЛИЩЕ /АПАРТАМЕНТ/ на втори жилищен етаж, със ЗП 102.50 кв.м., построено върху държавен имот въз основа на отстъпено право на строеж, намиращо се в гр. В.Преслав, ул.”Лозарска” № 29 с площ на парцела 410 кв.м., представляващо УПИ VІ-77,72 от кв.16 по плана на гр. В.Преслав, при граници на имота: от двете страни улици, УПИ VІІ-78; УПИ –V-109, заедно с ½ ид.ч. от избения етаж и ½ ид.ч. от стълбището и тавана, а съгласно АК сграда с идентификатор 58222.495.282.1 при съседи: 58222.495.282.2;58222.495.282.3, 58222.495.282.5 Сградата е масивна,монолитна, стомано-бетонови основи,стени тухлена зидария, със стомано-бетонови плочи, покрив – дървена конструкция с керемиди, без външна мазилка, дървена дограма, Ел. и В и К. Вторият етаж се състои от три стаи, коридор и тераса, няма обособен санитарен възел на етажа, достъпът до имота е по вътрешно стълбище от към първи етаж и избени помещения. Избеният етаж е пригоден за живеене и се състои от три стаи и коридор. Таванът е подпокривно складово помещение, необособено. Земята е общинска, имотът е с право на строеж.
9.12.16 г., 22:47 targimot.com
103.0 м²
6 750,00 лв

Парцел ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ

ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ местността ИЛЧОВА БАХЧА
НЕДВИЖИМ ИМОТ № 689, находящ се в гр.Велики Преслав, местността ИЛЧОВА БАХЧА, с идент.№58222.460.12, с площ от 10.428 дка в землището на гр.Велики Преслав, обл.Шумен извън регулация, при граници и съседи: №687 Ведомствен път на общ.Велики Преслав, селски терени с идент.№ 58222.460.13, идент.№58222.460.14 и идент.№58222.460.11, заедно с изградените в него селскостопанска сграда с идентиф.№58222.460.12.2, със застроена площ 12кв.м., селскостоп.сграда с идент.№58222.460.12.3 със застроена площ 121кв.м. и сграда с идентиф.№58222.460.12.1. със застроена площ 32кв.м.
9.12.16 г., 18:55 targimot.com
10428.0 м²
45 000,00 лв

Парцел ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ

ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ ул.Шипка № 8
½ ид.ч. от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР № 58222.495.1286 ПО КАДАСТРАЛНАТА КАРТА И КАДАСТРАЛНИТЕ РЕГИСТРИ НА ГР.ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ, ОБЛ.ШУМЕН, ОДОБРЕНИ СЪС ЗАПОВЕД РД № 18-44/09.07.2010Г. НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АГКК. ПОСЛЕДНО ИЗМЕНЕНИЕСЪС ЗАПОВЕД: НЯМА ИЗДАДЕНА ЗАПОВЕД ЗА ИЗМЕНЕНИЕ В КККР. АДРЕС НА ПОЗЕМЛЕНИЯ ИМОТ:ГР.ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ, УЛ.ШИПКА №8, ПЛОЩ 399 КВ.М., ТРАЙНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА:УРБАНИЗИРАНА. НАЧИН НА ТРАЙНО ПОЛЗВАНЕ – НИСКО ЗАСТРОЯВАНЕ ДО 10 М.НОМЕР ПО ПРЕДХОДЕН ПЛАН 868 КВ.71, ПАРЦЕЛ 4.СЪСЕДИ: № 58222.495.1288, № 58222.495.1287, № 58222.495.2188,№58222.495.1285 И №58222.495.1284. 1. СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР № 58222.495.1286.1,ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ 48 КВ.М., БР. ЕТ.1, ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ЖИЛИЩНА СГРАДА ЕДНОФАМИЛНА. 2.СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР № 58222.495.1286.2 ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ 37 КВ.М.БР. ЕТАЖИ 1 , ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ЖИЛИЩНА СГРАДА ЕДНОФАМИЛНА. 3. СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР № 58222.495.1286.3 ЗАСТОЕНА ПЛОЩ 18 КВ.М., БР.ЕТАЖИ 1, ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ – СЕЛСКОСТОПАНСКА СГРАДА.ПО КОНСТАТАЦИЯ НА МЯСТО ИМОТА Е ОГРЕДЕН С КИРПИЧЕНА ОГРАДА ОТ КЪМ УЛИЦАТА, С ДЪРВЕНА ПОРТА ОТ КЪМ ЮЖНАТА ЧАСТ НА ИМОТА.ЖИЛИЩНАТА СГРАДА Е С ТУХЛЕНИ СТЕНИ, ЧАСТИЧНО ИЗГРАДЕНА ВЪРХУ ИЗБА С ДЪРВЕНИ И МЕТАЛНА ДОГРАМА. ПОКРИВ ДЪРВЕНА КОНСТРУКЦИЯ С КЕРЕМИДИ НАГРЕДОРЕД. В ДВОРНОТО МЯСТО ИМА ИЗГРАДЕНА ВЪНШНА ТОАЛЕТНА ВЪРХУ СЕПТИЧНА ЯМА. ЖИЛИЩНАТА СГРАДА – ТИП ЛЯТНА КУХНЯ С ТУХЛЕНИ СТЕНИ, ВЪТРЕШНА И ВЪНШНА МАЗИЛКА, ПОКРИВ ДЪРВЕНА КОНСТРУКЦИЯ С КЕРЕМИДИ. НЕ Е ПРЕДМЕТ НА ПУБЛИЧНАТА ПРОДАН СГРАДА № 58222.495.1286.1 СЪС ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ 48 КВ.М!!!
8.12.16 г., 23:54 targimot.com
399.0 м²
3 744,00 лв

Къща ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ

ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ кв. Кирково, ул. "Македония"№5
ДВОРНО МЯСТО с идентификатор № 58222.497.111 с площ от 860,00 кв. м. по нот. акт за учредяване на договорна ипотека и площ от 845,00 кв. м. по кадастрална карта съставляващо УПИ VII-3 от квартал 14 по плана на Велики Преслав, квартал „Кирково“, ул. „Македония“ №5, съставляващо УПИ VII-3 от квартал 14 по плана на Велики Преслав, ведно с построените в него ЖИЛИЩНА СГРАДА с идентификатор № 58222.497.111.1 с площ от 48,00 кв. м. , състояща се от жилищен етаж с площ от 48,00 кв. м. включващ три стаи, санитарно помещение , кухня и коридор, обитаем таван от две стаи с площ от 48,00 кв. м. с обща разгъната застроена площ от 96,00 кв. м. по нот. акт за учредяване на договорна ипотека и площ от 83,00 кв. м. по кадастрална карта, ВТОРОСТЕПЕННА СГРАДА с идентификатор № 58222.497.111.2 със застроена площ от 32,00 кв. м. и СГРАДА с идентификатор № 58222.497.111.3 със застроена площ от 46,00 кв. м. по кадастрална карта.
5.12.16 г., 19:31 targimot.com
96.0 м²
13 600,00 лв
Банка ДСК продава собствени имоти - Два гаража в гр. Велики Преслав, ул. 'Борис Спиров' 70. Лице за контакт: Тодор Вълчков, Банка ДСК ЕАД, 02/80 10 065, e-mail: ***. Предложена е индикативна офертна цена за един гараж, окончателната продажна цена ще бъде определена на база постъпилите предложения от купувачите.
25.11.16 г., 20:16 bazar.bg
19.0 м²
4 200,00 лв

Къща ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ

ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ ул. Оградите № 13,ет.2, ап. 2
½ ид.ч. от САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор № 58222.495.224.1.2 с площ : няма данни, находящ се в гр. Велики Преслав, ул. Оградите 13, ет.2, ап.2, предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент брой нива на обекта: 1, при следните съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж - няма, под обекта - № 58222.495.224.1, над обекта: няма, който имот е идентичен с описания в Договор за Доброволна делба № 35, том I, вх. рег. 219/1988г. на ВПРС, представляващ втоти жилищен етаж от двуетажна жилищна сграда в парцел VIII - 518 в кв. 12 по плана на гр. Велики Преслав с площ от 400 кв. м., който етаж се състои от четири стаи , кухня коридор, тоалетна и баня заедно с принадлежащите към този етаж - избен полуетаж, заедно с 1/2 ид. части от таванското помещение на сградата, а по констатация на място жилищната сграда е на два етажа с ехлени стени. Втори жилищен етаж е без външна мазилка, покрив дървена конструкция с керемиди, PVC дограма със стъклопакет – цвят „Златен дъб”. В дворното място е изграден гараж, покрив стоманобетонова плоча с вход през дворното място с ролетна врята цвят „Златен дъб”.
10.11.16 г., 21:04 targimot.com
15 000,00 лв

Етаж от къща ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ

ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ УЛ. АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ №7А, ЕТ.2
: , в УПИ II-1054 „а“ в квартал 97 по плана на гр. Велики Преслав, състоящ се от коридор, санитарен възел, кухня, три спални и хол, при граници: от долу – първи жилищен етаж, от горе – таванско помещение, , при граници: от долу – земя, от горе – първи жилищен етаж, от юг – две избени помещения, , при граници: от долу – земя, от горе – първи жилищен етаж, от север – две избени помещения и южен гараж, , съставляващо УПИ II-1054 „а“ в квартал 97 по плана на гр. Велики Преслав, при граници: улица, УПИ-III-1054, УПИ Х-1055, УПИ XI-1735, УПИ I-1053, : Самостоятелен обект с идентификатор 58222.495.1367.1.2, гр. Велики Преслав, ул. "АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ" № 7А, ет. 2, ап. 2, вид собств. Частна, тип Жилище, апартамент, бр. нива 1, ведно с ДВЕ ИЗБЕНИ ПОМЕЩЕНИЯ в северната част на партерния етаж, с площ от 30 кв.м., при граници: от долу – земя, от горе – първи жилищен етаж, от юг – две избени помещения, ведно с 1/2 идеална част от прилежащото таванско помещение с площ 40 кв.м., ведно със САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ с идентификатор 58222.495.1367.1.4, гр. Велики Преслав, ул. „Александър Стамболийски“ №7А, ет.0, вид собств. Частна, тип Гараж в сграда, бр. нива 1, ведно с 1/2 идеална част от Поземлен имот с идентификатор 58222.495.1367, гр.Велики Преслав, ул.“Александър Стамболийски“ №7, вид собств. Частна, вид територия Урбанизирана, НТП Ниско застрояване (до 10m), площ 540 кв.м., при граници: съседни имоти с идентификатори 58222.495.1368, 58222.495.1357, 58222.495.1358, 58222.495.1366, 58222.495.2197.
8.11.16 г., 21:18 targimot.com
122.0 м²
39 888,00 лв

Четиристаен, 90m 2 (продажба)

Бул. Велики Преслав, Шумен Хари Хинков
Етаж от къща в района на 2-ри корпус. Къщата е със самостоятелен вход за етажа. В цената е включено и дворно място 95кв., подходящо за паркинг или построяване на гараж. Жилището се състои от две спални, хол, кухня, баня и тоалетна, тераса. Подовата настилка е теракот, нова дограма на целия етаж. За повече информация и огледи заповядайте в офиса ни находящ с в град Шумен, ул.'Д-р Петър Кърджиев'8,/до ресторант Чоли/ ; тел: 0877395040 /F018
2.11.16 г., 9:47 homes.bg
90.0 м²
89 000,00 лв

Къща ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ

ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ ул. Виница № 1
Недвижим имот находящ се в гр. В.Преслав, ул. Виница № 1 масивна жилищната сграда на един етаж върху изба/сутерен/, жилищна пристройка, надземно складово помещение и стопански постройки, построени въз основа на отстъпено право на строеж върху урегулиран поземлен имот II-1526, кв. 3 по плана на гр. В.Преслав с площ от 670 кв.м. при граници за имота: от три страни улица и УПИ III-1527, заедно с правото на строеж върху мястото съгасно акт за Дог. ипотека № 120 вх. № 2337/19.09.2007 г., а по констатация на място имота представлява обединено дворно място с изградена ограва от 4 страни плочник, ввъншна чешма, декоративен кладенец и беседка. Жилищната сграда е масивна ан един етаж с вътрешна и външна мазилка, тухлени стени, покрив дървена конструкция с керемиди, PVC дограма, ел. и В и К. Стопански постройки на един етаж с тухлени стени, покрив дървена конструкция и ондулин, а съгласно КК на гр. В.Преслав съставляващо общинско дворно с идентификатор 58222.495.1 с площ 694, ведно с построените в имота сгради, а именно: сграда 58222.495.1.1 на един етаж с площ 67 кв.м. – жилищна; сграда 58222.495.1.2 – жилищна на един етаж с площ от 54 кв.м.; сграда 58222.495.1.3 – друг вид сграда за обитаване с площ от 3.00 кв.м.; сграда 58222.495.1.4 с площ от 59 кв.м. – производствена складова сграда и сграда 58222.495.1.5 – производствена сграда „Работилница за студена обработка на метали” с площ от 150 кв.м. при граници за НИ : 58222.495.2, 58222.495.2082, 58222.495.2054. НЕ Е ПРЕДМЕТ НА ПУБЛИЧНАТА ПРОДАН ДВОРНОТО МЯСТО И СГРАДА 58222.495.1.5 – РАБОТИЛНИЦА ЗА ДОГРАМА !!!
31.10.16 г., 13:54 targimot.com
46 896,00 лв

Парцел, 500m 2 (продажба)

гр.Велики Преслав, общ. Велики Преслав
Парцелът се намира на 3 км от гр. В. Преслав и на 20 км от гр. Шумен. На 500 м от него се намира хотел-ресторант Омуртагов Мост, а на 100 м минава главния път Шумен - Върбица. На разстояние около 50 м от парцела има бивш разсадник (в момента не е действащ) и евентуалното прокарване на партиди за ток и вода ще е улеснено и предполагам по-евтино. Самият парцел граничи с брега на реката, а природата наоколо е наистина невероятна - по поречието на реката са широколистни гори, а от горна страна са предимно стари борови гори. В близост (около 2км по асфалтов път в планината) се намира и природен резерват Патлейна, а най-горе е и манастир Патлейна понастоящем обитаван от монаси. П.С. Преди около 10 години при наводнение от река Камчия, част от мястото беше завлечено, но с няколко камиона земна маса това ще е лесно поправимо. Това е единственият път, когато се получи проблем заради реката, но ако новия собственик си укрепи брега и с малко бетон, такъв риск ще бъде избегнат в бъдеще.
25.10.16 г., 19:19 officespace.bg
10 000,00 лв

Парцел, 500m 2 (продажба)

гр.Велики Преслав, общ. Велики Преслав
Парцелът се намира на 3 км от гр. В. Преслав и на 20 км от гр. Шумен. На 500 м от него се намира хотел-ресторант Омуртагов Мост, а на 100 м минава главния път Шумен - Върбица. На разстояние около 50 м от парцела има бивш разсадник (в момента не е действащ) и евентуалното прокарване на партиди за ток и вода ще е улеснено и предполагам по-евтино. Самият парцел граничи с брега на реката, а природата наоколо е наистина невероятна - по поречието на реката са широколистни гори, а от горна страна са предимно стари борови гори. В близост (около 2км по асфалтов път в планината) се намира и природен резерват Патлейна, а най-горе е и манастир Патлейна понастоящем обитаван от монаси. П.С. Преди около 10 години при наводнение от река Камчия, част от мястото беше завлечено, но с няколко камиона земна маса това ще е лесно поправимо. Това е единственият път, когато се получи проблем заради реката, но ако новия собственик си укрепи брега и с малко бетон, такъв риск ще бъде избегнат в бъдеще.
25.10.16 г., 17:34 homes.bg
500.0 м²
10 000,00 лв

Етаж от къща ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ

ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ ул. Любен Каравелов № 48
ПЪРВИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ ОТ ДВУЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА , КОЯТО ИМА И ПАРТЕРЕН ЕТАЖ СЪС ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ ОТ 129 КВ.М. , СЪСТОЯЩ СЕ ОТ ЧЕТИРИ СТАИ , КУХНЯ ,БАНЯ И ТОАЛЕТНА И КОРИДОР ,ПРИ ГРАНИЦИ ЗА ЕТАЖА : ОТ ГОРЕ – ВТОРИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ, ОТ ДОЛУ – ПАРТЕРЕН ЕТАЖ И ОТ ЧЕТИРИ СТРАНИ – ДВОР, ЗАЕДНО С ИЗБЕНА КЛЕТКА ПОД СТЪЛБИЩЕТО , ЗАЕДНО С 1/2 ИД.Ч. ОТ ТАВАНСКИЯ ЕТАЖ , ЗАЕДНО С 1/2 ИД.Ч. ОТ СТЪЛБИЩЕТО И ОБЩИТЕ ЧАСТИ НА СГРАДАТА , КОЯТО Е ПОСТРОЕНА В УПИ 2-749 В КВ.34 ПО ПЛАНА НА ГР.ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ , УЛ.ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ 48 С ПЛОЩ ОТ 325 КВ.М. , ПРИ Г-ЦИ ЗА ПАРЦЕЛА: УЛИЦА , УПИ 13-746 ; УПИ 12-747 ; УПИ 1-748 , А СЪГЛАСНО КК НА ГР. В.ПРЕСЛАВ ИМОТЪТ ПРЕДСТАВЛЯВА САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР 58222.495.555.1.1, В СГРАДА 58222.495.555.1, В ПИ 58222.495.555.ДОВЪРШИТЕЛНИ РАБОТИ: ПОДОВЕ – ТЕРАКОТА И ЛАМИНАТ, СТЕНИ – ЛАТЕКС И ГИПСВА ШПАКЛОВКА, ЕЛ. И В И К, ДОГРАМА – АЛУМИНИЕВА И PVC.
25.10.16 г., 15:12 targimot.com
129.0 м²
27 600,00 лв

Двустаен апартамент ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ

ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ ул. Борис Спиров № 67, вх.Б ет.5 ап. 32
Апартамент № 32, вх. Б, ет. 5 в гр. В.Преслав, ул. Борис Спиров № 67 състоящ се от дневна,спалня, кухня и сервизни помещения с обща застроена площ от 60.93 кв.м при граници на апартамента: от изток ап.15, от запад ап- 33, от север – стълбище и улица, от горе- покрив, от долу – ап.28, от юг – въздух и детска градина, заедно с избено помещение № 17 със ЗП 3.61 кв.м, заедно с 0.0294% ид.ч. от ОЧС и правото на строеж върху мястото от 75.42 кв.м., а по КК на гр. В.Преслав имот с идентификатор 58222.495.935.2.32 в сграда 58222.495.935.2 в ПИ 58222.495.935 при граници на УПИ 58222.495.2245, 58222.495.2139, 58222.495.936, 58222.495.938. По констатация на място сградата е монолитна, на шест етажа, с тухлени стени, вътрешна и външна варо-циментова мазилка, асансьор.Довършителни работи: подове теракота и паркет, стени тавани гипсова шпакловка с латекс, санит. Възел – теракота и боядисване, дървена дограма, ел. и В и К.Граници на самостоятелния обект с идентификатор 58222.495.935.2.32 на същия етаж 58222.495.935.2.15, 58222.495.935.2.33, под обекта 58222.495.935.2.28, над – няма.
24.10.16 г., 14:53 targimot.com
61.0 м²
32 470,00 лв

Многостаен апартамент ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ

ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ ул. Лозарка № 29
ЖИЛИЩЕ /АПАРТАМЕНТ/ на втори жилищен етаж, със ЗП 102.50 кв.м., построено върху държавен имот въз основа на отстъпено право на строеж, намиращо се в гр. В.Преслав, ул.”Лозарска” № 29 с площ на парцела 410 кв.м., представляващо УПИ VІ-77,72 от кв.16 по плана на гр. В.Преслав, при граници на имота: от двете страни улици, УПИ VІІ-78; УПИ –V-109, заедно с ½ ид.ч. от избения етаж и ½ ид.ч. от стълбището и тавана, а съгласно АК сграда с идентификатор 58222.495.282.1 при съседи: 58222.495.282.2;58222.495.282.3, 58222.495.282.5 Сградата е масивна,монолитна, стомано-бетонови основи,стени тухлена зидария, със стомано-бетонови плочи, покрив – дървена конструкция с керемиди, без външна мазилка, дървена дограма, Ел. и В и К. Вторият етаж се състои от три стаи, коридор и тераса, няма обособен санитарен възел на етажа, достъпът до имота е по вътрешно стълбище от към първи етаж и избени помещения. Избеният етаж е пригоден за живеене и се състои от три стаи и коридор. Таванът е подпокривно складово помещение, необособено. Земята е общинска, имотът е с право на строеж.
24.10.16 г., 14:36 targimot.com
103.0 м²
6 900,00 лв
Абонирайте се за актуализации по имейл във връзка с вашето търсене:
Имоти в град Велики Преслав
1 2 3