Двустаен апартамент БЯЛА СЛАТИНА

БЯЛА СЛАТИНА ул. "Васил Левски" № 34, вх. "А", ет. 2, ап. 6
1/2 идеална част от САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА - АПАРТАМЕНТ № 6 /шест/, находящ се в УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ VІІ /седми/, квартал 131 /сто тридесет и първи/ по плана на гр. Бяла Слатина, ул. "Васил Левски" № 34, вх. "А", етаж 2, със застроена площ от 67,40 кв.м. /шестдесет и седем цяло и четиридесет стотни квадратни метра/, при граници и съседи: изток - апартамент № 5, запад - стълбище, отгоре - апартамент № 9 и отдолу - апартамент № 3.
19.01.17 г., 18:28 targimot.com
67.0 м²
7 560,00 лв
ОПИСАНИЕ НА ИМОТА: Едноетажна къща със застроена площ от около 50 кв.м намираща се в покрайнините на разположеното на 7 км южно от курорта Невестино, между поречията на река Елешница и река Еремийска, малко село Друмохар. Къщата се състои от две стаи, преходен хол, баня с тоалетна, дрешник и просторна тераса. Под къщата има полувкопан сутеренен етаж със самостоятелен вход състоящ се от кухня и две мазета. Къщата е добре поддържана. Сутеренният етаж е облицован със естествен камък. Подовете в стаите са на мозайка и дюшеме, стените са на варова мазилка и тапети, а дограмата е дървена с външни жалузийни капаци. Покривът е двускатен с гофрирана ламарина.
14.01.17 г., 7:07 icbproperties.com
453,00 €
Незастроено дворно място с площ от 769кв.м, находящо се в гр.Бяла Слатина, обл.Враца, на ул.”Търнавска”42, което е УПИ V-XI в квартал 1 по действащия ЗРП на града, одобрен със Заповед №341/25.08.2000г. на Кмета на Община Бяла Слатина, с граници:от североизток и югоизток – вътрешна улица, от югозапад – УПИ V – VIIІ и от северозапад – УПИ IV, ведно с 5,50% идеални части от общата, обслужваща всички имоти в бившия УПИ V вътрешна улица, цялата с площ от 2859кв.м.
9.01.17 г., 18:29 targimot.com
769.0 м²
4 050,00 лв

Земеделска земя, 9601m 2 (продажба)

с.Бъркачево, общ. Бяла Слатина
139 метра лице на асфалтов път, срещу мелницата на с. Бъркачево община Бяла Слатина. Статута е на земеделска земя . Имота е равен и подходящ за развитие на земеделие ( овощна градина , зеленчукова градина, люцерна , нива или др. вид проект финансиран от държавата) . Възможна замяна за автомобил !
5.01.17 г., 18:08 officespace.bg
8 640,00 лв
АПАРТАМЕНТ№13, вх.А, ет.5, построен през 1982 г., по система „Панелни”, в бивш парцел 1 в кв.6 по действащия регулационен план на гр.Бяла Слатина, със застроена площ от 76,49 кв.м.,състоящ се от дневна, кухня, спалня, детска стая, баня, тоалетна, коридор и една тераса, при съседи на апартамента:отляво-асансьорна шахта, отдясно-ап.14, отгоре-ап.16, отдолу-ап.10, ведно с прилежащото ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ №13 с площ от 4,07 кв.м., при съседи:отляво-дворно място, отдясно-мазе, както и 2.66%ид.ч. от общи части и от пр.на строеж.
4.01.17 г., 0:13 targimot.com
76.0 м²
24 744,00 лв
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА – апартамент 6, находящ се на трети етаж във вход А на жилищен блок „Водно стопанство”, построен в УПИ в кв.61А по строителния и регулационния план на гр.Бяла Слатина, по система монолитно строителство преди 1979г. със застроена площ от 72,90кв.м. състоящ се от дневна, спалня, кухня, антре, баня-тоалетна и тераса при граници и съседи : от север – стълбище и мазе, от изток – автосервиз, от юг и от запад – междублоково пространство и заедно с 1,18% ид.ч. от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото.
27.12.16 г., 18:06 targimot.com
73.0 м²
14 460,00 лв

Къща БЯЛА СЛАТИНА

БЯЛА СЛАТИНА
½ ид.ч. от ДВОРНО МЯСТО, цялото с площ 596,00кв.м., представляващо имот с кад.номер 501.2634 в кв.120 по кадастрална карта на гр.Бяла Слатина, одобрен със Заповед 44/03.02.1995г., владеещ се в кадастрални граници, а по регулация, неприложена на мястото представляващо УПИ XIV с площ 645кв.м., пл.н.1670 в кв.120 по регулационния план на гр.Бяла Слатина, одобрен със Заповед 1080/12.08.1980г. на Кмета на Община Бяла Слатина, ведно с находящите се в него МАСИВНА ДВУЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА с гараж, с частични СТБ слементи, със застроена площ от 54,00кв.м., строена през 1978г. и МАСИВНА СТОПАНСКА ПОСТРОЙКА с частични СТБ елементи със застроена площ от 26,00кв.м., строена през 1980г. с граници на цялото дворно място при начина, при който се владее : ул.”Цар Симеон І”, кад.номер 2635, кад.номер 2654 и кад.номер 2633.
27.12.16 г., 16:31 targimot.com
298.0 м²
16 830,00 лв

Къща БЯЛА СЛАТИНА

БЯЛА СЛАТИНА
Недвижим имот, находящ се в град Бяла Слатина, ул.”Рила” №9 : Масивна едноетажна жилищна сграда с частични стоманобетонови елементи, със застроена площ 106,20 кв.м., построена през 1986 год., ведно с отстъпеното право на строеж в дворно място – общинска собственост, с площ от 525 кв.м. по кадастър, одобрен със Заповед №44/03.02.1995 год., както се владее имота, а по регулация с площ от 475 кв.м., представляващо поземлен имот с кадастрален №3324 за който е отреден УПИ II с неприложена регулация, планоснимачен №2571 в квартал 175 по регулационния план на град Бяла Слатина, област Враца, одобрен със Заповед №958/12.07.1982 год. на Кмета на община Бяла Слатина, при граници на имота: улица „Рила”, кад. №3325, кад. №3328 и кад. №3323. Описаната в доказателствените документи и отразена в приложената към изпълнителното дело скица №503/03.09.2015 год. не съществува в поземления имот и не е оценявана.
27.12.16 г., 16:31 targimot.com
106.0 м²
27 150,00 лв

Етаж от къща БЯЛА СЛАТИНА

БЯЛА СЛАТИНА ул. "Никола Вапцаров"
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБОСОБЕН ОБЕКТ представляващ първи жилищен етаж от масивна двуетажна жилищна сграда, със застроена площ 112 /сто и дванадесет/ кв. м, с гаражна вградена клетка на гаражния етаж, таванска стая, находяща се в западната част, ½ (една втора) идеална част от стълбището до тавана, както и на вградените складови помещения в сградата на гаражния етаж, построен с отстъпеното право на строеж от 14.02.1967 г. в общинско дворно място, цялото с площ от 515 (петстотин и петнадеет кв. м по кадастър, което е поземлен имот кадастрален номер 324 (триста двадесет и четири), кв. 22 (двадесет и втори) по действащия ЗРП на града, одобрен със Заповед 03.02.1995 г. на Кмета на Община Бяла Слатина, а по регулация отредено за УПИ парцел XIX (деветнадесети), планоснимачен номер 206 и планоснимачен номер 207, с площ на парцела 490 (четиристотин и деветдесет) кв. м, при граници на имота : улица “Никола Вапцаров”, кад. № 321 отреден за УПИ XX - 196, УПИ XVI - 208, УПИ XVII – 207, УПИ XVIII – 206, собственост на Иво Пенчев Митев.
21.12.16 г., 21:32 targimot.com
112.0 м²
12 500,00 лв

Земеделска земя, 9601m 2 (продажба)

с.Бъркачево, общ. Бяла Слатина
139 метра лице на асфалтов път, срещу мелницата на с. Бъркачево община Бяла Слатина. Статута е на земеделска земя . Имота е равен и подходящ за развитие на земеделие ( овощна градина , зеленчукова градина, люцерна , нива или др. вид проект финансиран от държавата) . Възможна замяна за автомобил !
20.12.16 г., 10:56 homes.bg
9601.0 м²
8 640,00 лв

Тристаен апартамент БЯЛА СЛАТИНА

БЯЛА СЛАТИНА ул. Васил Левски № 30
Съгласно приложено обявлени.
13.12.16 г., 9:04 targimot.com
92.0 м²
34 500,00 лв

Къща БЯЛА СЛАТИНА

БЯЛА СЛАТИНА ул. "Панайот Волов" № 10
Съгласно приложено обявление.
13.12.16 г., 1:39 targimot.com
1300.0 м²
6 400,00 лв

Къща БЯЛА СЛАТИНА

БЯЛА СЛАТИНА ул. Сердика №21
Масивна едноетажна жилищна сграда, на дървен гредоред, построена през 1979 г., със застроена площ от 60 кв. м. /шестдесет квадратни метра/ и Полумасивна едноетажна жилищна сграда, на дървен гредоред, построена през 1974 г., със застроена площ от 28 кв. м. /двадесет и осем квадратни метра/, ведно с отстъпеното право на строеж в дворно място с площ от 770 кв. м. /седемстотин и седемдесет квадратни метра/, представляващо урегулиран поземлен имот, който е парцел - ХХ /двадесети/, планоснимачен номер 2510 /две хиляди петстотин и десети/, в квартал 178 /сто седемдесет и осми/, по регулационния план на гр. Бяла Слатина, общ. Бяла Слатина, обл. Враца, одобрен със Заповед №171/20.06.1997 г. на Кмета на община Бяла Слатина, при граници на имота: ул. "Сердика", УПИ-2509, УПИ-2508, УПИ-2511 и УПИ- 2511.
12.12.16 г., 19:48 targimot.com
60.0 м²
14 040,00 лв
Стара къща с голям двор 2735 кв.м в село Бъркачево, община Бяла Слатина.тел.00359899855101 www.roni.bg
12.11.16 г., 15:16 bazar.bg
50.0 м²
1 700,00 €

Къща БЯЛА СЛАТИНА

БЯЛА СЛАТИНА
Недвижим имот, находящ се в гр.Бяла Слатина, ул.”Мизия”4, а именно: масивна жилищна сграда на стомано-бетонова плоча, построена 1981г. със застроена площ 70,00кв.м. и паянтова жилищна сграда, построена през 1970г. със застроена площ 43,00кв.м., построени с отстъпено право на строеж в общинско дворно място с площ 522кв.м., което е поз. имот с кад. номер 1692 в кв.189 по действащия ЗРП на града, одобрен със Заповед №12/25.01.1988г. на Кмета на Община Бяла Слатина, а по регулация съгласно казания план, отреден за УПИ парцел XІІІ в кв. 189, при граници на имота: улица „Мизия”, УПИ парцел І, УПИ парцел ІІІ, УПИ парцел ІV и УПИ парцел ХІІ.
31.10.16 г., 13:53 targimot.com
70.0 м²
4 800,00 лв

Двустаен апартамент БЯЛА СЛАТИНА

БЯЛА СЛАТИНА ул. "Васил Левски" № 34, вх. "А", ет. 2
1/2 идеална част от САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА - АПАРТАМЕНТ № 6 /шест/, находящ се в УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ VІІ /седми/, квартал 131 /сто тридесет и първи/ по плана на гр. Бяла Слатина, ул. "Васил Левски" № 34, вх. "А", етаж 2, със застроена площ от 67,40 кв.м. /шестдесет и седем цяло и четиридесет стотни квадратни метра/, при граници и съседи: изток - апартамент № 5, запад - стълбище, отгоре - апартамент № 9 и отдолу - апартамент № 3.
24.10.16 г., 14:57 targimot.com
67.0 м²
9 450,00 лв
Съгласно приложено обявление.
24.10.16 г., 14:00 targimot.com
3102.0 м²
2 002,00 лв
Адрес , максимален избор , най добри цени . Предлагаме Ви монолитна къща ведно с дворно място в центъра на град Бяла Слатина . Дворно място , селско стопански постройки и гараж . Къщата е на един етаж с две пристройки към нея . Разполага както с външна , така и с вътрешна тоалетна . В дворното място има изграден геран за вода .СГРАДА: Къща на един етаж , ведно с две пристроени сгради . Къщата разполага с три стай и мазе . Двете пристройки са обособени като отделни сгради . Първата пристройка има една стая за живеене и антре . Втората пристройка разполага с три стай ведно с вътрешна тоалетна и баня .МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ: Град Бяла СлатинаПРЕДИМСТВА: Имота е на централна улица в град Бяла Слатина само на триста метра от сградата на Общината .Обади се СЕГА и цитирай този код 307202!
27.08.16 г., 1:42 address.bg
800.0 м²
24 030,00 €
Дава под наем помещение 600 кв.м., складово. Регулация, ток, добро състояние
29.07.16 г., 16:18 bazar.bg
600.0 м²
1 400,00 лв

Промишлена сграда, 3300m 2 (продажба)

гр.Бяла Слатина, общ. Бяла Слатина
15.07.16 г., 19:43 officespace.bg
180 000,00 €

Продавам Магазин в с.Върбица Общ.Враца

Враца и област Бяла Слатина Върбица център
Местоположение: област Враца Район: с.Върбица Под район: Общ.Враца. Квадратура: 24.Етаж: 2-ри. Магазин в центъра на с.Върбица, селото се намира на 30км. от гр.Враца и на 30км. от гр.Бяла Слатина.
2.04.16 г., 2:47 555.bg
24.0 м²
5 000,00 лв

Продавам къща в с.Буковец общ. Бяла Слатина

Враца и област Бяла Слатина Буковец с.Буковец
Село Буковец се намира на 18км. от гр. Бяла Слатина. Къщата е 50кв.м. на два етажа. Първи етаж: стая,мазе и баня. Втори етаж: две стаи и тераса. Намира се в края на селото с панорамна гледка към горски масиви.
31.03.16 г., 10:05 555.bg
3 стаи
5 000,00 лв
Абонирайте се за актуализации по имейл във връзка с вашето търсене:
Имоти в град Бяла Слатина
1 2