Оплакване
Адрес: гр. Китен, п.к. 8284, УЛ. "Петрова нива" № 9, Бургас
248 м²
65 952 лв
5.09.2018 г.
248 м²5.09.2018 г.
Ощеtargimot.com
Оплакване
ОФЕРТА ЗА ПРОДАЖБА НА “ВЕКОВНА ГОРА”: Гората се намира се в землището на село Звездец, община Малко Търново, Бургаска област на територията на Природен парк „Странджа” в живописната местност „Бачища” с площ от 8629кв.м. Имота е на разстояние 57км. от град Бургас, на около 45км. от град Приморско, на 30 км. от село Лозенец (северно от град Царево), на 25км. от град Малко Търново и на разстояние 1850м. от село Звездец. ПОДХОДЯЩ ЗА ЕКОТУРИЗЪМ, ПЛАНИНСКИ И ЛОВЕН ТУРИЗЪМ. Най-големият и най-екзотичния Природен парк в България се намира в най-югоизточната част на страната, по склоновете на българската част на планината Странджа. Площта му е 1161,36 ха, от които над 75 % е заета от дъбови и букови гори.В парка се намират още и 12 защитени местности и множество природни забележителности - пещери, красиви скални образувания, карстови извори, пропасти, както и двете най-чисти реки в България - Велека и Резовска. Тук се срещат 1665 вида висши растения . Фауната на територията на парка също е много богата . РАЙОНЪТ Е ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ЕКОЛОГИЧНО ЧИСТ. Може да се използва за планински и ловен туризъм . В имота може да бъде построено ваканционно селище, ловен дом, ловна хижа, почивна станция или друго подходящо горско съоръжение.Местността „БАЧИЩА” е и ловен район. Недалеч от имота се намират защитените местности „Моряне”, ”Кривинизово”, ”Велека” и „Парория”. В близост до имота тече река „Младежка” (Тъмна река). В района се намира и река „Велека”, която е изключително красива и живописна. В двете реки се срещат различни видове риба - пъстърва, мряна,бряна, речен кафал, лупавец, карагьоз и други, както и речен рак. Срещат се и някои редки видове птици. Строителството в имоти от горския фонд дори и без да се изменя тяхното предназначение се разрешава съгласно нормативните изисквания на Наредба № 18 за нормативи за строителство в горския фонд, обн., Дв., бр. 89 от 1999г. и Наредба № 19 за строителство в горския фонд,обн., Дв., бр. 89 от 1999г. Вековната гора граничи с гора – общинска собственост, частна гора, частен горски път и река “Дядо Янов дол”. Имота е трасиран от фирмата поддържаща картата на възстановената собственост на горите и земите от горския фонд на землището на село Звездец. Върху дърветата са маркирани граничните точки на имота. Имота е делим. До имота се стига от село Звездец по шосето, което води за град Малко Търново, продължава се по разклона за историческата местност “Петрова нива”, след което се навлиза в полски път. Имота е на разстояние 1850 м. от село Звездец . Площта на двора за застрояване (частта от имота, която може да се застроява) не може да бъде повече от 15% . Разпоредбата на чл.12 посочва, че височината на сградите се проектира съобразно функциоинално-технологическите изисквания и етажност до два етажа. Разгънатата застроена площ на обектите, разрешавани при условията на чл.11, не може да бъде по-голяма от 500 квадратни метра. По силата на разпоредбата на чл.14 от Н №18 НСГЗГФ сградите и построиките се разполагат на разстояние най-малко 4 метра от границите между два съседни горски имота. Строителството в горите и земите от горския фонд се съгласува със съответното регионално управление по горите. Цялата строителна документация се изпраща на Националното управление по горите за съгласуване, където се разглеждат от постоянна комисия назначена със заповед на началника на Националното управление по горите. Въз основа на протокола, с който се одобрява строителството, Националното управление по горите изготвя съгласувателно писмо за извършване на стротелството. Кметът на съответната община одобрява частичното строително решение, след което главния архитект на общината издава разрешение за строеж.
Бургас,гр.Малко Търново
8 м²
195 000 €
14.06.2018 г.
8 м²14.06.2018 г.
Ощеportalimoti.com
Оплакване
ОФЕРТА ЗА ПРОДАЖБА НА “ВЕКОВНА ГОРА”: Гората се намира се в землището на село Звездец, община Малко Търново, Бургаска област на територията на Природен парк „Странджа” в живописната местност „Бачища” с площ от 8629кв.м. Имота е на разстояние 57км. от град Бургас, на около 45км. от град Приморско, на 30 км. от село Лозенец (северно от град Царево), на 25км. от град Малко Търново и на разстояние 1850м. от село Звездец. ПОДХОДЯЩ ЗА ЕКОТУРИЗЪМ, ПЛАНИНСКИ И ЛОВЕН ТУРИЗЪМ. Най-големият и най-екзотичния Природен парк в България се намира в най-югоизточната част на страната, по склоновете на българската част на планината Странджа. Площта му е 1161,36 ха, от които над 75 % е заета от дъбови и букови гори.В парка се намират още и 12 защитени местности и множество природни забележителности - пещери, красиви скални образувания, карстови извори, пропасти, както и двете най-чисти реки в България - Велека и Резовска. Тук се срещат 1665 вида висши растения . Фауната на територията на парка също е много богата . РАЙОНЪТ Е ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ЕКОЛОГИЧНО ЧИСТ. Може да се използва за планински и ловен туризъм . В имота може да бъде построено ваканционно селище, ловен дом, ловна хижа, почивна станция или друго подходящо горско съоръжение.Местността „БАЧИЩА” е и ловен район. Недалеч от имота се намират защитените местности „Моряне”, ”Кривинизово”, ”Велека” и „Парория”. В близост до имота тече река „Младежка” (Тъмна река). В района се намира и река „Велека”, която е изключително красива и живописна. В двете реки се срещат различни видове риба - пъстърва, мряна,бряна, речен кафал, лупавец, карагьоз и други, както и речен рак. Срещат се и някои редки видове птици. Строителството в имоти от горския фонд дори и без да се изменя тяхното предназначение се разрешава съгласно нормативните изисквания на Наредба № 18 за нормативи за строителство в горския фонд, обн., Дв., бр. 89 от 1999г. и Наредба № 19 за строителство в горския фонд,обн., Дв., бр. 89 от 1999г. Вековната гора граничи с гора – общинска собственост, частна гора, частен горски път и река “Дядо Янов дол”. Имота е трасиран от фирмата поддържаща картата на възстановената собственост на горите и земите от горския фонд на землището на село Звездец. Върху дърветата са маркирани граничните точки на имота. Имота е делим. До имота се стига от село Звездец по шосето, което води за град Малко Търново, продължава се по разклона за историческата местност “Петрова нива”, след което се навлиза в полски път. Имота е на разстояние 1850 м. от село Звездец . Площта на двора за застрояване (частта от имота, която може да се застроява) не може да бъде повече от 15% . Разпоредбата на чл.12 посочва, че височината на сградите се проектира съобразно функциоинално-технологическите изисквания и етажност до два етажа. Разгънатата застроена площ на обектите, разрешавани при условията на чл.11, не може да бъде по-голяма от 500 квадратни метра. По силата на разпоредбата на чл.14 от Н №18 НСГЗГФ сградите и построиките се разполагат на разстояние най-малко 4 метра от границите между два съседни горски имота. Строителството в горите и земите от горския фонд се съгласува със съответното регионално управление по горите. Цялата строителна документация се изпраща на Националното управление по горите за съгласуване, където се разглеждат от постоянна комисия назначена със заповед на началника на Националното управление по горите. Въз основа на протокола, с който се одобрява строителството, Националното управление по горите изготвя съгласувателно писмо за извършване на стротелството. Кметът на съответната община одобрява частичното строително решение, след което главния архитект на общината издава разрешение за строеж.
Бургас,гр.Малко Търново
8 м²
195 000 €
16.08.2018 г.
8 м²16.08.2018 г.
Ощеportalimoti.com
Оплакване
Бихме искали да предложим на Вашето внимание тази удивителна възможност да притежавате прекрасен и в същото време уникален парцел, разположен на първа линия в гр. Китен, общ. Приморско. Парцелът е урегулиран и се простира върху 1 536 кв.м., с характеристики: Плътност - 20%; Кинт - 0,5; Височина - 7 метра. Параметрите на имота позволяват построяването на триетажна вила, от която ще се откриват великолепни гледки към морето. Надморската височина е до 10м., което се смята за оптималната височина за построяването на луксозна вила, тъй като тази височина гарантира по - ниска влажност на въздуха, отколкото на морското ниво. гр. Китен Местоположение: Град Китен се намира в югоизточната част на Република България, на Черноморското крайбрежие, на 55 км югоизточно от областния център гр. Бургас, 5 км южно от общинския център Приморско и 12 км северозападно от центъра на съседната община Царево. Разположено е северно от устието на Китенска река, а част от него – на малкия полуостров Урдовиза. Основните особености на релефа в Китен, които са и от първостепенно значение за туризма, са двата живописни залива – Караагач и Атлиман и плажните ивици. Съчетанието на гористите разклонения на Странджа и морето допринася за това. Плажовете са може би основният природен ресурс, който обуславя развитието на Китен като курортно селище и като център за лятна морска рекреация. Град Китен разполага с два пясъчни плажа с обща площ от около 145 000 м . Северният плаж или „Китен-Атлиман“ се намира в дъното на едноименния залив. Той е с площ от около 81 000 м , която включва и красиви пясъчни дюни. От двете страни плажът е заграден от висок скалист бряг. Южният плаж условно се разделя на два – плаж „Китен-юг“ и плаж „Къмпинг Китен“. Той е разположен на залива Урдовиза, който е по-широко отворен към морето. Дължината на бреговата му ивица е 1380 м. На юг достига до устието на р. Караагач, а на север до началото на скалистия полуостров Урдовиза, където сега е изграден пристанищният кей. В близост до Китен са плажовете на ММЦ – „Приморско“ и „Приморско-юг“, които са сред най-големите плажове на Черноморието южно от Бургас. Китен има мек, слънчев, топъл и влажен преходносредиземноморски климат. Средната годишна температура е 12°С, а средната януарска не пада под 2°С. В Китен не се наблюдават характерните за вътрешността на Странджа мразове през зимата. Средната дневна температура през лятото е 27°С, като то е топло с около 1700 слънчеви часа от май до октомври. Преобладаващите ветрове са с посока северозапад, както и бризова циркулация през топлото полугодие. Добрите климатични условия, съчетани с особеностите на релефа – затворените заливи, предполагат спокойно море през по-голямата част от летния сезон. Неблагоприятни са силните дъждовни и гръмотевични бури в края на летния сезон обикновено в края на август и септември. Курортът е разположен на брега на Черно море, което само по себе си е затворено море – единствената му връзка със Световния океан е протокът Босфор, който го свързва с Мраморно море. Това обуславя ниската му соленост, за което допринасят и вливащите се в него големи европейски реки Дунав, Днепър, Днестър и Дон. 18-те промила соленост отличават Черно море от всички други морета, както слабо изразените приливи и отливи, а също и липсата на опасни морски обитатели. Тези условия дават прекрасни предпоставки за развитието на летен морски туризъм по бреговете на този воден басейн, както и на други рекреационни дейности като водни спортове, риболов и т.н. Китен се намира на малък полуостров между двата малки черноморски залива Караагач и Атлиман (вторият е най-южната част на Дяволския залив). В тях съответно се вливат реките Караагач, или наричаната още Китенска река, и Дяволска. И в двете реки се срещат речен и блатен кефал, черна мряна, бяла риба. В курорта има и минерален извор, който се намира близо до къмпинг „Атлиман“. Водата идва от дълбочина около 700 м. Той е канализиран и с установен химичен състав (нитрати, хлориди – 277 мг/дм ). Водата на този извор се използва предимно за пиене. Основните растителни видове, които създават облика и сред които е разположена голяма част от курорта, са различните видове дъб, като благун, горун, цер, и изкуствените насаждения от бял и черен бор. Среща се също така дрянът, а главно около залива Караагач има значително залесяване с топола. Устието на Китенска река е обрасло с блатна тръстика, върба, а по стръмния клиф към Южния плаж се среща дива лоза. От странджанската растителност се срещат определени видове растения, чието виреене е обусловено от климатичните влияния на морския тропик, като храстовидното субтропично растение Филиреа медиа, наричано „пърнар“, красивото вечнозелено растение Рододендрон понтикум, известно като странджанска зеленика и др. Животинският свят на територията на Горското стопанство е представен от благороден елен, сърна, дива свиня, заек, бекас, които са от главно значение за ловния туризъм. Други разпространени животински видове са катерица, източноевропейски таралеж, различни видове змии, жаби, водна костенурка, бръмбар-рогач, гларус и др. Разнообразието от видове в морето и речното устие също не е малко и е от значение за риболова като спорт и като поминък на местното население. С най-голямо стопанско значение са паламудът, който се лови с мрежи и на чепаре в периода октомври-ноември, и сафридът (най-търгуваната риба). Други срещани видове са калкан (най-скъпата риба), попче (около 30 вида – кадънка, лихмус стрингил, черно попче, пясъчно попче и др.), барбун (царска риба), илария, лефер, скорпид (броят му значително се е увеличил през последните 3 – 4 години), лаврак (вид кефал), ватос (морска котка – рядка, известен деликатес), черноморска акула, дракон (намаляла популация), делфин. Срещат се също така много видове раци – паур (най-разпространен), грападжия, пясъчник, черен рак; скариди; черна мида; рапан; морска видра и др. В река Караагач най-разпространени са шаран, речен кефал (в големи количества), каракуда, белица, бяла риба и др. Екологичната обстановка на Китен се обуславя от разположеността на поселението в един сравнително екологично чист район. В близост до курорта няма предприятия на тежката (а също и на леката) промишленост, нито пък голямо пристанище. Курортът се намира в непосредствена близост до природния парк „Странджа“, обявен за такъв през 1995 г. Той обхваща площ от 116 133 хектара и е един от най-големите в страната. Парк „Странджа“ включва резерватите „Силкосия“, „Лопушна“, „Витаново“, „Тисовица“ и историческата местност „Петрова нива“. Създаден е за да се запази уникалната растителност, съчетаваща множество от ендемити и реликти като космат дъб, източен бук, източен горун, черен габър, мъждрян, конски кестен, дървовидна хвойна, див жасмин, псевдо маквиси, странджанска зеленика, бясно дърво, арменски дъб, див нахут, дива смокиня и др. В близост до Китен е и парк „Ропотамо“. Той е обявен за резерват през 1940 г., изменен 1956 г., а от 1962 г. е народен парк. Той обхваща устието на река Ропотамо и има площ 847 хектара. В границите на парка има 4 резервата – „Змийски остров“, „Морски пелин“, „Аркутино“, „Водните лилии“. Създаден е с цел да се запазят типичните горски съобщества от лонгозен и низинен тип растителни елементи от съседни фитогеографски райони – медитерански, предноазиатски понтийски, ендемични и реликтни видове и съобщества, редки псамофити пясъчна лилия, лианоподобни растения. Природата е изключително красива и привлекателна. Има малки блата, в откъснати стари корита на реката е формиран характерен растителен и животински свят, има причудливи скални образувания (Лъвската глава), просторни плажове, красиви пясъчни дюни, живописни пейзажи. Китен може да се похвали с добра екологична обстановка, която дава възможност за развитие на туризма. Защитените местности и парковете могат да бъдат причина за привличане на още туристи, което може да разчупи типичната за района лятна морска рекреация, или да се съчетае с нея. Много от гостите на града предпочитат Китен заради по-чистото море, красивите горски масиви. Целта е това да се запази и Китен да задържи славата си на един екологично чист морски курорт. История: Историята на селището е много древна. Непосредствено до днешното село Китен може да се видят останките от крепостта Урдовиза, разположена на 35 км от Созопол на едноименния черноморски полуостров. Името Урдовиза идва от бронзовата епоха в древна Тракия. То е старо тракийско селище, което намира потвърждение с изобилните находки на антични каменни котви и керамика от края на бронзовата епоха, архаическа, класическа и елинистична амбалажна керамика (главно фрагменти от амфори), и фрагменти от червенофирнисови римски съдове, открити в двата залива около полуострова. Сега тук е запазена крепостната стена, която е преграждала полуострова откъм сушата. Към края на XIX век стената на Урдовиза все още е била много добре запазена. Една от хипотезите е, че това е последното блокирано пристанище, изнасяло провизии за Троя, което довело до падането и ̀. Първото име на селището е Урдовиза – в памет на Стана Урдовиза Издаденият за целта специален султански ферман освободил населението от всички данъци и берии. Областта била наречена Хасекията или Асекия. Това било през първите години от завладяването на България от Османската империя, а привилегиите хасекийци ползвали до към първата половина на XIX век.. През 1931 г. на полуостров Урдовиза пристигат първите заселници и построяват 14 малки къщи тип „шаронски“ по програмата на французина Рене Шарон. Водата, благоприятното разположение и богатите пасища привличат заселниците. Погледнати отдалеч, къщичките наподобявали китка и от 1932 г. населеното място носи името Китен (красив, прекрасен). В селището е бил построен параклис, посветен на Свети Спас – „Възнесение“, който днес е възстановен. Този празник е бил посветен на здравето, празнуван 40 дни след Великден. Китен започва да се развива бързо като курортно селище през 60-те години на XX век благодарение на добрите ресурси за туризъм. През 60-те, 70-те и 80-те години големи промишлени предприятия, ведомства и институции в България изграждат значителна по мащаб собствена почивна база на територията на Китен. Курортът е уникален в това отношение понеже никъде по нашето Черноморие няма такова концентриране на ведомствена база. А през 1962 г. селището получава статут на национален курорт. През 90-те години е бумът на строителството на частни хотели и квартири, ресторанти, увеселителни заведения. За период от 10 години са издигнати 30 нови хотела, множество станции са обновени застроената площ на селището нараства около 4 пъти. С решение на правителството на 17 юни 2005 г. село Китен придобива статута на град. Забележителности: Китен е много красиво кътче за отдих на български и чуждестранни туристи. Градчето разполага с два плажа – Атлиман (на север) и Урдовиза (на юг). Курортът разполага и с малко пристанище, от което може да се наеме кораб за разходка до съседни селища – Приморско, Лозенец, Ахтопол. В града се намират останките от крепостната стена на старинният град Урдовиза. Те са част от военна морска база, затова достъпът до тях е ограничен. Очаква се отпускане на средства за тяхната реставрация.
Китен
1536 м²
99 900 €
2.08.2018 г.
1536 м²2.08.2018 г.
Ощеomegareal.com
Ние в Flatfy ползваме бисквитки, за да подобрим качеството на цялостният опит от сърфирането. Използвайки нашите услуги Вие се съгласявате с нашата употреба на бисквитки.Научете повече