Не е намерено нищо

Парцел БЛАГОЕВГРАД

БЛАГОЕВГРАД гр. Благоевград местност "Ловен дом"
Службата по кадастъра – Благоевград, с адрес на имота: ул. „Прилеп“, на три етажа, с предназначение друг вид сграда за ... метра/, по кадастралната карта на гр. Благоевград, с ЕКАТТЕ 04279 /нула четири хиляди двеста седемдесет и девет/, гр ... . Благоевград, общ. Благоевград, обл. Благоевград, одобрена със Заповед № РД – 18 – 32/10.05.2006 г. на Изпълнителния директор
20.03.17 г., 17:12 targimot.com
8596.0 м²
1 440 900 лв

Парцел БЛАГОЕВГРАД

БЛАГОЕВГРАД гр. Благоевград местност "Ловен дом"
Службата по кадастъра – Благоевград, с адрес на имота: ул. „Прилеп“, на три етажа, с предназначение друг вид сграда за ... метра/, по кадастралната карта на гр. Благоевград, с ЕКАТТЕ 04279 /нула четири хиляди двеста седемдесет и девет/, гр ... . Благоевград, общ. Благоевград, обл. Благоевград, одобрена със Заповед № РД – 18 – 32/10.05.2006 г. на Изпълнителния директор
2.03.17 г., 17:03 targimot.com
8596.0 м²
1 200 750 лв