Едностаен апартамент БЛАГОЕВГРАД

БЛАГОЕВГРАД гр. Благоевград, ул. Здравец № 20, ет. 2
55.0 м²
8 040 лв
23.02.17 г., 4:33
Самостоятелен обект в сграда идентификатор № 04279.623.376.1.5 /нула четири хиляди двеста седемдесет и девет точка шестстотин двадесет и три точка триста седемдесет и шест точка едно точка пет/ с предназначение – жилище, апартамент, който обект попада в сграда № 1 /едно/, построена върху поземлен имот с идентификационен номер 04279.623.376, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Благоевград, одобрена със Заповед № РД-18-32/10.05.2006г. на Изпълнителния директор на АК, с административен адрес: гр. Благоевград, ул. Здравец № 20, ет. 2 с площ от 55 кв.м /петдесет и пет квадратни метра/, при съседни самостоятелни обекти: на същия етаж – 04279.623.376.1.2, под обекта – няма, над обекта – няма, ведно със съответните идеални общи части и право на строеж представляващ съгласно документи ПРИСТРОЙКА КЪМ ЕДНОЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, изградена в УПИ ІІІ-4012 /трети за имот с планоснимачен номер четири хиляди и дванадесет/, квартал 263 /двеста шестдесет и три/ по плана на гр. Благоевград, действащ към 1970г., която пристройка представлява ЖИЛИЩЕ, състоящо се от спалня, кухня, всекидневна, сервизно помощение и две тераси с площ от 55 кв.м /петдесет и пет кв.м/, както и ведно с принадлежащите на този имот идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото. Началната цена на имота е 8 040 лева
Още targimot.com

Едностаен апартамент БЛАГОЕВГРАД

БЛАГОЕВГРАД гр. Благоевград, ул. Здравец № 20, ет. 2
55.0 м²
10 050 лв
24.10.16 г., 14:45
Самостоятелен обект в сграда идентификатор № 04279.623.376.1.5 /нула четири хиляди двеста седемдесет и девет точка шестстотин двадесет и три точка триста седемдесет и шест точка едно точка пет/ с предназначение – жилище, апартамент, който обект попада в сграда № 1 /едно/, построена върху поземлен имот с идентификационен номер 04279.623.376, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Благоевград, одобрена със Заповед № РД-18-32/10.05.2006г. на Изпълнителния директор на АК, с административен адрес: гр. Благоевград, ул. Здравец № 20, ет. 2 с площ от 55 кв.м /петдесет и пет квадратни метра/, при съседни самостоятелни обекти: на същия етаж – 04279.623.376.1.2, под обекта – няма, над обекта – няма, ведно със съответните идеални общи части и право на строеж представляващ съгласно документи ПРИСТРОЙКА КЪМ ЕДНОЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, изградена в УПИ ІІІ-4012 /трети за имот с планоснимачен номер четири хиляди и дванадесет/, квартал 263 /двеста шестдесет и три/ по плана на гр. Благоевград, действащ към 1970г., която пристройка представлява ЖИЛИЩЕ, състоящо се от спалня, кухня, всекидневна, сервизно помощение и две тераси с площ от 55 кв.м /петдесет и пет кв.м/, както и ведно с принадлежащите на този имот идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото.
Още targimot.com