Стая Банско

Банско УЛ.ГЕОРГИ НАСТЕВ
19 м²
13,500 лв
2016-10-24
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 02676.501.2337.1.7, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Банско, община Банско, област Благоевград, одобрени със заповед № РД-18-81/10.12.2009г. на Изпълнителния директор на АГКК-София, с адрес: гр.Банско, ул.Георги Настев № 4, ет.2, който самостоятелен обект се намира в сграда 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 02676.501.2337, с предназначение на самостоятелния обект - жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, площ по документ 19.00кв.м., ведно със съответните идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото, при съседни самостоятелни обекти: на същия етаж: обект с идентификатор 02676.501.2337.1.6 и обект с идентификатор 02676.501.2337.1.8, под обекта: обект с идентификатор 02676.501.2337.1.3, над обекта: 02676.501.2337.1.11.
Ощеtargimot.com

Стая Банско

Банско УЛ.ГЕОРГИ НАСТЕВ
21 м²
15,000 лв
2016-10-24
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 02676.501.2337.1.5, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Банско, община Банско, област Благоевград, одобрени със заповед № РД-18-81/10.12.2009г. на Изпълнителния директор на АГКК-София, с адрес: гр.Банско, ул.Георги Настев № 4, ет.2, който самостоятелен обект се намира в сграда 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 02676.501.2337, с предназначение на самостоятелния обект - жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, площ по документ 21.20кв.м., ведно със съответните идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото, при съседни самостоятелни обекти: на същия етаж: обект с идентификатор 02676.501.2337.1.2, под обекта: обект с идентификатор 02676.501.2337.1.1, над обекта: 02676.501.2337.1.9;
Ощеtargimot.com
Абонирайте се за актуализации по имейл във връзка с вашето търсене:
Банско, ул.Георги Настев
35 м²
24,000 лв
2016-10-24
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 02676.501.2337.1.8, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Банско, община Банско, област Благоевград, одобрени със заповед № РД-18-81/10.12.2009г. на Изпълнителния директор на АГКК-София, с адрес: гр.Банско, ул.Георги Настев № 4, ет.2, който самостоятелен обект се намира в сграда 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 02676.501.2337 с предназначение на самостоятелния обект - жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, площ по документ 34.90кв.м., ведно със съответните идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото, при съседни самостоятелни обекти: на същия етаж: обект с идентификатор 02676.501.2337.1.7, под обекта: обект с идентификатор 02676.501.2337.1.4, над обекта: няма;
Ощеtargimot.com

Стая Банско

Банско УЛ.ГЕРГИ НАСТЕВ
19 м²
13,500 лв
2016-10-24
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 02676.501.2337.1.6, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Банско, община Банско, област Благоевград, одобрени със заповед № РД-18-81/10.12.2009г. на Изпълнителния директор на АГКК-София, с адрес: гр.Банско, ул.Георги Настев № 4, ет.2, който самостоятелен обект се намира в сграда 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 02676.501.2337, с предназначение на самостоятелния обект - жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, площ по документ 19.00кв.м., ведно със съответните идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото, при съседни самостоятелни обекти: на същия етаж: обект с идентификатор 02676.501.2337.1.2 и обект с идентификатор 02676.501.2337.1.7, под обекта: обект с идентификатор 02676.501.2337.1.2, над обекта: 02676.501.2337.1.10;
Ощеtargimot.com