Етаж от къща Банско

Банско УЛ. "РОДОПИ" № 22, ет. 2
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор № 02676.501.2292.1.2 /нула две хиляди шестстотин седемдесет и шест, точка, петстотин и едно, точка, две хиляди двеста деветдесет и две, точка, едно, точка, две/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Банско, общ. Банско, област Благоевград, одобрени със Заповед № РД 18 81/10.12.2009 година на Изпълнителния директор на АГКК, намиращ се в сграда № 1 /едно/, разположена в поземлен имот с идентификатор № 02676.501.2292, с вписан адрес на имота: гр. Банско, п.к. 2770, ул. „Родопи” № 22, ет. 2, с посочена площ по скица: няма данни, брой нива на обекта: 1 /едно/, с предназначение: Жилище, апартамент, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: няма, под обекта: 02676.501.2292.1.1; над обекта: няма, стар идентификатор няма, с площ от 106 кв.м. съгласно извадка от АГКК за сграда с ид. номер 02676.501.2292.1, който съгласно документ за собственост, представлява ВТОРИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ ОТ МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, построена в Урегулиран поземлен имот /УПИ/ II /втори/, с планоснимачен номер 2292 /две хиляди двеста деветдесет и втори/ в квартал 112 /сто и дванадесети/ по плана на гр. Банско от 1990г., целият имот с площ от 477 кв.м. /четиристотин седемдесет и седем квадратни метра/, при съседи на имота: УПИ I 2532, УПИ XII и улица. НАЧАЛНА ЦЕНА Началната цена на подробно описания недвижим имот е 37 144,80 лв. / тридесет и седем хиляди сто четиридесет и четири лева и осемдесет стотинки /.
9.12.16 г., 19:53 targimot.com
37 144 лв

Етаж от къща Банско

Банско УЛ. "РОДОПИ" № 22
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 02676.501.2292 /нула две хиляди шестстотин седемдесет и шест, точка, петстотин и едно, точка, две хиляди двеста деветдесет и две/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Банско, общ. Банско, област Благоевград, одобрени със Заповед № РД 18 81/10.12.2009 година на Изпълнителния директор на АГКК, адрес на поземления имот: гр. Банско, п.к. 2770, ул. „Родопи” № 22, с площ: 577кв.м., трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Ниско застрояване /до10м./, стар идентификатор няма, номер на предходен план: 2292, квартал: 112, парцел: II, при съседни 02676.501.2293, 02676.501.2796, 02676.501.2795, 02676.501.3655, 02676.501.2532, ВЕДНО С ПРИЗЕМНИЯ ЕТАЖ на построената в имота МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА с площ от 106 кв.м. съгласно извадка от АГКК за сграда с ид. номер 02676.501.2292.1, който съгласно документ за собственост, представлява УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ /УПИ/ II /втори/,с планоснимачен номер 2292 /две хиляди двеста деветдесет и втори/ в квартал 112 /сто и дванадесети/ по плана на гр. Банско от 1990г., целият имот с площ от 477 кв.м. /четиристотин седемдесет и седем квадратни метра/, ВЕДНО С ПРИЗЕМНИЯ ЕТАЖ на построената в имота МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, при съседи на имота: УПИ I 2532, УПИ XII, квартал 112 и улица. НАЧАЛНА ЦЕНА Началната цена на подробно описания недвижим имот е 49 945,76 лв. / четиридесет и девет хиляди деветстотин четиридесет и пет лева и седемдесет и шест стотинки /.
9.12.16 г., 19:51 targimot.com
49 945 лв

Етаж от къща Банско

Банско УЛ. "РОДОПИ" № 22
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 02676.501.2292 /нула две хиляди шестстотин седемдесет и шест, точка, петстотин и едно, точка, две хиляди двеста деветдесет и две/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Банско, общ. Банско, област Благоевград, одобрени със Заповед № РД 18 81/10.12.2009 година на Изпълнителния директор на АГКК, адрес на поземления имот: гр. Банско, п.к. 2770, ул. „Родопи” № 22, с площ: 577кв.м., трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Ниско застрояване /до10м./, стар идентификатор няма, номер на предходен план: 2292, квартал: 112, парцел: II, при съседни 02676.501.2293, 02676.501.2796, 02676.501.2795, 02676.501.3655, 02676.501.2532, ВЕДНО С ПРИЗЕМНИЯ ЕТАЖ на построената в имота МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, който съгласно документ за собственост, представлява УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ /УПИ/ II /втори/,с планоснимачен номер 2292 /две хиляди двеста деветдесет и втори/ в квартал 112 /сто и дванадесети/ по плана на гр. Банско от 1990г., целият имот с площ от 477 кв.м. /четиристотин седемдесет и седем квадратни метра/, ВЕДНО С ПРИЗЕМНИЯ ЕТАЖ на построената в имота МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, при съседи на имота: УПИ I 2532, УПИ XII, квартал 112 и улица. НАЧАЛНА ЦЕНА Началната цена на подробно описания недвижим имот е 62 432,20 лв. / шестдесет и две хиляди четиристотин тридесет и два лева и двадесет стотинки /.
24.10.16 г., 14:12 targimot.com
62 432 лв

Етаж от къща Банско

Банско УЛ. "РОДОПИ" №22, ЕТ. 2
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор № 02676.501.2292.1.2 /нула две хиляди шестстотин седемдесет и шест, точка, петстотин и едно, точка, две хиляди двеста деветдесет и две, точка, едно, точка, две/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Банско, общ. Банско, област Благоевград, одобрени със Заповед № РД 18 81/10.12.2009 година на Изпълнителния директор на АГКК, намиращ се в сграда № 1 /едно/, разположена в поземлен имот с идентификатор № 02676.501.2292, с вписан адрес на имота: гр. Банско, п.к. 2770, ул. „Родопи” № 22, ет. 2, с посочена площ по скица: няма данни, брой нива на обекта: 1 /едно/, с предназначение: Жилище, апартамент, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: няма, под обекта: 02676.501.2292.1.1; над обекта: няма, стар идентификатор няма, който съгласно документ за собственост, представлява ВТОРИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ ОТ МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, построена в Урегулиран поземлен имот /УПИ/ II /втори/, с планоснимачен номер 2292 /две хиляди двеста деветдесет и втори/ в квартал 112 /сто и дванадесети/ по плана на гр. Банско от 1990г., целият имот с площ от 477 кв.м. /четиристотин седемдесет и седем квадратни метра/, при съседи на имота: УПИ I 2532, УПИ XII и улица. НАЧАЛНА ЦЕНА Началната цена на подробно описания недвижим имот е 46 431,00 лв. / четиридесет и шест хиляди четиристотин тридесет и един лева /.
24.10.16 г., 14:05 targimot.com
46 431 лв
Ски & Спа / St.Ivan Ski & Spa, в подножието на Пирин планина в южната част на курорта Банско, източно от ски пистите ... терасирано разположение на комплекса предлага изключителни гледки към града и трите планини Рила, Пирин и Родопи. На
21.04.17 г., 2:07 bazar.bg
2 стаи
70.0 м²
24 950 €
/ St.Ivan Ski & Spa, в подножието на Пирин планина в южната част на курорта Банско, източно от ски пистите. Жилището (строено ... към града и трите планини Рила, Пирин и Родопи. На територията на комплекса има изградени обслужващ център, магазини
21.04.17 г., 0:53 bazar.bg
2 стаи
70.0 м²
24 950 €
Ски & Спа / St.Ivan Ski & Spa, в подножието на Пирин планина в южната част на курорта Банско, източно от ски пистите ... терасирано разположение на комплекса предлага изключителни гледки към града и трите планини Рила, Пирин и Родопи. На
21.04.17 г., 2:07 bazar.bg
2 стаи
70.0 м²
21 500 €
комплекс Свети Иван Ски & Спа / St.Ivan Ski & Spa, в подножието на Пирин планина в южната част на курорта Банско, източно ... предлага изключителни гледки към града и трите планини Рила, Пирин и Родопи. Оглед на имота Можем да организираме оглед на
21.04.17 г., 1:03 bazar.bg
3 стаи
87.0 м²
27 500 €
, на 10 км от ски курорта Банско и на 8 км от голф игрище Пирин голф . Районът е сгушен между трите планини Пирин, Рила и ... Родопи. Къщата е на два етажа, с РЗП 160 кв.м., по 80 кв.м. на етаж. От външната страна е облицована с топлоизолация с
20.04.17 г., 14:13 bazar.bg
160.0 м²
135 000 €
самостоятелни корпуса - Пирин (централната сграда на комплекса), Рила, Родопи и Балкан, всеки от който разполага с ... двойни стаи и апартаменти с една, две и три спални. Топ локацията на комплекса се гарантира от близостта до ски курорт Банско
21.04.17 г., 2:10 bazar.bg
3 стаи
97.0 м²
39 950 €
Банско. Добринище е с надморска височина от 850 м и е заобиколен от Рила, Пирин и Родопи. Курортът предлага добри условия
20.04.17 г., 14:16 bazar.bg
176.0 м²
235 000 €
PROPERTIES предлага за продажба хотел със СПА център в идеалния център на зимния курорт Банско. Хотелът се намира в най ... разкриват гледки към красивата Пирин планина, неповторимата Рила и далечните Родопи. В хотела има рецепция, лоби-бар със стилни ... разположени офиси на Глобул и Пощенска банка. В близост до хотела се намират много от елитните механи и дискотеки на Банско. ...
21.04.17 г., 0:59 bazar.bg
1050.0 м²
785 000 €
Рила и Родопи. Жилището е с РЗП от 104.41 кв.м. (от които 85.65 кв.м. е чистата площ, а общите части са 18.76 кв.м ... портиер. Новият апарт-хотел Detelina Residence в Банско предлага за ползване на своите гости и собственици на апартаменти
21.04.17 г., 1:17 bazar.bg
3 стаи
104.0 м²
60 000 €

Едностаен, 45m 2 (продажба)

гр.Разлог, област Благоевград Julia Boneva
Паркомясто Resell Your Apartment LTD предлага - напълно обзаведено студио близо до Банско в комплекс Аспен Ризорт „Голф ... , Ски и Спа”, които се намира в живописната Разложка котловина, заобиколен от величествените Рила, Пирин и Родопи, които ... са част от Национален Парк Пирин и под защитата на ЮНЕСКО заради разнообразната флора и фауна. Комплекса се намира 10 мин. с кола от известния зимен курорт Банско.
11.04.17 г., 21:58 homes.bg
45.0 м²
12 000 €
Апарт-комплекс Роял Банско е разположен в източната част на ски курорта Банско, в непосредствена близост до к-с Грийн ... Лайф . От мястото се открива красива гледка към Пирин, Рила и Родопи планини. Комплексът работи през цялата година и ... комплекс Роял Банско в Банско, България. Апартаментът се предлага напълно обзаведен с: дневна с кухня, оборудвана с шкафове
28.03.17 г., 17:13 bazar.bg
1 стая
37.0 м²
18 500 €

имоти продажба

комплекс Пирин Голф и Кънтри Клуб гр. Банско обл. Благоевград
планини Рила, Пирин и Родопи, и в непосредствена близост до ски център Банско. Петзвездният комплекс предоставя
4.04.17 г., 10:32 alo.bg
44.0 м²
51 000 €
Комплекс Роял Банско е разположен във високата част на град Банско в непосредствена близост до к-с Грийн Лайф със ... страхотна гледка към Пирин, Рила и Родопи планини. Сградата работи целогодишно и разполага със следните удобства: рецепция ... . Едноспален апартамент за продажба в к-с Роял Банско . Апартаментът е на втория етаж и се предлага напълно обзаведен. Разполага
23.03.17 г., 8:23 bazar.bg
2 стаи
60.0 м²
26 500 €
известния ски курорт Банско. Комплексът е разположен до входа на луксозния петзвезден комплекс Пирин Голф Клуб и Национален ... , Рила и Родопи планини. Типовете къщи се различават по квадратура и брой спални. Този район се отличава с чист планински ... въздух, възможност за пълноценен отдих и различни видове развлечения на близко разстояние: ски и сноу борд в Банско
23.03.17 г., 9:01 bazar.bg
182.0 м²
220 900 €
известния ски курорт Банско. Комплексът е разположен до входа на луксозния петзвезден комплекс Пирин Голф Клуб и Национален ... , Рила и Родопи планини. Типовете къщи се различават по квадратура и брой спални. Този район се отличава с чист планински ... въздух, възможност за пълноценен отдих и различни видове развлечения на близко разстояние: ски и сноу борд в Банско
23.03.17 г., 8:43 bazar.bg
194.0 м²
236 500 €
известния ски курорт Банско. Комплексът е разположен до входа на луксозния петзвезден комплекс Пирин Голф Клуб и Национален ... , Рила и Родопи планини. Типовете къщи се различават по квадратура и брой спални. Този район се отличава с чист планински ... въздух, възможност за пълноценен отдих и различни видове развлечения на близко разстояние: ски и сноу борд в Банско
26.03.17 г., 5:41 bazar.bg
195.0 м²
237 100 €
близо до световно известния ски курорт Банско. Разположен е до луксозния комплекс „Пирин Голф Клуб” и Национален Парк „Пирин ... Родопи планини. Типовете къщи се различават по квадратура и брой спални. Този район се отличава с чист планински въздух ... , възможност за пълноценен отдих и различни видове развлечения на близко разстояние: ски и сноу борд в Банско, конна езда
4.04.17 г., 7:33 alo.bg
203.0 м²
237 500 €
к-с ' Свети Иван ски и спа ' в ски зоната на град Банско. Апартаментът е с изключителни панорами гледки към планините Рила, Родопи и града. ... www.unikalniimotibansko.com Уникални Имоти Банско ЕООД - Прекрасен, напълно завършен двустаен апартамент, разположен в
24.03.17 г., 17:23 bazar.bg
2 стаи
60.0 м²
18 900 €

Двустаен, 60m 2 (продажба)

гр.Банско, общ. Банско
к-с ' Свети Иван ски и спа ' в ски зоната на град Банско. Апартаментът е с изключителни панорами гледки към планините Рила, Родопи и града. ... www.unikalniimotibansko.com Уникални Имоти Банско ЕООД - Прекрасен, напълно завършен двустаен апартамент, разположен в
25.03.17 г., 0:25 homes.bg
60.0 м²
18 900 €
известния ски курорт Банско. Комплексът е разположен до входа на луксозния петзвезден комплекс Пирин Голф Клуб и Национален ... , Рила и Родопи планини. Типовете къщи се различават по квадратура и брой спални. Този район се отличава с чист планински ... въздух, възможност за пълноценен отдих и различни видове развлечения на близко разстояние: ски и сноу борд в Банско
23.03.17 г., 19:01 bazar.bg
202.0 м²
237 500 €
известния ски курорт Банско. Комплексът е разположен до входа на луксозния петзвезден комплекс „Пирин Голф Клуб” и ... Пирин, Рила и Родопи планини. Типовете къщи се различават по квадратура и брой спални. Този район се отличава с чист ... Банско, конна езда в Разлог и Бачево; посещение на минерални басейни в селата Баня и Добринище; голф и СПА процедури огромния
4.04.17 г., 7:44 alo.bg
185.0 м²
220 900 €

Голяма вила за продажба

Област Благоевград Близо до гр. Банско В края на с. Орцево
гледки към Пирин планина и ски пистите. То е само на 35 км от гр. Банско и голф игрището, а летище София е на 190 км ... планини, хълмисти пасища, плевни и гористи склонове. Къщата е част от комплекса Родопи Маунтин Чалетс. Всяка от вилите средно ... бъде въведена в експлоатация. Популярният ски курорт Банско е на кратко разстояние с кола. Там ще откриете световно
3.04.17 г., 17:59 bulgarianproperties.bg
142.0 м²
54 950 €
известния ски курорт Банско. Комплексът е разположен до входа на луксозния петзвезден комплекс Пирин Голф Клуб и Национален ... , Рила и Родопи планини. Типовете къщи се различават по квадратура и брой спални. Този район се отличава с чист планински ... въздух, възможност за пълноценен отдих и различни видове развлечения на близко разстояние: ски и сноу борд в Банско
23.03.17 г., 8:44 bazar.bg
197.0 м²
239 490 €

Двустаен, 62m 2 (продажба)

гр.Банско, общ. Банско
Национален Парк Пирин! Четиризвездният комплекс e един от най-стилните планински апарт хотели в Банско. Хотелът потънал сред ... вечно зелена гора в живописна местност, от където се разкриват приказни гледки към старинния център на Банско и планините ... Рила, Пирин и Родопи. Апартаментът, който Ви предлагаме за продажба е двустаен и е разположен на трети етаж. Състои се
16.03.17 г., 10:07 homes.bg
62.0 м²
34 800 €