Не е намерено нищо
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 02676.501.2684 /нула две шест седем шест, точка, петстотин и едно, точка, две хиляди шест осем четири/, находящ се в гр. Банско, общ. Банско, обл. Благоевград, по кадастралната карта и кадастралните регистри , одобрени със Заповед № РД-18-81/10.12.2009 г. на изпълнителния директор на АГКК, с адрес на имота: гр. Банско, п.к. 2770, ул. „Плиска“ №5, с площ: 456 /четиристотин петдесет и шест / кв. м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване /до 10 метра/, номер по предходен план: 2684 /две хиляди шестстотин осемдесет и четири/, квартал: 125 /сто двадесет и пет/, парцел VII /седми/, при съседи: 02676.501.116 /нула две шест седем шест, точка, петстотин и едно, точка, сто и шестнадесет/, 02676.501.121 /нула две шест седем шест, точка, петстотин и едно, точка, сто двадесет и едно/, 02676.501.122 /нула две шест седем шест, точка, петстотин и едно, точка, сто двадесет и две/, 02676.501.123 /нула две шест седем шест, точка, петстотин и едно, точка, сто двадесет и три/, 02676.501.119 /нула две шест седем шест, точка, петстотин и едно, точка, сто и деветнадесет/, 02676.501.4576 /нула две шест седем шест, точка, петстотин и едно, точка, четири хиляди петстотин седемдесет и шест/, ВЕДНО СЪС СГРАДА с идентификатор 02676.501.2684.1 /нула две шест седем шест, точка, петстотин и едно, точка, две хиляди шест осем четири, точка, едно/, находяща се в гр. Банско, общ. Банско, обл. Благоевград, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-81/10.12.2009 г. на изпълнителния директор на АГКК,с адрес на имота: гр. Банско, п.к. 2770, ул. „Плиска“ №5, със застроена площ от 96 /деветдесет и шест/ кв. м., брой етажи: 2 /два/, , предназначение жилищна сграда – еднофамилна, сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 02676.501.2684 /нула две шест седем шест, точка, петстотин и едно, точка, две хиляди шестстотин осемдесет и четири/, заедно с таванско помещение, избените помещения и гараж, находящ се в сутерена на сградата.
Имоти от чси Банско
456 м²
346 300 лв
15.06.2018 г.
Ощеtargimot.com
Къща в гр. Банско, ул. Плиска - на 5м. от лифта с автомобил, на 10м. от центъра пеша, до входа на града. Къщата е на един етаж (120 кв./м.) с 2 големи стай(с тераса), една малка стая и голяма кухня с трапезария. Таванският етаж (120 кв./м.) има 3 стай с 2 тераси, като скосената част също може да се пригоди като отделна стая или кът за отдих и забавление. Приземният етаж (120 кв./м.) има същото разположение както на първият етаж, с изход към градината. От двете страни на къщата има място за паркинг на автомобил, с възможност да се изгради навес или гараж. Пода на етажа е от дърво(запазено). Квадратура на имота : земя - 300 кв./м., къща - 360 кв./м.
гр. Банско, Област Благоевград
300 м²
105 000 лв
5.04.2018 г.
Ощеolx.bg