Тристаен апартамент Банско

Банско ул. "Орце Попйорданов" А0.2
76 м²
19,186 лв
2017-12-7
1). АПАРТАМЕНТ А 0.2, изграден на етап “груб строеж”, с идентификатор 02676.501.3840.1.2 по кадастралната карта на гр. Банско, със застроена площ от 75,90кв.м., находящ се в сутерена на триетажна жилищна сграда с тавански етаж, състоящ се от дневна, кухненски бокс, входно антре, коридор, тоалетна, баня и тоалетна, сауна и две спални, ВЕДНО с 6,91кв.м. ид.ч. от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото. Адрес на имота: гр. Банско, ул. “ Орце Попйорданов “, ет.-1, ап.А0.2 Начална цена 19 186лв. /деветнадесет хиляди сто осемдесет и шест лева./
Ощеtargimot.com

Тристаен апартамент Банско

Банско ул. "Орце Попйорданов" А0.1
76 м²
19,186 лв
2017-12-7
2). АПАРТАМЕНТ А 0.1, изграден на етап “груб строеж”, с идентификатор 02676.501.3840.1.1 по кадастралната карта на гр. Банско, със застроена площ от 75,90кв.м., находящ се в сутерена на триетажна жилищна сграда с тавански етаж, състоящ се от дневна, кухненски бокс, входно антре, коридор, тоалетна, баня и тоалетна, сауна и две спални, ВЕДНО с припадащите му се 6,91% ид.ч. от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото, Адрес на имота: гр. Банско, ул. “ Орце Попйорданов “, ет.-1, ап.А0.1 Начална цена 19 186лв. /деветнадесет хиляди сто осемдесет и шест лева./
Ощеtargimot.com

Тристаен апартамент Банско

Банско ул. "Орце Попйорданов"
76 м²
21,318 лв
2017-9-19
1). АПАРТАМЕНТ А 0.2, изграден на етап “груб строеж”, с идентификатор 02676.501.3840.1.2 по кадастралната карта на гр. Банско, със застроена площ от 75,90кв.м., находящ се в сутерена на триетажна жилищна сграда с тавански етаж, състоящ се от дневна, кухненски бокс, входно антре, коридор, тоалетна, баня и тоалетна, сауна и две спални, ВЕДНО с 6,91кв.м. ид.ч. от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото. Адрес на имота: гр. Банско, ул. “ Орце Попйорданов “, ет.-1, ап.А0.2 Начална цена 21 318лв. /двадесет и една хиляди триста и осемнадесет лева./
Ощеtargimot.com

Тристаен апартамент Банско

Банско ул. "Орце Попйорданов"
76 м²
21,318 лв
2017-9-19
2). АПАРТАМЕНТ А 0.1, изграден на етап “груб строеж”, с идентификатор 02676.501.3840.1.1 по кадастралната карта на гр. Банско, със застроена площ от 75,90кв.м., находящ се в сутерена на триетажна жилищна сграда с тавански етаж, състоящ се от дневна, кухненски бокс, входно антре, коридор, тоалетна, баня и тоалетна, сауна и две спални, ВЕДНО с припадащите му се 6,91% ид.ч. от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото, Адрес на имота: гр. Банско, ул. “ Орце Попйорданов “, ет.-1, ап.А0.1 Начална цена 21 318лв. /двадесет и една хиляди триста и осемнадесет лева./
Ощеtargimot.com

Тристаен апартамент Банско

Банско ул. "Орце Попйорданов"
76 м²
17,870 лв
2017-6-6
2). АПАРТАМЕНТ А 0.1, изграден на етап “груб строеж”, с идентификатор 02676.501.3840.1.1 по кадастралната карта на гр. Банско, със застроена площ от 75,90кв.м., находящ се в сутерена на триетажна жилищна сграда с тавански етаж, състоящ се от дневна, кухненски бокс, входно антре, коридор, тоалетна, баня и тоалетна, сауна и две спални, ВЕДНО с припадащите му се 6,91% ид.ч. от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото, Адрес на имота: гр. Банско, ул. “ Орце Попйорданов “, ет.-1, ап.А0.1 Начална цена 17 870лв. /седемнадесет хиляди осемстотин и седемдесет лева./
Ощеtargimot.com

Тристаен апартамент Банско

Банско ул. "Орце Попйорданов"
76 м²
17,870 лв
2017-6-6
1). АПАРТАМЕНТ А 0.2, изграден на етап “груб строеж”, с идентификатор 02676.501.3840.1.2 по кадастралната карта на гр. Банско, със застроена площ от 75,90кв.м., находящ се в сутерена на триетажна жилищна сграда с тавански етаж, състоящ се от дневна, кухненски бокс, входно антре, коридор, тоалетна, баня и тоалетна, сауна и две спални, ВЕДНО с 6,91кв.м. ид.ч. от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото. Адрес на имота: гр. Банско, ул. “ Орце Попйорданов “, ет.-1, ап.А0.2 Начална цена 17 870лв. /седемнадесет хиляди осемстотин и седемдесет лева./
Ощеtargimot.com

Тристаен апартамент Банско

Банско ул. "Орце Попйорданов"
76 м²
22,337 лв
2016-11-1
1). АПАРТАМЕНТ А 0.2, изграден на етап “груб строеж”, с идентификатор 02676.501.3840.1.2 по кадастралната карта на гр. Банско, със застроена площ от 75,90кв.м., находящ се в сутерена на триетажна жилищна сграда с тавански етаж, състоящ се от дневна, кухненски бокс, входно антре, коридор, тоалетна, баня и тоалетна, сауна и две спални, ВЕДНО с 6,91кв.м. ид.ч. от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото. Адрес на имота: гр. Банско, ул. “ Орце Попйорданов “, ет.-1, ап.А0.2 Начална цена 22 337лв. /двадесет и две хиляди триста тридесет и седем лева./ 2). АПАРТАМЕНТ А 0.1, изграден на етап “груб строеж”, с идентификатор 02676.501.3840.1.1 по кадастралната карта на гр. Банско, със застроена площ от 75,90кв.м., находящ се в сутерена на триетажна жилищна сграда с тавански етаж, състоящ се от дневна, кухненски бокс, входно антре, коридор, тоалетна, баня и тоалетна, сауна и две спални, ВЕДНО с припадащите му се 6,91% ид.ч. от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото, Адрес на имота: гр. Банско, ул. “ Орце Попйорданов “, ет.-1, ап.А0.1 Начална цена 22 337лв. /двадесет и две хиляди триста тридесет и седем лева./ ЗА ВСЕКИ ОТ ИМОТИТЕ СЕ ПОДАВА ОТДЕЛНО НАДДАВАТЕЛНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ.
Ощеtargimot.com
Абонирайте се за актуализации по имейл във връзка с вашето търсене:
Банско, Орце Попйорданов