Тристаен апартамент АРДИНО

АРДИНО блок "Ела-2", секция 3, ет.3, ап.9.
105 м²
45,344 лв
2017-12-18
АПАРТАМЕНТ №9 /девет/, находящ се на ІІІ /трети/ жилищен етаж от МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА С ТЪРГОВСКИ ПАРТЕРЕН ЕТАЖ, представляваща БЛОК „ЕЛА-2" /две/, секция 3 /три/, построена с отстъпено право на строеж в УПИ ІІ /две/, в квартал 17 /седемнадесет/ по плана на град Ардино, обл.Кърджали, апартаментът със застроена площ от 104,50 /сто и четири цяло и петдесет стотни/ кв.м., състоящ се от три стаи, антре, сервизен възел и две лоджии, при съседи: от югоизток стълбище, от югозапад апартамент №10, отгоре апартамент №13, отдолу апартамент №5, ведно с ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ №9 /девет/, с площ от 5,70 /пет цяло и седемдесет стотни/ кв.м., при съседи: от югоизток мазе №10, от северозапад стълбище, от югозапад коридор, отгоре апартамент №4, както и 6,912% /шест цяло деветстотин и дванадесет хилядни процента/ идеални части от общите части на сградата в размер на 12,57 /дванадесет цяло и петдесет и седем стотни/ кв.м. и правото на строеж върху 122,77 /сто двадесет и две цяло и седемдесет и седем стотни/ кв.м. НАЧАЛНАТА ЦЕНА, ОТ КОЯТО ЩЕ ЗАПОЧНЕ НАДДАВАНЕТО, Е В РАЗМЕР НА: 45 344.64 /ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЕТ ХИЛЯДИ ТРИСТА ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТИРИ ЛВ. И ШЕСТДЕСЕТ И ЧЕТИРИ СТ./ ЛЕВА /80 % ОТ ПАЗАРНАТА СТОЙНОСТ НА ИМОТА, ОПРЕДЕЛЕНА ОТ ЧСИ И ВЪЗ ОСНОВА НА ДАДЕНО ПИСМЕНО ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОТ ВЕЩО ЛИЦЕ, ОТРАЗЕНО В ЗАКЛЮЧЕНИЕТО НА ЕКСПЕРТИЗАТА ЗА СТОЙНОСТТА НА НЕДВИЖИМИЯ ИМОТ/ ОБЯВЕНАТА НАЧАЛНА ЦЕНА Е С ДДС.
Ощеtargimot.com

Тристаен апартамент АРДИНО

АРДИНО блок "Ела-2", секция 3, ет.2, ап.5
105 м²
46,123 лв
2017-12-18
АПАРТАМЕНТ №5 /пет/, находящ се на ІІ /втори/ жилищен етаж от МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА С ТЪРГОВСКИ ПАРТЕРЕН ЕТАЖ, представляваща БЛОК „ЕЛА-2" /две/, секция 3 /три/, построена с отстъпено право на строеж в УПИ ІІ /две/, в квартал 17 /седемнадесет/ по плана на град Ардино, обл.Кърджали, апартаментът със застроена площ от 104,50 /сто и четири цяло и петдесет стотни/ кв.м., състоящ се от три стаи, антре, сервизен възел и две лоджии, при съседи: от югоизток стълбище, от югозапад апартамент №6, отгоре апартамент №10, отдолу апартамент №1, ведно с ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ №5 /пет/, с площ от 3,90 /три цяло и деветдесет стотни/ кв.м., при съседи: от югоизток мазе №6, от северозапад мазе №4, от югозапад гараж №1, от североизток коридор, отгоре апартамент №1, както и 6,799% /шест цяло седемстотин деветдесет и девет хилядни процента/ идеални части от общите части на сградата в размер на 12,36 /дванадесет цяло и тридесет и шест стотни/ кв.м. и правото на строеж върху 120,76 /сто и двадесет цяло и седемдесет и шест стотни/ кв.м. НАЧАЛНАТА ЦЕНА, ОТ КОЯТО ЩЕ ЗАПОЧНЕ НАДДАВАНЕТО, Е В РАЗМЕР НА: 46 123.20 /ЧЕТИРИДЕСЕТ И ШЕСТ ХИЛЯДИ СТО ДВАДЕСЕТ И ТРИ ЛВ. И ДВАДЕСЕТ СТ./ ЛЕВА /80 % ОТ ПАЗАРНАТА СТОЙНОСТ НА ИМОТА, ОПРЕДЕЛЕНА ОТ ЧСИ И ВЪЗ ОСНОВА НА ДАДЕНО ПИСМЕНО ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОТ ВЕЩО ЛИЦЕ, ОТРАЗЕНО В ЗАКЛЮЧЕНИЕТО НА ЕКСПЕРТИЗАТА ЗА СТОЙНОСТТА НА НЕДВИЖИМИЯ ИМОТ/ ОБЯВЕНАТА НАЧАЛНА ЦЕНА Е С ДДС.
Ощеtargimot.com

Двустаен апартамент АРДИНО

АРДИНО блок "Ела-2", секция 3, ет.3, ап.10
61 м²
25,336 лв
2017-11-1
АПАРТАМЕНТ № 10 /десет/, находящ се на трети жилищен етаж на МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА с ТЪРГОВСКИ ПАРТЕРЕН ЕТАЖ, представляваща БЛОК "ЕЛА-2" /две/, секция 3 /три/, построена с отстъпено право на строеж в УПИ II /две/, кв.17 /седемнадесет/ на плана на гр. Ардино, със застроена площ на апартамента 61 /шестдесет и един/ кв.м, състоящ се от две стаи, антре, сервизен възел и лоджия, при съседи: Югоизток -апартамент №11; Северозапад - апартамент №9; Североизток - стълбище и апартамент №9; Горе - апартамент №14; Долу - апартамент №6, ведно с ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 10 /десет/ с площ 5.50 /пет цяло и петдесет стотни/ кв.м, при съседи: Югозапад - коридор; Югоизток - мазе №11; Северозапад - мазе № 9; Горе - апартамент №4, 4.171% идеални части от общите части на сградата в размер на 7.58 /седем цяло петдесет и осем стотни/ кв.м и правото на строеж върху 74.08 /седемдесет и четири цяло и осем стотни/ кв.м;
Ощеtargimot.com

Тристаен апартамент АРДИНО

АРДИНО ул. „Пирин" № 18, бл.Ела -2", вх. Б, ап.13
112 м²
29,259 лв
2017-8-29
АПАРТАМЕНТ № 13 /тринадесет/, находящ се в гр. Ардино, ул. „Пирин" № 18, разположен в югозападната част на мансардния етаж в четириетажната жилищна сграда „Ела -2", вх. Б, с активен партер и мансарден етаж в УПИ парцел квартал 17 по ПУП на гр. Ардино, със застроена площ 112.14 /сто и дванадесет цяло и четиринадесет стотни/ кв.м, състоящо се от коридор, дневна, кухня, две спални, баня, тоалетна и две тераси, при граници на жилището: юг - апартамент № 14; изток - стълбищна клетка; горе - таванско помещение; долу - апартамент № 10, ведно с прилежащото ТАВАНСКО ПОМЕЩЕНИЕ № 4 с полезна площ 7.50 /седем цяло и петдесет стотни/ кв.м, при граници: коридор, юг - таванско помещение № 3 и припадащите се идеални части от общите части на сградата в размер на 123.41 /сто двадесет и три цяло и четиридесет и една стотни/ кв.м и отстъпеното право на строеж.
Ощеtargimot.com

Двустаен апартамент АРДИНО

АРДИНО блок "Ела-2", секция 3, ет.3, ап.12
64 м²
21,398 лв
2017-8-30
Самостоятелен обект, находящ се в МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА С ТЪРГОВСКИ ПАРТЕРЕН ЕТАЖ, представляваща БЛОК „ЕЛА-2" /две/, секция З /три/, построена с отстъпено право на строеж в УПИ ІІ /две/, в квартал 17 /седемнадесет/ по плана на град Ардино, обл.Кърджали, а именно: на ТРЕТИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ-АПАРТАМЕНТ №12 /дванадесет/, със застроена площ от 63,70 кв.м., състоящ се от две стаи, антре, сервизен възел и балкон, при съседи: от северозапад-стълбище, от югозапад-коридор и апартамент №11, от горе-апартамент №16, от долу-апартамент №8, ведно с ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ №12, с площ от 5,50 кв.м., при съседи: от югоизток-мазе №13, от северозапад-мазе №11, от югозапад-коридор, от горе-апартамент №4, както и 4,340% идеални части от общите части на сградата в размер на 7,89 кв.м. и правото на строеж върху 77,09 кв.м.
Ощеtargimot.com

Двустаен апартамент АРДИНО

АРДИНО блок "Ела-2", секция 3, ет.4, ап.15
54 м²
17,535 лв
2017-8-30
Самостоятелен обект, находящ се в МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА С ТЪРГОВСКИ ПАРТЕРЕН ЕТАЖ, представляваща БЛОК „ЕЛА-2" /две/, секция З /три/, построена с отстъпено право на строеж в УПИ ІІ /две/, в квартал 17 /седемнадесет/ по плана на град Ардино, обл.Кърджали, а именно: на ЧЕТВЪРТИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ-АПАРТАМЕНТ №15 /петнадесет/, със застроена площ от 54,30 кв.м., състоящ се от две стаи, антре, сервизен възел и балкон, при съседи: от северозапад-апартамент №14, от североизток-стълбище и апартамент №16, от горе-апартамент №19, от долу-апартамент №11, както и 3,406% идеални части от общите части на сградата в размер на 6,19 кв.м., и правото на строеж върху 60,49 кв.м.
Ощеtargimot.com

Двустаен апартамент АРДИНО

АРДИНО ул. Бели Брези №37
82 м²
12,044 лв
2017-6-8
АПАРТАМЕНТ № 3 /три/, етаж II, в ЖИЛИЩЕН БЛОК № З, находящ се на ул. „Бели брези" № 37, гр. Ардино, обл. Кърджали, актуван с акт за частна общинска собственост № 60 от 01.06.1998г., със застроена площ 82.00 /осемдесет и два/ кв.м., състоящ се от две стаи, кухня, сервизни помещения, санитарен възел, коридор и балкон, при граници: горе - подпокривно пространство, долу - апартамент № 2, юг - апартамент № 4 и стълбище, ведно с принадлежащото му Избено помещение № 2 /две/, със светла площ 22.80 кв.м., при граници: горе - апартамент № 1, изток - избено помещение № 1 и коридор, запад - външен зид, север - външен зид, юг - коридор и стълбище, и с припадащите се 24.714 % идеални части от общите части на сградата в размер на 7.92 кв.м. и 24.714 % идеални части от правото на строеж върху част от общински регулиран поземлен имот /парцел/ II - 406, кв. 35 по ПУП на гр. Ардино, одобрен със Заповед № 338/07.05.1984 г.
Ощеtargimot.com

Тристаен апартамент АРДИНО

АРДИНО гр. Ардино, ул. „Пирин" № 18
112 м²
36,574 лв
2017-6-2
АПАРТАМЕНТ № 13 /тринадесет/, находящ се в гр. Ардино, ул. „Пирин" № 18, разположен в югозападната част на мансардния етаж в четириетажната жилищна сграда „Ела -2", вх. Б, с активен партер и мансарден етаж в УПИ парцел квартал 17 по ПУП на гр. Ардино, със застроена площ 112.14 /сто и дванадесет цяло и четиринадесет стотни/ кв.м, състоящо се от коридор, дневна, кухня, две спални, баня, тоалетна и две тераси, при граници на жилището: юг - апартамент № 14; изток - стълбищна клетка; горе - таванско помещение; долу - апартамент № 10, ведно с прилежащото ТАВАНСКО ПОМЕЩЕНИЕ № 4 с полезна площ 7.50 /седем цяло и петдесет стотни/ кв.м, при граници: коридор, юг - таванско помещение № 3 и припадащите се идеални части от общите части на сградата в размер на 123.41 /сто двадесет и три цяло и четиридесет и една стотни/ кв.м и отстъпеното право на строеж.
Ощеtargimot.com

Двустаен апартамент АРДИНО

АРДИНО блок "Ела-2", секция 3, ет.3, ап.12
64 м²
26,748 лв
2017-5-18
Самостоятелен обект, находящ се в МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА С ТЪРГОВСКИ ПАРТЕРЕН ЕТАЖ, представляваща БЛОК „ЕЛА-2" /две/, секция З /три/, построена с отстъпено право на строеж в УПИ ІІ /две/, в квартал 17 /седемнадесет/ по плана на град Ардино, обл.Кърджали, а именно: на ТРЕТИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ-АПАРТАМЕНТ №12 /дванадесет/, със застроена площ от 63,70 кв.м., състоящ се от две стаи, антре, сервизен възел и балкон, при съседи: от северозапад-стълбище, от югозапад-коридор и апартамент №11, от горе-апартамент №16, от долу-апартамент №8, ведно с ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ №12, с площ от 5,50 кв.м., при съседи: от югоизток-мазе №13, от северозапад-мазе №11, от югозапад-коридор, от горе-апартамент №4, както и 4,340% идеални части от общите части на сградата в размер на 7,89 кв.м. и правото на строеж върху 77,09 кв.м.
Ощеtargimot.com

Двустаен апартамент АРДИНО

АРДИНО блок "Ела-2", секция 3, ет.4, ап.15
54 м²
21,919 лв
2017-5-18
Самостоятелен обект, находящ се в МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА С ТЪРГОВСКИ ПАРТЕРЕН ЕТАЖ, представляваща БЛОК „ЕЛА-2" /две/, секция З /три/, построена с отстъпено право на строеж в УПИ ІІ /две/, в квартал 17 /седемнадесет/ по плана на град Ардино, обл.Кърджали, а именно: на ЧЕТВЪРТИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ-АПАРТАМЕНТ №15 /петнадесет/, със застроена площ от 54,30 кв.м., състоящ се от две стаи, антре, сервизен възел и балкон, при съседи: от северозапад-апартамент №14, от североизток-стълбище и апартамент №16, от горе-апартамент №19, от долу-апартамент №11, както и 3,406% идеални части от общите части на сградата в размер на 6,19 кв.м., и правото на строеж върху 60,49 кв.м.
Ощеtargimot.com

Двустаен апартамент АРДИНО

АРДИНО ул. Бели брези № 37
82 м²
13,650 лв
2017-4-12
АПАРТАМЕНТ № 3 /три/, етаж II, в ЖИЛИЩЕН БЛОК № З, находящ се на ул. „Бели брези" № 37, гр. Ардино, обл. Кърджали, актуван с акт за частна общинска собственост № 60 от 01.06.1998г., със застроена площ 82.00 /осемдесет и два/ кв.м., състоящ се от две стаи, кухня, сервизни помещения, санитарен възел, коридор и балкон, при граници: горе - подпокривно пространство, долу - апартамент № 2, юг - апартамент № 4 и стълбище, ведно с принадлежащото му Избено помещение № 2 /две/, със светла площ 22.80 кв.м., при граници: горе - апартамент № 1, изток - избено помещение № 1 и коридор, запад - външен зид, север - външен зид, юг - коридор и стълбище, и с припадащите се 24.714 % идеални части от общите части на сградата в размер на 7.92 кв.м. и 24.714 % идеални части от правото на строеж върху част от общински регулиран поземлен имот /парцел/ II - 406, кв. 35 по ПУП на гр. Ардино, одобрен със Заповед № 338/07.05.1984 г.
Ощеtargimot.com

Тристаен апартамент АРДИНО

АРДИНО блок "Ела-2", апартамент № 13
112 м²
27,002 лв
2017-3-9
Жилище-апартамент № 13 /тринадесет/, разположен в югозападната част на мансардния етаж в четириетажна жилищна сграда с активен партер в жилищен блок "Ела-2", находящ се в гр.Ардино, област Кърджали, построен в урегулиран поземлен имот упи-ІІ /втори/, кв.17 /седемнадесети/ по ПУП на гр.Ардино, със застроена площ от 112.14 /сто и дванадесет цяло и четиринадесет стотни/ кв.м., състоящ се от коридор, дневна, кухня, две спални, баня тоалетна и две тераси, ведно с принадлежащото таванско помещение № 4 /четири/ с площ 7.50 /седем цяло и петдесет стотни/ кв.м. и припадащите се идеални части от общите части на сградата в размер на 11.27 /единадесет цяло и двадесет и седем стотни/ кв.м. – общо 123,41 /сто двадесет и три цяло и четиридесет и една стотни/ кв.м., ведно със съответните идеални части от правото на строеж, при съседи на жилището: на юг – апартамент №14, стълбищна клетка, под жилището – апартамент №10 и съседи на тавана: коридор, юг – таван №3.
Ощеtargimot.com

Тристаен апартамент АРДИНО

АРДИНО ул. „Пирин" № 18, бл.Ела -2", вх. Б, ап.13
112 м²
34,608 лв
2017-3-9
АПАРТАМЕНТ № 13 /тринадесет/, находящ се в гр. Ардино, ул. „Пирин" № 18, разположен в югозападната част на мансардния етаж в четириетажната жилищна сграда „Ела -2", вх. Б, с активен партер и мансарден етаж в УПИ парцел квартал 17 по ПУП на гр. Ардино, със застроена площ 112.14 /сто и дванадесет цяло и четиринадесет стотни/ кв.м, състоящо се от коридор, дневна, кухня, две спални, баня, тоалетна и две тераси, при граници на жилището: юг - апартамент № 14; изток - стълбищна клетка; горе - таванско помещение; долу - апартамент № 10, ведно с прилежащото ТАВАНСКО ПОМЕЩЕНИЕ № 4 с полезна площ 7.50 /седем цяло и петдесет стотни/ кв.м, при граници: коридор, юг - таванско помещение № 3 и припадащите се идеални части от общите части на сградата в размер на 123.41 /сто двадесет и три цяло и четиридесет и една стотни/ кв.м и отстъпеното право на строеж.
Ощеtargimot.com

Двустаен апартамент АРДИНО

АРДИНО ул. „Бели брези" № 37, бл. № 3, ет. 2, ап. 3
82 м²
17,062 лв
2017-1-25
АПАРТАМЕНТ № 3 /три/, етаж II, в ЖИЛИЩЕН БЛОК № З, находящ се на ул. „Бели брези" № 37, гр. Ардино, обл. Кърджали, актуван с акт за частна общинска собственост № 60 от 01.06.1998г., със застроена площ 82.00 /осемдесет и два/ кв.м., състоящ се от две стаи, кухня, сервизни помещения, санитарен възел, коридор и балкон, при граници: горе - подпокривно пространство, долу - апартамент № 2, юг - апартамент № 4 и стълбище, ведно с принадлежащото му Избено помещение № 2 /две/, със светла площ 22.80 кв.м., при граници: горе - апартамент № 1, изток - избено помещение № 1 и коридор, запад - външен зид, север - външен зид, юг - коридор и стълбище, и с припадащите се 24.714 % идеални части от общите части на сградата в размер на 7.92 кв.м. и 24.714 % идеални части от правото на строеж върху част от общински регулиран поземлен имот /парцел/ II - 406, кв. 35 по ПУП на гр. Ардино, одобрен със Заповед № 338/07.05.1984 г.
Ощеtargimot.com

Двустаен апартамент АРДИНО

АРДИНО блок "Ела-2", ет.1, ап.4.
63 м²
14,400 лв
2017-1-9
АПАРТАМЕНТ №4 със застроена площ 63,30 кв.м., състоящ се от две стаи, антре, сервизен възел и балкон, при съседи: северозапад – стълбище, югозапад – коридор и апартамент 3, горе – апартамент 8, долу – избени помещения, ведно с избено помещение №4 с площ 4,90 кв.м., при съседи: югоизток – мазе №5, югозапад – гараж №1, североизток – коридор, горе – апартамент 1, както и 4,303% идеални части от общите части на сградата в размер на 7,82 кв.м. и правото на строеж върху 76,42 кв.м., находящ се на първия жилищен етаж от масивна жилищна сграда с търговски партерен етаж, представляващ БЛОК „ЕЛА-2“, секция 3, построена с отстъпено право на строеж в УПИ ІІ, кв.17 по плана на гр.Ардино.
Ощеtargimot.com

Двустаен апартамент АРДИНО

АРДИНО блок "Ела-2", ет.2, ап.7
54 м²
12,512 лв
2016-12-13
АПАРТАМЕНТ №7 /седем/, находящ се на ІІ жилищен етаж от МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА С ТЪРГОВСКИ ПАРТЕРЕН ЕТАЖ, представляваща БЛОК „ЕЛА-2" /две/, секция З /три/, построена с отстъпено право на строеж в УПИ ІІ /две/, в квартал 17 /седемнадесет/ по плана на град Ардино, обл.Кърджали, апартаментът със застроена площ от 54,30 кв.м., състоящ се от две стаи, антре, сервизен възел и балкон, при съседи: от северозапад- апартамент №6, от североизток-стълбище и апартамент №8, от горе-апартамент №11, от долу-апартамент №3, ведно с ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ №7 /седем/, с площ от 3,90 кв.м., при съседи: от югоизток-мазе №8, от североизток-коридор, от северозапад-мазе №6, от югозапад-гараж №2, от горе-апартамент №2, както и 3,651% идеални части от общите части на сградата в размер на 6,64 кв.м. и правото на строеж върху 64,84 кв.м.
Ощеtargimot.com

Тристаен апартамент АРДИНО

АРДИНО ул. „Пирин" № 18, бл.Ела -2", вх. Б, ап.13
112 м²
43,260 лв
2016-12-14
АПАРТАМЕНТ № 13 /тринадесет/, находящ се в гр. Ардино, ул. „Пирин" № 18, разположен в югозападната част на мансардния етаж в четириетажната жилищна сграда „Ела -2", вх. Б, с активен партер и мансарден етаж в УПИ парцел квартал 17 по ПУП на гр. Ардино, със застроена площ 112.14 /сто и дванадесет цяло и четиринадесет стотни/ кв.м, състоящо се от коридор, дневна, кухня, две спални, баня, тоалетна и две тераси, при граници на жилището: юг - апартамент № 14; изток - стълбищна клетка; горе - таванско помещение; долу - апартамент № 10, ведно с прилежащото ТАВАНСКО ПОМЕЩЕНИЕ № 4 с полезна площ 7.50 /седем цяло и петдесет стотни/ кв.м, при граници: коридор, юг - таванско помещение № 3 и припадащите се идеални части от общите части на сградата в размер на 123.41 /сто двадесет и три цяло и четиридесет и една стотни/ кв.м и отстъпеното право на строеж.
Ощеtargimot.com

Тристаен апартамент АРДИНО

АРДИНО блок "Ела-2", апартамент № 13
112 м²
24,954 лв
2016-12-14
Жилище-апартамент № 13 /тринадесет/, разположен в югозападната част на мансардния етаж в четириетажна жилищна сграда с активен партер в жилищен блок "Ела-2", находящ се в гр.Ардино, област Кърджали, построен в урегулиран поземлен имот упи-ІІ /втори/, кв.17 /седемнадесети/ по ПУП на гр.Ардино, със застроена площ от 112.14 /сто и дванадесет цяло и четиринадесет стотни/ кв.м., състоящ се от коридор, дневна, кухня, две спални, баня тоалетна и две тераси, ведно с принадлежащото таванско помещение № 4 /четири/ с площ 7.50 /седем цяло и петдесет стотни/ кв.м. и припадащите се идеални части от общите части на сградата в размер на 11.27 /единадесет цяло и двадесет и седем стотни/ кв.м. – общо 123,41 /сто двадесет и три цяло и четиридесет и една стотни/ кв.м., ведно със съответните идеални части от правото на строеж, при съседи на жилището: на юг – апартамент №14, стълбищна клетка, под жилището – апартамент №10 и съседи на тавана: коридор, юг – таван №3.
Ощеtargimot.com

Двустаен апартамент АРДИНО

АРДИНО блок "Ела-2", ет.2, ап.8
64 м²
14,601 лв
2016-12-13
АПАРТАМЕНТ №8 /осем/, находящ се на ІІ жилищен етаж от МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА С ТЪРГОВСКИ ПАРТЕРЕН ЕТАЖ, представляваща БЛОК „ЕЛА-2" /две/, секция З /три/, построена с отстъпено право на строеж в УПИ ІІ /две/, в квартал 17 /седемнадесет/ по плана на град Ардино, обл.Кърджали, апартаментът със застроена площ от 63,70 кв.м., състоящ се от две стаи, антре, сервизен възел и балкон, при съседи: от северозапад-стълбище, от югозапад- коридор и апартамент №7, от горе-апартамент №12, от долу-апартамент №4, ведно с избено помещение №8, с площ от 3,90 кв.м., при съседи: от югоизток-коридор, от югозапад-гараж №2, североизток-коридор, от горе-апартамент №2, както и 4,240% идеални части от общите части на сградата в размер на 7,71 кв.м. и правото на строеж върху 75,31 кв.м.
Ощеtargimot.com

Двустаен апартамент АРДИНО

АРДИНО ул."Бели Брези" №37, блок №3, ет.2, ап.3
82 м²
15,929 лв
2016-11-22
АПАРТАМЕНТ № 3 /три/, етаж II, в ЖИЛИЩЕН БЛОК № З, находящ се на ул. „Бели брези" № 37, гр. Ардино, обл. Кърджали, актуван с акт за частна общинска собственост № 60 от 01.06.1998г., със застроена площ 82.00 /осемдесет и два/ кв.м., състоящ се от две стаи, кухня, сервизни помещения, санитарен възел, коридор и балкон, при граници: горе - подпокривно пространство, долу - апартамент № 2, юг - апартамент № 4 и стълбище, ведно с принадлежащото му Избено помещение № 2 /две/, със светла площ 22.80 кв.м., при граници: горе - апартамент № 1, изток - избено помещение № 1 и коридор, запад - външен зид, север - външен зид, юг - коридор и стълбище, и с припадащите се 24.714 % идеални части от общите части на сградата в размер на 7.92 кв.м. и 24.714 % идеални части от правото на строеж върху част от общински регулиран поземлен имот /парцел/ II - 406, кв. 35 по ПУП на гр. Ардино, одобрен със Заповед № 338/07.05.1984 г.
Ощеtargimot.com
160 м²
12,000
2016-11-21
ОПИСАНИЕ НА ИМОТА: Двуетажна каменна родопска къща със застроена площ от 80 кв.м. намираща се в разположеното по поречието на река Арда малко планинско село Паспал. На първият етаж има дневна, спалня, кухня, коридор със стълба за вторият етаж. На вторият етаж има три спални с дъсчени подове. Дограмата е дървена еднокатна, а покривът е четирискатен с керемиди. Достъпът до селото е по път с трайна настилка, като от центъра на селото до къщата има около 300 м заскален селски път. Дворното място с площ от 700 кв.м. е с променлив наклон и е затревено, като в него има засадени лешникови и ябълкови дървета и неголеми стопански постройки. Къщата е била захранена с ток и вода, но тъй като от няколко години не се обитава, захранванията са прекъснати с цел предотвратяване на аварии. Екологично чистата и красива природа на Родопите придава особен и неподправен чар на имота и го прави изключително подходящ за любителите на усамотението и природосъобразният начин на живот.
Ощеicbproperties.com

Къща ,2.5 дка , село Башево

Кърджали и област Ардино Башево Село Башево
8 стаи
160 м²
49,000 лв
2016-3-31
Къща с 2.5 Дка дворно място Цялата площ е 2.5 дка- ливада с три постройки : 1 . Същинската къща на два етажа с по четири стаи и антре на етаж . Обща площ 80 + 80 е 160 кв/ м 2 .Ново започната постройка за първа плоча – 60 кв/м 3 . Плевня 4 . Яхър за животните 5. Външна тоалетна В местото има следните дървесни видове : череши – 2 бр , сливи – 4 бр. , круши – 4 бр., дюли – 2 бр., лозница с различни видове грозде , черница , която дава по 60 кг сладки плодове В двора на къщата може да се влиза с лека кола . Село Башево Старото име на село Башево е „ Халлар “ .Селото е в района на община Ардино . Къщите в селото са 136 и строени предимно от камък.Запазена е старата Родопска зидарска традиция . В селото има 950 жители , но постоянно живеещите са 156 . От 1912 г. селото се преименува в Башево / най красивото . най силното / . Около селото има дъбово – габерови гори , бял и черен бор , бели брези , липа . През пролетта при цъфтежа на липите , селото ухае на липа и горски билки.В околностите вирее ендемитът : родопски силвряк , който изсушен след две –три години и отново посаден и поливан с вода , запазва жизнените си функции , пуска корени , листа и цветове . В природата е единствено тук този феномен виреещ още от ледниковият период . В легендите се възстановява за живот и жар птицата . При силивряка не е легенда , истина ! В околностите на селото има и горски животни : мечка , муфон , сърни и елени , диво прасе , видра , заек , лисица , язовец . Тук се срещат и следните птици : пчелояд , сирийски пъстър кълвач , червеногърба сврачка , сокол , скитник , орел змияр , черен щъркел . В река Арда се въдят рибите : пъстърва , уклейка , мряна , кефал, костур . В района на селото са историческите и природни забележителности : дяволският мост , орлови скали , хладната пещера , римската крепост „ кривус “ Село Башево устоява от областния град Кърджали на 33 км , от община Ардино – 16 км , от природния резерват- Бели Брези . В селото има живописни ливади , овощни градини : сливи , череши , кайсии , круши , праскови .Жителите се препитавали с отглеждане на крави , овце , кокошки , домати краставици , фасул, картофи , чушки и прочутият Джебел – басма тютюн . В центъра на селото има хранителен магазин , който се зарежда с пресен хляб , мляко – прясно и кисело , яйца , пилета колбаси . В селото няма нито един цех или фабрика ! Въздухът е чист , свеж и здравословен .
Още555.bg
588 м²
41,500
2016-3-25
ОПИСАНИЕ НА ИМОТА: Бивша училищна сграда със застроена площ от 294кв.м., намираща се в разположеното на двадесетина километра западно от град Кърджали малко планинско село Брезен с надморска височина около 500м. На всеки от двата свързани с вътрешно стилбище етажи има по пет големи класни стаи, коридор санитарен възел и фоайе. Сградата не е поддържана и се нуждае от основен ремонт и осъвременяване. Дворното място с площ от 980 кв.м. е равно, затревено и оградено и от него се открива прекрасна панорамна гледка към околните Родопски ридове. Имотът е целогодишно достъпен по асфалтов път и е бил захранен с ток и вода, като партидите са закрити, но могат да бъдат възстановени. След изпълнение на необходимите ремонтни работи и осъвременяване отчитайки природните дадености на близките околности и близостта до язовир Кърджали, имотът може да се превърне в една прекрасна база за селски туризъм, старчески дом или просто дом за постоянно обитаване от любители на чистата и девствената природа на Родопите.
Ощеicbproperties.com
1100 м²
100,000
2016-3-25
ОПИСАНИЕ НА ИМОТА: Масивна двуетажна сграда със стоманобетонова конструкция, бивше училище, с РЗП 1100 кв. м и дворно място 4800 кв.м. Имотът се намира в малкото селце Кроячево, което е на 4км северно от град Ардино по поречието на река Арда. На 150м от имота има лечебен минерален извор. Селото е със около 700м надморска височина и има около стотина жители. Сградата е на два етажа, масивна в добро конструктивно състояние, но се нуждае от осъвеменяване и ремонт. Връзката между двата етажа е посредством вътрешно стълбище, като на всеки етаж са разположени по четири големи стаи, коридор и санитарни възли. Под част от сградата има голямо мазе, използвано за складови нужди. Дворното място е равно и оградено. Имотът е целогодишно достъпен и е захранен с ток и вода, като се намира на много тихо и спокойно място, сред прекрасната природа на Родопите. При сериозен интерес е възможно разсрочване на плащането и договаряне на цената.
Ощеicbproperties.com
Абонирайте се за актуализации по имейл във връзка с вашето търсене:
Ардино