Парцел в гр.Априлци

област Ловешка , гр. Априлци,
Продавам дворно място 1457 кв. м. в гр. Априлци кв. Видима. Намира се в центъра до църквата. Има лице на пътя за хижа Плевен и ски пистите. С проект за къща за гости 300 кв. м. РЗП. Граничи с малката река Габровница. Река Видима е на 50 метра. Има всички комуникации, невероятна панорама/алпийска към връх Ботев/. Равен, наоколо много хотели.
22.04.17 г., 16:00 pozvanete.bg
22 000 €
КЪЩА РАЗПОЛОЖЕНА В МАЛЪК ПЛАНИНСКИ ГРАД. ОПИСАНИЕ: Масивна двуетажна къща изцяло в битов стил, пресъздаващ възрожденски дух, типичен за този край. Къщата е с разгъната застроена площ от 100 кв.м, разпределени между два етажа и красиво оформена градина. ПЪРВИЯТ ЕТАЖ е с отворен план включващ голяма дневна-механа с кухненска част, баня с тоалетна и веранда. ВТОРИЯТ ЕТАЖ е разпределен между три спални, коридор, баня с тоалетна и панорамна тераса с изключителна гледка към върховете Ботев и Марагидик. ДВОРЪТ е изцяло озеленен, с изградено външно барбекю към верандата на първият етаж. Къщата е изцяло обзаведена, оборудвана и предоставя една невероятна възможност за отмора и почивка. Непосредствената близост до откритите плувни басейни, ски писта и нощен клуб. Оферта: 251399 ВИД СТРОИТЕЛСТВО: тухла; ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ 50 кв.м; ОТОПЛЕНИЕ: локално; ИЗЛОЖЕНИЕ: изток, юг, гледка към планината, гледка към озеленен двор; СПАЛНИ: 3; БАНИ: 2; БАЛКОНИ/ТЕРАСИ: 1; ДОГРАМА: Дървена; Вторичен пазар; С обзавеждане; Целогодишно ползване ЗАБЕЛЕЖКА: Този имот се намира в ОБЩИНА АПРИЛЦИ. От съображения за конфиденциалност на този етап не можем да посочим точното населено място. За подробна информация, моля свържете се с агента за контакти.
20.04.17 г., 16:34 bazar.bg
100.0 м²
48 000 €
Предлагаме за продажба тухлена двуетажна къща с РЗП 180 кв.м. и много допълнителни стопански постройки с РЗП от още 820 кв.м. и два гаража, разположени в голям двор 2404 кв.м. На първия етаж на къщата се намират кухня с бокс, голям хол и санитарно помещение. Вторият етаж се състои от две спални и една стая за работен кът с панорамна тераса и с леко скосяване. Към допълнителните пристройки има два гаража. Единият е със стая за живеене и работилница. Към другия има две стаи, санитарен възел и още едно помещение. Две остъклени летни тераси, множество навеси и селскостопански постройки, допълват предимствата на офертата. Ток, вода и канализация са налични. Целогодишен достъп. Вилата е разположена на почти равно отстояние между Троян, Априлци, Орешак и минералните извори в селата Чифлик и Шипково. В околностите на Априлци се намират едни от най-популярните туристически маршрути, едни от най-красивите резервати и едни от най-старите християнски светилища. Благодарение на комбинацията от живописни хълмове, предизвикателни планински върхове, плодородни ливади, широколистни, иглолистни, алпийски гори и пенливи реки, Априлци се е утвърдил като добре устроен курортен център, в който почивката е не само пълноценна, но и здравословна. VT 2819
20.04.17 г., 19:14 bazar.bg
180.0 м²
30 000 €

Вила Априлци

Априлци гр. Априлци, кв. Острец, местност МАРИШНИЦА
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 52218.544.71 по КК и КР на град Априлци, община Априлци, област Ловеч, одобрени със Заповед РД-18-49/31.08.2007 г. на ИД на АГКК, с адрес на поземления имот гр. Априлци, кв. Острец, местност МАРИШНИЦА, с площ 2 306 кв.м., с трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 т ) , стар идентификатор: няма, номер по предходен план: квартал: 0, при съседни имоти с идентификатори: 52218.544.74, 52218.544.73, 52218.544.72, 52218.544.98, 52218.544.107, 52218.544.70, ведно с построената в имота: СГРАДА с идентификатор 52218.544.71.1, със застроена площ 61 кв.м., "сой етажи 2. с предназначение: жилищна сграда - еднофамилна, както и всички подобрения в имота, който съгласно доказателствен акт е описан като: имот с пл. № 878 в строителен полигон "Маршница" - гр. Априлци, кв. Острец, обл. Ловешка, целият от 2310 кв.м., при граници: на изток - Моша Недялкова Василева и Пламен Христов Караджов; на юг - река "Маришница" и на запад Илия Иванов Иванов, ведно с построената в имота двуетажна масивна ЖИЛИЩНА СГРАДА, включваща: първи етаж със застроена площ 65 кв.м., състоящ се от дневна, трапезария, кухненски бокс, баня с тоалетна, коридор, вътрешно стълбище и покрити тераси; втори етаж със застроена площ 60 кв.м., състоящ се от три спални, килер, коридор, стълбище и тераса; ИЗБА с площ 19.80 кв.м. и БАСЕЙН от 100 куб. м.
7.04.17 г., 13:40 targimot.com
61.0 м²
98 950 лв

Къща Априлци

Априлци гр. Априлци, местност "Маришница"
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 52218.544.73 (петдесет и две хиляди двеста и осемнадесет, точка, петстотин четиридесет и четири, точка, седемдесет и три), находящ се в гр. Априлци, Община Априлци, Област Ловеч по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД – 18-49/31.08.2007г. на Изпълнителен директор на АГКК, с адрес на поземления имот: гр. Априлци, п.к. 5641, местност „Маришница“, с площ от 1829 кв.м., трайно предназначение на територията: Урбанизирана и начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м.), ВЕДНО с построената в имота ДВУЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА с кадастрален № 52218.544.73.1 (петдесет и две хиляди двеста и осемнадесет, точка, петстотин четиридесет и четири, точка, седемдесет и три, точка, едно) и площ 184 кв.м. При граници и съседи на имота съгласно Скица: 52218.544.71; 52218.544.74; 52218.544.98 и 52218.544.72. Допълнителна информация можете да намерите в прикаченото обявление по изп. дело № 151/2014г.
19.04.17 г., 8:49 targimot.com
184.0 м²
109 200 лв

Къща Априлци

Априлци гр. Априлци, кв. "Острец"
Недвижим имот, находящ се в град Априлци, община Априлци, област Ловеч, квартал „Острец", в махала „Боголонта“ а именно: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 834 /осемстотин тридесет и четири/, идентификатор № 52218.746.60, с площ 1 500 /хиляда и петстотин/ кв.м., при граници по доказателствен акт: път, Димитър Христов Куев и от две страни земеделска земя, а по скица изх. № 76 от 10.01.2007г. на Община Априлци: улица и от три страни землищна граница, а по скица с площ 1889 кв.м. /хиляда осемстотин осемдесет и девет квадратни метра/, при съседи: 52218.735.442, 52218.746.61, 52218.746.37, 52218.735.4, 52218.746.36, ведно с построените в имота едно-двуетажна паянтова ЖИЛИЩНА СГРАДА с идентификатор № 52218.746.60.1, паянтова ЖИЛИЩНА СГРАДА с идентификатор № 52218.746.60.3 и двуетажна паянтова СТОПАНСКА СГРАДА с идентификатор № 52218.746.60.2, както и всички подобрения в имота. Допълнителна информация можете да намерите в прикаченото обявление по изп. дело №1395/16
12.04.17 г., 21:01 targimot.com
1500.0 м²
27 048 лв

Къща Априлци

Априлци гр. Априлци, обл. Ловеч, ул. „Даскал Никола“ № 1
УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 52218.530.176 с площ 1030 /хиляда и тридесет/ кв. м., находящ се в гр. Априлци, обл. Ловеч, ул. „Даскал Никола“ № 1 съставляващ парцел XII – 462 /дванадесет римско –четиристотин шестдесет и две арабско/, в квартал 7 /седем/, по одобрения със Заповед № 11 от 21.10.1981 г. кадастрален план на града и регулационен план одобрен със Заповед № 11 от 21.01.2004г., при граници: улица, поземлен имот отреден „За озеленяване“, урегулиран поземлен имот XI – 463, 464 /единадесет римско –четиристотин шестдесет и три, четиристотин шестдесет и четири арабско/, урегулиран поземлен имот XIII – 466, 465 /тринадесет римско – четиристотин шестдесет и шест, четиристотин шестдесет и пет арабско/, в квартал 7 /седем/ , ведно с построените в него: двуетажна масивна ЖИЛИЩНА СГРАДА с разгъната застроена площ 185 /сто осемдесет и пет/ кв. м., узаконена с акт за узаконяване № 3 от 24.09.2004 г. и въведена в експлоатация съгласно удостоверение № 10 от 11.10.2004 г. на община Априлци, полумасивна ЖИЛИЩНА СГРАДА със застроена площ 80 /осемдесет/ кв.м., едноетажна паянтова СТОПАНСКА СГРАДА със застроена площ 20 /двадесет/ кв.м., НАВЕС със застроена площ 10 /десет/ кв.м., ГАРАЖ с разгъната застроена площ 100 /сто/ кв. м., находящ се в гр. Априлци, обл. Ловеч, ул. „Даскал Никола“ № 1, с идентификатор № 52218.530.176.2.3, узаконен с акт за узаконяване № 3 от 24.09.2004 г. и въведен в експлоатация съгласно удостоверение № 10 от 11.10.2004 г. на община Априлци и всички подобрения в имота. Допълнителна информация можете да намерите в прикаченото обявление по изп. дело №20138790400034
23.03.17 г., 18:55 targimot.com
1030.0 м²
53 250 лв
Имаме удоволствието да представим на Вашето внимание голям парцел земеделска земя в красивият планински град Априлици . Имотът е с големина 5000 кв.м. и граничи с два полски пътя. Извън регулация е и на 300 метра има ток и вода. В съседство на имота ( около 20 м. ) се намират стари къщи и овощни градини. Панорамна гледка към връх Ботев и Марагидик. Град Априлци се намира в Ловешка област, Северна България. Той е разположен в обширна котловина в подножието на връх Ботев, Стара планина. Градът е известен със своята невероятно красива природа, многото пътеки, склонове и поляни, заобиколени от широколистни, иглолистни и алпийски гори. В околностите на Априлци се намират едни от най-популярните туристически маршрути, едни от най-красивите резервати и едни от най-старите християнски светилища. Благодарение на комбинацията от живописни хълмове, предизвикателни планински върхове, плодородни ливади, широколистни, иглолистни, алпийски гори и пенливи реки, Априлци се е утвърдил като добре устроен курортен център, в който почивката е не само пълноценна, но и здравословна. Можем да организираме оглед на имота в удобно за вас време. За целта, свържете се с отговорния за офертата брокер и му кажете кога бихте искали да направите оглед. Имотът може да бъде резервиран и свален от продажба със заплащане на депозит, след което се прекратява провеждането на огледи с други купувачи и започва подготовка на документите за сключване на предварителен и окончателен договор. Свържете се с отговорния брокер за този имот за подробна информация относно процедурата на покупка и начините за плащане. Ние сме реномирана компания и ще бъдем с вас не само по време на покупката, но и след това, осигурявайки ви допълнителни услуги по ваше изискване с цел пълноценно и безпроблемно ползване на новозакупения имот. Услугите, които можем да предложим, включват получаване на одобрение за ипотечен кредит, застраховка на движимо и недвижимо имущество, застраховка живот, медицинско и автомобилно застраховане, строителни и ремонтни дейности, обзавеждане, юридически и счетоводни услуги и др.
1.04.17 г., 7:11 bulgarianproperties.bg
5000.0 м²
11 500 €

Парцел, 28086m 2 (продажба)

гр.Априлци, общ. Априлци
Ток Вода Канализация Асфалтиран път Предприятие за хранително-вкусова промишлиност бивш Винпром.Локализирано е в покрайнините на града с добре изградена инфраструктура около него. Собствен трафопост,разположено върху два съседни поземлени имота.Добро общо състояние на сградния фонд.Терена е ограден с плътна тухлена ограда,два портала,обща граница с друг производствен имот от ХВП изградена рампа за товаро-разтоварна дейност и др.Сгради :основна производствена сграда със застр.площ от 1144кв.м. и РЗП около 2000кв.м. състояща се от полусутерен и основен производсвен етаж с между етажна височина от около 7м.Второстепенни масивни сгради и производстени халета с обща застр.площ от около 2700кв.м. Фирмата разполага с всички проекти и разрешителни.Цената подлежи на преговори.
30.03.17 г., 12:35 homes.bg
28086.0 м²
300 000 €

Парцел, 28086m 2 (продажба)

гр.Априлци, общ. Априлци
Предприятие за хранително-вкусова промишлиност бивш Винпром.Локализирано е в покрайнините на града с добре изградена инфраструктура около него. Собствен трафопост,разположено върху два съседни поземлени имота.Добро общо състояние на сградния фонд.Терена е ограден с плътна тухлена ограда,два портала,обща граница с друг производствен имот от ХВП изградена рампа за товаро-разтоварна дейност и др.Сгради :основна производствена сграда със застр.площ от 1144кв.м. и РЗП около 2000кв.м. състояща се от полусутерен и основен производсвен етаж с между етажна височина от около 7м.Второстепенни масивни сгради и производстени халета с обща застр.площ от около 2700кв.м. Фирмата разполага с всички проекти и разрешителни.Цената подлежи на преговори.
3.04.17 г., 16:42 officespace.bg
300 000 €

вила деългия вир

гр.Априлци гр. Априлци обл. Ловеч
Вилата е на брега на реката с механа зимна и лятна, обособена кухня, барбекю.
24.03.17 г., 21:40 alo.bg
1000.0 м²
13 лв
Предприятие за хранително-вкусова промишленост,бивш Винпром.Локализирано е в покрайнините на града,с добре изградена инфраструктура около него със собствмен трафопост, разположено върху две страни с плътна тухлена ограда с два портала,обща граница с друг производсвен имот от ХВП, изградена рампа за товаро-разтоварна дейност и др.Основна производствена сграда от 1144кв.м. и РЗП от около 2000кв.м състояща се от полусутерен и основен производствен етаж с междуетажна височина от около 7м.Второстепенни масивни сгради и производствени халета с обща застр.площ от 2 700кв.м Поземления имот е сплощ от 19345кв.м.Цената подлежи на преговори.
31.03.17 г., 6:34 bazar.bg
2700.0 м²
300 000 €

Горски масив в землището на град Априлци

Област Ловеч Близо до гр. Априлци
Предлагаме за продажба 92 000 кв.м. горски масив в град Априлци . Гората към момента не е сечена -има потенциал за добив на 1000м3 дърва, от които има и строителна дървесина. Градът се намира в Ловешка област, Северна България. Той е разположен в обширна котловина в подножието на връх Ботев, Стара планина. Населеното място е известен със своята невероятно красива природа, многото пътеки, склонове и поляни, заобиколени от широколистни, иглолистни и алпийски гори. В околностите на града се намират едни от най-популярните туристически маршрути, едни от най-красивите резервати и едни от най-старите християнски светилища. Благодарение на комбинацията от живописни хълмове, предизвикателни планински върхове, плодородни ливади, широколистни, иглолистни, алпийски гори и пенливи реки, Априлци се е утвърдил като добре устроен курортен център, в който почивката е не само пълноценна, но и здравословна. Можем да организираме оглед на имота в удобно за вас време. За целта, свържете се с отговорния за офертата брокер и му кажете кога бихте искали да направите оглед. Имотът може да бъде резервиран и свален от продажба със заплащане на депозит, след което се прекратява провеждането на огледи с други купувачи и започва подготовка на документите за сключване на предварителен и окончателен договор. Свържете се с отговорния брокер за този имот за подробна информация относно процедурата на покупка и начините за плащане. Ние сме реномирана компания и ще бъдем с вас не само по време на покупката, но и след това, осигурявайки ви допълнителни услуги по ваше изискване с цел пълноценно и безпроблемно ползване на новозакупения имот. Услугите, които можем да предложим, включват получаване на одобрение за ипотечен кредит, застраховка на движимо и недвижимо имущество, застраховка живот, медицинско и автомобилно застраховане, строителни и ремонтни дейности, обзавеждане, юридически и счетоводни услуги и др.
24.03.17 г., 19:56 bulgarianproperties.bg
91977.0 м²
35 000 €

Къща Априлци

Априлци гр. Априлци, ул. "Васил Левски"
1/2 ( една втора ) идеална част от Поземлен имот с площ от 1055 кв.м., находящ се в гр. Априлци, Общ. Априлци, ул. „Васил Левски“, с трайно предназначение – урбанизирана и начин на трайно ползване – ниско застрояване, с идентификатор № 52218.531.137 по кадастрална карта и кадастралните регистри на АГКК, одобрени със Заповед РД-18-49/31.08.2007г. с адрес на поземления имот: гр. Априлци, кв. Център, стар идентификатор № 615, при съседи: 52218.531.263; 52218.531.97; 52218.531.285; 52218.531.235; 52218.531.234; 52218.531.136, ВЕДНО с 1/2 ( една втора ) идеална част от построените в него 1/ ЕДНОФАМИЛНА ДВУЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, с идентификатор № 52218.531.137.1, със застроена площ от 87 кв.м., конструкция – масивна с частични железобетонни елементи; 2/ СГРАДА с идентификатор № 52218.531.137.2, със застроена площ от 31 кв.м., на един етаж, с предназначение – постройка на допълващото застрояване, с конструкция – масивна с частични железобетонни елементи; 3/ ЕДНОЕТАЖНА СЕЛСКОСТОПАНСКА СГРАДА с идентификатор № 52218.531.137.3, със застроена площ 105 кв.м., конструкция – масивна с частични стоманобетонни елементи; ЕДНОЕТАЖНА СЕЛСКОСТОПАНСКА СГРАДА, със застроена площ 6 кв.м. с идентификатор 52218.531.137.4. Допълнителна информация можете да намерите в прикаченото обявление по изп. дело № 147/2014г.
17.03.17 г., 18:51 targimot.com
87.0 м²
32 250 лв
Имотът е близо до централната част на кв. Острец, граничи с асфалтов път, в близост до р. Острешка
22.03.17 г., 15:10 bazar.bg
225.0 м²
63 000 €
Имаме удоволствието да представим на Вашето внимание кокетна двуетажна вила в много голям двор намираща се в красиво планинско населено място. Селото е в община Севлиево, на 7 км. от гр. Априлци, на 220 км от София и на толкова от Варна. Имотът представлява сравнително новопостроена двуетажна къща разположена в голямо дворно място ( над 2000 кв.м. ), непосредствено до брега на река. Къщата е масивна, изградена от тухла и бетон, конструктивно здрава. Първият етаж се състои от голяма дневна с камина ( без водна риза ), кухненски бокс , баня и тоалетна. Вътрешни дървени стълби водят до второто ниво , където има три стаи ( две са преходни). РЗП на жилищното пространство е около 100 кв.м. Подовете са с ламинат и теракот. Дограмата е стара дървена . Вилата е обзаведена с вградени кухненски шкафове, трапезна маса и диван във всекидневната. Спалните имат две единични легла и едно по-голямо. Има напълно оборудвано вътрешно санитарно помещение в имота. Под покривното пространство може спокойно да бъде обособено в мансардно жилищно. Нужно е освежаване само, за да се превърне къщата в едно наистина чудесно място за постоянно живеене или ваканционен имот. Пред пространството на сградата има бетонирана площадка ,която може да бъде изградена като веранда, откъдето се открива невероятна панорама към реката и Балкана. Парцелът , където е разположена къщата е голям ,равен и добре поддържан двор, в който има още стара къща за реновация или събаряне и още две стопански постройки. Има засадени множество плодни дървета. Постройка за съхранение за дърва и септична яма са другите предимства на недвижимостта. Сателитна телевизия е налична. Къщата е достъпна целогодишно и се намира на асфалтов път. Имотът граничи с река и това придава още по-голямо очарование на вилата и възможност за практикуване на риболов. Населеното място има магазини, заведения и множество вили и хотели предлагащи прекрасни условия за отдих сред красивата природа на Балкана. Можем да организираме оглед на имота в удобно за вас време. За целта, свържете се с отговорния за офертата брокер и му кажете кога бихте искали да направите оглед. Имотът може да бъде резервиран и свален от продажба със заплащане на депозит, след което се прекратява провеждането на огледи с други купувачи и започва подготовка на документите за сключване на предварителен и окончателен договор. Свържете се с отговорния брокер за този имот за подробна информация относно процедурата на покупка и начините за плащане. Ние сме реномирана компания и ще бъдем с вас не само по време на покупката, но и след това, осигурявайки ви допълнителни услуги по ваше изискване с цел пълноценно и безпроблемно ползване на новозакупения имот. Услугите, които можем да предложим, включват получаване на одобрение за ипотечен кредит, застраховка на движимо и недвижимо имущество, застраховка живот, медицинско и автомобилно застраховане, строителни и ремонтни дейности, обзавеждане, юридически и счетоводни услуги и др.
18.03.17 г., 12:22 bulgarianproperties.bg
200.0 м²
30 000 €
st.Nicholas estate agency предлага на Вашето внимание кьща за гости в АПРИЛЦИ квартал Острец. Къщата е на два етажа с каменен зид. На пьрвия етаж се намира дневна, кухнята, баня, голяма тераса. Външно стълбище води до втория етаж, където са разположени четири стаи, тоалетна и баня отделно, голяма тераса. Къщата има много овошки- 26 дървета балки, круши. Красива гледка към Стара планина и връх Марагидик. Реф. №: Н-164391
14.03.17 г., 21:08 alo.bg
120.0 м²
53 000 €
„Имоти Консулт“ Ви предлага имот в гр. Априлци с красива гледка към вр. Ботев и вр. Марагидик от където извира водопад. Имотът се състои от три къщи. Двете къщи са с площ по 50 кв.м., а третата е 100 кв.м. Имотът е подходящ за строеж на нови вили и развиване на туристическа дейност. Къщите са за основен ремонт. Не пропускайте това изгодно предложение! Ref. No. 1685
14.03.17 г., 20:49 alo.bg
200.0 м²
19 500 €

Къща близо до Априлци

с. Бериево обл. Габрово
Намира се в началото на ловните резервати ”Лъгът и Боазът ”, непосредствено под връх Ботев. Парцел - 900 кв.м. Къщата е двуетажна, на каменни основи с обща разгъната застроена площ 392 кв.м. Дворът е ситоиран като парк с великолепни дървета и декоративни храсти. Улицата е асфалтирана. Имота е водоснабден централно и електрифициран. Селото е голямо и с добра инфраструктура. Къщата може да се използва като хотел. Имотът разполага с уникални дърворезбовани орнаменти, които и придават неповторим стил и е отлична инвестиция. През селото тече дълбока река, а покрай двора бурен планински поток с много красиви водопади. Място е идеално за плуване, риболов, лов и разходки сред природата. Номер на офертата 633
14.03.17 г., 20:22 alo.bg
392.0 м²
20 000 €

Вилна зона - парцел с малка вила

кв. Видима гр. Априлци обл. Ловеч
№ 9041 - Имот с площ 5200 кв.м. и изглед към връх „Ботев”. Парцела е в регулация, отреден за жилищно строителство, с малка къща и идеен проект за нова жилищна сграда. Цена по договаряне.
14.03.17 г., 16:41 alo.bg
50.0 м²
70 000 лв

Земеделска земя Априлци

Априлци гр. Априлци, кв. "Острец", местност "Абрашевото"
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, С НАЧИН НА ТРАЙНО ПОЛЗВАНЕ ЛИВАДА, иаходящ се в землището па гр. Априлци, обл. Ловеч, кв. ОСТРЕЦ, местността „АБРАШЕВОТО", с площ от 2426 кв.м., който имот, съгласно кадастрална скица на поземлен имот № 25994/18.07.2011 г. на СГКК Ловеч и съгласно действащата кадастрална карта на гр. Ловеч, представлява поземлен имот с идентификатор 52218.920.3, по кадастралната карта и кадастралните регистри» одобрена със Заповед РД-18-49/31.08.2007 г., на изпълнителния директор на АГКК- последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, с адрес на поземления имот: гр. Априлци, обл. Ловеч, кв. ОСТРЕЦ, местността „АБРАШЕВОТО“ с площ от 2426 кв.м., трайно предназначение на територията: земеделска, с начин иа трайно ползване ЛИВАДА, стар идентификатор: няма, номер но предходен план: 145000300, квартал: 0; при съседи: имот е идентификатор № 52218.920.4, имот е идентификатор № 52218.921.6, имот с идентификатор №52218.921.2, имот с идентификатор № 52218.922.361, имот с идентификатор № 52218.920.2, имот с идентификатор № 52218,920.362, имот с идентификатор №52218.920.5. Допълнителна информация можете да намерите в прикаченото обявление по изп. дело № 528/2016г.
6.03.17 г., 17:10 targimot.com
2426.0 м²
16 980 лв
Къща за продажба в град Априлци, кв. 'Острец', местността 'Боголанта', с РЗП 92 кв.м, на един етаж. Построена е през 1955 год, с добро състояние на конструкцията. Състои се от: мазе със започнати дейности за преустройство в механа. Жилищната част се състои от коридор, баня с тоалетна и три спални помещения. Подовете са на дървено дющаме, банята с теракот, стените са измазани и боядисани, в банята с фаянс. Дограмата е дървена еднокатна. В съседство на основната жилищна сграда е разположена едноетажна масивна жилищна сграда с площ от 24 кв.м, построена в началото на 80-те годи, предназначена е за кухня с трапезария и огнище. Пода е на дървено дюшаме и каменни плочи около огнището. Сградата е със стоманенобетонна плоча и дървен скатен покрив. Двете сгради са разположени в парцел с площ 1500 кв.м, полуравнинен, с лек наклон към дере от югоизточната страна. Имотът е разположен на тихо и спокoйно място, в близост до горски масив. В съседство има други жилищни имоти и ловна хижа. След извършване на довършителните дейности, имотът е подходящ за развитие на селски туризъм. Имотът се продава на публична продан.
23.02.17 г., 20:54 bazar.bg
114.0 м²
13 830 €

Парцел Априлци

Априлци гр. Априлци, местност "Свинова поляна"
Недвижим имот, находящ се в град Априлци, Община Априлци, Област Ловеч, представляващ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 52218.533.11 ( пет две две едно осем, точка, пет три три, точка, едно едно ), по кадастралната карта и кадастралните регистри на града, одобрени със Заповед № РД-18-49 от 31.08.2007г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, с адрес: град Априлци, п.к. 5641, квартал „Център“, местност „Свинова поляна“, с площ от 376 ( триста седемдесет и шест ) кв.м., с трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: незастроен имот за жилищни нужди, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 0 ( нула ), при съседни имоти с идентификатори: 52218.533.10 ( пет две две едно осем, точка, пет три три, точка, едно нула ), 52218.533.9 (пет две две едно осем, точка, пет три три, точка, девет ), 52218.533.12 ( пет две две едно осем, точка, пет три три, точка, едно две ). Допълнителна информация можете да намерите в прикаченото обявление по изп. дело № 194/2013г.
2.03.17 г., 17:03 targimot.com
376.0 м²
10 200 лв
Предлагам за продажба къща в град Априлци. Имотът е с площ 930 кв.м, намиращ се недалеч от центъра на града. Къщата е на два етажа, като на първия са разположени дневна с кухненска част, спалня и баня с тоалетна. По вътрешно стълбище се достига до втория етаж, на който се намират още две спални и дрешник. Имотът разполага още и с две избени помещения и тухлена стопанска постройка. Оферта: 283256 ВИД СТРОИТЕЛСТВО: тухла; ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ 60 кв.м; ГОДИНА НА СТРОИТЕЛСТВО: 1991 г.; ОТОПЛЕНИЕ: камина; ИЗЛОЖЕНИЕ: югоизток, югозапад; СПАЛНИ: 3; БАНИ: 1; БАЛКОНИ/ТЕРАСИ: 2; ДОГРАМА: Дървена
8.03.17 г., 14:45 bazar.bg
120.0 м²
42 300 €
Абонирайте се за актуализации по имейл във връзка с вашето търсене:
Имоти в град Априлци
1 2 3 4 5 6