АДРЕС продава масивна сграда, представляваща производствено хале с РЗП от 2000 кв.м. в гр. Сухиндол. Халето е с размери ... , собствен трафопост и асфалтов път. С възможност за закупуване на съседни терени и окрупняваме на голям парцел с площ до 60 дка. ... 108/19 метра и височина 6/8 метра, и е част от завод. Продава се с прилежаща към него земя. Има собствен водоизточник
28.08.16 г., 19:21 address.bg
170 000,00 €
20 кв.м, склад - 12 кв.м и навес с оградни стени - 28 кв.м; както и дворно място с площ 664 кв.м. Имотът граничи с асфалтова улица и площадка има доставени комуникации. ... . Имотът е с обща площ 112 кв.м, разпределена както следва: първи етаж – коридор, стая и мазе, и втори етаж– три стаи и ... коридор; Към имота има лятна кухня с площ 21 кв.м, две двуетажни стопански сгради със застроена площ съответно 50 кв.м и
24.10.16 г., 13:55 mirela.bg
112.0 м²
13 000,00 €
кв.м, склад - 12 кв.м и навес с оградни стени - 28 кв.м; както и дворно място с площ 664 кв.м. Имотът граничи с асфалтова ... . Имотът е с обща площ 112 кв.м, разпределена както следва: първи етаж коридор, стая и мазе, и втори етаж три стаи и ... коридор; Към имота има лятна кухня с площ 21 кв.м, две двуетажни стопански сгради със застроена площ съответно 50 кв.м и 20
16.10.16 г., 4:19 bazar.bg
112.0 м²
13 000,00 €
кв.м, склад - 12 кв.м и навес с оградни стени - 28 кв.м; както и дворно място с площ 664 кв.м. Имотът граничи с асфалтова ... . Имотът е с обща площ 112 кв.м, разпределена както следва: първи етаж коридор, стая и мазе, и втори етаж три стаи и ... коридор; Към имота има лятна кухня с площ 21 кв.м, две двуетажни стопански сгради със застроена площ съответно 50 кв.м и 20
27.04.16 г., 18:48 bazar.bg
112.0 м²
13 000,00 €