Парцел СМОЛЯН

СМОЛЯН ЗАСТРОЕН ИМОТ, М. ЛЪГЪТ
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 67653.504.12 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Смолян, ЕКАТТЕ 67653 ... , общ. Смолян, обл. Смолян, одобрени със Заповед № РД-18-14/10.05.2005 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ от ... 2400 (две хиляди и четиристотин) кв.м., находящ се в м. Лъгът, гр. Смолян, общ. Смолян, обл. Смолян, с трайно
25.11.16 г., 20:34 targimot.com
2400.0 м²
34 560,00 лв

Парцел, 600m 2 (продажба)

к.к.Пампорово, общ. Смолян
Продавам УПИ -600м2 месност Хайдушки поляни-Момчил юнак с готов проект+стр.разрешение за хотел.
24.11.16 г., 10:54 homes.bg
600.0 м²
26 000,00 €

Земеделска земя СМОЛЯН

СМОЛЯН 1/3 идеална част от ЛИВАДА, М. ПРИСОЯ
1/3 (една трета) идеални части от ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ, представляваща ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 67653.141.51 по ... предназначение на територията: Земеделска, с начин на трайно ползване: ЛИВАДА, с адрес: гр. Смолян, общ. Смолян, обл ... кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Смолян, общ. Смолян, обл. Смолян, одобрени със Заповед № РД-18-14
22.11.16 г., 19:58 targimot.com
546.0 м²
177,00 лв

Земеделска земя СМОЛЯН

СМОЛЯН 1/3 идеална част от ЛИВАДА, М. ПАДАЛОТО
1/3 (една трета) идеални части от ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ, представляваща ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 67653.138.14 по ... предназначение на територията: Земеделска, с начин на трайно ползване: ЛИВАДА, с адрес: гр. Смолян, общ. Смолян, обл. Смолян ... кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Смолян, общ. Смолян, обл. Смолян, одобрени със Заповед № РД-18-14
22.11.16 г., 19:58 targimot.com
2001.0 м²
384,00 лв

Земеделска земя СМОЛЯН

СМОЛЯН 1/3 идеална част от НИВА, М. КОКОШЕ
1/3 (една трета) идеални части от ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ, представляваща ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 67653.47.59 по ... предназначение на територията: Земеделска, с начин на трайно ползване: ДРУГ ВИД НИВА, с адрес: гр. Смолян, общ. Смолян, обл ... кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Смолян, общ. Смолян, обл. Смолян, одобрени със Заповед № РД-18-14/10.05.2005
22.11.16 г., 19:58 targimot.com
833.0 м²
270,00 лв

Земеделска земя СМОЛЯН

СМОЛЯН 1/3 идеална част от ЛИВАДА, М. ПРИСОЯ
1/3 (една трета) идеални части от ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ, представляваща ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 67653.141.55 по ... предназначение на територията: Земеделска, с начин на трайно ползване: ЛИВАДА, с адрес: гр. Смолян, общ. Смолян, обл ... кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Смолян, общ. Смолян, обл. Смолян, одобрени със Заповед № РД-18-14
22.11.16 г., 18:00 targimot.com
1181.0 м²
384,00 лв

Земеделска земя СМОЛЯН

СМОЛЯН 1/3 идеална част от ЛИВАДА, М. ПРИСОЯ
1/3 (една трета) идеални части от ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ, представляваща ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 67653.141.54 по ... ), с трайно предназначение на територията: Земеделска, с начин на трайно ползване: ЛИВАДА, с адрес: гр. Смолян, общ. Смолян ... кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Смолян, общ. Смолян, обл. Смолян, одобрени със Заповед № РД-18-14
22.11.16 г., 17:57 targimot.com
2751.0 м²
894,00 лв

Земеделска земя СМОЛЯН

СМОЛЯН 1/3 идеална част от НИВА, М. ЯРА
1/3 (една трета) идеални части от ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ, представляваща ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 67653.78.18 по ... предназначение на територията: Земеделска, с начин на трайно ползване: ДРУГ ВИД НИВА, с адрес: гр. Смолян, общ. Смолян ... кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Смолян, общ. Смолян, обл. Смолян, одобрени със Заповед № РД-18-14/10.05.2005
22.11.16 г., 7:03 targimot.com
6064.0 м²
1 819,00 лв
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 67653.934.425 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Смолян, общ. Смолян ... , обл. Смолян, одобрени със Заповед № РД- 18- 14/ 10.05.2005 г. на Изпълнителния директор на АГКК, находящ се в гр ... . Смолян, с площ от 5 888.00 кв.м. /пет хиляди осемстотин осемдесет и осем квадратни метра/, представляващ УПИ X, с трайно
17.11.16 г., 19:28 targimot.com
5888.0 м²
242 011,00 лв

Парцел СМОЛЯН

СМОЛЯН УЛ. ХАН АСПАРУХ
НЕЗАСТРОЕН ТЕРЕН, представляваща ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 67653.918.314 по кадастралната карта и кадастралните ... регистри на гр. Смолян, общ. Смолян, обл. Смолян, одобрени със Заповед № РД-18-14/10.05.2005 г. на Изпълнителния директор ... начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м), с адрес: гр. Смолян, общ. Смолян, обл. Смолян, ул. Хан Аспарух, при
9.11.16 г., 19:16 targimot.com
900.0 м²
45 000,00 лв

Парцел СМОЛЯН

СМОЛЯН УЛ. ЕВРИДИКА
ЗАСТРОЕН И НЕЗАСТРОЕН ТЕРЕН, представляващ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 67653.917.779 по кадастралната карта и ... кадастралните регистри на гр. Смолян, общ. Смолян, обл. Смолян, одобрени със Заповед № РД-18-14/10.05.2005 г. на Изпълнителния ... . Смолян, ЕКАТТЕ 67653, общ. Смолян, обл. Смолян, на административен адрес: ул. Евридика, при граници и съседи на поземления
9.11.16 г., 1:14 targimot.com
996.0 м²
80 355,00 лв

Парцел СМОЛЯН

СМОЛЯН М. КЪШЛИТЕ
територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване: ЗА ДРУГ ВИД ЗАСТРОЯВАНЕ, находящ се в землището на гр. Смолян, ЕКАТТЕ 67653 ... НЕЗАСТРОЕН ТЕРЕН, представляващ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 67653.53.41 по кадастралната карта и кадастралните ... регистри на гр. Смолян, общ. Смолян, обл. Смолян, одобрени със Заповед № РД-18-14/10.05.2005 г. на Изпълнителния директор на
4.11.16 г., 13:25 targimot.com
3521.0 м²
39 435,00 лв

Парцел, 600m 2 (продажба)

с.Стойките, общ. Смолян Емилия Костова
Обява No 237 Предлагаме за продажба атрактивен парцел с площ от 602 кв.м. в регулацията на с. Стойките, община Смолян ... геоложки доклад и инженерно геоложко обследване на терена, както и с изработена скица с виза за застрояване. За повече информация позвънете на тел. 0988 725 395 Емилия Костова, Хоумленд
3.11.16 г., 9:51 homes.bg
600.0 м²
24 000,00 €

Земеделска земя СМОЛЯН

СМОЛЯН 1/12 ОТ НИВА, М. СТАНКОВИЦА
кадастралните регистри на гр. Смолян, общ. Смолян, обл. Смолян, одобрени със Заповед 300-5-26/28.04.2004 г. на Изпълнителния ... директор на АГКК, с площ от 2194 кв.м. (две хиляди сто деветдесет и четири квадратни метра), находящ се в гр. Смолян ... , ЕКАТТЕ 67653, м. СТАНКОВИЦА, с трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Друг вид нива
2.11.16 г., 19:21 targimot.com
2194.0 м²
123,00 лв

Земеделска земя СМОЛЯН

СМОЛЯН 1/48 ОТ НИВА, М. СТАНКОВИЦА
адрес гр. Смолян, ЕКАТТЕ 67653, м. СТАНКОВИЦА, с трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ... и кадастралните регистри на гр. Смолян, общ. Смолян, обл. Смолян, одобрени със Заповед 300-5-26/28.04.2004 г. на
2.11.16 г., 19:21 targimot.com
3946.0 м²
55,00 лв

Земеделска земя СМОЛЯН

СМОЛЯН ЛИВАДА, М. ДИМОВ ПОЖАР
) кв.м., находящ се в гр. Смолян, м. Димов пожар, общ. Смолян, обл. Смолян, с трайно предназначение на територията ... : Земеделска, с начин на трайно ползване: Ливада, при граници и съседи на имота: 67653.139.50, 67653.139.58, 67653.139.122, 67653.139.59, 67653.139.32, и 67653.139.40;
2.11.16 г., 19:21 targimot.com
2343.0 м²
443,00 лв

Земеделска земя СМОЛЯН

СМОЛЯН 1/12 ОТ ЛИВАДА, М. КУКОЛЯСКОВО
кадастралните регистри на гр. Смолян, общ. Смолян, обл. Смолян, одобрени със Заповед 300-5-26/28.04.2004 г. на Изпълниетлния ... директор на АГКК, с площ от 4200 кв.м. (четири хиляди и двеста квадратни метра), находящ се на адрес гр. Смолян, ЕКАТТЕ ... 67653, м. КУКОЛЯСКОВО, с трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Друг вид ливада
2.11.16 г., 19:20 targimot.com
4200.0 м²
183,00 лв

Земеделска земя СМОЛЯН

СМОЛЯН ЛИВАДА, М. ДИМОВ ПОЖАР
) кв.м., находящ се в гр. Смолян, м. Димов пожар, общ. Смолян, обл. Смолян, с трайно предназначение на територията ... : Земеделска, с начин на трайно ползване: Ливада, при граници и съседи на имота: 67653.139.32, 67653.139.72, 67653.139.73, 67653.139.30, 67653.139.65 и 67653.139.67;
2.11.16 г., 19:20 targimot.com
3635.0 м²
687,00 лв

Земеделска земя СМОЛЯН

СМОЛЯН ЛИВАДА, М. ДИМОВ ПОЖАР
., находящ се в гр. Смолян, м. Димов пожар, общ. Смолян, обл. Смолян, с трайно предназначение на територията: Земеделска, с
2.11.16 г., 19:20 targimot.com
493.0 м²
93,00 лв

Земеделска земя СМОЛЯН

СМОЛЯН 1/48 ОТ НИВА, М. СТАНКОВИЦА
адрес гр. Смолян, ЕКАТТЕ 67653, м. СТАНКОВИЦА, с трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ... и кадастралните регистри на гр. Смолян, общ. Смолян, обл. Смолян, одобрени със Заповед 300-5-26/28.04.2004 г. на
2.11.16 г., 19:20 targimot.com
3469.0 м²
48,00 лв

Земеделска земя СМОЛЯН

СМОЛЯН 1/12 ОТ НИВА, М. СТАНКОВИЦА
. Смолян, ЕКАТТЕ 67653, м. СТАНКОВИЦА, с трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Друг вид ... кадастралните регистри на гр. Смолян, общ. Смолян, обл. Смолян, одобрени със Заповед 300-5-26/28.04.2004 г. на Изпълнителния
2.11.16 г., 19:19 targimot.com
2939.0 м²
165,00 лв

Земеделска земя СМОЛЯН

СМОЛЯН ЛИВАДА, М. ДИМОВ ПОЖАР
се в гр. Смолян, м. Димов пожар, общ. Смолян, обл. Смолян, с трайно предназначение на територията: Земеделска, с начин
2.11.16 г., 19:19 targimot.com
1204.0 м²
227,00 лв

Земеделска земя СМОЛЯН

СМОЛЯН 1/12 ОТ ЛИВАДА, М. КАРАМАНДЖА
гр. Смолян, ЕКАТТЕ 67653, м. КАРАМАНДЖА, с трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване ... кадастралните регистри на гр. Смолян, общ. Смолян, обл. Смолян, одобрени със Заповед РД-18-14/10.05.2005 г. на Изпълниетлния
2.11.16 г., 19:19 targimot.com
3749.0 м²
210,00 лв
½ идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 67653.917.894, находящ се в гр. Смолян, общ. Смолян, обл. Смолян, с ... ползване: За друг вид застрояване, при граници и съседи на имота: 67653.917.929, 67653.917.930, 67653.917.895, 67653.917.820 и 67653.917.936
2.11.16 г., 18:42 targimot.com
298.0 м²
1 802,00 лв

Парцел СМОЛЯН

СМОЛЯН УЛ. СТУДЕНТСКА
½ идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 67653.917.820, находящ се на адрес гр. Смолян, ул. Студентска, общ ... . Смолян, обл. Смолян, с площ от 290 (двеста и деветдесет) кв.м., с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с ... начин на трайно ползване: За друг вид застрояване, при граници и съседи на имота: 67653.917.894, 67653.917.895, 67653.917.819, 67653.917.937 и 67653.917.936;
2.11.16 г., 18:42 targimot.com
290.0 м²
2 004,00 лв

Крайречен имот,еко район,Родопи/56 км. от Пловдив/

Смолян и област Девин Михалково кв."Мечта"
метра. Имотът е подходящ за: Kъщи за гости, стопански пос-тройки , съобразен е с изискванията за кан-дидатстване по ... Европейски проекти.Дава възможност за построяване на вилно селище, къмпинг за кемпери и др.- и през лятото и зимата е подходящ ... за еко-туризъм, спортен риболов; еко-пчеларство; лов, риболов и др. Ограден е от запад с вили и къщи с градини, от изток
31.10.16 г., 15:05 555.bg
12.84 м²
248 920,00 лв
Обява от собственик! Продавам земеделска земя в гр. Смолян, кв. Езерово - местност Студен вриз . Площта на имота е 3 ... от центъра на к. к. Пампорово. Имотът е подходящ за вилно селище или няколко еднофамилни къщи. Може да бъде използван и ... като селскостопанска земя. В съседство с регулация. Тел. 0888134109
28.10.16 г., 16:29 officespace.bg
15 000,00 €

Парцел, 1138m 2 (продажба)

гр.Чепеларе, област Смолян Ефтим Соколов
Представяме с изключителни права на Вашето внимание, парцел с ПУП, в град Чепеларе, намиращ се зад училище Олимпийски ... . Подходящ е за жилищно строителство до 10 м. или за хотелски комплекс с РЗП - 1780 кв.м. Чудесен имот за инвестиция с оглед изграждането на лифт в близост до него. ID: 72091
27.10.16 г., 12:40 homes.bg
1138.0 м²
70 556,00 €

Парцел, 1100m 2 (продажба)

с.Стойките, област Смолян Милен Тодоров
. Отлична инвестиция, подходящ за семеен хотел или вила. С лека денивелация, на втора линия от главен път к. к. Пампорово ... - с. Широка лъка - гр. Девин. В близост до семейни къщи и хотели. Има възможност за договаряне на крайната цена ... . Разполагаме и с УПИ - 460 кв.м. с лице на пътя. ВЪЗМОЖЕН И БАРТЕР ЗА АВТОМОБИЛИ ИЛИ ИМОТ ДО СОФИЯ.
26.10.16 г., 21:19 homes.bg
1100.0 м²
5 000,00 €

Парцел, 1767m 2 (продажба)

с.Момчиловци, общ. Смолян Боянка Георгиева
, уникално място за релакс и отдих, до него има доста вили има ток ,вода, път. ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ БОЯНА ГЕОРГИЕВА
25.10.16 г., 18:41 homes.bg
1767.0 м²
35 340,00 лв

Парцел, 556m 2 (продажба)

с.Момчиловци, област Смолян Стефка Кожухарова
Магията на Родопите в с. Момчиловци. Представяме на вашето внимание парцел в сърцето на с. Момчиловци, с проект за ... обособени кътове - място за почивка, столова и заделена кухня. Дневната е широко отворена на юг към тераса и контакт с двора ... проекти по всички части, договори с EVN и ВиК (има канализация) и валидно разрешение за строеж на еднофамилна къща на два етажа, подходящ за къща за гости.
25.10.16 г., 6:04 homes.bg
556.0 м²
15 650,00 €

Парцел, 1421m 2 (продажба)

с.Гела, област Смолян Terra Real Estate Попова
TERRA REAL ESTATE Ви представя слънчев и равен парцел в китното село Гела. Парцелът е с регулация и е подходящ както за ... жилищно строителство, така и за развиване на бизнес- селски туризъм, конна база, хостел и други. За ценители на свежия въздух и планината!
24.10.16 г., 16:55 homes.bg
1421.0 м²
30 999,00 €

Земеделска земя СМОЛЯН

СМОЛЯН ЛИВАДА, М. СВ. ИЛИЯ
кадастралните регистри на гр. Смолян, общ. Смолян, обл. Смолян, одобрени със Заповед 300-5-26/28.04.2004 г. на ... Изпълнителния директор на АГКК, с площ от 10000 кв.м. (десет хиляди квадратни метра), находящ се в гр. Смолян, ЕКАТТЕ 67653, м. СВ
24.10.16 г., 14:04 targimot.com
10000.0 м²
2 081,00 лв

Земеделска земя СМОЛЯН

СМОЛЯН ЛИВАДА, М. БЕЛИЯ КАМЪК
кадастралните регистри на гр. Смолян, общ. Смолян, обл. Смолян, одобрени със Заповед РД-18-14/10.05.2005 г. на Изпълнителния ... директор на АГКК, с площ от 6255 кв.м. (шест хиляди двеста петдесет и пет квадратни метра), находящ се в гр. Смолян, ЕКАТТЕ ... 67653, м. БЕЛИЯ КАМЪК, с трайно предназначение на територията: Земеделска, с начин на трайно ползване: Друг вид ливада, при
24.10.16 г., 14:00 targimot.com
6255.0 м²
1 407,00 лв

Земеделска земя СМОЛЯН

СМОЛЯН ЛИВАДА, М. ФРЕНСКОТО
кадастралните регистри на гр. Смолян, общ. Смолян, обл. Смолян, одобрени със Заповед 300-5-26/28.04.2016 г. на ... Изпълнителния директор на АГКК, с площ от 7033 кв.м. (седем хиляди тридесет и три квадратни метра), находящ се в гр. Смолян, ЕКАТТЕ ... 68653, м. ФРЕНСКОТО, с трайно предназначение на територията: земеделска, с начин на трайно ползване: Друг вид ливада
24.10.16 г., 14:00 targimot.com
7033.0 м²
879,00 лв
Обява от собственик! Продавам земеделска земя в гр. Смолян, кв. Езерово - местност Студен вриз . Площта на имота е 3 ... от центъра на к. к. Пампорово. Имотът е подходящ за вилно селище или няколко еднофамилни къщи. Може да бъде използван и ... като селскостопанска земя. В съседство с регулация. Тел. 0888134109
24.10.16 г., 13:48 homes.bg
3000.0 м²
15 000,00 €

Парцел, 874m 2 (продажба)

с.Стойките, общ. Смолян
Парцела се намира в село Стойките само на 2 км от 6-седалковият лифт за К.к Пампорово и на 5 км с автомобил до курорта
24.10.16 г., 13:39 homes.bg
874.0 м²
35 000,00 лв

Парцел, 600m 2 (продажба)

к.к.Пампорово, общ. Смолян
Продавам УПИ -600м2 месност Хайдушки поляни-Момчил юнак с готов проект+стр.разрешение за хотел.
2.10.16 г., 4:40 officespace.bg
26 000,00 €

Парцел, 1421m 2 (продажба)

с.Гела, общ. Смолян
TERRA REAL ESTATE Ви представя слънчев и равен парцел в китното село Гела. Парцелът е с регулация и е подходящ както за ... жилищно строителство, така и за развиване на бизнес- селски туризъм, конна база, хостел и други. За ценители на свежия въздух и планината!
20.09.16 г., 15:35 officespace.bg
30 999,00 €

Prodavam imot s.Momchilovci

град Смолян
Prodavam imot-2580kv.m. s.Momchilovci ,na10km.ot gr.Smolian,na 15km.ot k.k.Pamporovo,na 5km.ot vrah*Rojen* imota
28.08.16 г., 14:23 bezplatno.net
38 700,00 €

Prodavam imot s.Momchilovci

град Смолян
Prodavam imot-2580kv.m. s.Momchilovci ,na10km.ot gr.Smolian,na 15km.ot k.k.Pamporovo,na 5km.ot vrah*Rojen* imota
28.08.16 г., 14:15 bezplatno.net
52 000,00 €

Prodavam imot s.Momchilovci

град Смолян
Prodavam imot-2580kv.m. s.Momchilovci ,na10km.ot gr.Smolyan,na 15km.ot k.k.Pamporovo,na 5km.ot vrah*Rojen* imota
3.08.16 г., 15:03 bezplatno.net
41 280,00 €
парцела се намира в родопското село стойките в близост се намира 4-ри седалковия лифт за к.к пампорово който ходи до ... кулата снежанка само на 15 км е град смолян а на 25 км е град девин,парцела е в регулация с ток вода канализация на 5 мин ... от центара на селото до него има път хубав.не сме аганция Допълнителна информация Особенности Виза , За жил.строителство Площ 874 кв. м
3.08.16 г., 15:01 bezplatno.net
35 000,00 лв

Парцел, 874m 2 (продажба)

с.Стойките, общ. Смолян
Парцела се намира в село Стойките само на 2 км от 6-седалковият лифт за К.к Пампорово и на 5 км с автомобил до курорта
29.07.16 г., 4:42 officespace.bg
35 000,00 лв

Парцел, 556m 2 (продажба)

с.Момчиловци, област Смолян
Магията на Родопите в с. Момчиловци. Представяме на вашето внимание парцел в сърцето на с. Момчиловци, с проект за ... обособени кътове - място за почивка, столова и заделена кухня. Дневната е широко отворена на юг към тераса и контакт с двора ... проекти по всички части, договори с EVN и ВиК (има канализация) и валидно разрешение за строеж на еднофамилна къща на два етажа, подходящ за къща за гости.
21.07.16 г., 13:24 officespace.bg
15 650,00 €

Парцел, 600m 2 (продажба)

с.Стойките, общ. Смолян
Обява No 237 Предлагаме за продажба атрактивен парцел с площ от 602 кв.м. в регулацията на с. Стойките, община Смолян ... геоложки доклад и инженерно геоложко обследване на терена, както и с изработена скица с виза за застрояване. За повече информация позвънете на тел. 0988 725 395 Емилия Костова, Хоумленд
16.07.16 г., 9:43 officespace.bg
24 000,00 €

Парцел, 1840m 2 (продажба)

с.Баните, област Смолян
270км. от София, 56км. от областен център Смолян и 130км. от Пловдив. Парцел в регулация в с.Баните. Има лек наклон, на 50м ... Отличен имот за инвестиция и строителство на хотел и СПА център. Намира се в престижен български курорт отстоящ на ... тръбопровод за минерална вода на курорта. Регулация, ток, вода и добри мобилни връзки.
15.07.16 г., 22:47 officespace.bg
89 999,00 €

Парцел, 385m 2 (продажба)

гр.Чепеларе, област Смолян
Сиана Имоти Русе продава парцел в зимния курорт Чепеларе, в Южна България, на 10 км северно от курортен комплекс ... Пампорово и на около 75 км южно от град Пловдив. Имотът е с площ 385 кв.м. и е с лице 18 метра на главния път за Пампорово ... . Има лесна възможност за електрифициране и водоснабдяване. Теренът се намира в близост до Спортното училище в града. Има
15.07.16 г., 22:17 officespace.bg
10 010,00 €
1 2 3