Земеделска земя, 7000m 2 (продажба)

с.Бабово, общ. Сливо Поле Снежана Кожухарова
Равно и чисто място, граничещо с улица от населеното място (наблизо ток и вода)
24.10.16 г., 13:50 homes.bg
7000.0 м²
7 700,00 лв

Земеделска земя, 7000m 2 (продажба)

с.Бабово, общ. Сливо Поле
Равно и чисто място, граничещо с улица от населеното място (наблизо ток и вода)
30.03.16 г., 17:10 officespace.bg
7 700,00 лв

Къща Сливо поле

Сливо поле ул. Хан Омуртаг № 2
. /тридесет и седем квадратни метра/, съгласно удостоверение от Община Сливо поле, а по нотариален акт: жилищна сграда, лятна ... ДВОРНО МЯСТО с площ от 1 100 кв.м. /хиляда и сто квадратни метра/, намиращо се в гр.Сливо поле, общ.Сливо поле, обл ... /петдесет и три/, с административен адрес: гр.Сливо поле, ул. Хан Омуртаг № 2 /две/, заедно с построените в него ДВУЕТАЖНА
21.11.16 г., 4:12 targimot.com
105.0 м²
68 661,00 лв

Къща Сливо поле

Сливо поле ул.Витоша № 5
квадратни метра/, съгласно удостоверение от Община Сливо поле, а по нотариален акт: двуетажна масивна жилищна сграда със ... поле, обл. Русе, представляващо парцел ІХ – 205 /девет римско, тире, двеста и пет арабско/, в кв. 28 /двадесет и осем ... ДВОРНО МЯСТО с площ от 896 кв.м. /осемстотин деветдесет и шест квадратни метра/, намиращо се в гр.Сливо поле, общ.Сливо
21.11.16 г., 4:12 targimot.com
100.0 м²
49 116,00 лв
– магазин № А-4, на север – санитарен възел – общ за търговския комплекс, на юг – терен, на изток – магазин № А-6, граници ... един квадратни дециметра/, намиращ се в гр.Сливо поле, общ.Сливо поле, обл.Русе в търговски комплекс, построен в УПИ ... 530 /две хиляди петстотин и тридесет/ кв.м., с административен адрес: пл.Демокрация, при граници за магазина: на запад
20.11.16 г., 17:53 targimot.com
24.0 м²
18 750,00 лв

Земеделска земя Юделник

Юделник МЕСТНОСТ ТОП ТИКЕН - 518/2010
на с. Юделник, общ. Сливо поле. Обл. Русе, местността „ТОП ТИКЕН“, ЕККАТЕ 86026, с площ на поземления имот 10.000 дка ... съседи: № 058015, Полска култура на Илхан Османов Яхийов № 058024, Полски път на Община Сливо поле № 058011, Полска култура ... на Юсеин ЮсеиновХасанов № 058024, Полски път на Община Сливо поле № 058013, Полска култура на Билгин Бедри Исмаил
31.10.16 г., 16:39 targimot.com
10000.0 м²
9 000,00 лв
част от Сливо поле. То отстои на около 40 км от Русе. Редовна автобусна линия свързва местните хора с областния център Русе ... две от спалните. Къщата разполага и с TV и Inet. Има пералня, съдомиялна и всички необходими уреди за постоянно живеене ... големина от 900 кв.м. Дворът е отлично поддържан. Има райграс, зеленчукова градина, място за сглобяем басейн, къщичка за
25.03.16 г., 13:23 bulgarianproperties.bg
90.0 м²
24 500,00 €