Земеделска земя СВИЩОВ

СВИЩОВ местност"Матката"
Имот No600012 по кадастралната карта на възстановената собственост в землището на гр. Свищов с площ 5 /пет/ декара ... залесена територия на насл. на Кръстьо Павлов Мачев /според решение NoСВ02 от 06.07.2000 г. на поземлена комисия гр. Свищов
16.11.16 г., 0:21 targimot.com
4999.0 м²
1 300,00 лв

Парцел СВИЩОВ

СВИЩОВ улица Цар Освободител 72
ползване За друг обществен обект, комплекс, Номер по предходен план: 5011725, квартал: 67, парцел: 1755, Съседи ... /, гр. Свищов, общ. Свищов, обл. Велико Търново, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД
15.11.16 г., 21:26 targimot.com
494.0 м²
22 000,00 лв

Парцел СВИЩОВ

СВИЩОВ ул.Черни връх
заповед № 324/31.01.2006г. кмета на Община Свищов, с идентификатор на имота 65766.702.5541 по кадастралната карта на град ... СВИЩОВ с площ 707 кв.м (седемстотин и седем), с адрес на поземления имот гр.Свищов, п.к. 5250, ул. "Черни връх", при съседи
1.11.16 г., 11:20 targimot.com
707.0 м²
38 894,00 лв

Земеделска земя Орловец

Орловец находящи се в землището на с. ОРЕШ с ЕКАТТЕ 53672, общ. СВИЩОВ
. ОРЕШ с ЕКАТТЕ 53672, общ. СВИЩОВ, в местността „ЧАРДАКЕТО”, с площ 8,001 дка (осем декара и един квадратен метър), с ... Скица № К07489/22.04.2015 г. на Общинска служба по земеделие – гр. Свищов: имот № 087007 – Посевна площ на Павел Иванов ... Джакова, имот № 087005 – Посевна площ на „Сортови семена – Инвест“ АД гр. Свищов и имот № 086023 – Полски път на Община Свищов.
24.10.16 г., 14:02 targimot.com
8001.0 м²
1 600,00 лв

Продава земеделска земя

Общ. Свищов / гр. Свищов
Земеделска земя 1 325 м 2 , стопанска сграда 79 м 2 , местност „Блатото” Територия урбанизирана. За друг вид производствен, складов обект.
24.10.16 г., 13:31 valente.svishtov.com
1325.0 м²
15 000,00 лв

Продава Парцел

Общ. Свищов / гр. Свищов
Дворно място 740 м 2 , ул.”Рила” Незастроено. С наклон. В имота има ток и вода.
24.10.16 г., 13:31 valente.svishtov.com
740.0 м²
26 000,00 лв

Продава Парцел

Общ. Свищов / гр. Свищов
Дворно място 195 кв.м, Паянтова къща 39 кв.м, идеален център Парцелът е подходящ за еднофамилна жилищна сграда. Стара цена 21 000 лв.
24.10.16 г., 13:30 valente.svishtov.com
195.0 м²
20 000,00 лв

Продава Парцел

Общ. Свищов / гр. Свищов
Парцел 509 м 2 , Ат пазар До имота има ток и вода. Стара цена 18 000 лв.
24.10.16 г., 13:30 valente.svishtov.com
509.0 м²
18 000,00 лв

Продава Парцел

Общ. Свищов / гр. Свищов
Дворно място 347 м 2 , паянтова къща, до м-н Космос Стара цена - 27 000 лв.
24.10.16 г., 13:29 valente.svishtov.com
347.0 м²
15 000,00 лв

Продава земеделска земя

Общ. Свищов / гр. Свищов
Нива, лозе и овощна градина 1150 м 2 , м. „Стъклен”
24.10.16 г., 13:28 valente.svishtov.com
1150.0 м²
1 900,00 лв

Продава Парцел

Общ. Свищов / гр. Свищов
Парцел 1400 м 2 , до ул. „Стоян Ников” Стара цена - 5000 лв.
24.10.16 г., 13:27 valente.svishtov.com
1426.0 м²
4 000,00 лв
АДРЕС продава парцел с площ 1800 кв.м., с проект за жилищно строителство. Разполага с разрешение за строеж, одобрено от ... общината, за РЗП 5300 кв.м. С прекара н мръсен канал е и с предварителен договор към ЕОН и ВиК за присъединяване. Намира се до болницата, до Пенимаркет.
28.08.16 г., 14:18 address.bg
130,00 €

Парцел, 2000m 2 (продажба)

с.Горна Студена, общ. Свищов
Парцел с тухлена постройка в регулация близо до гр. Свищов Референтен номер: 150013 Парцелът се намира в живописно и ... спокойно селце, разположено на 30 км от град Свищов, на 25 км от Павликени и приблизително на 65 км от старопрестолния ... . Възползвайте се от изгодната цена и станете притежател на земя с разнообразно предназначение. Моля, обърнете внимание, че
22.06.16 г., 3:57 homes.bg
2000.0 м²
3 500,00 €

Двустаен, 77m 2 (продажба)

гр.Свищов, общ. Свищов Красимира Тодорова
Двустаен апартамент за продажба в гр. Свищов, разположен на ул. „Петър Ангелов" 13 на пети етаж от седем етажна жилищна ... балкон.Прилежащо към апартамента избено помещение с площ 3.74 кв.м. Отстъпено право на строеж върху държавна земя. Терасата е ... начална цена за ПП 33 600 лева Обявени на публична продан и два броя климатици: Климатик NEO , 12, модел ACS-HL12FA2- начална цена 232 лева Климатик Osaka 9 - начална цена 232 лева
7.11.16 г., 12:04 homes.bg
77.0 м²
17 179,00 €

Двустаен апартамент СВИЩОВ

СВИЩОВ гр. Свищов, ул. Петър Ангелов № 13, блок № 2, вх. В, ет. 5
/ с полезна площ от 3,74 /три цяло и седемдесет и четири стотни/ кв.метра, при граници за избата: изток - външен зид ... върху държавна земя в квартал 57 /петдесет и седем/ по регулационния план на града, който имот съгласно Схема № 15-139225 ... АПАРТАМЕНТ № 15 /петнадесети/, находящ се в град Свищов, обл. Велико Търново, ул. Петър Ангелов № 13 /тринадесет/, блок
4.11.16 г., 17:50 targimot.com
77.0 м²
33 600,00 лв
, осем, едно, седем, четири/ при граници имот № 000576 - полски път на Община Свищов, имот № 028175 - полска култура на
4.11.16 г., 14:03 targimot.com
917.0 м²
412,00 лв

Тристаен апартамент СВИЩОВ

СВИЩОВ ул. "Стоян Ников" № 5, бл. 7, вх. Б, ет.7, ап.19
и от отстъпеното право на строеж върху държавна земя в квартал 103 по подробният устройствен план на град Свищов на ул ... . "Стоян Ников" №5, вид собственост няма данни, вид територия урбанизирана, НТП за друг обществен обект комплекс, площ 194 ... кв.м., стар номер 5015064, при първоначална цена за публична продан в размер на 37 125.00 лв. (тридесет и седем хиляди сто двадесет и пет лева).
28.10.16 г., 12:01 targimot.com
81.0 м²
37 125,00 лв

Двустаен апартамент СВИЩОВ

СВИЩОВ ул. Стоян Ников 9-Б, ет. 4
общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж върху общинска земя в квартал 103 /сто и три/ по подробния устройствен план на град Свищов.
24.10.16 г., 14:58 targimot.com
68.0 м²
14 076,00 лв

Двустаен апартамент СВИЩОВ

СВИЩОВ ул. Патриарх Евтимий 24, вх. Б
държавна земя - част от квартал № 108 /сто и осем/ по гергилационния план на гр. Свищов за построяване на жилищна сграда - ЕЖБ ... Апаратмент № 8 /осем/ находящ се на улица "Патриарх Евтимий" № 24 /двадесет и четири/ в град Свищов, вход "Б" на втория ... запад - ЕЖБ на ЗСКИ " Г. Терзиев" - Свищов и на север - държавно място , ведно с прилежащото му ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 12
24.10.16 г., 14:53 targimot.com
60.0 м²
25 800,00 лв

Магазин СВИЩОВ

СВИЩОВ ул.Бачо Киро № 7
Свищов, за обект „Офисна сграда с магазин за промишлени стоки“ в УПИ ХVІІ (УПИ V) квартал 106 по плана на гр. Свищов на ... РУМЯНА ЦВЕТАНОВА КОСТАДИНОВА, за удовлетворяване вземането на взискателя БАНКА ПИРЕОС БЪЛГАРИЯ АД, а именно: ДВОРНО МЯСТО ... . метра, Трайно предназначение на територията: Урбанизирана. Начин на ползване: За друг обществен обект, комплекс. Стар
24.10.16 г., 14:20 targimot.com
252.0 м²
277 275,00 лв

Продава Вила

Общ. Свищов / гр. Свищов
м. "Стъклен" - Вила 25 м 2 , масивна, земя 1 дка Стара цена - 12 500 лв.
24.10.16 г., 13:29 valente.svishtov.com
25.0 м²
10 500,00 лв

Продава Вила

Общ. Свищов / гр. Свищов
Вила 21 м 2 , масивна, земя 1,130 м 2 , м.„Стъклен” Старо лозе. Разпределение на вилата: стая, антре и тераса. Под
24.10.16 г., 13:29 valente.svishtov.com
21.0 м²
5 300,00 лв

Продава Вила

Общ. Свищов / гр. Свищов
Масивна вила 19 м 2 , земя 1145 м 2 , м."Стъклен" Поддържан двор - лозе и овощна градина. Щерна.
24.10.16 г., 13:28 valente.svishtov.com
19.0 м²
12 500,00 лв

Продава селски имот

Общ. Свищов / с.Ореш
Дворно място 900 м 2 Парцел в регулация с лек наклон на юг, на черен път. В двора има къща, която е полуразрушена.
24.10.16 г., 13:28 valente.svishtov.com
900.0 м²
3 000,00 лв

Продава селски имот

Общ. Свищов / с.Ореш
Парцел - 2450 м 2 , паянтова къща Регулация. До имота има ток и вода.
24.10.16 г., 13:27 valente.svishtov.com
2450.0 м²
4 500,00 лв
АДРЕС продава парцел със сменено предназначение за бензиностанция, с лице на главен път Плевен - Русе, в непосредствена ... близост до детелината Свищов - Полски Тръмбеш. Мястото е изключително подходящо за инвестиция.
27.08.16 г., 3:58 address.bg
14,00 €
главен път.Градината е равна и с много качествена земя, поддържана е. Оградена е с черници от които набираме дърва за огрев ... водата. Първи етаж: кухня, водоснабдена от кладенеца , комин подходящ за камина, стая ,маза голяма дълбока и коридор. Общо ... Продавам двуетажна къща с лятна кухня, тухлени. Голяма плевня и други селскостопански постройки. Двора е с циментова
21.07.16 г., 18:41 bezplatno.net
6 245,00 €

Реновирана и масивна едноетажна къща с гараж в село до град Плевен

Област Велико Търново Близо до гр. Велико Търново
Имаме удоволствието да предложим за продажба едноетажна къща в отлично състояние, готова за живеене веднага. Имотът е с ... намира в близост до центъра на селото, на ново асфалтирана улица. Имотът е подходящ за отглеждане на плодове, зеленчуци и ... най-различни есенни или пролетни посеви, също е подходящ за отглеждане на домашни животни и най-важното, че се намира на
19.04.16 г., 20:06 bulgarianproperties.bg
79.0 м²
21 500,00 €

Къща с голям двор в Алеково

Велико Търново и област Свищов Алеково Алеково център
на първия етаж и три стаи на втория достъпни по вътрешни и външни стълби. От втория етаж има стълби и за таван. Къщата ... Представяме ви къща с голям равен двор в село Алеково. Селото е разположено на 26 км южно от гр. Свищов и 56км северно ... двуетажна къща и голям 4345м2 равен ограден парцел, който е съставен от три отделни парцела съответно от 1845м2, 1250м2
31.03.16 г., 10:15 555.bg
5 стаи
8 000,00 лв