, от изток – път, от юг – парцел II-001 и от запад – парцел II – 001, ведно с построените в имота две помещения за ... „Кантона“ по картата на землището на кв. Дебър, гр. Първомай, общ. Първомай, целият застроен и незастроен с площ от 4050 кв.м ... дециметра) представляват път, с предназначение: База за отглеждане на гъсета, при граници и съседи: от север – ССФонд
24.11.16 г., 19:32 targimot.com
4050.0 м²
141 000,00 лв

Земеделска земя ПЪРВОМАЙ

ПЪРВОМАЙ кв. Дебър, местността "Кабата каладж. чеир"
местността „Кабата каладж. чеир“, в землището на кв. Дебър, община Първомай, област Пловдив, съставляваща имот № 236048 ... - изоставена нива на Йорданка Гочева Забънова, имот № 236047 - нива на „ГРЕМИ“ ЕООД – гр. Първомай, имот № 800224 ... - напоителен канал на Община Първомай). Началната цена, от която ще започне наддаването, е в размер на 3 450 лева (три хиляди
24.10.16 г., 14:07 targimot.com
3063.0 м²
3 450,00 лв

Земеделска земя ПЪРВОМАЙ

ПЪРВОМАЙ кв. Дебър, местността "Кабата каладж. чеир"
шест хиляди и четиридесет и шест) по плана за земеразделяне на кв. Дебър, общ. Първомай, образуван от имот № 236006 ... местността „Кабата каладж. чеир“ в землището на кв. Дебър, общ. Първомай, съставляваща имот № 236046 (двеста тридесет и ... канал на ОПФ (необработваема), (а съгласно скица № К07909/01.08.2016 г., издадена от ОСЗ – гр. Първомай - имот № 236055
24.10.16 г., 14:04 targimot.com
2039.0 м²
18 900,00 лв

Парцел ПЪРВОМАЙ

ПЪРВОМАЙ кв. Дебър, местност "Кабата каладж. чеир"
Пловдив, съставляваща парцел № 50 (петдесет) от масив № 236 (двеста тридесет и шест) по плана за земеразделяне землището ... НИВА, пета категория, находяща се в местността „Кабата каладж. чеир“ в землището на кв. Дебър, град Първомай, област ... на ОПФ /необработваема/, имот № 001490 – полски път на ОПФ /необработваема/ - описание по акт за собственост, а съгласно
24.10.16 г., 13:49 targimot.com
6885.0 м²
77 475,00 лв
одобрени проекти и разрешение за строеж № 169/27.12.2006 г. на община Първомай, завършени на етап „груб строеж ... (четиридесет и осем) по регулационния план на кв. Дебър, гр. Първомай, утвърден със Заповед №626/1965г., с приложени ... ), находящ се в квартал Дебър, гр. Първомай, общ. Първомай, обл. Пловдив, с административен адрес: ул. „Вихрен“ №46, при
24.10.16 г., 13:48 targimot.com
580.0 м²
70 875,00 лв

Парцел ПЪРВОМАЙ

ПЪРВОМАЙ кв. Дебър, местността "Кабата каладж. чеир"
, шест, нула, пет, шест) по плана за земеразделяне на кв. Дебър, гр. Първомай, общ. Първомай, област Пловдив, при граници ... деветдесет и три квадратни метра) дка, (а съгласно Нотариален акт за учредяване на договорна ипотека, вписана в Служба по ... вписвания – гр. Първомай на 20.08.2008 г. под акт № 91, том 1, дв. вх. рег. № 1214/20.08.2008 г. и скица № К07912/01.08.2016
24.10.16 г., 13:47 targimot.com
1893.0 м²
2 415,00 лв

Парцел ПЪРВОМАЙ

ПЪРВОМАЙ кв. Дебър, местността "Кабата каладж. чеир"
Пловдив, съставляваща парцел № 50 (петдесет) от масив № 236 (двеста тридесет и шест) по плана за земеразделяне землището ... НИВА, пета категория, находяща се в местността „Кабата каладж. чеир“ в землището на кв. Дебър, град Първомай, област ... на ОПФ /необработваема/, имот № 001490 – полски път на ОПФ /необработваема/ - описание по акт за собственост, а съгласно
24.10.16 г., 13:47 targimot.com
369.0 м²
2 077,00 лв

Парцел ПЪРВОМАЙ

ПЪРВОМАЙ кв. Дебър, местността "Кабата каладж. чеир"
, шест, нула, пет, пет) по плана за земеразделяне на кв. Дебър, гр. Първомай, общ. Първомай, обл. Пловдив, при граници и ... четиридесет и четири квадратни метра) дка, (а съгласно Нотариален акт за учредяване на договорна ипотека, вписана в Служба по ... вписвания – гр. Първомай на 20.08.2008 г. под акт № 91, том 1, дв. вх. рег. № 1214/20.08.2008 г. и скица № К07911
24.10.16 г., 13:45 targimot.com
2744.0 м²
3 705,00 лв

Земя с 212м лице на ам "Марица"

Пловдив и област Първомай Градина
Земеделска земя на ам "Марица" близо до пътен възел с ам "Тракия" и до село Плодовитово.Земя та е с лице 212 метра на ... ам "Марица".Идеална за инвестиция на Тир паркинзи,бензино станций...Цената подлежи на коментар
1.07.16 г., 12:54 555.bg
21000.0 м²
327 320,00 лв

Къща ПЪРВОМАЙ

ПЪРВОМАЙ УПИ XII – 708 от кв. 47
(парцел) XII – 708 (дванадесет римско – седемстотин и осем) от кв. 47 (четиридесет и седми) по плана на гр. Първомай ... подобрения и приращения, a по скица с изх. № 322 от 20.04.2016 г. на Община Първомай: УПИ (парцел) XII – 708 (дванадесет ... , Пловдивска област, при граници: парцел XIII – 707 (тринадесети – седемстотин и седем), ВЕДНО с построените в същото дворно
25.11.16 г., 19:21 targimot.com
720.0 м²
46 500,00 лв

Магазин ПЪРВОМАЙ

ПЪРВОМАЙ ул. "Стефан Стамболов" 21 (а)
(сто и четиринадесети), парцел /УПИ/ IV – Жилищно строителство и търговия по плана на гр. Първомай, в югоизточната част
21.11.16 г., 19:56 targimot.com
105.0 м²
71 760,00 лв
; № 071217 полски път на ОПФ необработваема, (а съгласно скица № К04596/01.08.2016 г., издадена от ОСЗ – гр. Първомай - имот ... № 071183 - лозе на насл. на Коста Петков Трончев; имот № 071216 - полски път на Община Първомай; имот № 071180 - лозе на ... Янко Александров Цветанов; имот № 071217 - полски път на Община Първомай). Върху имота има следните ограничения: трайните
8.11.16 г., 20:33 targimot.com
2321.0 м²
2 010,00 лв
Митрев; № 071216 полски път на ОПФ, (а съгласно скица № К04595/01.08.2016 г., издадена от ОСЗ – гр. Първомай – имот ... № 071151 – лозе на насл. на Хилендар Тодоров Змияров, имот № 071215 - полски път на Община Първомай, имот № 071147 - лозе на ... Петко Иванов Митрев; имот № 071216 - полски път на Община Първомай). Върху имота има следните ограничения: трайните
8.11.16 г., 20:33 targimot.com
2223.0 м²
2 001,00 лв
/ с площ от 425 /четиристотин двадесет и пет / кв. метра, с начин на трайно ползване – за жилищно строителство, при ... УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ VII – 161 /седем – сто шестдесет и едно/, находящ се в с. Градина, общ. Първомай, обл. Пловдив
4.11.16 г., 13:25 targimot.com
495.0 м²
3 600,00 лв

Парцел, 13000m 2 (продажба)

с.Поповица, област Пловдив
600 Евро. Номер в агенцията: 872 ЗА ПОВЕЧЕ ОФЕРТИ В www.rimex-imoti.com ... Поповица, парцел извън регулация, 13 дка. С лице на асфалтов път (Поповица-Първомай). В близост до ток и вода. Цена: 26
3.11.16 г., 9:36 homes.bg
13000.0 м²
26 600,00 €

Оборудван шивашки цех близо до Пловдив

Област Пловдив Близо до гр. Пловдив
включва земя, сгради, оборудване. Можем да организираме оглед на имота в удобно за вас време. За целта, свържете се с ... , склад за готовата продукция, офис, магазин за дрехи, съблекалня за шивачките и др. Обектът има и лятна градина с бар ... гладачки). Има възможност за около 40 работни места. В момента работи директно за чуждестранни клиенти от Англия, Белгия
27.10.16 г., 22:26 bulgarianproperties.bg
800.0 м²
205 000,00 €

Парцел Караджалово

Караджалово местността „ГОРНИ ГЕРЕНИ“
за собственост, а съгласно Скица № К01808/13.01.2016 г. издадена от ОСЗ Първомай, представлява: имот № 190010 (едно ... 1950 лв. (хиляда деветстотин и петдесет лева). За 210 кв.м. (двеста и десет квадратни метра) площ от ПИ – терен под ... за процесните недвижими имоти в размер на 8625 лв. (осем хиляди шестстотин двадесет и пет лева) и ДДС върху 260 кв. м
24.10.16 г., 13:49 targimot.com
470.0 м²
9 015,00 лв

Парцел Караджалово

Караджалово местността „ГОРНИ ГЕРЕНИ“
терен под сгради и прилежаща им площ, както и за стари сгради не се начислява ДДС, тъй като са освободени доставки по смисъла на чл. 45 ЗДДС. ... 770 кв. м. (седемстотин и седемдесет квадратни метра), описание съгласно акт за собственост, а съгласно Скица №К01810 ... върху данъчната основа, представлява сборът от началната цена без вкл. ДДС за процесните недвижими имоти в размер на 54
24.10.16 г., 13:49 targimot.com
1920.0 м²
55 882,00 лв

Парцел Караджалово

Караджалово местността „ГОРНИ ГЕРЕНИ“
за собственост, а съгласно Скица № К01805/13.01.2016 г. издадена от ОСЗ Първомай, представлява: имот № 190003 (едно ... . (осем хиляди триста и десет лева). За 1412 кв.м. (хиляда четиристотин и дванадесет квадратни метра) площ от ПИ – терен ... ) с включен съответен ДДС върху данъчната основа, представлява сборът от началната цена без вкл. ДДС за процесните
24.10.16 г., 13:49 targimot.com
2520.0 м²
62 562,00 лв

Парцел Караджалово

Караджалово местността „ГОРНИ ГЕРЕНИ“
терен под сгради и прилежаща им площ, както и за стари сгради не се начислява ДДС, тъй като са освободени доставки по смисъла на чл. 45 ЗДДС. ... . м. (осемстотин и осемдесет квадратни метра) - описание съгласно акт за собственост, а съгласно Скица № К01804 ... върху данъчната основа, представлява сборът от началната цена без вкл. ДДС за процесните недвижими имоти в размер на 67575
24.10.16 г., 13:49 targimot.com
2850.0 м²
69 465,00 лв

Парцел Караджалово

Караджалово местността „ГОРНИ ГЕРЕНИ“
) – описание по акт за собственост, а съгласно Скица № К01803/13.01.2016 г. издадена от ОСЗ Първомай, представлява: имот ... . (шест хиляди двеста двадесет и пет лева). За 900 кв.м. (деветстотин квадратни метра) площ от ПИ – терен под сгради и ... върху данъчната основа, представлява сборът от началната цена без вкл. ДДС за процесните недвижими имоти в размер на 24
24.10.16 г., 13:49 targimot.com
1730.0 м²
26 220,00 лв

Парцел Караджалово

Караджалово местността „ГОРНИ ГЕРЕНИ“
постройка – помпена станция със застроена площ от 24 кв. м. (двадесет и четири квадратни метра) – описание по акт за ... лева (хиляда деветстотин и петдесет лева) с включен ДДС, съставляваща 75 % от оценката, съгласно чл. 484, чл. 485, във връзка с чл. 468 от ГПК. За цената се прилага чл. 131 от ЗДДС. ... ИД 20158250400265 - 6. Парцел № 8 (осми) от масив № 19 (деветнадесети) по плана на Стопански двор на село Караджалово
24.10.16 г., 13:46 targimot.com
260.0 м²
1 950,00 лв

Парцел Караджалово

Караджалово местността „ГОРНИ ГЕРЕНИ“
. (четиридесет квадратни метра) площ от ПИ – терен под сгради и прилежаща им площ, както и за стари сгради не се начислява ДДС, тъй като са освободени доставки по смисъла на чл. 45 ЗДДС. ... постройка – тоалетна със застроена площ от 6 кв. м. (шест квадратни метра), описание по акт за собственост, а съгласно ... данъчната основа, представлява сборът от началната цена без вкл. ДДС за процесните недвижими имоти в размер на 682,50 лв
24.10.16 г., 13:44 targimot.com
70.0 м²
727,00 лв

Парцел Караджалово

Караджалово местността „ГОРНИ ГЕРЕНИ“
. (девет хиляди и шестстотин лева). За 900 кв.м. (деветстотин квадратни метра) площ от ПИ – терен под сгради и прилежаща ... 540 кв. м. (петстотин и четиридесет квадратни метра) – описание по акт за собственост, а съгласно Скица №К01807 ... включен съответен ДДС върху данъчната основа, представлява сборът от началната цена без вкл. ДДС за процесните недвижими
24.10.16 г., 13:44 targimot.com
2180.0 м²
38 520,00 лв

Парцел Караджалово

Караджалово местността „ГОРНИ ГЕРЕНИ“
кв. м. (шестстотин и седемдесет квадратни метра) – описание по акт за собственост, а съгласно Скица № К01811/13.01.2016 г ... двадесет и пет лева) с включен ДДС, съставляваща 75 % от оценката, съгласно чл. 484, чл. 485, във връзка с чл. 468 от ГПК. За цената се прилага чл. 131 от ЗДДС. ... ИД 20158250400265 - 9. Парцел № 11 (единадесети) от масив № 19 (деветнадесети) по плана на Стопански двор на село
24.10.16 г., 13:42 targimot.com
2710.0 м²
20 325,00 лв
, фитнес център, заведение, детски център. Продава се с прилежащата земя!!! Цената е с ДДС!!! Телефон за контакт: 0888 590 997 Анна Димитрова ... . Възможност за гъвкаво разпределение на площта. Отремонтиран покрив. Предимства: помещение подходящо за хипермаркет, магазин
11.10.16 г., 17:59 bazar.bg
950.0 м²
79 000,00 €
, фитнес център, заведение, детски център. Продава се с прилежащата земя!!! Цената е с ДДС!!! Телефон за контакт: 0888 590 997 Анна Димитрова ... . Възможност за гъвкаво разпределение на площта. Отремонтиран покрив. Предимства: помещение подходящо за хипермаркет, магазин
11.10.16 г., 17:59 bazar.bg
950.0 м²
79 000,00 €
ви предложим за продажба новопостроена двуетажна къща (227 кв.м.) с двор от 1245 кв.м. (650 кв.м. + 595 кв.м.), навес с ... барбекю и павирани алеи с паркинг за 10-11 автомобила, разположени в град Първомай, който се намира на 45 км от град ... изградена и дренажна система за отвеждане на водата от целия парцел. Разполага с охрана СОТ и видеонаблюдение с пет
11.10.16 г., 13:27 bazar.bg
227.0 м²
260 000,00 €
ви предложим за продажба новопостроена двуетажна къща (227 кв.м.) с двор от 1245 кв.м. (650 кв.м. + 595 кв.м.), навес с ... барбекю и павирани алеи с паркинг за 10-11 автомобила, разположени в град Първомай, който се намира на 45 км от град ... изградена и дренажна система за отвеждане на водата от целия парцел. Разполага с охрана СОТ и видеонаблюдение с пет
11.10.16 г., 12:59 bazar.bg
227.0 м²
260 000,00 €
площадка, а за питейни нужди - питейна вода 10 л/сек. Съоръженията от инфраструктурата са в добро състояние, а самият терен ... За повече информация свържете се с нас и цитирайте референтния номер на имота. Моля, кажете, че сте видeли обявата в ... 96 м, широчина 12 м и височина в ниската част 8 м, а във високата част 9 м, 96 метров кранов път за 5 тонен телфер, ВиК
11.10.16 г., 11:46 bazar.bg
1131.0 м²
122 000,00 €

Парцел, 34029m 2 (продажба)

гр.Асеновград, област Пловдив
Предлагаме за продажба парцел с лице на главен път Асеновград-Първомай. Парцелът в момента се ползува за ТИР паркинг с ... охрана и всички подземни комуникации. Площта на асфалтовата площадка е 32000м2, общата площ на парцела е 34029м2. Оферта 8872. За повече информация: Румен Димов - 0888981883.
15.07.16 г., 18:26 officespace.bg
2 722 320,00 €

Парцел, 13000m 2 (продажба)

с.Поповица, област Пловдив
600 Евро. Номер в агенцията: 872 ЗА ПОВЕЧЕ ОФЕРТИ В www.rimex-imoti.com ... Поповица, парцел извън регулация, 13 дка. С лице на асфалтов път (Поповица-Първомай). В близост до ток и вода. Цена: 26
16.06.16 г., 16:08 officespace.bg
26 600,00 €
Представяме на вашето внимание земеделска земя пета категория с начин на трайно ползване: пасище, мера. Имота е на ... газопровод 4 бара, напълно достатъчен за промишлени нужди. Локацията на имота предразполага да бъде обособен за ... призводство, спедиция, складова база, оранжерийни блокове и други. Има издадено разрешение на общински съвет с разрешение за
16.06.16 г., 15:17 officespace.bg
54 000,00 €

Парцел, 550m 2 (продажба)

гр.Първомай, област Пловдив
гр. Първомай, дворно място 550 кв.м. В парцела има построена къща с площ 53 кв.м със следното разпределение: 2 стаи
16.06.16 г., 11:58 officespace.bg
17 500,00 €

Земеделска земя, 29941m 2 (продажба)

гр.Първомай, област Пловдив Маринела
Представяме на вашето внимание земеделска земя пета категория с начин на трайно ползване: пасище, мера. Имота е на ... газопровод 4 бара, напълно достатъчен за промишлени нужди. Локацията на имота предразполага да бъде обособен за ... призводство, спедиция, складова база, оранжерийни блокове и други. Има издадено разрешение на общински съвет с разрешение за
19.05.16 г., 5:23 homes.bg
29941.0 м²
54 000,00 €

Парцел, 550m 2 (продажба)

гр.Първомай, област Пловдив
гр. Първомай, дворно място 550 кв.м. В парцела има построена къща с площ 53 кв.м със следното разпределение: 2 стаи
13.05.16 г., 13:49 homes.bg
550.0 м²
17 500,00 €
ви предложим за продажба новопостроена двуетажна къща (227 кв.м.) с двор от 1245 кв.м. (650 кв.м. + 595 кв.м.), навес с ... барбекю и павирани алеи с паркинг за 10-11 автомобила, разположени в град Първомай, който се намира на 45 км от град ... изградена и дренажна система за отвеждане на водата от целия парцел. Разполага с охрана СОТ и видеонаблюдение с пет
11.05.16 г., 16:27 bazar.bg
227.0 м²
260 000,00 €
Собственик продава парцели и земеделски земи в общини: Пловдив, Пазарджик, Родопи, Марица, Асеновград, Кричим, Куклен ... , Лъки, Перущица, Първомай, Садово, Стамболийски, в землищата на селата:Асеновгра д, Алеко Константиново, Белащица
2.04.16 г., 3:33 555.bg
15000.0 м²
1,00 лв
ви предложим за продажба новопостроена двуетажна къща (227 кв.м.) с двор от 1245 кв.м. (650 кв.м. + 595 кв.м.), навес с ... барбекю и павирани алеи с паркинг за 10-11 автомобила, разположени в град Първомай, който се намира на 45 км от град ... изградена и дренажна система за отвеждане на водата от целия парцел. Разполага с охрана СОТ и видеонаблюдение с пет
25.03.16 г., 14:06 bazar.bg
227.0 м²
260 000,00 €

Двуетажна къща с двор и барбекю в Първомай

България, Област Пловдив, гр. Първомай
Имаме удоволствието да ви предложим за продажба новопостроена двуетажна къща (227 кв.м.) с двор от 1245 кв.м. (650 кв.м ... . + 595 кв.м.), навес с барбекю и павирани алеи с паркинг за 10-11 автомобила, разположени в град Първомай, който се ... , вода, канализация, като е изградена и дренажна система за отвеждане на водата от целия парцел. Разполага с охрана СОТ и
25.03.16 г., 13:12 luximoti.bg
4 стаи
227.0 м²
260 000,00 €
площадка, а за питейни нужди - питейна вода 10 л/сек. Съоръженията от инфраструктурата са в добро състояние, а самият терен ... За повече информация свържете се с нас и цитирайте референтния номер на имота. Моля, кажете, че сте видeли обявата в ... 96 м, широчина 12 м и височина в ниската част 8 м, а във високата част 9 м, 96 метров кранов път за 5 тонен телфер, ВиК
25.03.16 г., 13:09 bazar.bg
1131.0 м²
122 000,00 €
площадка, а за питейни нужди - питейна вода 10 л/сек. Съоръженията от инфраструктурата са в добро състояние, а самият терен ... За повече информация свържете се с нас и цитирайте референтния номер на имота. Моля, кажете, че сте видeли обявата в ... 96 м, широчина 12 м и височина в ниската част 8 м, а във високата част 9 м, 96 метров кранов път за 5 тонен телфер, ВиК
14.03.16 г., 9:59 officespace.bg
122 000,00 €