Земеделска земя Манастир

Манастир с. МАНАСТИР, ОБЩ. ПРОВАДИЯ, ОБЛ. ВАРНА
1. 340 кв.м.ид.ч. от ДВОРНО МЯСТО, находящо се в с. Манастир, общ. Провадия, обл. Варна, цялото с площ от 590 кв.м ... . Манастир, м- ст „Кайряка“ с ЕКАТТЕ 46975, общ. Провадия, обл. Варна, категория на земята при неполивни условия - Четвърта ... , имот № 000126 - Дере, овраг, яма на Община Провадия и имот № 076013 - Нива на неидентифициран собственик
27.10.16 г., 21:39 targimot.com
1340.0 м²
1 710,00 лв

Парцел, 1000m 2 (продажба)

с.Манастир, общ. Провадия
Дворно място с.Манастир,обл.Варна,централна част,комуникации на граница.
15.07.16 г., 20:01 officespace.bg
10 000,00 лв

Парцел в село Добрина

Варна и област Провадия Добрина
Парцелът се намира в покрайнините на селото, няма ток и вода.
2.04.16 г., 3:21 555.bg
2000.0 м²
7 000,00 лв

Парцел, 1000m 2 (продажба)

с.Манастир, общ. Провадия Женя Петрова
Дворно място с.Манастир,обл.Варна,централна част,комуникации на граница.
25.03.16 г., 15:06 homes.bg
1000.0 м²
10 000,00 лв

Парцел, 2050m 2 (продажба)

с.Комарево, област Варна
СТРАХОТНА ОФЕРТА!!! ПРОДАВА СЕ ГОЛЯМ ПАРЦЕЛ В РЕГУЛАЦИЯ!!! ТОК И ВОДА В ИМОТА!!! ОТЛИЧНИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ... ни столица - гр. Варна. Става и за закупуване с цел инвестиция. Моля при позвъняване цитирайте кода на обявата - 115. ... СГРАДА В ПАРЦЕЛА С ЦЕЛ ЖИЛИЩНИ ИЛИ ПРОМИШЛЕНИ ЦЕЛИ !!! На Вашето внимание представяме голям парцел в регулация с квадратура
1.12.16 г., 18:40 officespace.bg
10 000,00 €
- земеделска територия , съставляващо поземлен имот със стар номер 062011 / нула шест две нула едно едно / по плана за ... " , седма категория на земята , с трайно предназначение - земеделска територия, съставляващо поземлен имот със стар номер ... 045031 / нула четири пет нула три едно / по плана за земеразделяне на землището на с. Аспарухово и съгласно Нотариален акт с
23.11.16 г., 19:06 targimot.com
97289.0 м²
508 851,00 лв
- земеделска територия , съставляващо поземлен имот със стар номер 062011 / нула шест две нула едно едно / по плана за ... " , седма категория на земята , с трайно предназначение - земеделска територия, съставляващо поземлен имот със стар номер ... 045031 / нула четири пет нула три едно / по плана за земеразделяне на землището на с. Аспарухово и съгласно Нотариален акт с
23.11.16 г., 19:04 targimot.com
18045.0 м²
53 931,00 лв
- земеделска територия , съставляващо поземлен имот със стар номер 062011 / нула шест две нула едно едно / по плана за ... " , седма категория на земята , с трайно предназначение - земеделска територия, съставляващо поземлен имот със стар номер ... 045031 / нула четири пет нула три едно / по плана за земеразделяне на землището на с. Аспарухово и съгласно Нотариален акт с
23.11.16 г., 19:04 targimot.com
6840.0 м²
20 442,00 лв
- земеделска територия , съставляващо поземлен имот със стар номер 062011 / нула шест две нула едно едно / по плана за ... " , седма категория на земята , с трайно предназначение - земеделска територия, съставляващо поземлен имот със стар номер ... 045031 / нула четири пет нула три едно / по плана за земеразделяне на землището на с. Аспарухово и съгласно Нотариален акт с
23.11.16 г., 19:03 targimot.com
14578.0 м²
43 569,00 лв
- земеделска територия , съставляващо поземлен имот със стар номер 062011 / нула шест две нула едно едно / по плана за ... " , седма категория на земята , с трайно предназначение - земеделска територия, съставляващо поземлен имот със стар номер ... 045031 / нула четири пет нула три едно / по плана за земеразделяне на землището на с. Аспарухово и съгласно Нотариален акт с
23.11.16 г., 19:03 targimot.com
3698.0 м²
18 052,00 лв
- земеделска територия , съставляващо поземлен имот със стар номер 062011 / нула шест две нула едно едно / по плана за ... " , седма категория на земята , с трайно предназначение - земеделска територия, съставляващо поземлен имот със стар номер ... 045031 / нула четири пет нула три едно / по плана за земеразделяне на землището на с. Аспарухово и съгласно Нотариален акт с
23.11.16 г., 19:03 targimot.com
165878.0 м²
520 556,00 лв
- земеделска територия , съставляващо поземлен имот със стар номер 062011 / нула шест две нула едно едно / по плана за ... " , седма категория на земята , с трайно предназначение - земеделска територия, съставляващо поземлен имот със стар номер ... 045031 / нула четири пет нула три едно / по плана за земеразделяне на землището на с. Аспарухово и съгласно Нотариален акт с
23.11.16 г., 19:02 targimot.com
4595.0 м²
13 458,00 лв
- земеделска територия , съставляващо поземлен имот със стар номер 062011 / нула шест две нула едно едно / по плана за ... " , седма категория на земята , с трайно предназначение - земеделска територия, съставляващо поземлен имот със стар номер ... 045031 / нула четири пет нула три едно / по плана за земеразделяне на землището на с. Аспарухово и съгласно Нотариален акт с
23.11.16 г., 19:02 targimot.com
5606.0 м²
16 755,00 лв
- земеделска територия , съставляващо поземлен имот със стар номер 062011 / нула шест две нула едно едно / по плана за ... " , седма категория на земята , с трайно предназначение - земеделска територия, съставляващо поземлен имот със стар номер ... 045031 / нула четири пет нула три едно / по плана за земеразделяне на землището на с. Аспарухово и съгласно Нотариален акт с
23.11.16 г., 19:01 targimot.com
16792.0 м²
83 645,00 лв
- земеделска територия , съставляващо поземлен имот със стар номер 062011 / нула шест две нула едно едно / по плана за ... " , седма категория на земята , с трайно предназначение - земеделска територия, съставляващо поземлен имот със стар номер ... 045031 / нула четири пет нула три едно / по плана за земеразделяне на землището на с. Аспарухово и съгласно Нотариален акт с
23.11.16 г., 19:01 targimot.com
37730.0 м²
118 404,00 лв
- земеделска територия , съставляващо поземлен имот със стар номер 062011 / нула шест две нула едно едно / по плана за ... " , седма категория на земята , с трайно предназначение - земеделска територия, съставляващо поземлен имот със стар номер ... 045031 / нула четири пет нула три едно / по плана за земеразделяне на землището на с. Аспарухово и съгласно Нотариален акт с
23.11.16 г., 19:01 targimot.com
17251.0 м²
51 558,00 лв
- земеделска територия , съставляващо поземлен имот със стар номер 062011 / нула шест две нула едно едно / по плана за ... " , седма категория на земята , с трайно предназначение - земеделска територия, съставляващо поземлен имот със стар номер ... 045031 / нула четири пет нула три едно / по плана за земеразделяне на землището на с. Аспарухово и съгласно Нотариален акт с
23.11.16 г., 19:01 targimot.com
1400.0 м²
6 624,00 лв
- земеделска територия , съставляващо поземлен имот със стар номер 062011 / нула шест две нула едно едно / по плана за ... " , седма категория на земята , с трайно предназначение - земеделска територия, съставляващо поземлен имот със стар номер ... 045031 / нула четири пет нула три едно / по плана за земеразделяне на землището на с. Аспарухово и съгласно Нотариален акт с
23.11.16 г., 19:01 targimot.com
6665.0 м²
19 920,00 лв
- земеделска територия , съставляващо поземлен имот със стар номер 062011 / нула шест две нула едно едно / по плана за ... " , седма категория на земята , с трайно предназначение - земеделска територия, съставляващо поземлен имот със стар номер ... 045031 / нула четири пет нула три едно / по плана за земеразделяне на землището на с. Аспарухово и съгласно Нотариален акт с
23.11.16 г., 19:00 targimot.com
81610.0 м²
256 107,00 лв
- земеделска територия , съставляващо поземлен имот със стар номер 062011 / нула шест две нула едно едно / по плана за ... " , седма категория на земята , с трайно предназначение - земеделска територия, съставляващо поземлен имот със стар номер ... 045031 / нула четири пет нула три едно / по плана за земеразделяне на землището на с. Аспарухово и съгласно Нотариален акт с
23.11.16 г., 19:00 targimot.com
18014.0 м²
89 732,00 лв
- земеделска територия , съставляващо поземлен имот със стар номер 062011 / нула шест две нула едно едно / по плана за ... " , седма категория на земята , с трайно предназначение - земеделска територия, съставляващо поземлен имот със стар номер ... 045031 / нула четири пет нула три едно / по плана за земеразделяне на землището на с. Аспарухово и съгласно Нотариален акт с
23.11.16 г., 19:00 targimot.com
74842.0 м²
391 446,00 лв
- земеделска територия , съставляващо поземлен имот със стар номер 062011 / нула шест две нула едно едно / по плана за ... " , седма категория на земята , с трайно предназначение - земеделска територия, съставляващо поземлен имот със стар номер ... 045031 / нула четири пет нула три едно / по плана за земеразделяне на землището на с. Аспарухово и съгласно Нотариален акт с
23.11.16 г., 18:59 targimot.com
7804.0 м²
23 324,00 лв
- земеделска територия , съставляващо поземлен имот със стар номер 062011 / нула шест две нула едно едно / по плана за ... " , седма категория на земята , с трайно предназначение - земеделска територия, съставляващо поземлен имот със стар номер ... 045031 / нула четири пет нула три едно / по плана за земеразделяне на землището на с. Аспарухово и съгласно Нотариален акт с
23.11.16 г., 18:58 targimot.com
10204.0 м²
30 497,00 лв
- земеделска територия , съставляващо поземлен имот със стар номер 062011 / нула шест две нула едно едно / по плана за ... " , седма категория на земята , с трайно предназначение - земеделска територия, съставляващо поземлен имот със стар номер ... 045031 / нула четири пет нула три едно / по плана за земеразделяне на землището на с. Аспарухово и съгласно Нотариален акт с
23.11.16 г., 18:58 targimot.com
5409.0 м²
26 943,00 лв
- земеделска територия , съставляващо поземлен имот със стар номер 062011 / нула шест две нула едно едно / по плана за ... " , седма категория на земята , с трайно предназначение - земеделска територия, съставляващо поземлен имот със стар номер ... 045031 / нула четири пет нула три едно / по плана за земеразделяне на землището на с. Аспарухово и съгласно Нотариален акт с
23.11.16 г., 18:58 targimot.com
38255.0 м²
120 051,00 лв
с изглед към градината и е с отделен вход към помещенията за гости. Големият двор включва градина и вътрешен двор с ... лятна кухня, летен басейн, паркинг за автомобили, селскостопански постройки и голям килер. Номер на имота : 24818 Цена ... хълмове и много подходящо за пешеходен туризъм и колоездене. Номер на имота : 2356
23.11.16 г., 10:22 bazar.bg
120.0 м²
29 500,00 €
ПРОВАДИЯ , всеки присъствен ден от 26.12.2016 до 26.01.2017 от 9.00 до 17.00 часа, за да прегледат книжата, след ... квитанция за внесен задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в сградата на РАЙОНЕН СЪД ПРОВАДИЯ , всеки делничен ден ... – пета категория, съставляваща поземлен имот № 502011 /пет нула две нула едно едно/ по плана за земерязделяне в землището на
22.11.16 г., 7:05 targimot.com
4396.0 м²
1 798,00 лв

Земеделска земя Цонево

Цонево 1/18 ИД.ЧАСТ ОТ 038019
четвърта, Местност "КЪРЧАНЛАКА" съставляваща имот №038019 /тридесет и осем хиляди и деветнадесет/, по плана за ... /, Категория трета, Местност "АНГЕЛИТЕ" съставляващо имат №001074 /хиляда и седемстотитн и четири/, по плана за ... до 26.01.2017 от 9.00 до 17.00 часа, за да прегледат книжата, след заплащане на такса в размер на 24,00 лв. с ДДС, на
22.11.16 г., 7:02 targimot.com
4000.0 м²
110,00 лв
ПРОВАДИЯ , всеки присъствен ден от 26.12.2016 до 26.01.2017 от 9.00 до 17.00 часа, за да прегледат книжата, след ... квитанция за внесен задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в сградата на РАЙОНЕН СЪД ПРОВАДИЯ , всеки делничен ден ... – пета категория, съставляваща поземлен имот № 502011 /пет нула две нула едно едно/ по плана за земерязделяне в землището на
22.11.16 г., 6:58 targimot.com
5005.0 м²
2 047,00 лв
ПРОВАДИЯ , всеки присъствен ден от 26.12.2016 до 26.01.2017 от 9.00 до 17.00 часа, за да прегледат книжата, след ... квитанция за внесен задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в сградата на РАЙОНЕН СЪД ПРОВАДИЯ , всеки делничен ден ... – пета категория, съставляваща поземлен имот № 502011 /пет нула две нула едно едно/ по плана за земерязделяне в землището на
22.11.16 г., 6:58 targimot.com
4799.0 м²
1 755,00 лв
ПРОВАДИЯ , всеки присъствен ден от 26.12.2016 до 26.01.2017 от 9.00 до 17.00 часа, за да прегледат книжата, след ... квитанция за внесен задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в сградата на РАЙОНЕН СЪД ПРОВАДИЯ , всеки делничен ден ... – пета категория, съставляваща поземлен имот № 502011 /пет нула две нула едно едно/ по плана за земерязделяне в землището на
22.11.16 г., 6:58 targimot.com
5003.0 м²
2 047,00 лв
ПРОВАДИЯ , всеки присъствен ден от 26.12.2016 до 26.01.2017 от 9.00 до 17.00 часа, за да прегледат книжата, след ... квитанция за внесен задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в сградата на РАЙОНЕН СЪД ПРОВАДИЯ , всеки делничен ден ... – пета категория, съставляваща поземлен имот № 502011 /пет нула две нула едно едно/ по плана за земерязделяне в землището на
22.11.16 г., 6:56 targimot.com
8895.0 м²
3 639,00 лв

Земеделска земя Цонево

Цонево 1/18 ИД.ЧАСТ ОТ 001074
четвърта, Местност "КЪРЧАНЛАКА" съставляваща имот №038019 /тридесет и осем хиляди и деветнадесет/, по плана за ... /, Категория трета, Местност "АНГЕЛИТЕ" съставляващо имат №001074 /хиляда и седемстотитн и четири/, по плана за ... до 26.01.2017 от 9.00 до 17.00 часа, за да прегледат книжата, след заплащане на такса в размер на 24,00 лв. с ДДС, на
22.11.16 г., 6:55 targimot.com
1464.0 м²
54,00 лв
ПРОВАДИЯ , всеки присъствен ден от 26.12.2016 до 26.01.2017 от 9.00 до 17.00 часа, за да прегледат книжата, след ... квитанция за внесен задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в сградата на РАЙОНЕН СЪД ПРОВАДИЯ , всеки делничен ден ... – пета категория, съставляваща поземлен имот № 502011 /пет нула две нула едно едно/ по плана за земерязделяне в землището на
22.11.16 г., 6:01 targimot.com
10306.0 м²
3 722,00 лв
ПРОВАДИЯ , всеки присъствен ден от 26.12.2016 до 26.01.2017 от 9.00 до 17.00 часа, за да прегледат книжата, след ... квитанция за внесен задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в сградата на РАЙОНЕН СЪД ПРОВАДИЯ , всеки делничен ден ... – пета категория, съставляваща поземлен имот № 502011 /пет нула две нула едно едно/ по плана за земерязделяне в землището на
22.11.16 г., 5:58 targimot.com
8041.0 м²
2 239,00 лв
ПРОВАДИЯ , всеки присъствен ден от 26.12.2016 до 26.01.2017 от 9.00 до 17.00 часа, за да прегледат книжата, след ... квитанция за внесен задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в сградата на РАЙОНЕН СЪД ПРОВАДИЯ , всеки делничен ден ... – пета категория, съставляваща поземлен имот № 502011 /пет нула две нула едно едно/ по плана за земерязделяне в землището на
22.11.16 г., 5:56 targimot.com
70354.0 м²
18 573,00 лв

Парцел Житница

Житница 1/2 ОТ УПИ VIII-399
– Янкова в сградата на РАЙОНЕН СЪД ПРОВАДИЯ , в присъствието на явилите се наддавачи обявява постъпилите наддавателни предложения, за което съставя протокол и обявява купувача на имота. ... 9.00 до 17.00 часа, за да прегледат книжата, след заплащане на такса в размер на 24,00 лв. с ДДС, на осн. т. 19 от ... . Задатъкът – 10% върху първоначалната цена на продаваемия имот на основание чл. 489, ал. 1 от ГПК за участие в проданта, се
18.11.16 г., 20:28 targimot.com
2340.0 м²
1 260,00 лв

Парцел Житница

Житница 1/2 ОТ УПИ I-156
ПРОВАДИЯ , всеки присъствен ден от 26.12.2016 до 26.01.2017 от 9.00 до 17.00 часа, за да прегледат книжата, след заплащане ... на основание чл. 489, ал. 1 от ГПК за участие в проданта, се внася по сметка на частен съдебен изпълнител Даниела Петрова ... 20127110400584. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи, и подава предложението си с квитанция за внесен
18.11.16 г., 20:27 targimot.com
1260.0 м²
712,00 лв

Парцел Житница

Житница 1/2 ОТ УПИ VIII-399
в сградата на РАЙОНЕН СЪД ПРОВАДИЯ , в присъствието на явилите се наддавачи обявява постъпилите наддавателни предложения, за което съставя протокол и обявява купувача на имота. ... 9.00 до 17.00 часа, за да прегледат книжата, след заплащане на такса в размер на 24,00 лв. с ДДС, на осн. т. 19 от ... . Задатъкът – 10% върху първоначалната цена на продаваемия имот на основание чл. 489, ал. 1 от ГПК за участие в проданта, се
18.11.16 г., 19:30 targimot.com
2340.0 м²
1 260,00 лв

Парцел Житница

Житница 1/2 ОТ УПИ I-156
ПРОВАДИЯ , всеки присъствен ден от 26.12.2016 до 26.01.2017 от 9.00 до 17.00 часа, за да прегледат книжата, след заплащане ... основание чл. 489, ал. 1 от ГПК за участие в проданта, се внася по сметка на частен съдебен изпълнител Даниела Петрова ... 20127110400685. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи, и подава предложението си с квитанция за внесен
18.11.16 г., 19:27 targimot.com
1260.0 м²
712,00 лв
и в сградата на РАЙОНЕН СЪД ПРОВАДИЯ , всеки присъствен ден от 26.12.2016 до 26.01.2017 от 9.00 до 17.00 часа, за да ... – Янкова в сградата на РАЙОНЕН СЪД ПРОВАДИЯ , в присъствието на явилите се наддавачи обявява постъпилите наддавателни предложения, за което съставя протокол и обявява купувача на имота. ... ЕКСПРЕСБАНК АД за сумата в размер на 190000 /сто и деветдесет хиляди/ лева и има вписани възбрана/и по изп. дело/а. На
18.11.16 г., 19:25 targimot.com
1395.0 м²
14 172,00 лв

Земеделска земя Манастир

Манастир с. Манастир, в местността "Зад лозята"
" с ЕКАТТЕ 46975, общ. Провадия, обл. Варна, категория на земята при неполивни условия - Пета за 3,531 дка и Шеста за ... на Димитра Георгиева Чукурова и имот № 036041 - Полски път на Община Провадия. Имотът има договор за аренда. 3. 1 / 6 ... Казакова и имот № 022013 - Нива на Радка Атанасова Георгиева Имотът има договор за аренда. 2. 1 / 6 ид.ч. от НИВА с
27.10.16 г., 21:40 targimot.com
4577.0 м²
423,00 лв

Парцел, 1000m 2 (продажба)

с.Добрина, област Варна
С: Разрешително за строеж, септична яма, кладенец, партиди за ток и вода. Има изградени каменни основи от дялан камък ... , подходящи при строеж на къща. ОСОБЕННОСТИ И ИНФОРМАЦИЯ: Село Добрина се намира само на 4км от град Провадия и на 57км от
26.10.16 г., 19:11 homes.bg
1000.0 м²
8 700,00 €

Парцел, 1000m 2 (продажба)

с.Аспарухово, област Варна Драгомир Пенчев
е ниско застрояване до 10 м. Подходящ за построяване на къща или вила. Село Аспарухово е на разстояние от 85 км ... Камчия. Възможности за развитие на селски, познавателен и културен туризъм. Население – 970 жители. ... ID: 73026 Парцел в с. Аспарухово, с чудесна гледка към яз. Цонево. Имотът е в регулация като начинът на трайно ползване
25.10.16 г., 6:04 homes.bg
1000.0 м²
11 900,00 €

Тристаен апартамент ПРОВАДИЯ

ПРОВАДИЯ гр. Провадия, ул. Дунав № 33
Ангелов Янков и отгоре- тавански помещения, заедно с Маза № 6, с площ от 9,80 кв.м., с граници: земя, улица, маза № 5 ... НЕДВИЖИМ ИМОТ, представляващ Апартамент № 10, находящ се в гр. Провадия, ул. Дунав № 33, в сградата на бившата ЖСК
24.10.16 г., 13:28 targimot.com
87.0 м²
28 800,00 лв
складово помещение. Тя се предлага за продажба обзаведена, налични са отоплителни стенни конвектори, бойлер, климатик, Wi-Fi ... За повече информация свържете се с нас и цитирайте референтния номер на имота. Моля, кажете, че сте видeли обявата в ... този сайт. Референтен номер: ASV 48436 Тел: 0882 817 470, 052 69 54 54 Отговорен брокер: Ангел Соколов Предлагаме за
12.10.16 г., 10:15 bazar.bg
48.0 м²
33 000,00 €
Продавам хотелски комплекс, регистриран като ДОМ ЗА СТАРИ ХОРА, на 45 км югозападно от гр. Варна, близо до гр. Провадия ... терен с площ от 3300 кв.м са изградени едноетажна жилищна сграда (къща за гости) със застроена площ 518 кв.м, къща за гости ... . Районът е известен с чистия си въздух и климат, много подходящ за лечение на астма и бронхиални заболявания. Върху
12.10.16 г., 8:43 bazar.bg
890.0 м²
330 000,00 €
Стара къща за реновиране с парцел в регулация 1130м2,отстои на 49 км югозападно от областния център Варна, на 37 км ... условия за риболов и слънчеви бани през лятото. Тук няколко пъти в годината се събират любителите на риболова за ежегодни състезания по спортен риболов. тел.0899855101 www.roni.bg ... югоизточно от Ветрино, на 23 км югоизточно от гр. Провадия и на 36 км югозападно от гр. Белослав. Къщата е на два етажа
2.10.16 г., 22:50 bazar.bg
95.0 м²
5 000,00 €
с парцел от 1500 кв.м и къща в стар Български стил! Или с други думи – При покупка на един имот получавате Два!Обади се СЕГА и цитирай този код 293739!
28.08.16 г., 14:50 address.bg
104.0 м²
35 000,00 €
Възможност за закупуване на по-голям парцел със съществуващи складови сгради. Имотът е подходящ за развиване на ... , един етаж Големината на халето с обща ЗП: 1 334 кв.м, Има възможност да се раздели на няколко склада.Използван е за ... ПРЕДИМСТВА: Два входа и възможност за изграждане на нови. Достъп за ТИР и голям паркинг Близост до железопътен транспорт
28.08.16 г., 14:21 address.bg
80 000,00 €
Възможност за закупуване на по-голям парцел със съществуващи складови сгради. Имотът е подходящ за развиване на производствено-складова дейност! Обади се СЕГА и цитирай този код 117223 ... за отваряне нови входове Офис помещения и санитрани възли Достъп за ТИР и голям паркинг Самостоятелен трафопост ... връзка на един етаж с ЗП: 90 кв.м и ТРАФОПОСТ: на един етаж с ЗП: 56 кв.м Цялата сграда е разположена върху парцел с
28.08.16 г., 14:21 address.bg
80 000,00 €
парцел със съществуващи складови сгради. Имотът е подходящ за развиване на складова дейност! Обади се СЕГА и цитирай този код 117222 ! ... входа и възможност за отваряне нови входове Достъп за ТИР, рампа и голям паркинг Възможност за закупуване на по-голям ... . МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ: В индустриалната зона на гр. Провадия. Лице на асфалтов път в близост до Ж.П. линия ПРЕДИМСТВА: Два
28.08.16 г., 14:20 address.bg
220 000,00 €