Парцел ЛОВЕЧ

ЛОВЕЧ гр. Ловеч, кв. "Гозница", ул. "Ната Стоянова" № 24
квартал 117 /сто и седемнадесет/ по подробния устройствен план - план за регулация и застрояване на гр. Ловеч, при граници ... УРЕГУЛИРАН' ПОЗЕМЛЕН ИМОТ /УПИ/, находящ се в гр. Ловеч, квартал "Гозница", с площ от 6037 кв.м. /шест хиляди тридесет ... и седем кв. м./ съставляващ УПИ II /две/ за имот планоснимачен № 4942 /четири хиляди деветстотин четиридесет и две/ в
8.12.16 г., 23:53 targimot.com
6140.0 м²
56 100,00 лв

Парцел ТРОЯН

ТРОЯН с. Шипково, м. "Крушево", общ. Троян, обл. Ловеч
двадесет и седем/, начин на трайно ползване: ЛИВАДА, трайно предназначение на територията: ЗЕМЕДЕЛСКА, стар идентификатор
21.11.16 г., 20:31 targimot.com
4555.0 м²
57 450,00 лв

Парцел в село Шипково

Ловеч и област Троян Шипково
Имоти Търновград Ви предлага парцел в регулация на Шипковски минерални бани с площ 1010 кв. м. Намира се до път, ток ... , вода, на тихо и спокойно място и на 150м. от минералния басейн. Мястото е подходящо за вила или къща за гости. Номер на офертата 1961
17.11.16 г., 3:45 555.bg
1010.0 м²
36 064,00 лв

Парцел Лисец

Лисец Община Ловеч, с. Лисец, ул. "Синчец" № 1
четиридесет и три, точка, четиристотин петдесет и осем ), с местонахождение на имота: с. Лисец, Община Ловеч, ул. „Синчец ... по предходен план: 458, квартал: 64, парцел: VII. Допълнителна информация можете да намерите в прикаченото обявление по изп. дело № 660/15г.
16.11.16 г., 0:25 targimot.com
883.0 м²
2 100,00 лв

Парцел Лисец

Лисец Община Ловеч, с. Лисец, ул. "Синчец" № 1
четиридесет и три, точка, четиристотин петдесет и осем ), с местонахождение на имота: с. Лисец, Община Ловеч, ул. „Синчец ... по предходен план: 458, квартал: 64, парцел: VII. Допълнителна информация можете да намерите в прикаченото обявление по изп. дело № 660/2015г.
15.11.16 г., 19:24 targimot.com
883.0 м²
2 100,00 лв

Парцел Лисец

Лисец Община Ловеч, с. Лисец, ул. "Синчец" № 1
четиридесет и три, точка, четиристотин петдесет и осем ), с местонахождение на имота: с. Лисец, Община Ловеч, ул. „Синчец ... по предходен план: 458, квартал: 64, парцел: VII. Допълнителна информация можете да намерите в прикаченото обявление по изп. дело № 660/2015г.
15.11.16 г., 19:24 targimot.com
883.0 м²
2 100,00 лв

Парцел Лисец

Лисец Община Ловеч, с. Лисец, ул. "Синчец" № 1
четиридесет и три, точка, четиристотин петдесет и осем ), с местонахождение на имота: с. Лисец, Община Ловеч, ул. „Синчец ... по предходен план: 458, квартал: 64, парцел: VII. Допълнителна информация можете да намерите в прикаченото обявление по изп. дело № 660/2015г.
15.11.16 г., 19:23 targimot.com
883.0 м²
2 100,00 лв

Парцел Лисец

Лисец Община Ловеч, с. Лисец, ул. "Синчец" № 1
четиридесет и три, точка, четиристотин петдесет и осем ), с местонахождение на имота: с. Лисец, Община Ловеч, ул. „Синчец ... по предходен план: 458, квартал: 64, парцел: VII. Допълнителна информация можете да намерите в прикаченото обявление по изп. дело № 660/2015г.
15.11.16 г., 19:22 targimot.com
883.0 м²
2 100,00 лв

Парцел Лисец

Лисец Община Ловеч, с. Лисец, ул. "Синчец" № 1
четиридесет и три, точка, четиристотин петдесет и осем ), с местонахождение на имота: с. Лисец, Община Ловеч, ул. „Синчец ... по предходен план: 458, квартал: 64, парцел: VII. Допълнителна информация можете да намерите в прикаченото обявление по изп. дело № 660/2015г.
15.11.16 г., 19:21 targimot.com
883.0 м²
2 100,00 лв

Парцел, 2500m 2 (продажба)

с.Чифлик, област Ловеч
Парцел с площ от 2500кв.м., разположен преди хотел "Фея", с възможност за достъп от пътя за курорта. Парцел с площ от
12.11.16 г., 9:22 officespace.bg
33 000,00 €

Парцел, 2500m 2 (продажба)

с.Чифлик, област Ловеч
Парцел с площ от 2500кв.м., разположен преди хотел "Фея", с възможност за достъп от пътя за курорта. Парцел с площ от
11.11.16 г., 19:25 homes.bg
2500.0 м²
33 000,00 €

Земеделска земя Бели Осъм

Бели Осъм с. Бели Осъм, обл. Ловеч, местността "Мостенска лъка"
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ – НИВА с площ от 0,802 дка /нула декара и осемстотин и два кв.м/, девета категория, находяща се в местността „Мостенска лъка“, в землището на с. Бели Осъм с ЕКАТТЕ 03486,общ. Троян, обл. Ловешка, представляваща имот № 021255 /нула две едно две пет пет/, при граници: имот № 021252 – Нива на „Мотомания“ ЕООД , имот № 051036 – Дървопроизв. Пл. На МЗГ – ДЛ, имот № 021258 – Нива на „Мотомания“ ЕООД, имот № 000335 – Др. селищна територия на с. Бели Осъм, а по скица с идентификатор № 03486.21.255 и площ 793 /седемстотин деветдесет и три / кв.м Допълнителна информация можете да намерите в прикаченото обявление по изп. дело №20148790400077
9.11.16 г., 22:11 targimot.com
802.0 м²
906,00 лв

Земеделска земя Бели Осъм

Бели Осъм с. Бели Осъм, обл. Ловеч, местността "Мостенска лъка"
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ – НИВА с площ от 0,802 дка /нула декара и осемстотин и два кв.м/, девета категория, находяща се в местността „Мостенска лъка“, в землището на с. Бели Осъм с ЕКАТТЕ 03486,общ. Троян, обл. Ловешка, представляваща имот № 021252 /нула две едно две пет две/, при граници: имот № 021251 – Нива на „Мотомания“ ЕООД , имот № 051036 – Дървопроизв. Пл. На МЗГ – ДЛ, имот № 021255 – Нива на „Мотомания“ ЕООД, имот № 000335 – Др. селищна територия на с. Бели Осъм, а по скица с идентификатор № 03486.21.252 и площ 790 /седемстотин и деветдесет / кв.м. Допълнителна информация можете да намерите в прикаченото обявление по изп. дело №20148790400077
9.11.16 г., 22:11 targimot.com
802.0 м²
906,00 лв

Земеделска земя Бели Осъм

Бели Осъм с. Бели Осъм, обл. Ловеч, местността "Мостенска лъка"
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ – НИВА с площ от 0,802 дка /нула декара и осемстотин и два кв.м/, девета категория, находяща се в местността „Мостенска лъка“, в землището на с. Бели Осъм с ЕКАТТЕ 03486,общ. Троян, обл. Ловешка, представляваща имот № 021258 /нула две едно две пет осем/, при граници: имот № 021255 – Нива на „Мотомания“ ЕООД , имот № 051036 – Дървопроизв. Пл. На МЗГ – ДЛ, имот № 021257 – Нива на „Мотомания“ ЕООД, имот № 000335 – Др. селищна територия на с. Бели Осъм, а по скица с идентификатор № 03486.21.258 и площ 790 /седемстотин и деветдесет/ кв.м. Допълнителна информация можете да намерите в прикаченото обявление по изп. дело №20148790400077
9.11.16 г., 22:11 targimot.com
802.0 м²
906,00 лв

Земеделска земя Бели Осъм

Бели Осъм с. Бели Осъм, обл. Ловеч, местността "Мостенска лъка"
„Мостенска лъка“, в землището на с. Бели Осъм, с ЕКАТТЕ 03486, общ. Троян, обл. Ловеч, представляващ имот № 021061 (нула
9.11.16 г., 22:11 targimot.com
802.0 м²
1 572,00 лв

Земеделска земя Бели Осъм

Бели Осъм с. Бели Осъм, обл. Ловеч, местността "Мостенска лъка"
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ – НИВА с площ от 1,600 дка /един декар и шестстотин кв.м/, девета категория, находяща се в местността „Мостенска лъка“, в землището на с. Бели Осъм с ЕКАТТЕ 03486,общ. Троян, обл. Ловешка, представляваща имот № 021257 /нула две едно две пет седем/, при граници: имот №021090 – Нива н-ци на Петър Иванов Чакърски, имот № 000335 – Др. селищна територия на с. Бели Осъм,имот № 021258 – Нива на „Мотомания“ ЕООД , имот № 051036 – Дървопроизв. Пл. На МЗГ – ДЛ, а по скица с идентификатор № 03486.21.257 и площ 1578 /хиляда петстотин седемдесет и осем/ кв.м. Допълнителна информация можете да намерите в прикаченото обявление по изп. дело №20148790400077
9.11.16 г., 22:11 targimot.com
1600.0 м²
1 788,00 лв

Земеделска земя Бели Осъм

Бели Осъм с. Бели Осъм, обл. Ловеч, местността "Мостенска лъка"
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ – НИВА с площ от 0,802 дка /нула декара и осемстотин и два кв.м/, девета категория, находяща се в местността „Мостенска лъка“, в землището на с. Бели Осъм с ЕКАТТЕ 03486,общ. Троян, обл. Ловешка, представляваща имот № 021251 /нула две едно две пет едно/, при граници: имот № 000335 – Др. селищна територия на с. Бели Осъм, имот № 021247 – нива на „Мотомания“ ЕООД, имот №051007 – Дървопроизв.пл. н-ци на Анна Маринова Гуювска, имот № 051036 – Дървопроизв. Пл. На МЗГ – ДЛ, имот № 021252 – Нива на „Мотомания“ ЕООД, а по скица с идентификатор № 03486.21.251 и площ 791 /седемстотин деветдесет и един/ кв.м. Допълнителна информация можете да намерите в прикаченото обявление по изп. дело №20148790400077
9.11.16 г., 13:38 targimot.com
802.0 м²
720,00 лв

Земеделска земя Бели Осъм

Бели Осъм с. Бели Осъм, обл. Ловеч, местността "Мостенска лъка"
1.1 ПОЗЕМЛЕН ИМОТ – НИВА с площ от 0,889 дка /нула декара и осемстотин осемдесет и девет кв.м/, девета категория, находяща се в местността „Мостенска лъка“, в землището на с. Бели Осъм с ЕКАТТЕ 03486,общ. Троян, обл. Ловешка, представляваща имот № 021062 /нула две едно нула шест две/, при граници: имот № 021061 – Нива на „Мотомания“ ЕООД, имот №000335 – Др. селищна територия на с. Бели Осъм, имот №021063 – Нива на „Мотомания: ЕООД, имот №051007 – Дървопроизв.пл. н-ци на Анна Маринова Гуювска, а по скица с идентификатор № 03486.21.62 и площ 791 /седемстотин деветдесет и един/ кв.м. Допълнителна информация можете да намерите в прикаченото обявление по изп. дело №20148790400077
9.11.16 г., 13:38 targimot.com
889.0 м²
996,00 лв

Земеделска земя Бели Осъм

Бели Осъм с. Бели Осъм, обл. Ловеч, местността "Мостенска лъка"
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ – НИВА с площ от 0,913 дка /нула декара и деветстотин и тринадесет кв.м/, девета категория, находяща се в местността „Мостенска лъка“, в землището на с. Бели Осъм с ЕКАТТЕ 03486,общ. Троян, обл. Ловешка, представляваща имот № 021063 /нула две едно нула шест три/, при граници: имот № 021062 – Нива на „Мотомания“ ЕООД, имот №000335 – Др. селищна тер. на с. Бели Осъм, имот № 000025 – полски път на община Троян, имот №021064 – Нива н-ци на Дочо Стоев Банчевски и имот №051007 – Дървопроизв.пл. н-ци на Анна Маринова Гуювска, а по скица с идентификатор № 03486.21.63 и площ 911 /деветстотин и единадесет/ кв.м. Допълнителна информация можете да намерите в прикаченото обявление по изп. дело №20148790400077
9.11.16 г., 13:38 targimot.com
913.0 м²
1 026,00 лв

Земеделска земя Бели Осъм

Бели Осъм с. Бели Осъм, обл. Ловеч, местността "Мостенска лъка"
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ – НИВА с площ от 0,790 дка /нула декара и седемстотин и деветдесет кв.м/, девета категория, находяща се в местността „Мостенска лъка“, в землището на с. Бели Осъм с ЕКАТТЕ 03486,общ. Троян, обл. Ловешка, представляваща имот № 021247 /нула две едно две четири седем/, при граници: имот №051007 – Дървопроизв.пл. н-ци на Анна Маринова Гуювска, имот № 021251 – Нива на „Мотомания“ ЕООД, имот № 000335 – Др. селищна тер. на с. Бели Осъм, имот № 021061 – нива на „Мотомания“ ЕООД, а по скица с идентификатор № 03486.21.247 и площ 779 /седемстотин седемдесет и девет/ кв.м. Допълнителна информация можете да намерите в прикаченото обявление по изп. дело №20148790400077
9.11.16 г., 13:38 targimot.com
790.0 м²
876,00 лв

Парцел, 1444m 2 (продажба)

с.Патрешко, област Ловеч
1444 кв.м парцел в с. Патрешко - само на 5 км от Орешака. Намира се в началото на селото, на южен склон със съвсем лек ... Троян - Севлиево. За огледи: 02/9862-863, 0888 50-78-49, 0888 26-88-18. Повече подробности за този и още много други
9.11.16 г., 9:03 officespace.bg
9 950,00 €

Парцел, 1447m 2 (продажба)

с.Горно Трапе, област Ловеч
асфалтовия път гр. Троян – с. Горно Трапе. Ток, вода. Съседните парцели са застроени и в тях се живее. За огледи: 02/9862-863 ... 1447 парцел с правилна форма в непосредсвена близос до гр. Троян. Красив, екологичен район. Отличен достъп - на ... , 0888 50-78-49, 0888 26-88-18. Повече подробности за този и още много други качествени и изгодни имоти, препродажба от чуждестранни инвеститори, в нашия уебсайт: propertiesinbulgaria.com
9.11.16 г., 9:03 officespace.bg
9 950,00 €

Парцел, 1447m 2 (продажба)

с.Горно Трапе, област Ловеч Димитрина Георгиева
асфалтовия път гр. Троян – с. Горно Трапе. Ток, вода. Съседните парцели са застроени и в тях се живее. За огледи: 02/9862-863 ... 1447 парцел с правилна форма в непосредсвена близос до гр. Троян. Красив, екологичен район. Отличен достъп - на ... , 0888 50-78-49, 0888 26-88-18. Повече подробности за този и още много други качествени и изгодни имоти, препродажба от чуждестранни инвеститори, в нашия уебсайт: propertiesinbulgaria.com
8.11.16 г., 18:56 homes.bg
1447.0 м²
9 950,00 €

Парцел, 1444m 2 (продажба)

с.Патрешко, област Ловеч Димитрина Георгиева
1444 кв.м парцел в с. Патрешко - само на 5 км от Орешака. Намира се в началото на селото, на южен склон със съвсем лек ... Троян - Севлиево. За огледи: 02/9862-863, 0888 50-78-49, 0888 26-88-18. Повече подробности за този и още много други
8.11.16 г., 18:56 homes.bg
1444.0 м²
9 950,00 €
1 2 3 4 5