Парцел Две могили

Две могили ИД 06-2015 - УЛ. "ЧЕРНО МОРЕ" 2
триста петдесет и седем/ кв.м., находящ се в гр. Две могили, общ. Две могили, обл. Русе, ул. Черно море№2/две/, трайно ... - сграда за търговия с идентификатор 20184.1.1569.1 / две нула едно осем четири точка едно точка едно пет шест девет ... нот.акт - УПИ I / едно римско/ в квартал 127 /сто двадесет и седем / по плана на гр. Две могили, общ. Две могили, обл. Русе
31.10.16 г., 17:36 targimot.com
1357.0 м²
42 750,00 лв
Предишни търгове на този имот
30.10.16 г., 2:51 targimot.com
5800.0 м²
4 350,00 лв
, четиринадесет/; адрес на поземления имот: гр. Две могили, местност ПУНГАРЛЪКА; площ: 3899 кв.м. /три хиляди осемстотин ... осемдесет и четири, точка, седемдесет и три, точка, шест/; адрес на поземления имот: гр. Две могили, местност ДРЯНА ... поземления имот: гр. Две могили, местност УВАТА; площ: 5800 кв.м. /пет хиляди и осемстотин квадратни метра/, трайно
30.10.16 г., 2:51 targimot.com
3700.0 м²
2 850,00 лв
, четиринадесет/; адрес на поземления имот: гр. Две могили, местност ПУНГАРЛЪКА; площ: 3899 кв.м. /три хиляди осемстотин ... осемдесет и четири, точка, седемдесет и три, точка, шест/; адрес на поземления имот: гр. Две могили, местност ДРЯНА ... поземления имот: гр. Две могили, местност УВАТА; площ: 5800 кв.м. /пет хиляди и осемстотин квадратни метра/, трайно
30.10.16 г., 2:51 targimot.com
3899.0 м²
3 000,00 лв

Парцел, 15000m 2 (продажба)

гр.Две Могили, общ. Две могили Димитричка Ганчева
Земята се намира на 1000м от магистрала Русе-София и е на асфалтов път, с голямо лице. Подходящ е за промишлено строителство.
5.05.16 г., 16:03 homes.bg
15000.0 м²
15 000,00 €

Парцел Каран Върбовка

Каран Върбовка ИД 202-2012-"ХАН КРУМ" 25
½ ид.ч. от недвижим имот, представляващ УПИ ІХ–115, кв.16, с площ 1320 кв.м., находящ се в с.Каран Върбовка, Общ. Две ... Могили, обл. Русе, ул.“Хан Крум“ №25 заедно с построените в него Полумасивна жилищна сграда с площ 80 кв.м., и Паянтова
9.11.16 г., 13:15 targimot.com
1320.0 м²
1 575,00 лв

Парцел Каран Върбовка

Каран Върбовка ИД 202-2012-УЛ. "ХАН КРУМ" 25
½ ид.ч. от недвижим имот, представляващ УПИ ІХ–115, кв.16, с площ 1320 кв.м., находящ се в с.Каран Върбовка, Общ. Две ... Могили, обл. Русе, ул.“Хан Крум“ №25 заедно с построените в него Полумасивна жилищна сграда с площ 80 кв.м., и Паянтова
31.10.16 г., 17:36 targimot.com
1320.0 м²
1 575,00 лв
Имотът се намира до 'Ветеринарната клиника'.В общ парцел с площ от 1180 кв.м,са построени две самостоятелни двуетажни ... спални.Втората къща се състои от:ет.1-кухня с трапезария,две спални,избено помещение,ет.2-три спални,килер.Към имота има гараж,селскостопански построики,голям двор.
14.10.16 г., 12:17 bazar.bg
150.0 м²
35 000,00 лв
Имотът се намира до 'Ветеринарната клиника'.В общ парцел с площ от 1180 кв.м,са построени две самостоятелни двуетажни ... спални.Втората къща се състои от:ет.1-кухня с трапезария,две спални,избено помещение,ет.2-три спални,килер.Към имота има гараж,селскостопански построики,голям двор.
12.09.16 г., 15:19 bazar.bg
150.0 м²
35 000,00 лв