½ (една втора) идеални части от ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ, представляваща ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 05462.22.40 по ... територията: Земеделска, с начин на трайно ползване: НИВА, находящ се в землището на с. Борино, ЕКАТТЕ 05462, общ. Борино ... кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Борино, общ. Борино, обл. Смолян, одобрени със Заповед № РД-18-34/15.06.2010 г
24.10.16 г., 14:03 targimot.com
302.0 м²
102,00 лв
ОПИСАНИЕ НА ИМОТА: Прекрасен имот с площ ото 2697кв.м. с гледка към язовир, разположен само на 6км от град Борино и на ... разположени няколко планински хижи. Районът е подходящ за отмора, лов, риболов и селски туризъм.
25.03.16 г., 15:07 icbproperties.com
2697.0 м²
10 400,00 €
подходящ за построяването на вилно селище. Намира се в Ягодина на 15км от Борино и на 60км от Смолян. ... ОПИСАНИЕ НА ИМОТА: Парцел с площ от 2,595кв.м., с лек наклон. Имотът е в регулация, наблизо има ток и вода. Парцела е
25.03.16 г., 13:12 icbproperties.com
2595.0 м²
26 000,00 €

Земеделска земя Чала

Чала ПАСИЩЕ, МЕСТНОСТ П.СОВАТ/ПОДМОЛАТА
територията: Земеделска, начин на трайнои ползване: Пасище, при граници и съседи на имота: 80159.4.95, 80159.4.71 ... ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 80159.4.91 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Чала, общ. Борино, обл
24.11.16 г., 18:59 targimot.com
978.0 м²
660,00 лв

Къща Борино

Борино УЛ. ГРАНИЧАР № 15
ЗАСТРОЕН И НЕЗАСТРОЕН ТЕРЕН, представляващ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 05462.501.952 по кадастралната карта и ... кадастралните регистри на с. Борино, общ. Борино, обл. Смолян, одобрени със Заповед № РД-18-34/15.06.2010 г. на Изпълнителния ... : Урбанизирана, с начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10м), находящ се в землището на с. Борино, ЕКАТТЕ 05462
24.10.16 г., 14:28 targimot.com
125.0 м²
172 855,00 лв