Офис ЛОВЕЧ

ЛОВЕЧ гр. Ловеч, ул. Търговска № 78
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 43952.506.8290.1.22, находящ се в град Ловеч, ул. „Търговска“ № 78, ет.1 ... директор на АГКК. Самостоятелният обект се намира в сграда № 1, разположен в ПИ с идентификатор 43952.506.8290 ... , предназначен за делова и административна дейност, брой нива на обекта 1, посочена площ по документи 25.89 кв.м. При съседни
18.11.16 г., 22:56 targimot.com
26.0 м²
18 810,00 лв

Офис ЛОВЕЧ

ЛОВЕЧ гр. Ловеч, ул. Търговска № 78
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 43952.506.8290.1.20, находящ се в град Ловеч, ул. „Търговска“ № 78, ет.1 ... директор на АГКК. Самостоятелният обект се намира в сграда № 1, разположен в ПИ с идентификатор 43952.506.8290 ... , предназначен за делова и административна дейност, брой нива на обекта 1, посочена площ по документи 16.56 кв.м., при съседни
18.11.16 г., 22:54 targimot.com
17.0 м²
12 045,00 лв

Офис ЛОВЕЧ

ЛОВЕЧ гр. Ловеч, ул. Търговска № 78
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 43952.506.8290.1.21, находящ се в град Ловеч, ул. „Търговска“ № 78, ет.1 ... директор на АГКК. Самостоятелният обект се намира в сграда № 1, разположен в ПИ с идентификатор 43952.506.8290 ... , предназначен за делова и административна дейност, брой нива на обекта 1, посочена площ по документи 24.15 кв.м. При съседни
18.11.16 г., 21:55 targimot.com
24.0 м²
17 895,00 лв

Офис ЛОВЕЧ

ЛОВЕЧ гр. Ловеч, ул. Търговска № 78
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 43952.506.8290.1.25, находящ се в град Ловеч, ул. „Търговска“ № 78, ет.1 ... директор на АГКК. Самостоятелният обект се намира в сграда № 1, разположен в ПИ с идентификатор 43952.506.8290 ... , предназначен за делова и административна дейност, брой нива на обекта 1, посочена площ по документи 16.50 кв.м., при съседни
18.11.16 г., 21:54 targimot.com
17.0 м²
11 975,00 лв

Офис ЛОВЕЧ

ЛОВЕЧ гр. Ловеч, ул. Търговска № 78
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 43952.506.8290.1.27, находящ се в град Ловеч, ул. „Търговска“ № 78, ет.1 ... директор на АГКК. Самостоятелният обект се намира в сграда № 1, разположен в ПИ с идентификатор 43952.506.8290 ... , предназначен за делова и административна дейност, брой нива на обекта 1, посочена площ по документи 31.10 кв.м., при съседни
18.11.16 г., 21:54 targimot.com
31.0 м²
22 587,00 лв

Офис ЛОВЕЧ

ЛОВЕЧ гр. Ловеч, ул. Търговска № 78
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 43952.506.8290.1.23, находящ се в град Ловеч, ул. „Търговска“ № 78, ет.1 ... директор на АГКК. Самостоятелният обект се намира в сграда № 1, разположен в ПИ с идентификатор 43952.506.8290 ... , предназначен за делова и административна дейност, брой нива на обекта 1, посочена площ по документи 16.67 кв.м. При съседни
18.11.16 г., 21:54 targimot.com
17.0 м²
12 093,00 лв

Офис ЛОВЕЧ

ЛОВЕЧ гр. Ловеч, ул. Търговска № 78
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 43952.506.8290.1.19, находящ се в град Ловеч, ул „Търговска“ № 78, ет.1 ... директор на АГКК. Самостоятелният обект се намира в сграда № 1, разположен в ПИ с идентификатор 43952.506.8290 ... , предназначен за делова и административна дейност, брой нива на обекта 1, посочена площ по документи 33.75 кв.м., при съседни
18.11.16 г., 21:54 targimot.com
34.0 м²
24 495,00 лв

Офис ЛОВЕЧ

ЛОВЕЧ гр. Ловеч, ул. Търговска № 78
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 43952.506.8290.1.24, находящ се в град Ловеч, ул. „Търговска“ № 78, ет.1 ... директор на АГКК. Самостоятелният обект се намира в сграда № 1, разположен в ПИ с идентификатор 43952.506.8290 ... , предназначен за делова и административна дейност, брой нива на обекта 1, посочена площ по документи 17.34 кв.м. При съседни
18.11.16 г., 21:53 targimot.com
17.0 м²
12 606,00 лв

Офис ЛОВЕЧ

ЛОВЕЧ гр. Ловеч, ул. Търговска № 78
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 43952.506.8290.1.26, находящ се в град Ловеч, ул. „Търговска“ № 78, ет.1 ... директор на АГКК. Самостоятелният обект се намира в сграда № 1, разположен в ПИ с идентификатор 43952.506.8290 ... , предназначен за делова и административна дейност, брой нива на обекта 1, посочена площ по документи 16.92 кв.м., при съседни
18.11.16 г., 21:53 targimot.com
17.0 м²
12 744,00 лв

Офис ЛОВЕЧ

ЛОВЕЧ гр. Ловеч, ул. Търговска № 78
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 43952.506.8290.1.27, находящ се в град Ловеч, ул. „Търговска“ № 78, ет.1 ... директор на АГКК. Самостоятелният обект се намира в сграда № 1, разположен в ПИ с идентификатор 43952.506.8290 ... , предназначен за делова и административна дейност, брой нива на обекта 1, посочена площ по документи 31.10 кв.м., при съседни
24.10.16 г., 13:59 targimot.com
31.0 м²
28 234,00 лв

Офис ЛОВЕЧ

ЛОВЕЧ гр. Ловеч, ул. Търговска № 78
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 43952.506.8290.1.26, находящ се в град Ловеч, ул. „Търговска“ № 78, ет.1 ... директор на АГКК. Самостоятелният обект се намира в сграда № 1, разположен в ПИ с идентификатор 43952.506.8290 ... , предназначен за делова и административна дейност, брой нива на обекта 1, посочена площ по документи 16.92 кв.м., при съседни
24.10.16 г., 13:59 targimot.com
17.0 м²
15 930,00 лв

Офис ЛОВЕЧ

ЛОВЕЧ гр. Ловеч, ул. Търговска № 78
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 43952.506.8290.1.25, находящ се в град Ловеч, ул. „Търговска“ № 78, ет.1 ... директор на АГКК. Самостоятелният обект се намира в сграда № 1, разположен в ПИ с идентификатор 43952.506.8290 ... , предназначен за делова и административна дейност, брой нива на обекта 1, посочена площ по документи 16.50 кв.м., при съседни
24.10.16 г., 13:58 targimot.com
17.0 м²
14 969,00 лв

Офис ЛОВЕЧ

ЛОВЕЧ гр. Ловеч, ул. Търговска № 78
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 43952.506.8290.1.23, находящ се в град Ловеч, ул. „Търговска“ № 78, ет.1 ... директор на АГКК. Самостоятелният обект се намира в сграда № 1, разположен в ПИ с идентификатор 43952.506.8290 ... , предназначен за делова и административна дейност, брой нива на обекта 1, посочена площ по документи 16.67 кв.м. При съседни
24.10.16 г., 13:56 targimot.com
17.0 м²
15 116,00 лв

Офис ЛОВЕЧ

ЛОВЕЧ гр. Ловеч, ул. Търговска № 78
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 43952.506.8290.1.24, находящ се в град Ловеч, ул. „Търговска“ № 78, ет.1 ... директор на АГКК. Самостоятелният обект се намира в сграда № 1, разположен в ПИ с идентификатор 43952.506.8290 ... , предназначен за делова и административна дейност, брой нива на обекта 1, посочена площ по документи 17.34 кв.м. При съседни
24.10.16 г., 13:56 targimot.com
17.0 м²
15 757,00 лв

Офис ЛОВЕЧ

ЛОВЕЧ гр. Ловеч, ул. Търговска № 78
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 43952.506.8290.1.20, находящ се в град Ловеч, ул. „Търговска“ № 78, ет.1 ... директор на АГКК. Самостоятелният обект се намира в сграда № 1, разположен в ПИ с идентификатор 43952.506.8290 ... , предназначен за делова и административна дейност, брой нива на обекта 1, посочена площ по документи 16.56 кв.м., при съседни
24.10.16 г., 13:54 targimot.com
17.0 м²
15 056,00 лв

Офис ЛОВЕЧ

ЛОВЕЧ гр. Ловеч, ул. Търговска № 78
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 43952.506.8290.1.22, находящ се в град Ловеч, ул. „Търговска“ № 78, ет.1 ... директор на АГКК. Самостоятелният обект се намира в сграда № 1, разположен в ПИ с идентификатор 43952.506.8290 ... , предназначен за делова и административна дейност, брой нива на обекта 1, посочена площ по документи 25.89 кв.м. При съседни
24.10.16 г., 13:53 targimot.com
26.0 м²
23 512,00 лв

Офис ЛОВЕЧ

ЛОВЕЧ гр. Ловеч, ул. Търговска № 78
1. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 43952.506.8290.1.19, находящ се в град Ловеч, ул „Търговска“ № 78, ет.1 ... директор на АГКК. Самостоятелният обект се намира в сграда № 1, разположен в ПИ с идентификатор 43952.506.8290 ... , предназначен за делова и административна дейност, брой нива на обекта 1, посочена площ по документи 33.75 кв.м., при съседни
24.10.16 г., 13:52 targimot.com
34.0 м²
30 619,00 лв

Офис ЛОВЕЧ

ЛОВЕЧ гр. Ловеч, ул. Търговска № 78
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 43952.506.8290.1.21, находящ се в град Ловеч, ул. „Търговска“ № 78, ет.1 ... директор на АГКК. Самостоятелният обект се намира в сграда № 1, разположен в ПИ с идентификатор 43952.506.8290 ... , предназначен за делова и административна дейност, брой нива на обекта 1, посочена площ по документи 24.15 кв.м. При съседни
24.10.16 г., 13:50 targimot.com
24.0 м²
22 369,00 лв
Банка ДСК продава собствен имот представляващ Офис с площ 1 034 кв.м., на 2-ет от сграда на ул.Търговска 44, както и 2 ... гараража, на нива партер и сутерен. Лице за контакт: Деян Върбанчовски, Банка ДСК ЕАД, 02/80 10 061, e-mail
1.06.16 г., 5:32 bazar.bg
1034.0 м²
630 000,00 лв
/ квадратни метра, която също може да се използва за спалня, кабинет и др. Забележка: Има възможност за закупуване на ... Предлагаме ви две къщи за гости, голям двор и стопански постройки. Къщите са реновирани, поставена им е външна изолация ... земя. Има разрешение за къщи за гости и селски туризъм. На 155km (1ч. 25. м. с кола) от София, около 80 км. от които е
8.12.16 г., 1:44 bazar.bg
165.0 м²
43 000,00 €
обособена до него баня и тоалетна, с възможност при необходимост да се живее или да се използва самостоятелно за офис, ателие. ... Двуетажна жилищна сграда, разположена в идеалния център на града, заедно с 1/2 ид.част от дворно място, цялото с площ ... да се обособи при необходимост и за санитарен възел с баня/. Към къщата има таванско помещение и гараж с площ 18 кв.м, с
21.11.16 г., 11:35 bazar.bg
112.0 м²
43 000,00 €
, офис помещения, спални помещения, стол с бар, бар и склад за готова продукция. Фабриката с пълния набор от машини, които ... Шивашка фабрика с площ от 7469м2 заедно с построените в нея едноетажна производствена сграда, двуетажна сграда ... представляваща административна сграда, общежитие и столова. Фабриката е в отлично състояние, оборудвана и разработена по всички
5.11.16 г., 9:52 bazar.bg
7469.0 м²
3 000 000,00 лв
кухня, II ет. -6 апартамента с по две спални и баня с тоалетна, мед. кабинет, три офиса и дискотека. 1.5 Депозит за ... 1.3 втори склад от 800 м2 разделен на три помещения 1.4 Битова сграда на два етажа от 1400 м2 -I ет. Столова и оборудвана ... вода с вместимост 120 м3. При сериозен интерес към имота цената търпи коментар.***СЪДЕЙСТВИЕ И КОНСУЛТАЦИИ ЗА КРЕДИТ - ИПОТЕЧЕН, ФИРМЕН, ПОТРЕБИТЕЛСКИ! ПРЕДВАРИТЕЛНО ОДОБРЕНИЕ!
31.10.16 г., 15:38 bazar.bg
12000.0 м²
850 000,00 €

Къща ЛОВЕЧ

ЛОВЕЧ гр. Ловеч, кв. "Продимчец", ул. "Стоян Цанков" № 9А
, заедно с построената в него съгласно разрешение за строеж № 67 от 30.03.2001 г. на Главния архитект на Община – Ловеч ... , одобрени строителни книжа и проекти и протокол № 25 от 15.05.2001 г. на Община – Ловеч за определяне на строителна линия и ... УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ VI – 8555 /шест за имот планоснимачен номер осем хиляда петдесет и пет/, в квартал 19
24.10.16 г., 14:26 targimot.com
1010.0 м²
53 430,00 лв
. 4, находящ се в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор: 43952.514.89, с предназначение: за офис, брой ... САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 43952.514.89.1.24 по КК и КР на град Ловеч, община Ловеч, област Ловеч ... , одобрени със Заповед РД-18-10/17.04.2007 г. на ИД на АГКК, с адрес на имота. гр. Ловеч, п.к. 5500, ул. Търговска № 2, ет
24.10.16 г., 13:40 targimot.com
33.0 м²
15 352,00 лв
. 4, находящ се в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор: 43952.514.89, с предназначение: за офис, брой ... .САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 43952.514.89.1.35 по КК и КР на град Ловеч, община Ловеч, област Ловеч ... нива на обекта: 1, с посочена в документа площ: 13.00 кв.м., Прилежащи части: стая за отдих, баня и тоалетна, коридор
24.10.16 г., 13:39 targimot.com
13.0 м²
8 437,00 лв
. 4, находящ се в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор: 43952.514.89, с предназначение: за офис, брой ... .САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 43952.514.89.1.23 по КК и КР на град Ловеч, община Ловеч, област Ловеч ... площ по доказателствен нотариален акт 28.11 кв.м. обслужващ самостоятелни обекти в сграда с идентификатори 43952.514.89.1.23, 43952.514.89.1.33, 43952.514.89.1.34 и 43952.514.89.1.35
24.10.16 г., 13:36 targimot.com
15.0 м²
9 735,00 лв
детски кът. Има възможност за разширяване, Проект за предни помещения с обща площ 180м2, за механа, рецепция, офис и малък магазин. ID: 3260 ... Екипът на Болкан Естейт предлага на Вашето внимание, две къщи за гости ново строителство в с. Чифлик разположени на ... прекрасна гледка. Напълно обзаведени и лицензирани по закона за туризма с 2звезди. Оборудвани с подово локално парно (напълно
20.10.16 г., 13:32 bazar.bg
431.0 м²
430 000,00 €
-аператив.Барбекю.Вилата се продава обзаведена.Дворното място е 976 кв.м. За целия имот цена 175000 Е;За част от имота -110000 Е.За повече ... / 003231 ; 0878 / 323231 ; Фирмата съдейства за потребителски и ипотечни кредити. ... информация заповядайте в офиса на фирмата на ул.Катя Попова 2, ет.2, офис 3 или на тел 064/800680 ; 064/800928 ; 0888
18.10.16 г., 14:48 bazar.bg
976.0 м²
175 000,00 €
, ресторанти, хотели, къщи за гости, банкови офиси и др. Тук функционират целодневна детска градина, основно и средно ... училище, както и художествено училище за приложни изкуства. В Троян има автогара и ж.п. гара с редовен транспорт до цялата
18.10.16 г., 7:15 bazar.bg
112.0 м²
53 500,00 €
дограма, теракот, паркет. Към имотите има и тавански помещия - 15м2 със самостоятелни бани с тоалетни. За контакти и ... Продавам два еднотипни многостайни апартамента, съответно на първи и втори етаж. Застроената площ и на двата имота е ... апартамент - две тераси, две бани с тоалетни, кухня, кабинет, две спални, голям хол, килер, антре. Вътрешна изолация
12.10.16 г., 16:05 bazar.bg
150.0 м²
47 990,00 €
За повече информация свържете се с нас и цитирайте референтния номер на имота. Моля, кажете, че сте видeли обявата в ... голяма всекидневна, една стая с кухненски бокс и помещение за баня и тоалетна - Втори етаж три спални и баня с тоалетна ... - Трети етаж (под покривно пространство) едно голямо помещение от около 60 кв.м. подходящо за допълнително жилищно помещение
12.10.16 г., 10:34 bazar.bg
350.0 м²
32 300,00 €
,сервизна стая,механа(трапезария),баня с тоалетна,стая за персонал или кабинет,вътрешни стълби за втория етаж.Там са ... за тавана,който е с възможност за надстрояване!Вилата е с външна изолация,като са използвани всички съвременни материали ... за тази цел!Двора е 734м2,с прекрасни дървета!За връзка-0896866771
10.10.16 г., 20:34 bazar.bg
320.0 м²
95 000,00 €
кухня,сервизна стая,механа(трапезария),баня с тоалетна,стая за персонал или кабинет,вътрешни стълби за втория етаж.Там ... стълби за тавана,който е с възможност за надстрояване!Вилата е с външна изолация,като са използвани всички съвременни ... материали за тази цел!Двора е 734м2,с прекрасни дървета!За връзка-0896866771
10.10.16 г., 15:37 bazar.bg
320.0 м²
95 000,00 €
, водозахранване, трафопост. В имота има нова сграда с площ от 216 кв.м. строителство 2005 г., отредена за дървопреработване ... станция, аспирационна система, бункер за дървесни отпадъци. Обособени са производствено помещение, опаковъчна зала, офис ... с ток, вода, противопожарна инсталация; Стара сграда от 580 кв.м. от тухла и стоманобетон, бивша плодосушилня, като е
28.08.16 г., 16:49 address.bg
250 000,00 €
обособена до него баня и тоалетна, с възможност при необходимост да се живее или да се използва самостоятелно за офис, ателие. ... Двуетажна жилищна сграда, разположена в идеалния център на града, заедно с 1/2 ид.част от дворно място, цялото с площ ... да се обособи при необходимост и за санитарен възел с баня/. Към къщата има таванско помещение и гараж с площ 18 кв.м, с
28.07.16 г., 15:48 bazar.bg
112.0 м²
43 000,00 €
, подходящ за всякакво производство, с административа част /3бр. офиси/, гараж с канал, бани и тоалетни, едно от ... помещенията е с рампа. Достъпът е лесен-асфалт, на няколко метра от главен път София-Плевен, в двора има кантар за тежкотоварни камиони и бензиностанция. ... Оферта 5588 Продаваме промишлено помещение - 650 кв.м застроена площ и прилежащ терен. Имота е в регулацията на града
17.07.16 г., 23:33 alo.bg
650.0 м²
100 000,00 €
за ресторант и има голяма зала с бар кухня и две тоалетни.Втория етаж етаж е с разрешително са кафе,има голяма зала с бар ,офис и тоалетна.Имота се намира до реката.
16.06.16 г., 14:11 bazar.bg
180.0 м²
52 000,00 €
магазин. Жилището е подходящо за офис, магазин, кабинет .....Разполага с: хол, кухня, спалня, санитарен възел и две тераси.. Оферта 7789
16.06.16 г., 12:25 bazar.bg
2 стаи
66.0 м²
37 000,00 лв
. По нотариален акт се води сграда за изваряване на рикия. Има виза за застрояване на плътна ограда и (ПУБ-ПРЗ ... www.asavia.net Предлагаме масивна едноетажна тухлена сграда с двор1300кв.м в регулацията на село Къкрина в област Ловеч ... персонала, санитарни възли, офиси и производствена площ с необходимите условия за дейността. На втори етаж са проектирани
15.06.16 г., 11:34 bazar.bg
174.0 м²
7 500,00 €
/ квадратни метра, която също може да се използва за спалня, кабинет и др. Забележка: Има възможност за закупуване на ... Предлагаме ви две къщи за гости, голям двор и стопански постройки. Къщите са реновирани, поставена им е външна изолация ... земя. Има разрешение за къщи за гости и селски туризъм. На 155km (1ч. 25. м. с кола) от София, около 80 км. от които е
19.05.16 г., 18:43 bazar.bg
165.0 м²
43 000,00 €
подходящо за кабинет, офис..... Състои се от: антре, кухня и две стаи. Към имота има гараж(постройка) пригодена за живеене. Оферта 7618
11.05.16 г., 23:53 bazar.bg
50.0 м²
45 000,00 лв
Търговски обект подходящ за всякакъв вид дейност.Площ на обекта 1,208кв.м. Клетка 2 - площ 322кв.м. Обща площ на целия ... и вход от две улици. Намира се в търговската зона на града. Адрес на обекта: гр. Ловеч, ул. Стара планина №37. Продава или Под Наем! Цена по договаряне! ... обект 1,524кв.м. Отделно от тази площ - офис, баня, тоалетна, работилница. Търговският обект има два самостоятелни двора
2.04.16 г., 2:29 555.bg
1524.0 м²
100,00 лв