Къща Смядово

Смядово УЛ. ЗАЙЧАР № 11
Недвижим имот находящ се в гр. Смядово, ул. Зайчар № 11, ведно с построените в имота жилищна сграда – паянтова на един ... – керпичени стени, покрив дървена конструкция с керемиди, в двора изградена външна тоалетна, а съгласно КК на гр. Смядово имота е ... селскостопанска сграда и сграда 67708.307.144.2 с площ 51 кв.м.,брой етажи – един с предназначение жилищна еднофамилна. По
7.12.16 г., 19:35 targimot.com
9 000,00 лв

Къща Смядово

Смядово ул. Средец № 7
СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ И КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР - ГР. ШУМЕН, НАХОДЯЩ СЕ В УРБАНИЗИРАНАТА ТЕРИТОРИЯ НА ГР. СМЯДОВО, ОБЛАСТ ... ШУМЕН, НА УЛ. СРЕДЕЦ № 7, НИСКО ЗАСТРОЯВАНЕ ДО 10 М., ЗАЕДНО С ПОСТРОЕНИТЕ В ИМОТА СГРАДИ: 1. СГРАДА - СЕЛСКОСТОПАНСКА ... , ЕДНОЕТАЖНА С ПЛОЩ 22 КВ. М. С ИДЕНТИФИКАТОР № 67708.308.493.1, при съседи: № 67708.308.493.2. СГРАДА - ЖИЛИЩНА, ЕДНОФАМИЛНА
6.12.16 г., 19:30 targimot.com
2 700,00 лв
кв.м. в гр. Смядово, ул. 'Любен Каравелов' 11, ведно с построените в имота жилищни и стопански сгради, за ремонт. Подробно описание на имота в приложеното обявление. ... Имот на публична продан за период от 20. 11. 2016 г. до 20. 12. 2016 г. с начална тръжна цена 3 000 лева, по ... изпълнително дело 426/2012 на ЧСИ Даниела Златева, тел. за контакт: 054/802125. Имотът представлява: Поземлен имот с площ 1 819
4.12.16 г., 10:36 bazar.bg
143.0 м²
3 000,00 лв

Къща Смядово

Смядово УЛ. ШЕСТИ СЕПТЕМВРИ № 3
30.11.16 г., 19:29 targimot.com
92.0 м²
29 040,00 лв

Къща Смядово

Смядово УЛ. В.Левски № 58
ПИ с идентификатор 67708.308.323 по КК на гр. Смядово, ул. В.Левски 58 с площ 1064 кв.м., трайно предназначение ... урбанизирана територия, начин на трайно ползване - индивидуално застрояване, ведно с жилищна сграда с идентификатор ... 67708.308.323.2 с площ от 80 кв.м., селскостопанска сграда с идентификатор 67708.308.323.3 с площ 23 кв.м. при граници
30.11.16 г., 19:25 targimot.com
80.0 м²
4 720,00 лв
240.0 м²
26 500,00 €

Къща Смядово

Смядово ул.Ришки проход № 12,вх. 1, ет. 3, ап. 12
Недвижим имот – апартамент № 12 находящ се в гр. Смядово, ул. Ришки проход №12 вх. 1 ет.3 състоящ се от две стаи, кухня ... , граници на избата: от ляво-изба №9 и от дясно изба № 11, а съгласно КК на гр. Смядово съставляващ самостоятелен обект в ... сграда с № 67708.308.539.1.12 с площ от 75.68 кв.м. попадащ в сграда №67708.308.539.1 в ПИ № 67708.308.539 при граници
10.11.16 г., 21:04 targimot.com
76.0 м²
12 690,00 лв
28.10.16 г., 12:18 bazar.bg
105.0 м²
6 000,00 лв

Къща Смядово

Смядово ул. Любен Каравелов № 11
на територията-урбанизирана, начин на трайно ползване-за ниско застрояване, адм.адрес на имота гр. Смядово,ул. Любен ... ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 67708.305.97 по КК на гр. Смядово,общ. Смядово, с площ 1819 кв.м.,трайно предназначение ... имота сгради, както следва:жилищна еднофамилна сграда с идентификатор 67708.305.97.1 едноетажна, ЗП 85 кв.м.; жилищна
25.10.16 г., 18:40 targimot.com
3 000,00 лв
2000.0 м²
20 000,00 лв
има навес за инвентар и стопанска сграда. Дворното място е равно и оградено, с много овошки в него.Имота е захранен с ... ОПИСАНИЕ НА ИМОТА: Поддържана масивна двуетажна къща,намираща се в село по поречието на река Голяма Камчия до манастир ... ток и вода и е целогодишно достъпен. Подходящ е за постоянно обитаване.
25.03.16 г., 14:32 icbproperties.com
2 стаи
100.0 м²
4 600,00 €

Парцел Смядово

Смядово ул. Панайот Волов № 12
ЖИЛИЩНА СГРАДА И СТОПАНСКИ ПОСТРОЙКИ, ПРИ ГРАНИЦИ ЗА ИМОТА: УЛИЦА; ИМОТ № ІІ – 544; ИМОТ № ІІІ – 542 И ИМОТ № ХІХ -546 ... ДВОРНО МЕСТО С ПЛОЩ 1000 КВ.М., СЪСТАВЛЯВАЩО УПИ – ХХ – 545 ОТ КВАРТАЛ 24 ПО ПЛАНА НА ГР. СМЯДОВО, ОБЩ. СМЯДОВО, ОБЛ ... . ШУМЕН, УЛ. „ПАНАЙОТ ВОЛОВ“ № 12 ЗАЕДНО С ПОСТРОЕНИТЕ В НЕГО ДВУЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА В ЮЖНАТА ЧАСТ НА ИМОТА И ЕДНОЕТАЖНА
8.12.16 г., 23:46 targimot.com
1000.0 м²
8 655,00 лв

Парцел Смядово

Смядово ул. Акация № 14
67708.306.513.2 с площ 21 кв.м, на един етаж, с предназначение - друг вид сграда за обитаване, сграда с идентификатор ... Поземлен имот с идентификатор 67708.306.513 с площ 1391 кв.м, в гр. Смядово, ул. „Акация” № 14, вид територия ... , 67708.306.512,67708.306.514,67708.306.516, 67708.306.517,67708.306.614, 67708.306.615. Сграда с идентификатор 67708.306.513.1
23.11.16 г., 20:34 targimot.com
1391.0 м²
2 052,00 лв
Поземлен имот с площ 3,600 кв.м. в близост до град Шумен, урбанизиран начин на трайно ползване - за изграждане на ТИР ... паркинг с обслужваща сграда, със ЗП 150 кв.м. Имотът се намира на главен път /Шумен-Бургас/ по който няма обособени
27.08.16 г., 3:59 address.bg
26 000,00 €