Къща ОМУРТАГ

ОМУРТАГ ул. Възраждане № 2
НЕДВИЖИМ ИМОТ, находящ се в гр. Омуртаг, ул.“Възраждане“ № 2, а именно: МАСИВНА ЖИЛИЩНА ЕДНОЕТАЖНА СГРАДА с дървен ... . построени на основание отстъпено право на строеж върху общинско ДВОРНО МЯСТО цялото с площ от 292 кв.м., за което е отреден УПИ VІІ-685. в кв. 74 по плана на гр. Омуртаг. ... СГРАДА с дървен гредоред, имотна партида № 22912, с идентификатор 53535.501.685.2 със застроена площ от 26 кв.м. и
24.10.16 г., 14:31 targimot.com
78.0 м²
52 020,00 лв

Къща ОМУРТАГ

ОМУРТАГ ул. Възраждане № 2
НЕДВИЖИМ ИМОТ, находящ се в гр. Омуртаг, ул.“Възраждане“ № 2, а именно: МАСИВНА ЖИЛИЩНА ЕДНОЕТАЖНА СГРАДА с дървен ... . построени на основание отстъпено право на строеж върху общинско ДВОРНО МЯСТО цялото с площ от 292 кв.м., за което е отреден УПИ VІІ-685. в кв. 74 по плана на гр. Омуртаг. ... СГРАДА с дървен гредоред, имотна партида № 22912, с идентификатор 53535.501.685.2 със застроена площ от 26 кв.м. и
24.10.16 г., 14:30 targimot.com
78.0 м²
52 020,00 лв