Къща Неделино

Неделино УЛ. АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ № 66А
ЧЕТИРИЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА /ЗАПАДЕН БЛИЗНАК/, със застроена площ 148 /сто четиридесет и осем/ кв.м., състояща ... се от приземен етаж и три жилищни етажа, находящa се в гр. Неделино, ул. Ал. Стамболийски /Г. Димитров/ № 66 А, ВЕДНО с ... 1/2 /една- втора/ идеална част от УПИ IV- 852, кв. 130 по плана на гр. Неделино, целият с площ 632 /шестстотин тридесет
24.11.16 г., 19:20 targimot.com
148.0 м²
160 000,00 лв
ТРИЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА с площ от 124,82 кв.м. (сто двадесет и четири цяло и осемдесет и две стотни квадратни ... метра), разположена в УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ (УПИ) VII, кв, 137 по ПОДРОБНИЯ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН (ПУП) на гр. Неделино ... , общ. Неделино, обл. Смолян, с площ от 393 кв.м. (триста деветдесет и три квадратни метра), находящ се в землището на гр
24.10.16 г., 14:22 targimot.com
125.0 м²
56 900,00 лв
364 от 2014 при ЧСИ Петко Мачкърски, тел. за контакт: 0301/ 81 230. Имотът представлява: триетажна къща в гр. Неделино ... Имот на публична продан за период от 20.11.2016 до 20.12.2016 с начална тръжна цена 56 900 лева, по изпълнително дело ... , ул. Георги Димитров 7. За огледи след предварителна договорка с ЧСИ
21.10.16 г., 12:15 bazar.bg
124.0 м²
56 900,00 лв
851 от 2014 при ЧСИ Петко Мачкърски, тел. за контакт: 0301/ 81 230. Имотът представлява: къща,построена 1992 г. с ... Имот на публична продан за период от 22.10.2016 до 22.11.2016 с начална тръжна цена 57 000лева, по изпълнително дело ... разгъната застроена площ 351 кв.м. и дворно място 670 кв.м., с административен адрес гр.Неделино, ул. Шина Андреева, ет.3. За огледи след предварителна договорка с ЧСИ
20.10.16 г., 9:32 bazar.bg
351.0 м²
57 000,00 лв