Къща Гецово

Гецово с.Гецово, улица "Козлодуй" № 8
построената в югоизточната част на имота двуетажна жилищна сграда №1, масивна с дървен гредоред, включваща жилищен етаж и ... : Масивна с дървен гредоред; 4./ СЕЛСКОСТОПАНСКА СГРАДА с идентификатор 18589.501.411.4 със застроена площ от 93 кв.м., брой етажи 1, конструкция: Паянтова.. ... заповед № РД-18-4/24.01.2008 година на ИД на АГКК, с административен адрес: село Гецово, ул. "Козлодуй" № 8, с площ от 738
11.11.16 г., 22:42 targimot.com
95.0 м²
13 500,00 лв