Тристаен апартамент ШУМЕН

ШУМЕН ул. "Сан Стефано" №79, ет.5, ап. 7
регистри на гр. Шумен, адрес на имота: гр. Шумен, ул. „Сан Стефано“ №79, ет. 5, ап. 7; предназначение жилище, апартамент с ... АПАРТАМЕНТ №7 самостоятелен обект в сграда с идентификатор №83510.676.102.1.7 по кадастралната карта и кадастралните ... поземлен имот с идентификатор №83510.676.102, построен върху държавна земя, УПИ I в квартал 242 по плана на гр. Шумен
10.11.16 г., 16:19 targimot.com
97.0 м²
87 750,00 лв