Многостаен апартамент ШУМЕН

ШУМЕН ул. Антим I № 22А ет.1
разположена в поземлен имот с идентификатор № 83510.660.368 , в гр.Шумен, общ. Шумен, обл.Шумен, ул.”Антим”1, №22А, ет.1 с ... предназначение Жилище, апартамент при граници за обекта: съседни самостоятелни обекти с идентификатори : на етажа ... , отгоре - апартамент № 3, заедно с прилежащата му Изба № 1 с площ от 2,73 кв.м , при граници за избата: от север - общо
24.10.16 г., 14:37 targimot.com
113.0 м²
64 800,00 лв

Многостаен апартамент ШУМЕН

ШУМЕН ул. Антим I № 22а, ет.2
,разположена в поземлен имот с идентификатор № 83510.660.368 в гр.Шумен, общ. Шумен, обл.Шумен, ул.”Антим”1, №22А, ет. 2, с ... предназначение: Жилище, апартамент при граници за обекта: съседни самостоятелни обекти с идентификатори : на етажа ... № 15755/04.11,2008г. изд. от СГКК гр.Шумен и действащия кадастрален план за гр,Шумен, общ.Шумен, обл.Шумен, и който
24.10.16 г., 14:34 targimot.com
91.0 м²
60 000,00 лв

Многостаен апартамент ШУМЕН

ШУМЕН ул. Антим I № 22А, ет. 4
за АПАРТАМЕНТА: съседни самостоятелни обекти с идентификатори: под обекта - №83510.660.368.1.5 и №83510.660.368.1.6 ... , съгласно схема № 3944 / 11.05.2009г. изд. от СГКК гр. Шумен, община Шумен, област Шумен, и който недвижим имот, съгласно ... обяснителна записка от 08.12.2007г. представлява Апартамент №7 на четвърти етаж, със застроена площ от 163,08 кв.м на две
24.10.16 г., 14:32 targimot.com
163.0 м²
93 600,00 лв

Многостаен апартамент ШУМЕН

ШУМЕН ул. Антим I № 22а
разположена в поземлен имот с идентификатор № 83510.660.368 , в гр.Шумен, общ. Шумен, обл.Шумен, ул.”Антим”1, №22А, ет.1 с ... предназначение Жилище, апартамент при граници за обекта: съседни самостоятелни обекти с идентификатори : на етажа ... , отгоре - апартамент № 3, заедно с прилежащата му Изба № 1 с площ от 2,73 кв.м , при граници за избата: от север - общо
24.10.16 г., 14:32 targimot.com
113.0 м²
81 000,00 лв