Двустаен апартамент ТРОЯН

ТРОЯН ул. "Генерал Карцов" № 244, ет. 2
/20.04.2007 г. на изпълнителния директор на АК, адрес: ул. „Генерал Карцов“, № 244, ет. 2 - /първи жилищен етаж/, попадащ ... в сграда №73198.62.65.1, построена в поземлен имот № 73198.62.65, с предназначение: жилище, апартамент, находящ се на ... план на града, местност „Кръстево“, с адрес: гр. Троян, ж.к.“Лъгът“ № 20. Допълнителна информация можете да намерите в прикаченото обявление по изп. дело №771/15
16.11.16 г., 21:51 targimot.com
88.0 м²
51 600,00 лв

Тристаен апартамент ТРОЯН

ТРОЯН гр. Троян, ул. "Ген. Карцов" № 140, етаж.5, ап.10
Недвижим имот, находящ се в град Троян, община Троян, област Ловеч, в ЖСК „Иглика-1“, с адрес „Генерал Карцов“, № 140 ... , юг- мазе № 17 /седемнадесет/ на Въло Димитров, отгоре помещение за велосипеди, заедно с припадащите му се 4.51 ... , етаж 5 /пет/, апартамент 10 /десет/, а именно: САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА № 73198.506.161.2.12 /седем три едно девет
24.10.16 г., 13:30 targimot.com
91.0 м²
45 000,00 лв