Двустаен апартамент СОФИЯ

СОФИЯ Гр.София, район „Лозенец“, УПИ II-602, от кв. №49, местност „Витоша-Вец Симеоново“, улица тупик срещу ул.“Ради Радев“№18
АПАРТАМЕНТ № 1-02 /едно- нуда две/, на кота 0,00 /нула/, със застроена площ 77,42 /седемдесет и седем цяло четиридесет
24.10.16 г., 14:56 targimot.com
77.0 м²
58 350,00 лв

Двустаен апартамент СОФИЯ

СОФИЯ Гр.София, район „Лозенец“, УПИ I-602, от кв. №49, местност „Витоша-Вец Симеоново“, улица тупик срещу ул.“Ради Радев“№18
АПАРТАМЕНТ №1-03 /едно- нула три/, на кота 0,00 /нула/, със застроена площ 70,29 /седемдесет цяло двадесет и девет
24.10.16 г., 14:56 targimot.com
70.0 м²
60 150,00 лв

Двустаен апартамент СОФИЯ

СОФИЯ Гр.София, район „Лозенец“, УПИ II-602, от кв. №49, местност „Витоша-Вец Симеоново“, улица тупик срещу ул.“Ради Радев“№18
АПАРТАМЕНТ №3-03 /три- нула три/, на кота +5,80 /плюс пет цяло и осемдесет стотни/, със застроена площ 65,00 /шестдесет ... ниво на апартамент №3-04, преддверие и стълбище и апартамент №3-02, ЗАЕДНО с МАЗЕ №9 /девет/, на сутерена, с площ от 4,43
24.10.16 г., 14:54 targimot.com
65.0 м²
49 650,00 лв

Двустаен апартамент СОФИЯ

СОФИЯ Гр.София, район „Лозенец“, УПИ II-602, от кв. №49, местност „Витоша-Вец Симеоново“, улица тупик срещу ул.“Ради Радев“№18
АПАРТАМЕНТ №2-03 /две- нула три/, на кота +2,90 /плюс две цяло и деветдесет стотни/, със застроена площ 65,00 ... /шестдесет и пет/ квадратни метра, състоящ се от: дневна, спалня, балкон и сервизни помещения, при съседи: коридор, апартамент №2 ... -02, двор към улица и апартамент №2-04, ЗАЕДНО с МАЗЕ №5 /пет/, на сутерена, с площ от 6,77 /шест цяло седемдесет и
24.10.16 г., 14:51 targimot.com
65.0 м²
49 800,00 лв

Многостаен апартамент СОФИЯ

СОФИЯ Гр.София, район „Лозенец“, УПИ II-602, от кв. №49, местност „Витоша-Вец Симеоново“, улица тупик срещу ул.“Ради Радев“№18
АПАРТАМЕНТ №2-04 /две- нула четири/, на кота +2,90 /плюс две цяло и деветдесет стотни/, със застроена площ 181.81 /сто ... , дрешник, два балкона и сервизни помещения, при съседи: двор към улица, калкан, двор, стълбищна клетка, коридор и апартамент
24.10.16 г., 14:38 targimot.com
182.0 м²
137 550,00 лв

Тристаен апартамент СОФИЯ

СОФИЯ Гр.София, район „Лозенец“, УПИ II-602, от кв. №49, местност „Витоша-Вец Симеоново“, улица тупик срещу ул.“Ради Радев“№18
АПАРТАМЕНТ №1-01 /едно- нула едно/, на кота 0,00 /нула/, със застроена площ 87,92 /осемдесет и седем цяло деветдесет и
24.10.16 г., 13:37 targimot.com
88.0 м²
66 450,00 лв

Тристаен апартамент СОФИЯ

СОФИЯ Гр.София, район „Лозенец“, УПИ II-602, от кв. №49, местност „Витоша-Вец Симеоново“, улица тупик срещу ул.“Ради Радев“№18
АПАРТАМЕНТ №3-02 /три- нула две/, на кота +5,80 /плюс пет цяло и осемдесет стотни/, със застроена площ 124,70 /сто ... , при съседи: двор към улица, апартамент №3-03, коридор, апартамент №3-01, двор, ЗАЕДНО с МАЗЕ №8 /осем/, на сутерена, с
24.10.16 г., 13:33 targimot.com
125.0 м²
94 950,00 лв

Тристаен апартамент СОФИЯ

СОФИЯ Гр.София, район „Лозенец“, УПИ II-602, от кв. №49, местност „Витоша-Вец Симеоново“, улица тупик срещу ул.“Ради Радев“№18
АПАРТАМЕНТ №3-01 /три- нула едно/, на кота +5,80 /плюс пет цяло и осемдесет стотни/, със застроена площ 112,40 /сто и ... помещения, при съседи: апартамент №3-02, преддверие и стълбище и от две страни двор, ЗАЕДНО с МАЗЕ №7 /седем/, на сутерена, с
24.10.16 г., 13:32 targimot.com
112.0 м²
85 350,00 лв

Тристаен апартамент СОФИЯ

СОФИЯ Гр.София, район „Лозенец“, УПИ I-602, от кв. №49, местност „Витоша-Вец Симеоново“, улица тупик срещу ул.“Ради Радев“№18
АПАРТАМЕНТ №2-05 /две- нула пет/, на кота +2,90 /плюс две цяло и деветдесет стотни/, сьс застроена площ 86,61
24.10.16 г., 13:31 targimot.com
87.0 м²
75 600,00 лв

Тристаен апартамент СОФИЯ

СОФИЯ Гр.София, район „Лозенец“, УПИ I-602, от кв. №49, местност „Витоша-Вец Симеоново“, улица тупик срещу ул.“Ради Радев“№18
АПАРТАМЕНТ №3-07 /три- нула седем/, на кота +5,80 /плюс пет цяло и осемдесет стотни/, със застроена площ 86,61
24.10.16 г., 13:31 targimot.com
87.0 м²
75 900,00 лв

Тристаен апартамент СОФИЯ

СОФИЯ Гр.София, район „Лозенец“, УПИ II-602, от кв. №49, местност „Витоша-Вец Симеоново“, улица тупик срещу ул.“Ради Радев“№18
АПАРТАМЕНТ №2-02 /две- нула две/, на кота +2,90 /плюс две цяло и деветдесет стотни/, със застроена площ 124,70 /сто ... , при съседи: двор към улица, апартамент №2-03, коридор, апартамент №2-01 и двор, ЗАЕДНО с МАЗЕ №4 /четири/, на сутерена
24.10.16 г., 13:30 targimot.com
125.0 м²
94 800,00 лв

Тристаен апартамент СОФИЯ

СОФИЯ Гр.София, район „Лозенец“, УПИ I-602, от кв. №49, местност „Витоша-Вец Симеоново“, улица тупик срещу ул.“Ради Радев“№18
АПАРТАМЕНТ №2-06 /две- нула шест/, на кота +2,90 /плюс две цяло и деветдесет стотни/, със застроена площ 86.61
24.10.16 г., 13:29 targimot.com
87.0 м²
76 200,00 лв

Тристаен апартамент СОФИЯ

СОФИЯ Гр.София, район „Лозенец“, УПИ I-602, от кв. №49, местност „Витоша-Вец Симеоново“, улица тупик срещу ул.“Ради Радев“№18
АПАРТАМЕНТ №3-06 /три- нула шест/, на кота +5,80 /плюс пет цяло и осемдесет стотни/, със застроена площ 86,61
24.10.16 г., 13:29 targimot.com
87.0 м²
75 600,00 лв

Тристаен апартамент СОФИЯ

СОФИЯ Гр.София, район „Лозенец“, УПИ II-602, от кв. №49, местност „Витоша-Вец Симеоново“, улица тупик срещу ул.“Ради Радев“№18
АПАРТАМЕНТ №2-01 /две- нула едно/, на кота +2,90 /плюс две цяло и деветдесет стотни/, със застроена площ 112,40 /сто и ... помещения, при съседи: апартамент №2-02, стълбищна клетка и от две страни двор, ЗАЕДНО с МАЗЕ №3 /три/, на сутерена, с площ от
24.10.16 г., 13:27 targimot.com
112.0 м²
85 350,00 лв

Тристаен апартамент СОФИЯ

СОФИЯ гр. София, район "Слатина", ул. "Попова шапка" № 47, ет. 3, ап. 24
АПАРТАМЕНТ № 24 /двадесет и четири/, находящ се в град София, Столична община, район „Слатина“, ул. „Попова шапка“ № 47 ... действащия подробен устройствен план, представлява УПИ № ХІV – 604, 605 /четиринадесети, отреден за имоти с планоснимачени ... номера шестстотин и четири и шестстотин и пет/, от кв. 226 /двеста двадесет и шести/, по плана на гр. София, местност
27.10.16 г., 18:57 targimot.com
89.0 м²
129 825,00 лв

Магазин СОФИЯ

СОФИЯ Гр.София, район „Лозенец“, УПИ II-602, от кв. №49, местност „Витоша-Вец Симеоново“, улица тупик срещу ул.“Ради Радев“№18
към улица, калкан, апартамент №1-02, помещение ел. инсталации; помещение охрана, заедно с 2,759 % /две цяло седемстотин
24.10.16 г., 14:21 targimot.com
81.0 м²
60 600,00 лв

Магазин СОФИЯ

СОФИЯ Гр.София, район „Лозенец“, УПИ II-602, от кв. №49, местност „Витоша-Вец Симеоново“, улица тупик срещу ул.“Ради Радев“№18
: двор към улица, фоайе, апартамент №1-01 и двор, заедно с 2,466 % /две цяло четиристотин шестдесет и шест хилядни върху
24.10.16 г., 14:21 targimot.com
72.0 м²
54 150,00 лв
непосредствена близост до Зимен дворец, НСА. Районът е един от най-предпочитаните и атрактивни за живеене в гр. София ... шумо и топлоизолираща ситема. Разрешение за ползване 2010 г За контакти 0888 602 009 С КЛЮЧ, огледи по всяко време. ... . Отоплението е централно парно, изключително малки разходи за отопление. Имотът се продава на гипсова мазилка, поставена
19.10.16 г., 11:12 bazar.bg
3 стаи
120.0 м²
109 000,00 €
непосредствена близост до Зимен дворец, НСА. Районът е един от най-предпочитаните и атрактивни за живеене в гр. София ... шумо и топлоизолираща ситема. Разрешение за ползване 2010 г За контакти 0888 602 009 С КЛЮЧ, огледи по всяко време. ... . Отоплението е централно парно, изключително малки разходи за отопление. Имотът се продава на гипсова мазилка, поставена
11.05.16 г., 23:25 bazar.bg
3 стаи
120.0 м²
109 000,00 €