Тристаен апартамент СОФИЯ

СОФИЯ ул. Елисавета Багряна №11
, ул. Елисавета Багряна, №11/бивша ул. Калина Вескова/ със ЗП на апартамента 66.14 кв.м., ведно с прилежащото избено ... -1/6 ид.ч. /една шеста идеална част/ от АПАРТАМЕНТ №35 /тридесет и пет/ - представляващ СОС - жилищен блок №238/двеста ... тридесет и осми/ вх.А на 9-ти етаж /девети/ построен върху общински терен с административен адрес гр. София, р-н Слатина
24.10.16 г., 13:31 targimot.com
66.0 м²
16 500,00 лв