Двустаен апартамент СОФИЯ

СОФИЯ ж.к.Кръстова вада, ул. Ген. Иван Колев № 33А, вх.С, ет.3
. „Ген. Иван Колев” № 33А с площ от 1 603 /хиляда шестстотин и три/ кв. м., при съседи на имота, съгласно скица на СО, р-н ... . София, а именно: АПАРТАМЕНТ № С 8 /индекс буква „С”, цифра осем/, находящ се на трети етаж., във Вход С на описаната по ... застроена площ от 7618 /седем хиляди шестстотин и осемнадесет/ кв.м., изградена на основание Разрешение за строеж № 172
24.10.16 г., 14:57 targimot.com
61.0 м²
120 024,00 лв