Тристаен апартамент СОФИЯ

СОФИЯ бул. „Витоша” № 128
АПАРТАМЕНТ № 2, находящ се в гр. София, район „Триадица”, бул. „Витоша” № 128, ет. 2, състоящ се от: дневна- трапезария
25.11.16 г., 20:39 targimot.com
97.0 м²
273 700,00 лв

Тристаен апартамент СОФИЯ

СОФИЯ гр. София, р-н Лозенец, м. Витоша ВЕЦ Симеоново
плана за гр. София , м. „Витоша ВЕЦ Симеоново “ на четвърти етаж, със застроена площ 93,65( деветдесет и три цяло и ... АПАРТАМЕНТ № 19 ( деветнадесет), находящ се в жилищната сграда изградена в степен на завършеност „груб строеж“ в УПИ пл ... . № II- 1754 ( втори отреден за имот пл. номер хиляда седемстотин петдесет и четири) от кв. 78 ( седемдесет и осми) по
23.11.16 г., 20:37 targimot.com
94.0 м²
57 240,00 лв

Тристаен апартамент СОФИЯ

СОФИЯ гр. София, р-н Лозенец, м. "Витоша ВЕЦ Симеоново"
плана за гр. София , м. „Витоша ВЕЦ Симеоново “ на трети етаж, със застроена площ 79,11 ( седемдесет и девет цяло и ... АПАРТАМЕНТ № 14 ( четиринадесет), находящ се в жилищната сграда изградена в степен на завършеност „груб строеж“ в УПИ ... пл. № II- 1754 ( втори отреден за имот пл. номер хиляда седемстотин петдесет и четири) от кв. 78 (седемдесет и осми) по
23.11.16 г., 19:42 targimot.com
79.0 м²
48 942,00 лв

Тристаен апартамент СОФИЯ

СОФИЯ гр. София, р-н Лозенец, м. "Витоша ВЕЦ Симеоново"
. София , м. „Витоша ВЕЦ Симеоново “ на първи етаж, със застроена площ 58,82 ( петдесет и осем цяло и осемдесет и две ... АПАРТАМЕНТ № 5 ( пет), находящ се в жилищната сграда изградена в степен на завършеност „груб строеж“ в УПИ пл. № II ... - 1754 ( втори отреден за имот пл. номер хиляда седемстотин петдесет и четири) от кв. 78 ( седемдесет и осми) по плана за гр
23.11.16 г., 19:41 targimot.com
59.0 м²
38 610,00 лв

Тристаен апартамент СОФИЯ

СОФИЯ гр. София, р-н Лозенец, м. "Витоша ВЕЦ Симеоново"
гр. София , м. „Витоша ВЕЦ Симеоново “ на първи етаж, със застроена площ 65,95 ( шестдесет и пет цяло и деветдесет и ... АПАРТАМЕНТ № 7 ( седем) , находящ се в жилищната сграда изградена в степен на завършеност „груб строеж“ в УПИ пл. № II ... - 1754 ( втори отреден за имот пл. номер хиляда седемстотин петдесет и четири) от кв. 78 ( седемдесет и осми) по плана за
23.11.16 г., 19:41 targimot.com
66.0 м²
42 840,00 лв

Тристаен апартамент СОФИЯ

СОФИЯ гр. София, р-н Лозенец, м. "Витоша ВЕЦ Симеоново"
плана за гр. София , м. „Витоша ВЕЦ Симеоново “ на трети етаж, със застроена площ 58,82 ( петдесет и осем цяло и осемдесет ... АПАРТАМЕНТ № 16 ( шестнадесет), находящ се в жилищната сграда изградена в степен на завършеност „груб строеж“ в УПИ пл ... . № II- 1754 ( втори отреден за имот пл. номер хиляда седемстотин петдесет и четири) от кв. 78 (седемдесет и осми) по
23.11.16 г., 19:40 targimot.com
59.0 м²
36 000,00 лв

Тристаен апартамент СОФИЯ

СОФИЯ гр. София, р-н Лозенец, м. "Витоша ВЕЦ Симеоново"
плана за гр. София , м. „Витоша ВЕЦ Симеоново “ на трети етаж, със застроена площ 65,95 ( шестдесет и пет цяло и ... АПАРТАМЕНТ № 17 ( седемнадесет), находящ се в жилищната сграда изградена в степен на завършеност „груб строеж“ в УПИ пл ... . № II- 1754 ( втори отреден за имот пл. номер хиляда седемстотин петдесет и четири) от кв. 78 (седемдесет и осми) по
23.11.16 г., 19:40 targimot.com
66.0 м²
40 320,00 лв

Тристаен апартамент СОФИЯ

СОФИЯ гр. София, р-н Лозенец, м. "Витоша ВЕЦ Симеоново"
гр. София , м. „Витоша ВЕЦ Симеоново “ на втори етаж, със застроена площ 58,82 ( петдесет и осем цяло и осемдесет и две ... АПАРТАМЕНТ № 10 (десет), находящ се в жилищната сграда изградена в степен на завършеност „груб строеж“ в УПИ пл. № II ... - 1754 ( втори отреден за имот пл. номер хиляда седемстотин петдесет и четири) от кв. 78 (седемдесет и осми) по плана за
23.11.16 г., 19:40 targimot.com
59.0 м²
39 168,00 лв

Тристаен апартамент СОФИЯ

СОФИЯ гр. София, р-н Лозенец, м. "Витоша ВЕЦ Симеоново"
плана за гр. София , м. „Витоша ВЕЦ Симеоново “ на втори етаж със застроена площ 65,95 ( шестдесет и пет цяло и деветдесет и ... АПАРТАМЕНТ № 12 ( дванадесет), находящ се в жилищната сграда изградена в степен на завършеност „груб строеж“ в УПИ пл ... . № II- 1754 ( втори отреден за имот пл. номер хиляда седемстотин петдесет и четири) от кв. 78 (седемдесет и осми) по
23.11.16 г., 19:39 targimot.com
66.0 м²
42 930,00 лв

Тристаен апартамент СОФИЯ

СОФИЯ гр. София, р-н Лозенец, м. "Витоша ВЕЦ Симеоново"
гр. София , м. „Витоша ВЕЦ Симеоново “ на втори етаж, със застроена площ 79,11 ( седемдесет и девет цяло и единадесет ... АПАРТАМЕНТ № 9 ( девет), находящ се в жилищната сграда изградена в степен на завършеност „груб строеж“ в УПИ пл. № II ... - 1754 ( втори отреден за имот пл. номер хиляда седемстотин петдесет и четири) от кв. 78 (седемдесет и осми) по плана за
23.11.16 г., 19:39 targimot.com
79.0 м²
48 960,00 лв

Тристаен апартамент СОФИЯ

СОФИЯ гр. София, р-н Лозенец, м. "Витоша ВЕЦ Симеоново"
. София , м. „Витоша ВЕЦ Симеоново “ на първи етаж, със застроена площ 84,56 ( осемдесет и четири цяло и петдесет и шест ... АПАРТАМЕНТ № 8 ( осем), находящ се в жилищната сграда изградена в степен на завършеност „груб строеж“ в УПИ пл. № II ... - 1754 (втори отреден за имот пл. номер хиляда седемстотин петдесет и четири) от кв. 78 (седемдесет и осми) по плана за гр
23.11.16 г., 19:38 targimot.com
85.0 м²
54 360,00 лв

Тристаен апартамент СОФИЯ

СОФИЯ гр. София, р-н Лозенец, м. Витоша ВЕЦ Симеоново
плана за гр. София , м. „Витоша ВЕЦ Симеоново “ на втори етаж, със застроена площ 84,56 ( осемдесет и четири цяло и ... АПАРТАМЕНТ № 13 ( тринадесет ), находящ се в жилищната сграда изградена в степен на завършеност „груб строеж“ в УПИ пл ... . № II- 1754 ( втори отреден за имот пл. номер хиляда седемстотин петдесет и четири) от кв. 78 (седемдесет и осми) по
23.11.16 г., 19:38 targimot.com
84.0 м²
54 504,00 лв

Тристаен апартамент СОФИЯ

СОФИЯ гр. София, р-н Лозенец, , м. "Витоша ВЕЦ Симеоново"
( седемдесет и осми) по плана за гр. София , м. „Витоша ВЕЦ Симеоново “ при съседи на имота по скица, описана в ... кадастрален лист № 644 ( шестстотин четиридесет и четири) по плана на град София , местност „ Витоша ВЕЦ Симеоново“, с ... ), който имот съгласно доказателствен акт за собственост представлява урегулиран поземлен имот, находящ се в гр. София
18.11.16 г., 20:33 targimot.com
85.0 м²
56 520,00 лв

Тристаен апартамент СОФИЯ

СОФИЯ гр. София, р-н Лозенец, , м. "Витоша ВЕЦ Симеоново"
( седемдесет и осми) по плана за гр. София , м. „Витоша ВЕЦ Симеоново “ при съседи на имота по скица, описана в ... кадастрален лист № 644 ( шестстотин четиридесет и четири) по плана на град София , местност „ Витоша ВЕЦ Симеоново“, с ... ), който имот съгласно доказателствен акт за собственост представлява урегулиран поземлен имот, находящ се в гр. София
18.11.16 г., 19:38 targimot.com
59.0 м²
40 680,00 лв

Тристаен апартамент СОФИЯ

СОФИЯ гр. София, р-н Лозенец, , м. "Витоша ВЕЦ Симеоново"
( седемдесет и осми) по плана за гр. София , м. „Витоша ВЕЦ Симеоново “ при съседи на имота по скица, описана в ... кадастрален лист № 644 ( шестстотин четиридесет и четири) по плана на град София , местност „ Витоша ВЕЦ Симеоново“, с ... ), който имот съгласно доказателствен акт за собственост представлява урегулиран поземлен имот, находящ се в гр. София
18.11.16 г., 19:38 targimot.com
66.0 м²
45 000,00 лв

Тристаен апартамент СОФИЯ

СОФИЯ гр. София, р-н Лозенец, , м. "Витоша ВЕЦ Симеоново"
( седемдесет и осми) по плана за гр. София , м. „Витоша ВЕЦ Симеоново “ при съседи на имота по скица, описана в ... кадастрален лист № 644 ( шестстотин четиридесет и четири) по плана на град София , местност „ Витоша ВЕЦ Симеоново“, с ... ), който имот съгласно доказателствен акт за собственост представлява урегулиран поземлен имот, находящ се в гр. София
18.11.16 г., 19:37 targimot.com
79.0 м²
51 120,00 лв

Тристаен апартамент СОФИЯ

СОФИЯ гр. София, р-н Лозенец, , м. "Витоша ВЕЦ Симеоново"
( седемдесет и осми) по плана за гр. София , м. „Витоша ВЕЦ Симеоново “ при съседи на имота по скица, описана в ... кадастрален лист № 644 ( шестстотин четиридесет и четири) по плана на град София , местност „ Витоша ВЕЦ Симеоново“, с ... ), който имот съгласно доказателствен акт за собственост представлява урегулиран поземлен имот, находящ се в гр. София
18.11.16 г., 19:35 targimot.com
85.0 м²
51 840,00 лв

Тристаен апартамент СОФИЯ

СОФИЯ гр. София, р-н Лозенец, , м. "Витоша ВЕЦ Симеоново"
( седемдесет и осми) по плана за гр. София , м. „Витоша ВЕЦ Симеоново “ при съседи на имота по скица, описана в ... кадастрален лист № 644 ( шестстотин четиридесет и четири) по плана на град София , местност „ Витоша ВЕЦ Симеоново“, с ... ), който имот съгласно доказателствен акт за собственост представлява урегулиран поземлен имот, находящ се в гр. София
18.11.16 г., 19:34 targimot.com
119.0 м²
68 040,00 лв

Тристаен апартамент СОФИЯ

СОФИЯ гр. София, р-н Лозенец, , м. "Витоша ВЕЦ Симеоново"
( седемдесет и осми) по плана за гр. София , м. „Витоша ВЕЦ Симеоново “ при съседи на имота по скица, описана в ... кадастрален лист № 644 ( шестстотин четиридесет и четири) по плана на град София , местност „ Витоша ВЕЦ Симеоново“, с ... ), който имот съгласно доказателствен акт за собственост представлява урегулиран поземлен имот, находящ се в гр. София
18.11.16 г., 19:34 targimot.com
79.0 м²
51 120,00 лв

Тристаен апартамент СОФИЯ

СОФИЯ гр. София, р-н Лозенец, , м. "Витоша ВЕЦ Симеоново"
( седемдесет и осми) по плана за гр. София , м. „Витоша ВЕЦ Симеоново “ при съседи на имота по скица, описана в ... кадастрален лист № 644 ( шестстотин четиридесет и четири) по плана на град София , местност „ Витоша ВЕЦ Симеоново“, с ... ), който имот съгласно доказателствен акт за собственост представлява урегулиран поземлен имот, находящ се в гр. София
18.11.16 г., 19:33 targimot.com
79.0 м²
51 120,00 лв

Тристаен апартамент СОФИЯ

СОФИЯ гр. София, р-н Лозенец, , м. "Витоша ВЕЦ Симеоново"
( седемдесет и осми) по плана за гр. София , м. „Витоша ВЕЦ Симеоново “ при съседи на имота по скица, описана в ... кадастрален лист № 644 ( шестстотин четиридесет и четири) по плана на град София , местност „ Витоша ВЕЦ Симеоново“, с ... ), който имот съгласно доказателствен акт за собственост представлява урегулиран поземлен имот, находящ се в гр. София
18.11.16 г., 19:33 targimot.com
94.0 м²
57 240,00 лв

Тристаен апартамент СОФИЯ

СОФИЯ гр. София, р-н Лозенец, , м. "Витоша ВЕЦ Симеоново"
( седемдесет и осми) по плана за гр. София , м. „Витоша ВЕЦ Симеоново “ при съседи на имота по скица, описана в ... кадастрален лист № 644 ( шестстотин четиридесет и четири) по плана на град София , местност „ Витоша ВЕЦ Симеоново“, с ... ), който имот съгласно доказателствен акт за собственост представлява урегулиран поземлен имот, находящ се в гр. София
18.11.16 г., 19:33 targimot.com
59.0 м²
40 680,00 лв

Двустаен апартамент СОФИЯ

СОФИЯ гр.София, р-н Витоша, кв."Манастирски ливади-запад", ул. "Пирин" № 28-В, ет.3, ап. № 20. градата е изградена на етап "груб строеж"!
Георгиев е закупил апартамент № 20 от Райчо Димитров Кирилов от гр.София по силата на нотариален акт за покупко-продажба на ... , район „Витоша”, влязло в сила на 11.01.2007г., върху урегулиран поземлен имот № ХV – 732 (петнадесети, отреден за имот ... посочените недвижими имоти е, както следва: 1. За АПАРТАМЕНТ № 20 - НАЧАЛНА ЦЕНА в размер на 48 476,93 (четиридесет и осем
14.11.16 г., 13:16 targimot.com
56.0 м²
48 476,00 лв

Апартамент за продажба

България София-град гр. София Витоша
. „Витоша”. Имотът е с Разрешение за ползване от 2016 г. Районът е бързоразвиващ се, предлага на своите обитатели всичко ... За повече информация, моля свържете се с: Реф. номер: Sve 53127 Константин Калъчев Мобилен : 0882 817 443 Тел : 02 425 ... 68 05 Skype: bulgarianproperties.bg *** Многостаен апартамент в комплекс „Макси” с луксозно обзавеждане, разположен в кв
31.10.16 г., 15:48 domaza.bg
6 стаи
312.0 м²
580 000,00 €
1 2 3 4 5