Двустаен апартамент СМОЛЯН

СМОЛЯН М. ЛЪГЪТ, ЕТ. 2
АПАРТАМЕНТ, представляващ САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 67653.504.12.1.4 по кадастралната карта и ... кадастралните регистри на гр. Смолян, ЕКАТТЕ 67653, общ. Смолян, обл. Смолян, одобрени със Заповед № РД-18-14/10.05.2005 г. на ... административен адрес: гр. Смолян, ЕКАТТЕ 67653, общ. Смолян, обл. Смолян, м. Лъгът, ет. 2, при съседни самостоятелни
26.11.16 г., 3:56 targimot.com
53.0 м²
13 824,00 лв

Двустаен апартамент СМОЛЯН

СМОЛЯН М. ЛЪГЪТ, ЕТ. 2
АПАРТАМЕНТ, представляващ САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 67653.504.12.1.3 по кадастралната карта и ... кадастралните регистри на гр. Смолян, ЕКАТТЕ 67653, общ. Смолян, обл. Смолян, одобрени със Заповед № РД-18-14/10.05.2005 г. на ... административен адрес: гр. Смолян, ЕКАТТЕ 67653, общ. Смолян, обл. Смолян, м. Лъгът, ет. 2, при съседни самостоятелни
26.11.16 г., 3:56 targimot.com
53.0 м²
13 824,00 лв

Двустаен апартамент СМОЛЯН

СМОЛЯН М. ЛЪГЪТ, ЕТ. 1
АПАРТАМЕНТ, представляващ САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 67653.504.12.1.2 по кадастралната карта и ... кадастралните регистри на гр. Смолян, ЕКАТТЕ 67653, общ. Смолян, обл. Смолян, одобрени със Заповед № РД-18-14/10.05.2005 г. на ... метра), с административен адрес: гр. Смолян, ЕКАТТЕ 67653, общ. Смолян, обл. Смолян, м. Лъгът, ет. 1, при съседни
26.11.16 г., 3:56 targimot.com
42.0 м²
11 059,00 лв

Двустаен апартамент СМОЛЯН

СМОЛЯН М. ЛЪГЪТ, ЕТ. 1
АПАРТАМЕНТ, представляващ САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 67653.504.12.1.1 по кадастралната карта и ... кадастралните регистри на гр. Смолян, ЕКАТТЕ 67653, общ. Смолян, обл. Смолян, одобрени със Заповед № РД-18-14/10.05.2005 г. на ... метра), с административен адрес: гр. Смолян, ЕКАТТЕ 67653, общ. Смолян, обл. Смолян, м. Лъгът, ет. 1, при съседни
26.11.16 г., 2:56 targimot.com
42.0 м²
11 059,00 лв

Тристаен апартамент СМОЛЯН

СМОЛЯН БУЛ. БЪЛГАРИЯ № 1, ЕТ. 6 АП. 2.6
АПАРТАМЕНТ № 2.6, представляващ САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 67653.934.353.1.29 по кадастралната карта ... и кадастралните регистри на гр. Смолян, общ. Смолян, обл. Смолян, одобрени със Заповед РД-18-14/10.05.2005г. На ... Изпълнителния директор на АГКК, с площ 89.40 кв.м (осемдесет и девет и четирдесет стотни квадратни метра), с адрес гр. Смолян
23.11.16 г., 20:39 targimot.com
89.0 м²
64 265,00 лв

Двустаен апартамент СМОЛЯН

СМОЛЯН к.к. Езерата
идентичност на община Смолян №1703 от 13.08.2007г. УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ I 29105-за хотел, с площ съгласно документа ... за собственост 1887 кв.м., находящ се в квартал 252 по действащия устройствен план на гр. Смолян, местността „Лъгът ... -Езерата“ в землището на гр. Смолян, съгласно документа за собственост, утвърден със Заповед №154 от 18.11.2004г. на Кмет на
22.11.16 г., 23:05 targimot.com
69.0 м²
56 857,00 лв

Тристаен апартамент СМОЛЯН

СМОЛЯН УЛ. ЗОРНИЦА № 1, БЛ. ДЦ-22, ВХ. А, ЕТ. 3, АП. 8
АПАРТАМЕНТ № 8, представляващ САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 67653.918.88.27.8 по кадастралната карта и ... кадастралните регистри на гр. Смолян, ЕКАТТЕ 67653, общ. Смолян, обл. Смолян, одобрени със Заповед № РД-18-14/10.05.2005 ... метра), с административен адрес: гр. Смолян, ЕКАТТЕ 67653, общ. Смолян, обл. Смолян, ул. Зорница № 1, бл. ДЦ-22, вх. А, ет
21.11.16 г., 20:42 targimot.com
66.0 м²
52 000,00 лв

Многостаен апартамент СМОЛЯН

СМОЛЯН УЛ. ЕВРИДИКА, ЕТ. -2, АП. 1
предназначение: Жилище апартамент, с административен адрес: гр. Смолян, ЕКАТТЕ 67653, общ. Смолян, обл. Смолян, ул. Евридика, ет. -2 ... АПАРТАМЕНТ № 1, представляващ САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 67653.917.779.1.1 по кадастралната карта и ... кадастралните регистри на гр. Смолян, общ. Смолян, обл. Смолян, одобрени със Заповед № РД-18-14/10.05.2005 г. на
9.11.16 г., 8:15 targimot.com
84.0 м²
57 120,00 лв

Многостаен апартамент СМОЛЯН

СМОЛЯН УЛ. ЕВРИДИКА, ЕТ. 4, АП. 15
: Жилище, апартамент, с административен адрес: гр. Смолян, ЕКАТТЕ 67653, общ. Смолян, обл. Смолян, ул. Евридика, ет. 4, ап. 15 ... АПАРТАМЕНТ № 15, представляващ САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 67653.917.779.1.21 по кадастралната карта и ... кадастралните регистри на гр. Смолян, общ. Смолян, обл. Смолян, одобрени със Заповед № РД-18-14/10.05.2005 г. на
9.11.16 г., 8:14 targimot.com
106.0 м²
80 640,00 лв

Многостаен апартамент СМОЛЯН

СМОЛЯН УЛ. ЕВРИДИКА, ЕТ. 1 АП. 8
предназначение: Жилище, апартамент, с административен адрес: гр. Смолян, ЕКАТТЕ 67653, общ. Смолян, обл. Смолян, ул. Евридика ... 1.8. АПАРТАМЕНТ № 8, представляващ САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 67653.917.779.1.14 по кадастралната ... карта и кадастралните регистри на гр. Смолян, общ. Смолян, обл. Смолян, одобрени със Заповед № РД-18-14/10.05.2005 г. на
9.11.16 г., 8:14 targimot.com
81.0 м²
52 800,00 лв

Многостаен апартамент СМОЛЯН

СМОЛЯН УЛ. ЕВРИДИКА, ЕТ. 2, АП. 12
, апартамент, с административен адрес: гр. Смолян, ЕКАТТЕ 67653, общ. Смолян, обл. Смолян, ул. Евридика, ет. 2, ап. 12, намиращ се ... АПАРТАМЕНТ № 12, представляващ САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 67653.917.779.1.16 по кадастралната карта и ... кадастралните регистри на гр. Смолян, общ. Смолян, обл. Смолян, одобрени със Заповед № РД-18-14/10.05.2005 г. на
9.11.16 г., 8:14 targimot.com
97.0 м²
73 320,00 лв

Многостаен апартамент СМОЛЯН

СМОЛЯН УЛ. ЕВРИДИКА, ЕТ. -1, АП. 2
: Жилище апартамент, с административен адрес: гр. Смолян, ЕКАТТЕ 67653, общ. Смолян, обл. Смолян, ул. Евридика, ет. -1, ап ... АПАРТАМЕНТ № 2, представляващ САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 67653.917.779.1.4 по кадастралната карта и ... кадастралните регистри на гр. Смолян, общ. Смолян, обл. Смолян, одобрени със Заповед № РД-18-14/10.05.2005 г. на
9.11.16 г., 8:14 targimot.com
103.0 м²
76 200,00 лв

Многостаен апартамент СМОЛЯН

СМОЛЯН УЛ. ЕВРИДИКА, ЕТ. 1, АП. 9
предназначение: Жилище, апартамент, с административен адрес: гр. Смолян, ЕКАТТЕ 67653, общ. Смолян, обл. Смолян, ул ... АПАРТАМЕНТ № 9, представляващ САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 67653.917.779.1.13 по кадастралната карта и ... кадастралните регистри на гр. Смолян, общ. Смолян, обл. Смолян, одобрени със Заповед № РД-18-14/10.05.2005 г. на
9.11.16 г., 8:14 targimot.com
95.0 м²
69 840,00 лв

Многостаен апартамент СМОЛЯН

СМОЛЯН УЛ. ЕВРИДИКА, ЕТ. 3, АП. 14
, апартамент, с административен адрес: гр. Смолян, ЕКАТТЕ 67653, общ. Смолян, обл. Смолян, ул. Евридика, ет. 3, ап. 14, намиращ се ... АПАРТАМЕНТ № 14, представляващ САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 67653.917.779.1.19 по кадастралната карта и ... кадастралните регистри на гр. Смолян, общ. Смолян, обл. Смолян, одобрени със Заповед № РД-18-14/10.05.2005 г. на
9.11.16 г., 8:14 targimot.com
97.0 м²
73 200,00 лв

Тристаен апартамент СМОЛЯН

СМОЛЯН УЛ. ЕВРИДИКА, ЕТ. 2, АП. 11
предназначение: Жилище, апартамент, с административен адрес: гр. Смолян, ЕКАТТЕ 67653, общ. Смолян, обл. Смолян, ул. Евридика, ет ... АПАРТАМЕНТ № 11, представляващ САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 67653.917.779.1.17 по кадастралната карта и ... кадастралните регистри на гр. Смолян, общ. Смолян, обл. Смолян, одобрени със Заповед № РД-18-14/10.05.2005 г. на
8.11.16 г., 22:18 targimot.com
81.0 м²
62 160,00 лв

Тристаен апартамент СМОЛЯН

СМОЛЯН УЛ. ЕВРИДИКА, ЕТ. 0, АП. 5
предназначение: Жилище, апартамент, с административен адрес: гр. Смолян, ЕКАТТЕ 67653, общ. Смолян, обл. Смолян, ул. Евридика ... АПАРТАМЕНТ № 5, представляващ САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 67653.917.779.1.11 по кадастралната карта и ... кадастралните регистри на гр. Смолян, общ. Смолян, обл. Смолян, одобрени със Заповед № РД-18-14/10.05.2005 г. на
8.11.16 г., 22:18 targimot.com
59.0 м²
44 343,00 лв

Тристаен апартамент СМОЛЯН

СМОЛЯН УЛ. ЕВРИДИКА, ЕТ. 0, АП. 4
: Жилище, апартамент, с административен адрес: гр. Смолян, ЕКАТТЕ 67653, общ. Смолян, обл. Смолян, ул. Евридика, ет. 0, ап. 4 ... АПАРТАМЕНТ № 4, представляващ САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 67653.917.779.1.12 по кадастралната карта и ... кадастралните регистри на гр. Смолян, общ. Смолян, обл. Смолян, одобрени със Заповед № РД-18-14/10.05.2005 г. на
8.11.16 г., 22:18 targimot.com
55.0 м²
41 760,00 лв

Тристаен апартамент СМОЛЯН

СМОЛЯН УЛ. ЕВРИДИКА, ЕТ. 0, АП. 6
предназначение: Жилище, апартамент, с административен адрес: гр. Смолян, ЕКАТТЕ 67653, общ. Смолян, обл. Смолян, ул ... АПАРТАМЕНТ № 6, представляващ САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 67653.917.779.1.10 по кадастралната карта и ... кадастралните регистри на гр. Смолян, общ. Смолян, обл. Смолян, одобрени със Заповед № РД-18-14/10.05.2005 г. на
8.11.16 г., 22:18 targimot.com
77.0 м²
64 200,00 лв

Двустаен апартамент СМОЛЯН

СМОЛЯН УЛ. ЕВРИДИКА, ЕТ. -1, АП. 3
предназначение: Жилище апартамент, с административен адрес: гр. Смолян, ЕКАТТЕ 67653, общ. Смолян, обл. Смолян, ул. Евридика ... АПАРТАМЕНТ № 3, представляващ САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 67653.917.779.1.3 по кадастралната карта и ... кадастралните регистри на гр. Смолян, общ. Смолян, обл. Смолян, одобрени със Заповед № РД-18-14/10.05.2005 г. на
8.11.16 г., 16:19 targimot.com
58.0 м²
52 920,00 лв

Тристаен апартамент СМОЛЯН

СМОЛЯН гр. Смолян, ул. "Д-р Петър Берон" № 10, блок Орфей - 3, вх. Б, ет. 5, ап. 14
ЖИЛИЩЕ, представляващо АПАРТАМЕНТ 14 /четиринадесет/, находящо се на 5 /пети/ етаж във вход Б на ул. „Д-р Петър Берон ... “ № 10 /десет/ в жилищна сграда-блок „Орфей-3“ /три/, построена в гр. Смолян, със застроена площ 64.00 кв.м. /шестдесет и ... съседи: стълбище, Цена и Малина Болярови и апартамент, и ТАВАНСКО ПОМЕЩЕНИЕ № 1 /едно/ с площ 6.00 кв.м. /шест/, при
8.11.16 г., 10:18 targimot.com
64.0 м²
40 500,00 лв

Двустаен апартамент СМОЛЯН

СМОЛЯН ул. "Дичо Петров" №26
устройствен план на гр. Смолян, община гр. Смолян, при граници съгласно документа за собственост: от двете страни улична регулация ... , седем, едно, три, точка, едно, точка, девет/, с площ съгласно схема на СК - Смолян № 2411 от 02.06.2006 г. от 80.53 кв.м ... 29.05.3003 г. на община Смолян, състоящ се от: жилище със застроена площ 80.53 кв.м. /осемдесет цяло и петдесет и три/, находящо
7.11.16 г., 23:14 targimot.com
81.0 м²
58 200,00 лв

Двустаен апартамент за продажба близо до гр. Смолян

Област Смолян Близо до гр. Смолян Смолянски Езера
през 2008 година. Уютният апартамент, който предлагаме за продажба включва: гостна с камина, кухня, спалня, баня с ... Предлагаме на вашето внимание двустаен апартамент с площ 69 кв.м. в затворен комплекс с луксозни общи части, построен ... площадка. Най-близкият град Смолян е на около 15 км. Отоплението се осъществява посредством камина, климатици и локално
5.11.16 г., 1:39 bulgarianproperties.bg
2 стаи
69.0 м²
70 000,00 €

Двустаен апартамент СМОЛЯН

СМОЛЯН БУЛ. БЪЛГАРИЯ № 37, ЕТ. 1, АП. 1
две стотни квадратни метра), с предназначение: Жилище, апартамент, с административен адрес: гр. Смолян, ЕКАТТЕ 67653, общ ... 1/2 (една втора) идеални части от: АПАРТАМЕНТ № 1, представляващ САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор ... 67653.934.19.3.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Смолян, общ. Смолян, обл. Смолян, одобрени със Заповед
4.11.16 г., 14:35 targimot.com
46.0 м²
8 462,00 лв

Тристаен апартамент СМОЛЯН

СМОЛЯН гр. Смолян, ул. "Снежанка" № 63, бл. Невяста 17, вх. Г, ет. 2, ап. 36
ЖИЛИЩЕ, представляващо АПАРТАМЕНТ № 36 /тридесет и шест/, находящо се на 2 /втори/ етаж във вход „Г“ в жилищен блок ... „Невястата“ № 17 /седемнадесет/, построен в общински поземлен имот в гр. Смолян, ж.к. „Невястата“, ул. "Снежанка" № 63 ... № 4553/14.12.2007 г., издадена от АГКК Служба Смолян, представлява самостоятелно обособен обект с идентификатор
3.11.16 г., 22:28 targimot.com
59.0 м²
41 400,00 лв
1 2 3