Двустаен апартамент РУСЕ

РУСЕ кв. Дружба-3/три/, бул. Васил Левски № 6/шест/, вх. 1/едно/, ет. 3/три/, ап. 17/седемнадесет/
НЕДВИЖИМ ИМОТ, представляващ ЖИЛИЩЕ-АПАРТАМЕНТ, който съгласно схема САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА е с идентификатор ... петдесет и девет, точка, едно, точка, двадесет и девет/, адрес на имота: гр. Русе, кв. Дружба-3/три/, бул. Васил Левски № 6 ... хиляди деветстотин петдесет и девет, /; предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент; брой нива на обекта
28.11.16 г., 19:12 targimot.com
41.0 м²
14 400,00 лв

Двустаен апартамент РУСЕ

РУСЕ кв. Дружба-3/три/, бул. Васил Левски № 6/шест/, вх. 1/едно/, ет. 3/три/, ап. 16/шестнадесет/;
НЕДВИЖИМ ИМОТ, представляващ ЖИЛИЩЕ-АПАРТАМЕНТ, който съгласно схема САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА е с идентификатор ... петдесет и девет, точка, едно, точка, двадесет и осем/, адрес на имота: гр. Русе, кв. Дружба-3/три/, бул. Васил Левски № 6 ... хиляди деветстотин петдесет и девет, /; предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент; брой нива на обекта: 1
28.11.16 г., 19:10 targimot.com
40.0 м²
13 800,00 лв

Двустаен апартамент РУСЕ

РУСЕ кв. Дружба-3/три/, бул. Васил Левски № 6/шест/, вх. 1/едно/, ет. 3/три/, ап. 15/петнадесет/;
І. НЕДВИЖИМ ИМОТ, представляващ ЖИЛИЩЕ-АПАРТАМЕНТ, който съгласно схема САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА е с идентификатор ... петдесет и девет, точка, едно, точка, двадесет и седем/, адрес на имота: гр. Русе, кв. Дружба-3/три/, бул. Васил Левски № 6 ... хиляди деветстотин петдесет и девет, /; предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент; брой нива на обекта
28.11.16 г., 19:09 targimot.com
44.0 м²
15 600,00 лв

Тристаен апартамент РУСЕ

РУСЕ кв. Родина 1 и 2, ул. Сърнена гора № 9 /девет/, вход 2 /две/, етаж 1 /едно/, ап. 6 /шест
, точка, пет, точка, двеста осемдесет и девет, точка, две, точка, три/, адрес на имота: гр. Русе, община Русе, област Русе ... , точка, пет, точка, двеста осемдесет и девет/; предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент; брой нива на ... : 63427.5.289.2.3, под обекта: няма, над обекта: 63427.5.289.2.6; стар идентификатор: няма, а по документ за собственост имотът
27.11.16 г., 20:41 targimot.com
79.0 м²
41 201,00 лв

Двустаен апартамент РУСЕ

РУСЕ УЛ. РИГА 11 - ИД 956/2014
АПАРТАМЕНТ, представляващ САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 63427.7.474.1.44 /шест три четири две седем ... точка седем точка четири седем четири точка едно точка четири четири/, нходящ се в гр. Русе, общ. Русе, обл. Русе, ул. Рига ... , АПАРТАМЕНТ; брой нива на обекта : 1 /едно/, ведно с 1.30 % ид. ч. от общите части на сградата по правилата на етажната
26.11.16 г., 3:56 targimot.com
131.0 м²
69 840,00 лв

Двустаен апартамент РУСЕ

РУСЕ УЛ. МАРИЯ ЛУИЗА 19 - ИД 765/2013
½ /една втора/ идеална част от АПАРТАМЕНТ № 14 /четиринадесет/ на петия етаж , вход „Д“ /буква Д/ в жилищен блок „Гурко ... петдесет и един квадратни дециметра/, при граници: запад – апартамент № 13, стълбище и апартамент № 15, юг – ул. Мария ... Луиза и на изток – апартамент № 15, с ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 9 /девет/, с полезна площ 4.92 кв.м. /четири квадратни метра и
24.11.16 г., 0:42 targimot.com
24.0 м²
38 400,00 лв

Тристаен апартамент РУСЕ

РУСЕ УЛ. ВИДИН 18 - ИД 726/2014
АПАРТАМЕНТ, представляващ САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 63427.2.376.1.51 /шест три четири две седем ... точка две точка три седем шест точка едно точка едно пет/, находящ се в гр. Русе, ул. Видин № 18 /осемнадесет/, вх. 2 /две ... /, ет. 6 /шест/, а по акт за ипотека – етаж 7 /седем/; ап. 19 /деветнадесет/; площ: 94.36 кв.м. /деветдесет и четири
23.11.16 г., 20:40 targimot.com
94.0 м²
67 500,00 лв

Двустаен апартамент РУСЕ

РУСЕ ул. Прага № 5 /пет/, вх.3 /три/, ет.2 /две/, ап.7 /седем/;
: 63427.7.514.2.47; над обекта: 63427.7.514.2.52; Стар идентификатор: няма;, а по акт за собственост: АПАРТАМЕНТ № 7 /седем/, ет.ІІ ... , точка, седем, точка, петстотин и четиринадесет, точка, две, точка, четиридесет и девет/, адрес на имота: гр. Русе, жк ... , точка, петстотин и четиринадесет/; предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент; брой нива на обекта: 1
20.11.16 г., 11:17 targimot.com
61.0 м²
45 757,00 лв

Двустаен апартамент РУСЕ

РУСЕ ул. Нови сад № 2 /две/, вх.4 /четири/, ет.4 /четири/, ап.35 /тридесет и пет/
обекта: 63427.7.357.5.107; над обекта: 63427.7.357.5.115; Стар идентификатор: няма, а по акт за собственост: АПАРТАМЕНТ № 35 ... , точка, седем, точка, триста петдесет и седем, точка, пет, точка, сто и единадесет/, адрес на имота: гр. Русе, жк Изток ... , точка, седем, точка, триста петдесет и седем/; предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент; брой нива на
20.11.16 г., 11:17 targimot.com
55.0 м²
39 216,00 лв

Тристаен апартамент РУСЕ

РУСЕ ж.к. Дружба 3, ул. Никола Й. Вапцаров №11, бл.23, вх. 5, ет. 2, ап. 6
регистри, одобрени със Заповед РД-18-91/15.12.2007 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, с адрес на имота: град Русе ... , община Русе, област Русе, кв. ДРУЖБА 3, ул. НИКОЛА Й.ВАПЦАРОВ № 11, бл. 23, вх. 5, ет. 2, ап. 6, който самостоятелен обект ... обект: Жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1 /едно/, с посочена в документа площ: 80.97 кв.м. /осемдесет квадратни
18.11.16 г., 20:37 targimot.com
81.0 м²
54 149,00 лв

Тристаен апартамент РУСЕ

РУСЕ ж.к. Дружба 3, ул. Никола Й. Вапцаров №11,бл.23, вх. 5, ет.2, ап.6
регистри, одобрени със Заповед РД-18-91/15.12.2007 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, с адрес на имота: град Русе ... , община Русе, област Русе, кв. ДРУЖБА 3, ул. НИКОЛА Й.ВАПЦАРОВ № 11, бл. 23, вх. 5, ет. 2, ап. 6, който самостоятелен обект ... обект: Жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1 /едно/, с посочена в документа площ: 80.97 кв.м. /осемдесет квадратни
18.11.16 г., 20:35 targimot.com
81.0 м²
54 149,00 лв

Продавам апартамент

гр. Русе, Здравец Изток
17.11.16 г., 21:57 bazar.bg
2 стаи
60.0 м²
35 000,00 €

Многостаен апартамент РУСЕ

РУСЕ ИД 51-2011-УЛ."РАКОВСКИ"№4,ВХ.А,ЕТ.3
½ ид.ч. от АПАРТАМЕНТ № 4 на третия етаж, във вход А, находящ се в гр. Русе, по ул. Раковски № 4, състоящ се от кухня с ... - стълбище, апартамент № 3, запад - ул. "Раковски", юг - рампа, заедно с прилежащото Избено Помещение № 2, с площ от ... , представляваща УПИ-VII, в кв. 249, по плана на гр. Русе, целият с площ от 632 кв.м.,съгласно нотариален акт, а съгласно
17.11.16 г., 21:25 targimot.com
144.0 м²
82 500,00 лв
Изгодно предложение! Продава 2-стаен, монолит с ТЕЦ , Широк център, Автогара - Юг, ЕПК, ет.8, състоящ се от: хол ... , спалня с преход, кухня, Баня + WC, голяма тераса. Възможно е Договаряне! Пълно съдействие за ипотечен и /или потребителски ... / заем. Допълнителна информация Вид апартамент 2-стаен Вид строителство ЕПК Етаж 8 Квадратура 68 кв. м
14.11.16 г., 13:29 bezplatno.net
2 стаи
68.0 м²
23 900,00 €

Тристаен апартамент РУСЕ

РУСЕ жилищен комплекс Чародейка – Г - Юг, ул. Ради Иванов № 14, жилищен блок № 209, вх. 5, ет. 8, ап. 15;
АПАРТАМЕНТ № 15, който по кадастралната карта на гр. Русе, представлява САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор ... , апартамент от вх. четвърти и терен на комплекса, съгласно документа за собственост, а съгласно схема при граници: на ... 63427.6.125.32.15, адрес на имота: гр. Русе, общ. Русе, обл. Русе, жилищен комплекс Чародейка – Г - Юг, ул. Ради Иванов
13.11.16 г., 19:25 targimot.com
99.0 м²
27 000,00 лв

Тристаен апартамент РУСЕ

РУСЕ УЛ. БАЙКАЛ 1 - ИД 731/2013
АПАРТАМЕНТ „Е“ /буква е/ на първи жилищен етаж; жилищен блок „Здравец 27“ /двадесет и седем/, в кв. Здравец – 1 /едно ... /, гр. Русе, с административен адрес: гр. Русе, ул. Байкал № 1 /едно/, ет. 1 /едно/, ап. 6 /шест/, състоящ се от две стаи ... , в качеството на правоприемник на Алфа Банк АД, в размер на 45 000 евро Определям всеки вторник и четвъртък от 16 ч. до 20 ч. за оглед на имота. по изпълнително дело 20138330400731
11.11.16 г., 19:23 targimot.com
71.0 м²
58 275,00 лв

Двустаен апартамент РУСЕ

РУСЕ ул. Петко Каравелов №11, вх.1, ет.2
/21.01.2009г. на СГКК –Русе, а по нотариален акт представляващ: Апартамент № 4 (четири) на втория етаж на жилищен блок ... идентификатор 63427.2.1567(шест, три, четири, две, седем, точка, две, точка, едно, пет, шест, седем), с адрес на имота: гр. Русе ... , общ. Русе, ул. „Петко Каравелов”, № 11 (единадесет), ет. 2 (две), ап. 4 (четири), при съседни самостоятелни обекти в
10.11.16 г., 19:34 targimot.com
94.0 м²
78 360,00 лв

Многостаен апартамент РУСЕ

РУСЕ ИД 778-2016- УЛ. "СЪРНЕНА ГОРА" 9 , БЛОК ВЕЖЕН , ВХ. Д , ЕТ. 3
АПАРТАМЕНТ № 12 , находящ се на третия етаж, във вход „Д“, блок „Вежен“, по ул. Сърнена гора № 9, в к-с Родина – 1 и 2 ... , в гр. Русе, общ. Русе, обл. Русе, с площ от 79.31 кв.м., състоящ се от две стаи, дневна, кухня, който, съгласно Копие ... , Апартамент, прилежащи части: Избено Помещение № 20, с площ от 4.13 кв.м., заедно с 0.951% ид.ч. от общите части на
9.11.16 г., 20:14 targimot.com
79.0 м²
61 030,00 лв

Многостаен апартамент РУСЕ

РУСЕ ИД УЛ."СЪРНЕНА ГОРА" 9 , БЛОК ВЕЖЕН , ВХ. Д , ЕТ.3
АПАРТАМЕНТ № 13, находящ се на третия етаж, въ вход „Д“, блок „Вежен“, по ул. Сърнена гора № 9, в к-с Родина – 1, в гр ... . Русе, общ. Русе, обл. Русе, с площ от 38.77 кв.м. състоящ се от дневна, кухня и сервизни помощения, който съгласно ... , Апартамент, брой нива на обекта: един, прилежащи части: Изба № 8, с площ от 2.63 кв.м. и 0.486% ид.ч. ,от общите части на
9.11.16 г., 20:14 targimot.com
78.0 м²
62 600,00 лв
Продава 2стаен апартамент, ново строителство, Родина1, до Практикер, 72м2, на шпакловка и замазка. Дневна с кухня с ... - 33900евро. Съдействие при кандидатстване за жилищни кредити. Обадете се сега! Тел. 082590255, 0897721324, 0888021234 АГЕНЦИЯ ALLUX IMOTI оф. № 6343
8.11.16 г., 0:06 grad.bg
72.0 м²
33 900,00 €

Двустаен апартамент РУСЕ

РУСЕ ул. Никола Й. Вапцаров № 14
имота: гр. Русе, кв. Дружба 3, ул. Никола Й. Вапцаров № 14 /четиринадесет/, блок МНО-4, вход 1 /едно/, етаж 1 /едно/, ап. 1 ... самостоятелния обект: Жилище, апартамент; брой нива на обекта: 1 /едно/; посочена в документа площ: 72.55 кв.м. /седемдесет и два
6.11.16 г., 4:32 targimot.com
72.0 м²
6 500,00 лв

Двустаен апартамент РУСЕ

РУСЕ ИД 476-2016-УЛ. "ДИМЧО ДЕБЕЛЯНОВ" 2 , ВХ.1 , ЕТ. 4 , АП.1
седем точка две точка едно нула/, с адрес на имота: гр. Русе, ул. „Димчо Дебелянов“ № 2 /две/, вх. 1 /едно/, ет. 4/четири ... : 63427.5.487/шест три четири две седем точка пет точка четири осем седем/, с предназначение: ЖИЛИЩЕ, АПАРТАМЕНТ, състоящ се от
28.10.16 г., 16:13 targimot.com
79.0 м²
50 400,00 лв

Тристаен апартамент РУСЕ

РУСЕ ул. „Богдан войвода” № 23, вх. 1, ет. 1, ап. Б;
АПАРТАМЕНТ „Б", на първи етаж в блок Б, по улица „Богдан Войвода” в град Русе, с площ от 79, 07 кв.м.(седемдесет и ... представляващ САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР 63247.2.3934.1.2, адрес на имота: гр. Русе, ул. „Богдан войвода” № 23 ... 63427.2.3934, предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент; брой нива на обекта: 1; посочена в документа площ
26.10.16 г., 6:08 targimot.com
79.0 м²
79 540,00 лв
- 43000евро. Обадете се сега! Съдействие през целия процес на покупка-продажба и кандидатстване за жилищни и потребителски кредити. АГЕНЦИЯ ALLUX IMOTI оф. No 6300 ... Продава 3стаен, Център, БРП. Речна гара, тухла, след ремонт. Подобрения-ПВЦ дограма. Климатик. Представлява: хол
24.10.16 г., 17:52 alo.bg
75.0 м²
43 000,00 €
1 2 3 4 5 6