Тристаен апартамент РАЗЛОГ

РАЗЛОГ ул. "Черна река" №100, ет.4, ап.30
АПАРТАМЕНТ №30 /на две нива - мезонет/ с идентификатор: 61813.752.316.1.63 по кадастралната карта на гр. Разлог ... се на 11,85кв.м. и от правото на строеж върху мястото. Административен адрес: гр. Разлог, ул. “ Черна река “, №100, ет.4 ... , ап.30 /мезонет/ Забележка: За сградата има издадено Удостоверение за въвеждане в експлоатация №23 от 15.05.2009г. на
17.11.16 г., 0:33 targimot.com
92.0 м²
34 013,00 лв

Двустаен апартамент РАЗЛОГ

РАЗЛОГ ул. "Голак" №43, вх.1, ет.2, ап.1А
АПАРТАМЕНТ 1А с идентификатор: 61813.752.231.4.7 по кадастралната карта на гр. Разлог, находящ се в триетажна масивна ... тоалетна и тераса, ВЕДНО с ГАРАЖ №1 с идентификатор: 61813.752.231.4.1 по кадастралната карта на гр. Разлог, с площ от ... правото на строеж върху мястото. Административен адрес: гр. Разлог, ул. “ Голак “, №43, вх.1, ет.2, ап.1А Начална цена
9.11.16 г., 0:52 targimot.com
56.0 м²
37 968,00 лв

Двустаен апартамент РАЗЛОГ

РАЗЛОГ гр. Разлог, ул. Рила" 17, ет. 2
/две хиляди петстотин осемдесет и осем/ , квартал 9 /девети/ по плана на гр. Разлог
8.11.16 г., 16:19 targimot.com
57 801,00 лв

Двустаен апартамент РАЗЛОГ

РАЗЛОГ гр.Разлог, ул."Братя Копанарови" № 4
АпартаментАпартамент № 15/петнадесет/ в жилищна сграда – блок № 3/три/, вход А, построена върху държавна земя, в ... стотни квадратни метра/ и правото на строеж върху мястото, при съседи на жилището: изток – двор; запад – стълбище; север и юг – апартаменти.
8.11.16 г., 16:19 targimot.com
21 288,00 лв

Многостаен апартамент РАЗЛОГ

РАЗЛОГ ул. "Черна река" №25, ет.2, ап.2
: Жилище, апартамент, с площ от 122,00кв.м., брой нива на обекта: 1, ЕКАТТЕ: 61813, в кадастрален район: 755, в поземлен ... , Под обекта: 61813.755.123.1.1, Над обекта: 61813.755.123.1.6 Адрес на имота: гр. Разлог, ул. „Черна река“ №25, ет.2, ап.2
1.11.16 г., 16:05 targimot.com
122.0 м²
17 978,00 лв

Многостаен апартамент РАЗЛОГ

РАЗЛОГ ул. "Черна река" №25, ет.3
: Жилище, апартамент с площ от 122,00кв.м., брой нива на обекта: 1, ЕКАТТЕ: 61813, в кадастрален район: 755, в поземлен имот ... : На същия етаж: няма, Под обекта: 61813.755.123.1.2, Над обекта: няма Адрес на имота: гр. Разлог, ул. „Черна река“ №25
1.11.16 г., 16:05 targimot.com
122.0 м²
16 916,00 лв

Многостаен апартамент РАЗЛОГ

РАЗЛОГ ул. "Черна река" №25, ет.1
: Жилище, апартамент, с площ от 122,00кв.м., брой нива на обекта: 1, ЕКАТТЕ: 61813, в кадастрален район: 755, в поземлен ... ; 61813.755.123.1.5; 61813.755.123.1.4, Над обекта: 61813.755.123.1.2 Адрес на имота: гр. Разлог, ул. „Черна река“ №25, ет.1
1.11.16 г., 16:05 targimot.com
122.0 м²
17 978,00 лв

Тристаен апартамент РАЗЛОГ

РАЗЛОГ ул. "Черна река" №25
: Жилище, апартамент, с площ от 80,00кв.м., брой нива на обекта: 1, ЕКАТТЕ: 61813, в кадастрален район: 755, в поземлен имот ... : гр. Разлог, ул. „Черна река“ №25, ет.0 Подробно описание на Самостоятелен обект в сграда с идентификатор
1.11.16 г., 15:58 targimot.com
80.0 м²
13 389,00 лв

Двустаен апартамент РАЗЛОГ

РАЗЛОГ ж.к. "Саровица", бл.№3, вх.А, ет.2
АПАРТАМЕНТ №6 /шести/, находящ се на II /втори/ етаж от жилищна сграда – блок №3 /три/, вход „А“, в ж.к. „Саровица“ в ... град Разлог, построен върху държавна земя в квартал 147 /сто четиридесет и седми/ по плана на града, състоящ се от две ... – апартаменти, север и юг – улици, ведно с ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ №6 /шест/ в същия блок, с полезна площ от 6 /шест/ кв.м., при
1.11.16 г., 10:28 targimot.com
65.0 м²
32 625,00 лв
Заповед №РД-18-33/15.05.2006г. на Изпълнителния директор на АК, с предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент
24.10.16 г., 14:51 targimot.com
77.0 м²
34 125,00 лв

Едностаен апартамент РАЗЛОГ

РАЗЛОГ "САРОВИЦА", БЛ. 17, ЕТ. 1, АП. 1
. Разлог, който апартамент е със застроена площ от 107 (сто и седем) квадратни метра и се състои от кухня, три стаи, хол ... Самостоятелен обект в сграда с предназначение: жилище, апартамент, с идентификационен номер 61813.762.131.4.3 ... тридесет и едно), находящ се в гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград, по кадастралната карта, одобрена със
24.10.16 г., 14:48 targimot.com
45.0 м²
14 580,00 лв

Едностаен апартамент РАЗЛОГ

РАЗЛОГ м. „Бетоловото” - „Църнако”, комплекс „Пирин голф и кънтри клуб”, "Пирин"1
, адрес на имота: гр. Разлог, местност Църнако, вход „А" (буква А), ет. 1 (едно), ап. 5 (пет), който самостоятелен обект ... , апартамент, брой нива на обекта: 1 (едно), с площ от 42 (четиридесет и два) кв.м., ведно с 6,76 (шест цяло и седемдесет и ... комплекс, състоящ се от ваканционни апартаменти, луксозни площи и голф игрище на международно ниво. Разположен на площ от
24.10.16 г., 14:48 targimot.com
42.0 м²
29 250,00 лв

Едностаен апартамент РАЗЛОГ

РАЗЛОГ М. "ИЗВОРИТЕ", ЕТ.4, АП. 407, ХОТЕЛ "GREEN WOOD"
Апартамент № 407 /четиристотин и седем/ на четвърти етаж от сграда, представляваща АПАРТАМЕНТЕН КОМПЛЕКС, построен ... съгласно Разрешение за строеж № 78/20.07.2008 година и одобрени архитектурни проекти от 10.05.2006 година от Главния ... архитект на Община Разлог и въведен в експлоатация върху Поземлен имот със стар идентификатор № 456001/ четиристотин петдесет и
24.10.16 г., 14:44 targimot.com
46.0 м²
28 679,00 лв

Едностаен апартамент РАЗЛОГ

РАЗЛОГ М. "ИЗВОРИТЕ", ЕТ.2, АП. 207, ХОТЕЛ "GREEN WOOD"
Апартамент № 207 /двеста и седем/, на втори етаж от сграда, представляваща АПАРТАМЕНТЕН КОМПЛЕКС, построен съгласно ... Разрешение за строеж № 78/20.07.2008 година и одобрени архитектурни проекти от 10.05.2006 година от Главния архитект на ... Община Разлог и въведен в експлоатация върху Поземлен имот със стар идентификатор № 456001/ четиристотин петдесет и шест
24.10.16 г., 14:42 targimot.com
40.0 м²
24 633,00 лв

Многостаен апартамент РАЗЛОГ

РАЗЛОГ УЛ. "М. КИПРОВ" № 13, ВХ. А, ЕТ. 1, АП. 2
стотни процента) идеални части от общите части на сградата, който съгласно акт за собственост представлява Апартамент № 3 ... Самостоятелен обект в сграда с предназначение: жилище, апартамент, с идентификационен номер 61813.762.174.1.3 ... сто седемдесет и четири точка), находящ се в гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград, по кадастралната карта
24.10.16 г., 14:36 targimot.com
123.0 м²
53 334,00 лв

Многостаен апартамент РАЗЛОГ

РАЗЛОГ м. "Кукурево" ет.4, ап.С18 ТЕРА КОМПЛЕКС
I). АПАРТАМЕНТ №С 18, с идентификатор №61813.559.7.2.18 по кадастралната карта на гр. Разлог, със застроена площ от ... строеж върху мястото. Адрес на имота: гр. Разлог, м. „Кукурево“, ет.4, ап.С18 Забележка: За сградата има издадено ... Удостоверение за въвеждане в експлоатация №24 от 06.12.2007г. издадено от общ. Разлог. НАЧАЛНА ЦЕНА НА ИМОТА 65 639лв
24.10.16 г., 14:33 targimot.com
102.0 м²
65 639,00 лв

Многостаен апартамент РАЗЛОГ

РАЗЛОГ ул. "Байова борика" - сграда С, вх.3, ет.1, ап. С6
АПАРТАМЕНТ № С6 на две нива, с идентификатор: 61813.454.43.3.6 по кадастралната карта на гр. Разлог, находящ се на ... издадено Удостоверение за въвеждане в експлоатация №24 от 06.12.2007г. на Гл. Архитект на Община Разлог. ОБЩА НАЧАЛНА ЦЕНА 113 200лв. /сто и тринадесет хиляди и двеста лева./ ... двете спални, ВЕДНО със съответните идеални части от правото на строеж върху мястото. Административен адрес: гр. Разлог
24.10.16 г., 14:32 targimot.com
189.0 м²
113 200,00 лв

Многостаен апартамент РАЗЛОГ

РАЗЛОГ ул. „Бяла река” №2
поземления имот : гр. Разлог, Благоевградска област, ул. „Бяла река” №2, вх.”В”, ет.7, ап.54 предназначение на самостоятелния ... обект: Жилище, апартамент, брой нива на обекта – 1 /един/, посочена в документа площ : 99.00 кв.м. /деветдесет и девет ... , одобрени със Заповед РД-18-33/15.05.2006 год. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на имота гр. Разлог, ул. „Бяла
24.10.16 г., 14:32 targimot.com
99.0 м²
24 270,00 лв

Тристаен апартамент РАЗЛОГ

РАЗЛОГ УЛ. "БРАТЯ КУЛИНИ" № 8, ЕТ. 2, АП. 6
съгласно доказателствен акт за собственост, представлява Апартамент №6 (шест), изграден на кота +6.26 (плюс шест цяло ... , апартамент, който обект попада в сграда идентификационен номер 61813.760.151.2 (шестдесет и една хиляди осемстотин и ... , сто петдесет и едно), находящ се в гр.Разлог, община Разлог, област Благоевград, по кадастралната карта, одобрена със
24.10.16 г., 13:29 targimot.com
70.0 м²
20 092,00 лв
карта за град Разлог, одобрена със заповед № РД-18-33/15.05.2006 година на изп. директор на АК, с административен адрес ... архитектурен проект: коридор, Апартамент 7, двор, Апартамент 5, находящ се на адрес: град Разлог, област Благоевградска ... кадастралната карта за град Разлог, одобрена със заповед № РД-18-33/15.05.2006 година на изп. директор на АК.
24.10.16 г., 13:29 targimot.com
88.0 м²
72 962,00 лв

Тристаен апартамент РАЗЛОГ

РАЗЛОГ м. "Кукурево" вх.7Д, ет.2, ап.48
в гр. Разлог, м. „Кукурево“ с площ за имота от 9 684кв.м., при съседи на имота: имот с ид. 61813.526.21, имот с ид ... Самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 61813.527.28.4.20, представляващ: Жилище, апартамент с площ от 92,85кв.м ... : 61813.527.28.4.14, Над обекта: 61813.527.28.4.26 Административен адрес: гр. Разлог, м. Кукурево, вх.7D, ет.2, ап.48
24.10.16 г., 13:28 targimot.com
93.0 м²
67 222,00 лв
на гр. Разлог, заобиколена от зеленина и спокойствие, но същевременно на комуникативно и централно място. В ... непосредствена близост до училище, детска градина, магазини и заведения. За любителите на тенис на двора на сградата има безплатен ... . Собствен паркинг. В сградата се предлагат още двустайни и едностайни апартаменти, СПА център, офиси, магазини, складови помещения.
17.10.16 г., 20:27 alo.bg
36.0 м²
12 200,00 €
1 2