Тристаен апартамент ПЛОВДИВ

ПЛОВДИВ ул. "Лозарска" №65, бл.1009, ет.1, ап.1
няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на имота: гр. Пловдив, п.к. 4000, ул. „Лозарска“ № 65 (шестдесет и пет ... самостоятелен обект в сграда съгласно документ за собственост представлява: АПАРТАМЕНТ № 1 (първи), находящ се в гр. Пловдив, жил ... , община Пловдив, област Пловдив, одобрени със Заповед РД-18-48/03.06.2009г. на Изпълнителния директор на АГКК, за който
24.10.16 г., 13:31 targimot.com
80.0 м²
44 250,00 лв