Едностаен апартамент ПЛОВДИВ

ПЛОВДИВ ул. "Бунтовнишка" № 19
Бунтовнишка №19 (деветнадесет), ет.2, ап.А3, предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1 ... Началник на СГКК – Пловдив, с административен адрес: ул. Бунтовнишка №19 (деветнадесет), целият с площ съгласно кадастрална ... завършеност 63 % (шестдесет и три процента) съгласно Удостоверение № 2/16.01.2013г. за степен на завършеност на обект, издадено
24.10.16 г., 14:46 targimot.com
39.0 м²
4 612,00 лв

Едностаен апартамент ПЛОВДИВ

ПЛОВДИВ ул. "Бунтовнишка" № 19
обекта: улица Бунтовнишка №19 (деветнадесет), ет.7, ап.А15, предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент ... завършеност 63 % (шестдесет и три процента) съгласно Удостоверение № 2/16.01.2013г. за степен на завършеност на обект, издадено ... от Район „Централен“-Община Пловдив, а съгласно кадастрална карта и кадастрални регистри одобрени със Заповед №РД-18-48
24.10.16 г., 14:44 targimot.com
72.0 м²
8 625,00 лв