Тристаен апартамент ПЛЕВЕН

ПЛЕВЕН ул. „Георги Бенковски” № 17, ет. 1, ап. 2
НИКОЛИНОВА ИЛИЕВА, и двамата от гр. Плевен, ул. „Георги Бенковски“ № 17, ет.1, ап.2, а именно: АПАРТАМЕНТ № 2 /две ... деветдесет и девет буква”а”/ по плана на град Плевен, при съседи: улица “Георги Бенковски”, улица “Люлин”, УПИ № I-за ... тридесет и седем, точка, едно, точка, две/, с адрес: гр. Плевен, ул. „Георги Бенковски“ № 17, ет.1, ап.2, който самостоятелен
31.10.16 г., 17:20 targimot.com
94.0 м²
61 200,00 лв