Многостаен апартамент ПАЗАРДЖИК

ПАЗАРДЖИК ул. Витоша №13, ет.2
. Пазарджик, ул. Витоша №13, при граници и съседи на поземления имот: №55155.502.512, №55155.502.511, №55155.502.9536 ... идентификатор №55155.502.510, с административен адрес на обекта: гр.Пазарджик, ул. Витоша №13/тринадесет/, ет.2/етаж втори/, ап.5
24.10.16 г., 14:37 targimot.com
120.0 м²
34 005,00 лв

Многостаен апартамент ПАЗАРДЖИК

ПАЗАРДЖИК ул. Витоша №13, ет.2
. Пазарджик, ул. Витоша №13, при граници и съседи на поземления имот: №55155.502.512, №55155.502.511, №55155.502.9536 ... идентификатор №55155.502.510, с административен адрес на обекта: гр.Пазарджик, ул. Витоша №13/тринадесет/, ет.2/етаж втори/, ап.5
24.10.16 г., 14:36 targimot.com
120.0 м²
34 005,00 лв