Самостоятелен обект в жилищна сграда-АПАРТАМЕНТ №27, със застроена площ от 67,67 кв.м., състоящ се от две стаи,кухня и ... от пр.на строеж, както и построения в същия поземлен имот МАСИВЕН ГАРАЖ №15 с пл.№501.389.15 с площ от 18 кв.м., при ... граници и съсиде:от изток-гараж 16, от запад-гараж 14, от север-УПИ ІХ от кв.75 А и от юг-гараж 27.
31.10.16 г., 15:09 targimot.com
68.0 м²
10 920,00 лв