Самостоятелен обект в сграда –АПАРТАМЕНТ №18, с площ от 81.70 кв.м., състоящ ес от две стаи,кухня,коридор,санитарен ... 17.04.2000 на МРРБ-София и ЗРП, одобрен със Заповед №628/24.06.1985 г. на ОНС-Враца, урегулиран в УПИ VІІІ „за жилищно ... -асансьор, отдясно-ап.17, отгоре-ап.29, отдолу-ап.15, заедно с принадлежащото МАЗЕ №4, с площ от 6.52 кв.м. и 4.43%ид.ч. от общите части и от пр.на строеж.
7.11.16 г., 14:47 targimot.com
82.0 м²
22 050,00 лв